hieuluat

Thông báo 310/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình SXKD của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 310/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày ban hành: 30/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  ------------

  Số: 310/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

   

   

  THÔNG BÁO

  Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM.

   

  Ngày 19 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Tham dự họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Chính phủ; các Tập đoàn: Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Sau khi nghe báo cáo của: UBQLV và TKV, ý kiến các đại biểu tham dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

  Trong thời gian qua, TKV đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều tra, đánh giá, thăm dò khai thác và chế biến than đáp ứng phần lớn nhu cầu về than của thị trường Việt Nam, cung ứng than cho các hộ tiêu thụ trong nước và đặc biệt là than cho sản xuất điện đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng quốc gia, ổn định đời sống cho người lao động, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

  Tuy nhiên, từ sau khi thc hiện Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020 có xét triển vọng đến 2030 (Quy hoạch 403 điều chỉnh) đến nay đã xuất hiện nhiều khó khăn, nhất là trong việc thăm dò, khai thác than tại các khu vực chồng lấn với diện tích đất rừng, các dự án đầu tư xây dựng của địa phương làm ảnh hưởng đến cung ứng than và nguy cơ thiếu than trong giai đoạn tới, nhất là giai đoạn 2020 đến năm 2030. Để tháo gỡ vướng mắc nhằm tạo điều kiện cho TKV thực hiện được kế hoạch đề ra trong những năm tới, yêu cầu các Bộ ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  - Yêu cầu các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu để tháo gỡ khó khăn chồng lấn khu vực than theo Quy hoạch 403 với các quy hoạch trên địa bàn các tỉnh có tài nguyên than và chồng lấn với diện tích đất rừng trong vấn đề triển khai thăm dò, khai thác và chế biến than đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và địa phương.

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn TKV thực hiện các thủ tục cấp phép thăm dò, giấy phép khai thác, gia hạn giấy phép khai thác rút ngắn thời gian cấp phép, để TKV nhanh chóng triển khai các công việc theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia sớm tiếp nhận, thẩm định các báo cáo địa chất để làm cơ sở lập dự án. Trong đó, tập trung rà soát để cấp phép khai thác các dự án mới có công suất khai thác lớn như: mỏ Khe Chàm II&IV, - 150m mỏ Mạo Khê,... nhằm sớm huy động sản lượng của các dự án. Gia hạn các giấy phép khai thác đã hết hạn theo Quy hoạch 403 đảm bảo khai thác tối đa trữ lượng than nhằm tránh tổn thất tài nguyên theo Luật Khoáng sản và đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục của TKV.

  - Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và TKV đề xuất tháo gỡ các vướng mắc theo Quy hoạch 403, để khai thác hết trữ lượng than còn lại thuộc ranh giới của các mỏ lộ thiên hiện nay, thay vì giới hạn thời gian theo Quy hoạch, nhất là các mỏ lộ thiên khu vực Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh như: các dự án khai thác lộ thiên Mỏ than Núi Béo, khai thác lộ thiên Công ty than Hà Lầm, Công ty than Hòn Gai...

  - UBQLV phối hợp với Bộ Công thương chỉ đạo TKV xây dựng kế hoạch để phát triển mở rộng thị trường than, nhập khẩu than đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là việc cung ứng than cho các nhà máy điện; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý lao động gắn với việc bố trí lao động phù hợp, đảm bảo tăng thu nhập cho người lao động; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các khâu, giảm việc tai nạn lao động trong khai thác hầm lò.

  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
  - Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC, TN&MT, KH&CN;
  - UBQLVNN tại DN;
  - UBND tỉnh Quảng Ninh;
  - Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, CN Than - Khoáng sản VN;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
  ý TTCP; Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, Cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, CN (2), Duc.

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Cao Lục

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Khoáng sản của Quốc hội, số 60/2010/QH12
  Ban hành: 17/11/2010 Hiệu lực: 01/07/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 310/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình SXKD của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 310/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 30/08/2019
  Hiệu lực: 30/08/2019
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới