Công văn - Tra cứu công văn mới ban hành

Công văn 1097/TTrB-P1 của Thanh tra Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch Ban hành: 02/12/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10225/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại Ban hành: 01/12/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8458/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa Ban hành: 30/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 7477/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 25/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8728/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.6) Ban hành: 23/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8544/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng Ban hành: 22/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8374/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ban hành: 15/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 12048/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng, khai thác dữ liệu khai báo y tế (mục khai báo di chuyển nội địa) trên ứng dụng PC-Covid Ban hành: 15/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4662/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 Ban hành: 10/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 100/CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc tiếp tục triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 Ban hành: 10/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 9472/BYT-MT của Bộ Y tế về việc triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ Ban hành: 08/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 9458/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19 Ban hành: 08/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 9439/BYT-DP của Bộ Y tế về việc đảm bảo an toàn trong tiêm chủng Ban hành: 05/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 9438/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 Ban hành: 05/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 297/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 Ban hành: 03/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quy định 41-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ Ban hành: 03/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 9262/BYT-BH của Bộ Y tế về hợp đồng và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, Trạm Y tế lưu động Ban hành: 31/10/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4144/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ Ban hành: 28/10/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 11386/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chia sẻ dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách bằng đường hàng không từ ứng dụng PC-Covid Ban hành: 28/10/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4945/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ làm việc, chế độ chính sách trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 Ban hành: 28/10/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về