hieuluat

Công văn - Tra cứu công văn mới ban hành

Công văn 673/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủBan hành: 21/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1053/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển ý kiến Thành viên Chính phủ về 3 Đề ánBan hành: 19/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 333/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lầnBan hành: 05/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 296/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế hoạt động quảng cáo trên GoogleBan hành: 24/01/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4850/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giớiBan hành: 24/01/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4852/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội xuất hóa đơn đối với hộ kinh doanhBan hành: 24/01/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 361/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội cho phép tuyển dụng giáo viên có trình độ cao đẳng để dạy các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018Ban hành: 17/01/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 12/MT-SKHC của Cục Quản lý môi trường y tế về tăng cường khuyến cáo cộng đồng các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khíBan hành: 15/01/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 03/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024Ban hành: 14/01/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 7398/BHXH-KHTC của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2024Ban hành: 18/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 13870/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc sử dụng chứng từ thay thế hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp chế xuấtBan hành: 18/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4210/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2024Ban hành: 13/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4144/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hộiBan hành: 07/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5435/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăngBan hành: 04/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 1284/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầuBan hành: 01/12/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030Ban hành: 30/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 5015/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngBan hành: 22/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn 25-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trịBan hành: 10/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8662/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024Ban hành: 03/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 9368/BTNMT-KSON của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạtBan hành: 02/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
X