hieuluat

Công văn - Tra cứu công văn mới ban hành

Công văn 1576/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 21/03/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 367/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 Ban hành: 17/03/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1325/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 13/03/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 691/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy Ban hành: 13/03/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 231/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới Ban hành: 08/03/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 779/BTP-HTQTCT của Bộ Tư pháp về việc thực hiện cấp bản sao điện tử từ sổ gốc theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP Ban hành: 08/03/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 791/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần Ban hành: 06/03/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 38/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2023 Ban hành: 03/03/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh Ban hành: 25/02/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 46/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) Ban hành: 22/02/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 831/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 21/02/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6867/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng Ban hành: 21/02/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5875/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế Ban hành: 16/02/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 639/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 13/02/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 78/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2023 Ban hành: 13/02/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 32/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Ban hành: 11/02/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 143/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi tuyển công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 Ban hành: 10/02/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quy định 96-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị Ban hành: 02/02/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 Ban hành: 30/01/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 288/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu Ban hành: 18/01/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
X