Công văn 1196/UBND-KT hệ số điều chỉnh giá đất quý I năm 2014 để xác định đơn giá thuê đất Thành phố Hà Nội

Văn bản liên quan

Văn bản mới