hieuluat

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND Đơn giá bồi thường thiệt hại với cây trồng tỉnh Lâm Đồng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:03/2013/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Tiến
  Ngày ban hành:18/01/2013Hết hiệu lực:31/03/2020
  Áp dụng:28/01/2013Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH LÂM ĐỒNG
  --------

  Số: 03/2013/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Đà Lạt, ngày 18 tháng 01 năm 2013

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

  --------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003.

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện;

  Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng đơn giá các loại cây trồng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  Điều 2. Nguyên tắc và phương pháp áp dụng mức giá bồi thường:

  1. Đơn giá các loại cây trồng ghi trong Bảng giá là đơn giá chuẩn, áp dụng để bồi thường cho cây trồng được đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sinh trưởng và phát triển tốt, đạt các thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định, đạt năng suất, sản lượng khá trở lên (gọi tắt là cây loại A).

  - Cây trồng ít được đầu tư chăm sóc hoặc trồng trên nền thổ nhưỡng không thích hợp, nên sinh trưởng kém, năng suất thấp,... tùy tình hình cụ thể để đánh giá xếp vào loại B hoặc C. Mức bồi thường đối với cây loại B bằng 75% giá cây loại A; mức bồi thường cây loại C bằng 50% giá cây loại A.

  - Đối với các cây ăn quả thuộc loại giống mới, giống ghép chất lượng cao chưa có trong danh mục Bảng giá, thì mức giá bồi thường được tính bằng 1,2 lần mức giá bồi thường của cây trồng cùng loại (không phải giống mới, giống ghép) có trong danh mục bảng giá.

  2. Đối với trường hợp cá biệt cây trồng thuần loại trồng quá mật độ chuẩn, mà chất lượng vườn cây khi kiểm định đạt 100% loại A, thì giá trị bồi thường được xác định bằng đơn giá bồi thường cây trồng nhân (X) với số lượng cây thực tế nhưng tối đa không vượt quá 1,1 lần mật độ chuẩn.

  3. Đối với trường hợp vườn cây trồng không đạt mật độ chuẩn thì giá trị bồi thường được xác định bằng đơn giá bồi thường cây trồng nhân (X) với số lượng cây thực tế khi kiểm định.

  4. Đối với các loại cây trồng nằm trên diện tích đất thu hồi để mở rộng đường giao thông, xây dựng kênh, mương thủy lợi và đường điện, thì giá trị bồi thường được xác định bằng đơn giá bồi thường cây trồng nhân (X) với số lượng và chất lượng cây trồng thực tế khi kiểm định (không bị khống chế bởi mật độ chuẩn).

  5. Đối với cây trồng chưa thu hoạch, nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển và trồng lại.

  6. Đối với trường hợp trên một đơn vị diện tích gieo trồng nhiều loại cây có chu kỳ sinh trưởng, sản xuất kinh doanh khác nhau: Khi kiểm tra hiện trạng cần xác định rõ cây trồng chính, cây trồng xen, mật độ thực tế của từng loại cây trồng để có sự đánh giá chuẩn xác về chất lượng của cây trồng chính, cây trồng xen. Tổng chi phí bồi thường trên một đơn vị diện tích có trồng xen nhiều loại cây khác nhau bằng (=) chi phí bồi thường của từng loại cây trồng cộng lại (trên cơ sở số lượng, chất lượng và đơn giá của từng loại cây qua đo đếm, kiểm tra hiện trạng thực tế), nhưng tối đa không lớn hơn 1,5 lần giá trị bồi thường tính theo cây trồng chính khi trồng chuyên canh trên diện tích đó.

  Cá biệt trên một đơn vị diện tích gieo trồng chất lượng của cây trồng chính, cây trồng xen đều đạt loại A thì Hội đồng bồi thường các cấp tính toán mức bồi thường thiệt hại cụ thể cho từng trường hợp và đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính xem xét, có ý kiến trước khi trình duyệt.

  7. Đối với một số loại rau đặc sản ở Đà Lạt; Đơn Dương; Đức Trọng; Lạc Dương như: sú, súp lơ trắng, súp lơ xanh, khoai tây, cà rốt, cải thảo, củ dền, cô rôn, xà lách, bó xôi và đậu hòa lan; do tập quán canh tác, điều kiện thổ nhưỡng và yêu cầu đầu tư đối với các loại rau đặc sản này, nên người nông dân phải đầu tư làm đất, bổ sung đất mới và bón lót phân hữu cơ cải tạo đất để sử dụng cho 2 - 3 năm. Do đó chi phí bồi thường được cộng thêm chi phí đầu tư vào đất chưa thu hồi kịp cho các năm tiếp theo, nhưng tổng chí phí bồi thường trên một đơn vị diện tích tối đa không quá 1,5 lần tính theo đơn giá của cây trồng tại bảng giá và nguyên tắc tính toán trên đây.

  8. Trường hợp trên diện tích đất thu hồi có các loại cây rừng trồng tập trung theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các cấp cùng với tổ chức hoặc cá nhân có diện tích rừng trồng bị thiệt hại, lập hồ sơ báo cáo, đề xuất mức bồi thường thiệt hại theo giá trị đầu tư, thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng với Sở Tài chính thẩm định, trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  9. Những loại cây trồng chưa có trong danh mục bảng giá, khi xây dựng phương án, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các cấp vận dụng đơn giá của các loại cây tương đương có trong bảng giá để tính toán.

  Trường hợp không có loại cây trồng tương đương, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các cấp khảo sát thực tế về chu kỳ sản xuất, năng suất, sản lượng và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất, để tính toán mức giá bồi thường phù hợp, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính xem xét, có ý kiến trước khi thực hiện.

  Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định này.

  Điều 4.

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2009 về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất.

  2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nếu chưa được giải quyết thì nay thực hiện theo Quyết định này.

  Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

  Nguyễn Xuân Tiến

   

  BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

  Số TT

  Loại hoa màu và cây trồng

  Thông số kỹ thuật cơ bản

  Đơn vị tính

  Đơn giá bồi thường

  Đường kính gốc (cm)

  Chiều cao (m)

   Đường kính tán (m)

  I

  Cây hàng năm:

   

   

   

   

   

  1

  Lúa 2 vụ - 3 vụ:

   

   

   

   

   

   

  - Lúa thường

   

   

   

  đ/m2

  5.000

   

  - Lúa đặc sản

   

   

   

  đ/m2

  7.000

   

  - Lúa cao sản

   

   

   

  đ/m2

  6.000

  2

  Lúa 1 vụ

   

   

   

  đ/m2

  4.000

  3

  Lúa nương, rẫy

   

   

   

  đ/m2

  4.000

  4

  Bắp

   

   

   

   

   

   

  - Bắp bo bo

   

   

   

  đ/m2

  4.000

   

  - Bắp nếp

   

   

   

  đ/m2

  7.000

  5

  Khoai mì

   

   

   

  đ/m2

  4.000

  6

  Khoai lang:

   

   

   

   

   

   

  - Khoai lang thường

   

   

   

  đ/m2

  7.500

   

  - Khoai lang Nhật

   

   

   

  đ/m2

  12.000

  7

  Khoai môn

   

   

   

  đ/m2

  7.000

  8

  Củ dong riềng

   

   

   

  đ/m2

  8.500

  9

  Lá dong

   

   

   

  đ/m2

  10.000

  10

  Đậu đen, đậu xanh

   

   

   

  đ/m2

  10.000

  11

  Đậu phụng, đậu tương

   

   

   

  đ/m2

  10.000

  12

  Mía:

   

   

   

   

   

  12.1

  Mía đường:

   

   

   

   

   

   

  - Dưới 6 tháng

   

   

   

  đ/m2

  7.000

   

  - Trên 6 tháng và sắp thu hoạch

   

   

   

  đ/m2

  11.000

  12.2

  Mía không ép đường:

   

   

   

   

   

   

  - Dưới 6 tháng

   

   

   

  đ/m2

  8.500

   

  - Trên 6 tháng và sắp thu hoạch

   

   

   

  đ/m2

  14.000

  13

  Su su, đậu ngự (kể cả giàn)

   

   

   

  đ/m2

  21.000

  14

  Rau các loại:

   

   

   

   

   

   

  - Sú

   

   

   

  đ/m2

  15.000

   

  - Súp lơ trắng

   

   

   

  đ/m2

  16.000

   

  - Súp lơ xanh

   

   

   

  đ/m2

  12.500

   

  - Đậu hòa lan

   

   

   

  đ/m2

  15.000

   

  - Khoai tây

   

   

   

  đ/m2

  16.000

   

  - Cà rốt

   

   

   

  đ/m2

  13.000

   

  - Cải thảo

   

   

   

  đ/m2

  14.000

   

  - Củ dền

   

   

   

  đ/m2

  10.000

   

  - Xà lách xoong

   

   

   

  đ/m2

  12.000

   

  - Xà lách, cô rôn

   

   

   

  đ/m2

  15.000

   

  - Bó xôi

   

   

   

  đ/m2

  12.000

   

  - Paro

   

   

   

  đ/m2

  21.000

   

  - Cây Atisô:

   

   

   

   

   

   

  + Mới trồng

   

   

   

  đ/m2

  37.000

   

  + Trên 6 tháng

   

   

   

  đ/m2

   52.500

   

  - Cải các loại, tần ô

   

   

   

  đ/m2

  8.000

   

  - Hành tây

   

   

   

  đ/m2

  19.000

   

  - Hành, ngò, rau thơm

   

   

   

  đ/m2

  16.000

   

  - Cây kim châm

   

   

   

  đ/m2

  16.000

   

  - Cần tây

   

   

   

  đ/m2

  18.000

   

  - Ớt cay

   

   

   

  đ/m2

  14.500

   

  - Ớt ngọt

   

   

   

  đ/m2

  18.000

   

  - Ớt ngọt trồng trong nhà kính

   

   

   

  đ/m2

  37.500

   

  - Cà pháo, cà tím và các loại cà khác

   

   

   

  đ/m2

  9.000

   

  - Su hào

   

   

   

  đ/m2

  9.000

   

  - Bí thường

   

   

   

  đ/m2

  8.500

   

  - Bí ngô Nhật

   

   

   

  đ/m2

  10.000

   

  - Rau má

   

   

   

  đ/m2

  10.000

   

  - Dưa leo, đậu leo (đậu cove), Đậu Nhật, Đậu đũa (cả giàn)

   

   

   

  đ/m2

  12.000

   

  - Cà chua

   

   

   

  đ/m2

  14.000

   

  - Ổ qua

   

   

   

  đ/m2

  12.000

   

  - Mùng tơi, ngót, muồng, dền

   

   

   

  đ/m2

  10.000

  15

  Dưa tây:

   

   

   

   

   

   

  - Mới trồng

   

   

   

  đ/bụi

  34.000

   

  - Trên 6 tháng

   

   

   

  đ/bụi

  71.000

  16

  Sả

   

   

   

  đ/m2

  11.000

  17

  Dâu tây:

   

   

   

   

   

   

  - Trồng ngoài nhà kính

   

   

   

  đ/m2

  47.500

   

  - Trồng trong nhà kính

   

   

   

  đ/m2

  71.000

  18

  Cây Mâm xôi (Phúc Bồn tử)

   

   

   

  đ/m2

  240.000

  19

  Môn, bạc hà

   

   

   

  đ/m2

  10.000

  20

  Củ năng

   

   

   

  đ/m2

  16.000

  21

  Củ gừng

   

   

   

  đ/m2

  16.000

  22

  Các loại bông, hoa:

   

   

   

   

   

   22.1

  Hoa trồng trong nhà lưới, nhà kính:

   

   

   

   

   

   

  - Hoa hồng ghép

   

   

   

  đ/m2

  91.000

   

  - Huệ nhung

   

   

   

  đ/cây

  7.000

   

  - Hoa cúc

   

   

   

  đ/m2

  43.000

   

  - Hoa cẩm chướng

   

   

   

  đ/m2

  58.000

   

  - Hoa ngàn sao

   

   

   

  đ/m2

  78.000

   

  - Hoa lay ơn

   

   

   

  đ/m2

  71.000

   

  - Hoa lys

   

   

   

  đ/m2

  93.500

   

  - Hoa xesra

   

   

   

  đ/m2

  57.000

   

  - Hoa arum ngoại

   

   

   

  đ/m2

  61.500

   

  - Hoa đồng tiền

   

   

   

  đ/m2

  54.000

   

  - Hoa cát tường

   

   

   

  đ/m2

  112.000

   

  - Hoa mắt ngọc

   

   

   

  đ/m2

  45.000

   

  - Hoa sa lem

   

   

   

  đ/m2

  57.000

   

  - Hoa sao tím

   

   

   

  đ/m2

  57.000

   

  - Hoa cẩm tú cầu

   

   

   

  đ/m2

  38.000

   

  - Hoa aga băng

   

   

   

  đ/m2

  28.000

   

  - Hoa thiên điểu

   

   

   

  đ/m2

  42.500

   

  - Hoa cúc giống

   

   

   

  đ/m2

  65.500

   22.2

  Hoa trồng ngoài nhà lưới, nhà kính:

   

   

   

   

   

   

  - Hoa hồng ghép

   

   

   

   

   

   

  + Trồng riêng lẻ trong bồn, chậu

   

   

   

  đ/cây

  7.500

   

  + Trồng tập trung thành rò, luống

   

   

   

  đ/m2

  90.000

   

  - Huệ nhung

   

   

   

  đ/cây

  5.500

   

  - Hoa cúc

   

   

   

  đ/m2

  35.000

   

  - Hoa cúc nội

   

   

   

  đ/m2

  17.500

   

  - Hoa cẩm chướng

   

   

   

  đ/m2

  47.500

   

  - Hoa ngàn sao

   

   

   

  đ/m2

  64.000

   

  - Hoa lay ơn

   

   

   

  đ/m2

  40.000

   

  - Hoa lay ơn nội

   

   

   

  đ/m2

  40.000

   

  - Hoa lys

   

   

   

  đ/m2

  78.000

   

  - Hoa lys nội

   

   

   

  đ/m2

  32.000

   

  - Hoa xesra nội

   

   

   

  đ/m2

  20.000

   

  - Hoa xesra

   

   

   

  đ/m2

  40.000

   

  - Hoa arum ngoại

   

   

   

  đ/m2

  50.500

   

  - Hoa arum nội

   

   

   

  đ/m2

  28.000

   

  - Hoa đồng tiền ngoại

   

   

   

  đ/m2

  43.000

   

  - Hoa đồng tiền nội

   

   

   

  đ/m2

  21.500

   

  - Hoa cát tường

   

   

   

  đ/m2

  93.500

   

  - Hoa mắt ngọc

   

   

   

  đ/m2

  37.500

   

  - Hoa sa lem

   

   

   

  đ/m2

  47.500

   

  - Hoa sao tím

   

   

   

  đ/m2

  47.500

   

  - Hoa cẩm tú cầu

   

   

   

  đ/m2

  31.500

   

  - Hoa aga băng

   

   

   

  đ/m2

  23.000

   

  - Hoa thiên điểu

   

   

   

  đ/m2

  35.000

   

  - Hoa cúc giống

   

   

   

  đ/m2

  54.500

   

  - Hoa ly thơm giống nhập ngoại

   

   

   

  đ/m2

  319.000

   

  - Hoa ly thơm giống trong nước

   

   

   

  đ/m2

  162.500

   

  - Hoa ly thường giống nhập ngoại

   

   

   

  đ/m2

  162.500

   

  - Hoa ly thường giống trong nước

   

   

   

  đ/m2

  87.500

  II

  Cây lâu năm

   

   

   

   

   

  1

  Cà phê

   

   

   

   

   

  1.1

  Cà phê vối (Robusta) (mật độ 1.100 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

  0,50

   

  đ/cây

  45.000

   

  - Năm 2

   

  1,20

  0,50

  đ/cây

  74.000

   

  - Năm 3

   

  1,40

  1,00

  đ/cây

  109.000

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

  >1,80

  1,50

  đ/cây

  177.000

  1.2

  Cà phê Catimo (mật độ 5.000 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

  0,4-0,5

   

  đ/cây

  20.000

   

  - Năm 2

   

  1,00

  0,50

  đ/cây

  30.000

   

  - Năm thứ 3 trở đi

   

  1,50

  1,20

  đ/cây

  64.000

  1.3

  Cà phê chè các loại (mật độ 2.800 cây/ ha)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

  0,4 -0,5

   

  đ/cây

  20.000

   

  - Năm 2

   

  1,00

  0,50

  đ/cây

  30.000

   

  - Năm thứ 3 trở đi

   

  1,50

  1,20

  đ/cây

  64.000

  1.4

  Cà phê mít (Chari) (mật độ 830 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  0.4

  0.8

   

  đ/cây

  36.000

   

  - Năm 2

  0.8

  1.5

   

  đ/cây

  59.000

   

  - Năm 3

  1.8

  2.5

   

  đ/cây

  84.000

   

  - Năm 4

  3.5

  2.5-3

   

  đ/cây

  116.000

   

  - Năm thứ 5 trở đi

  >8-15

  3-3.5

   

  đ/cây

  188.000

  1.5

  Cà phê ghép cao sản (mật độ 1.100 cây)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  50.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  80.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  115.000

   

  - Năm 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  195.000

  2

  Cây Chè:

   

   

   

   

   

  2.1

  Chè cành (mật độ 9.000 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  9.800

   

  - Năm 2

   

   

  >0,40

  đ/cây

  27.200

   

  - Năm 3

   

   

  >0,60

  đ/cây

  28.500

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  52.200

  2.2

  Chè cành chất lượng cao (mật độ 15.000 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  11.200

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  18.200

   

  - Năm 3

   

   

  >0,40

  đ/cây

  25.600

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

   

  >0,60

  đ/cây

  34.400

  2.3

  Chè hạt (mật độ 12.000 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  7.800

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  11.900

   

  - Năm 3

   

   

  >0,40

  đ/cây

  16.100

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

   

  >0,60

  đ/cây

  20.500

  3

  Cây Dâu:

   

   

   

   

   

  3.1

  Cây Dâu thường (mật độ 32.000 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/m2

  6.500

   

  - Năm 2 trở đi

   

   

   

  đ/m2

  12.000

  3.2

  Cây Dâu lai (mật độ 22.000 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/m2

  7.000

   

  - Năm 2 trở đi

   

   

   

  đ/m2

  14.000

  3.3

  Cây Dâu tằm ăn trái

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1 đến năm 2

   

   

   

  đ/cây

  9.000

   

  - Năm 3 đến năm thứ 5

   

   

   

  đ/cây

  35.000

   

  - Năm 6 đến năm thứ 8

   

   

   

  đ/cây

  99.000

   

  - Năm thứ 9 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  170.000

  4

  Cây Tiêu:

   

   

   

   

   

  4.1

  Trụ cây sống

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

  1,00

  đ/cây

  76.000

   

  - Năm 2

   

   

  1,50

  đ/cây

  105.000

   

  - Năm 3

   

   

  2,50

  đ/cây

  160.000

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

   

  3,00

  đ/cây

  225.000

  4.2

  Trụ gỗ

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

  1,00

  đ/cây

  96.000

   

  - Năm 2

   

   

  1,50

  đ/cây

  115.000

   

  - Năm 3

   

   

  2,50

  đ/cây

  175.000

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

   

  3,00

  đ/cây

  251.000

  4.3

  Trụ beton 20 x 20 cm

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

  1,00

  đ/cây

  136.000

   

  - Năm 2

   

   

  1,50

  đ/cây

  155.000

   

  - Năm 3

   

   

  2,50

  đ/cây

  225.000

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

   

  3,00

  đ/cây

  256.000

   4.4

  Trụ xây gạch Φ 50 - 80cm

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

  1,00

  đ/cây

  226.000

   

  - Năm 2

   

   

  1,50

  đ/cây

  245.000

   

  - Năm 3

   

   

  2,50

  đ/cây

  342.000

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

   

  3,00

  đ/cây

  373.000

  5

  Thanh long:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  14.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  43.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  85.000

   

  - Năm 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  128.000

  6

  Cây Sầu riêng:

   

   

   

   

   

  6.1

  Cây sầu riêng hạt:

   

   

   

   

   

   

  Thời kỳ XDCB:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  1,5

  1,00

  0,80

  đ/cây

  118.000

   

  - Năm 2

  3

  2,00

  1,50

  đ/cây

  185.000

   

  - Năm 3

  6

  3,00

  2,00

  đ/cây

  257.000

   

  - Năm 4

  12

  3,50

  2,50

  đ/cây

  334.000

   

  - Năm 5

  15

  4,00

  3,00

  đ/cây

  452.000

   

  - Năm 6

  19

  6,00

  3,50

  đ/cây

  588.000

   

  - Năm 7

  23

  7,00

  4,00

  đ/cây

  760.000

   

  - Năm 8

  26

  7,00

  4,50

  đ/cây

  998.000

   

  - Năm 9

  30

  8,00

  5,00

  đ/cây

  1.238.000

   

  - Năm 10

  34

  8,00

  5,00

  đ/cây

  1.454.000

   

  - Năm 11 trở di

  37

  >8,00

  6,00

  đ/cây

  2.032.000

  6.2

  Cây Sầu riêng ghép các loại

   

   

   

   

   

   

  * Thời kỳ XDCB:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  2

  1,50

  1,00

  đ/cây

  163.000

   

  - Năm 2

  3

  2,50

  2,00

  đ/cây

  230.000

   

  - Năm 3

  15

  3,50

  2,50

  đ/cây

  302.000

   

  - Năm 4

  20

  3,80

  2,50

  đ/cây

  680.000

   

  - Năm 5

  22

  4,00

  3,00

  đ/cây

  1.062.000

   

  - Năm 6

  25

  6,00

  3,50

  đ/cây

  1.668.000

   

  - Năm 7

  28

  7,00

  4,00

  đ/cây

  2.050.000

   

  - Năm thứ 8 trở đi

  30

  7,00

  4,50

  đ/cây

  2.506.000

  6.3

  Cây Sầu riêng Dona

   

   

   

   

   

   

  * Thời kỳ XDCB:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  2

  1,50

  1,00

  đ/cây

  166.000

   

  - Năm 2

  5

  2,50

  2,00

  đ/cây

  232.000

   

  - Năm 3

  8

  3,50

  2,50

  đ/cây

  381.000

   

  - Năm 4

  12

  3,80

  2,50

  đ/cây

  977.000

   

  - Năm 5

  18

  4,00

  3,00

  đ/cây

  1.580.000

   

  - Năm 6

  22

  6,00

  3,50

  đ/cây

  2.045.000

   

  - Năm 7

  25

  7,00

  4,00

  đ/cây

  2.527.000

   

  - Năm thứ 8 trở đi

  30

  7,00

  4,50

  đ/cây

  3.109.000

  7

  Cây Chôm chôm:

   

   

   

   

   

  7.1

  Chôm chôm thường

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  2

  1,00

  1,00

  đ/cây

  89.000

   

  - Năm 2

  4

  1,50

  2,00

  đ/cây

  138.000

   

  - Năm 3

  5

  2,00

  3,00

  đ/cây

  191.000

   

  - Năm 4

  7

  2,50

  3,50

  đ/cây

  293.000

   

  - Năm 5

  8

  3,00

  4,00

  đ/cây

  395.000

   

  - Năm 6

  10

  3,50

  5,00

  đ/cây

  506.000

   

  - Năm 7

  12

  4,00

  5,00

  đ/cây

  599.000

   

  - Năm 8

  18

  4,50

  5,50

  đ/cây

  720.000

   

  - Năm 9

  20

  4,50

  6,00

  đ/cây

  841.000

   

  - Năm 10

  22

  4,00

  6,00

  đ/cây

  943.000

   

  - Năm 11 trở đi

  24

  >4,00

  6,00

  đ/cây

  1.006.000

  7.2

  Chôm chôm (Thái lan)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  2

  1,00

  0,70

  đ/cây

  118.000

   

  - Năm 2

  3

  1,30

  0,90

  đ/cây

  192.000

   

  - Năm 3

  4

  1,50

  1,00

  đ/cây

  436.000

   

  - Năm 4

  12

   

   

  đ/cây

  761.000

   

  - Năm 5 trở đi

  18

   

   

  đ/cây

  805.000

  8

  Cây Điều:

   

   

   

   

   

  8.1

  Cây Điều hạt (mật độ 400 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  2

  1,00

  0,80

  đ/cây

  32.000

   

  - Năm 2

  5

  1,50

  1,20

  đ/cây

  50.000

   

  - Năm 3

  8

  2,50

  2,00

  đ/cây

  86.000

   

  - Năm 4

  12

  3,00

  3,00

  đ/cây

  123.000

   

  - Năm 5

  18

  4,00

  3,50

  đ/cây

  157.000

   

  - Năm 6

  20

  4,5

  4

  đ/cây

  189.000

   

  - Năm 7

  21

  5,0

  4,5

  đ/cây

  219.000

   

  - Năm 8 trở đi

  >22

  >6

  >4

  đ/cây

  249.000

  8.2

  Cây Điều ghép (mật độ 200 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  2

  0,80

  0,80

  đ/cây

  72.000

   

  - Năm 2

  5

  1,20

  1,20

  đ/cây

  108.000

   

  - Năm 3

  8

  1,50

  2,00

  đ/cây

  181.000

   

  - Năm 4

  10

  1,80

  2,50

  đ/cây

  254.000

   

  - Năm 5

  12

  2,20

  3,00

  đ/cây

  323.000

   

  - Năm 6

  15

  2,60

  3,50

  đ/cây

  387.000

   

  - Năm 7

  18

  3,20

  4,50

  đ/cây

  447.000

   

  - Năm 8

  21

  3,60

  6,00

  đ/cây

  506.000

   

  - Năm 9

  23

  4,00

  7,00

  đ/cây

  570.000

   

  - Năm 10

  >25

  4,50

  >8,00

  đ/cây

  630.000

   

  - Năm 11 trở đi

  >25

  >4,5

  >9

  đ/cây

  689.000

  9

  Cây Mít

   

   

   

   

   

  9.1

  Mít tố nữ

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  10

  2,50

  2,50

  đ/cây

  67.000

   

  - Năm 2

  12

  4,00

  4,00

  đ/cây

  104.000

   

  - Năm 3

  13

  4,20

  4,50

  đ/cây

  147.000

   

  - Năm 4

  15

  4,50

  5,00

  đ/cây

  190.000

   

  - Năm 5

  20

  5,00

  5,30

  đ/cây

  285.000

   

  - Năm 6

  22

  5,50

  5,80

  đ/cây

  381.000

   

  - Năm 7

  25

  6,00

  6,00

  đ/cây

  439.000

   

  - Năm 8

  >25

  6,00

  6,00

  đ/cây

  543.000

   

  - Năm 9

   

   

   

  đ/cây

  631.000

   

  - Năm 10

   

   

   

  đ/cây

  719.000

   

  - Năm 11 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  762.000

  9.2

  Mít thường

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

   62.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  98.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  142.000

   

  - Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  260.000

   

  - Năm 5

   

   

   

  đ/cây

  328.000

   

  - Năm 6

   

   

   

  đ/cây

  363.000

   

  - Năm thứ 7 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  450.000

  10

  Cây Xoài:

   

   

   

   

   

  10.1

  Cây Xoài ghép (giống ngoại)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  99.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  140.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  225.000

   

  - Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  310.000

   

  - Năm 5

   

   

   

  đ/cây

  425.000

   

  - Năm 6

   

   

   

  đ/cây

  560.000

   

  - Năm thứ 7 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  750.000

  10.2

  Cây Xoài (loại khác)

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  1,5

  1,00

  0,80

  đ/cây

  63.000

   

  - Năm 2

  3

  1,50

  1,50

  đ/cây

  99.000

   

  - Năm 3

  15

  2,50

  2,00

  đ/cây

  140.000

   

  - Năm 4

  19

  3,50

  3,00

  đ/cây

  180.000

   

  - Năm 5

  23

  5,00

  3,50

  đ/cây

  255.000

   

  - Năm 6

  26

  5,00

  4,00

  đ/cây

  395.000

   

  - Năm thứ 7 trở đi

  >26

  >5

  >4,5

  đ/cây

  495.000

  11

  Cây Dừa:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  3

  1,50

   

  đ/cây

  55.000

   

  - Năm 2

  12

  2,50

   

  đ/cây

  85.000

   

  - Năm 3

  15

  3,00

   

  đ/cây

  110.000

   

  - Năm 4

  19

  4,00

   

  đ/cây

  155.000

   

  - Năm 5 - 10

  23

  5,00

   

  đ/cây

  225.000

   

  - Năm thứ 11 trở đi

  >26

  6,00

   

  đ/cây

  280.000

  12

  Cây Bơ:

   

   

   

   

   

  12.1

  Cây Bơ thường

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  2

  1,50

  1,50

  đ/cây

  66.000

   

  - Năm 2

  12

  2,50

  2,00

  đ/cây

  114.000

   

  - Năm 3

  15

  3,00

  2,50

  đ/cây

  162.000

   

  - Năm 4

  19

  4,00

  3,00

  đ/cây

  210.000

   

  - Năm 5

  23

  5,00

  3,50

  đ/cây

  257.000

   

  - Năm 6

  26

  6,00

  4,00

  đ/cây

  425.000

   

  - Năm 7

  >26

  7,00

  4,50

  đ/cây

  585.000

   

  - Năm 8 đến năm 9

   

   

   

  đ/cây

  833.000

   

  - Năm thứ 10 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  1.080.000

  12.2

  Cây Bơ ghép

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  99.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  147.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  195.000

   

  - Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  242.000

   

  - Năm 5

   

   

   

  đ/cây

  290.000

   

  - Năm 6

   

   

   

  đ/cây

  638.000

   

  - Năm 7

   

   

   

  đ/cây

  738.000

   

  - Năm 8

   

   

   

  đ/cây

  886.000

   

  - Năm thứ 9 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  1.733.000

  13

  Cây Vú sữa. Sabochê. Lêkima

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  40.000

   

  - Năm 2 -3

   

   

   

  đ/cây

  99.000

   

  - Năm 4- 6

   

   

   

  đ/cây

  280.000

   

  - Năm thứ 7 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  425.000

  14

  Cây Mơ:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  35.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  70.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  99.000

   

  - Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  130.000

   

  - Năm thứ 5 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  170.000

  15

  Cây Me:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  40.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  75.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  125.000

   

  - Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  155.000

   

  - Năm thứ 5 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  210.000

  16

  Cây Đào má hồng:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  1

  1,00

  0,80

  đ/cây

  40.000

   

  - Năm 2

  2.5

  1,50

  1,50

  đ/cây

  85.000

   

  - Năm 3

  5

  2,50

  2,50

  đ/cây

  125.000

   

  - Năm 4

  10

  3,50

  3,50

  đ/cây

  170.000

   

  - Năm thứ 5 trở đi

  >10

  >3,5

  >3,5

  đ/cây

  210.000

  17

  Cây Hồng ăn trái:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  1

  1,00

  0,80

  đ/cây

  51.000

   

  - Năm 2

  5

  1,50

  1,50

  đ/cây

  85.000

   

  - Năm 3

  8

  2,50

  2,00

  đ/cây

  127.000

   

  - Năm 4

  12

  3,00

  2,50

  đ/cây

  204.000

   

  - Năm 5

  15

  3,50

  3,00

  đ/cây

  340.000

   

  - Năm 6 - 8

  20

  4,50

  3,50

  đ/cây

  566.000

   

  - Năm 8 - 10

  25

  5,50

  4,50

  đ/cây

  850.000

   

  - Năm 11 - 19

  >25

  6,00

  5,50

  đ/cây

  1.360.000

   

  - Năm thứ 20 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  1.020.000

  18

  Bưởi

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  84.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  111.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  142.000

   

  - Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  191.000

   

  - Năm 5 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  240.000

  19

  Cam, Quýt:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  60.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  80.000

   

  - Năm 3 - 4

   

   

   

  đ/cây

  120.000

   

  - Năm thứ 5

   

   

   

  đ/cây

  144.000

   

  - Năm thứ 6

   

   

   

  đ/cây

  185.000

   

  - Năm thứ 7 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  218.000

  20

  Chanh:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  41.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  50.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  70.000

   

  - Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  95.000

   

  - Năm 5

   

   

   

  đ/cây

  125.000

   

  - Năm 6

   

   

   

  đ/cây

  155.000

   

  - Năm thứ 7 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  185.000

  21

  Cóc. Mận:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  40.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  99.000

   

  - Năm 3 - 4

   

   

   

  đ/cây

  140.000

   

  - Năm thứ 5 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  210.000

  22

  Cây Mận Tam hoa

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

   

  40.000

   

  - Năm 2

   

   

   

   

  63.000

   

  - Năm 3

   

   

   

   

  140.000

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

   

  280.000

  23

  Ca cao:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  2

  1,00

  0,80

  đ/cây

  39.000

   

  - Năm 2

  5

  1,50

  1,20

  đ/cây

  62.000

   

  - Năm 3

  8

  2,00

  1,50

  đ/cây

  87.000

   

  - Năm thứ 4

  12

  2,50

  2,00

  đ/cây

  117.000

   

  - Năm thứ 5

  14

  3,00

  3,50

  đ/cây

  150.000

   

  - Năm thứ 6

  16

  3,50

  4,00

  đ/cây

  183.000

   

  - Năm thứ 7

  18

  4,00

  4,50

  đ/cây

  220.000

   

  - Năm thứ 8

  20

  4,50

  5,00

  đ/cây

  260.000

   

  - Năm thứ 9

  >22

  >5,00

  >5,50

  đ/cây

  300.000

   

  - Năm thứ 10

   

   

   

  đ/cây

  350.000

   

  - Năm thứ 11 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  380.000

  24

  Nhãn:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  1.5

  1,00

  0,80

  đ/cây

  50.000

   

  - Năm 2

  3

  1,50

  1,50

  đ/cây

  63.000

   

  - Năm 3

  7

  2,00

  2,00

  đ/cây

  93.000

   

  - Năm 4

  10

  2,50

  2,50

  đ/cây

  140.000

   

  - Năm 5 - 7

  20

  3,50

  3,50

  đ/cây

   395.000

   

  - Năm thứ 8 trở đi

  >25

  >4,00

  >4,00

  đ/cây

  700.000

  25

  Cây Cau:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  40.000

   

  - Năm 2 - 5

   

   

   

  đ/cây

  110.000

   

  - Cây đang thu hoạch

   

   

   

  đ/cây

  210.000

  26

  Cây ổi. Táo. Cari:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  40.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  63.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  99.000

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  140.000

  27

  Chuối thời kỳ trổ:

   

   

   

   

   

  27.1

  Trồng đơn lẻ

   

   

   

   

   

   

  - Mới trồng

   

   

   

  đ/cây

  25.000

   

  - Cây đến tuổi trưởng thành (2 - 3cây/bụi)

   

   

   

  đ/bụi

  150.000

   

  - Cây đến tuổi trưởng thành (4 - 5cây/bụi)

   

   

   

  đ/bụi

  240.000

  27.2

  Trồng tập trung trên diện tích lớn

   

   

   

   

   

   

  - Mới trồng

   

   

   

  đ/m2

  4.000

   

  - Cây đến tuổi trưởng thành (2 - 3cây/bụi)

   

   

   

  đ/m2

  15.000

   

  - Cây đến tuổi trưởng thành (4 - 5cây/bụi)

   

   

   

  đ/m2

  24.000

  28

  Đu đủ:

   

   

   

   

   

   

  - Mới trồng

   

   

   

  đ/cây

  14.000

   

  - Cây đến tuổi trưởng thành

   

   

   

  đ/cây

  70.000

  29

  Mãng cầu:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  77.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  116.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  178.000

   

  - Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  246.000

   

  - Năm thứ 5 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  344.000

  30

  Măng cụt:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

  2-3

  0.5

   

  đ/cây

  100.000

   

  - Năm 2

  4

  1

   

  đ/cây

  145.000

   

  - Năm 3

  5

  1.5-2

   

  đ/cây

  198.000

   

  - Năm 4

  6

  2.5

   

  đ/cây

  254.000

   

  - Năm 5

  8

  2.8

   

  đ/cây

  360.000

   

  - Năm 6

  10

  3.5

   

  đ/cây

  446.000

   

  - Năm 7

  12

  4.0

   

  đ/cây

  623.000

   

  - Năm 8

  14

  5.0

   

  đ/cây

  882.000

   

  - Năm 9

  16

  5-6

   

  đ/cây

  1.207.000

   

  - Năm 10

  20

  6-8

   

  đ/cây

  1.533.000

   

  - Năm 11 trở đi

  25-35

  10-25

   

  đ/cây

  1.859.000

  31

  Bom. Lê:

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  14.000

   

  - Năm 2 - 3

   

   

   

  đ/cây

  20.000

   

  - Năm 4 - 6

   

   

   

  đ/cây

  63.000

   

  - Năm thứ 7 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  85.000

  32

  Cây Nhót

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  20.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  70.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  110.000

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  170.000

  33

  Cây Chùm ruột

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  20.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  42.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  85.000

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  127.000

  34

  Cây Sơ ri

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  35.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  53.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  75.000

   

  - Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  105.000

   

  - Năm thứ 5 - 7

   

   

   

  đ/cây

  318.000

   

  - Năm thứ 8 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  637.000

  35

  Cây Khế

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  40.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  55.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  90.000

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  140.000

  36

  Cây Vải

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  35.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  56.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  78.000

   

  - Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  105.000

   

  - Năm thứ 5 - 7

   

   

   

  đ/cây

  318.000

   

  - Năm thứ 8 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  637.000

  37

  Dứa (thơm):

   

   

   

   

   

  37.1

  Dứa Cayen (mật độ 38.000 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  - Dưới 6 tháng

   

   

   

  đ/m2

  10.000

   

  - Trên 6 tháng và sắp thu hoạch

   

   

   

  đ/m2

  20.000

  37.2

  Loại Dứa khác (mật độ 26.000 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  - Dưới 6 tháng

   

   

   

  đ/m2

  7.000

   

  - Trên 6 tháng và sắp thu hoạch

   

   

   

  đ/m2

  12.000

  38

  Mác mác (kể cả giàn):

   

   

   

   

   

   

  - Mới trồng

   

   

   

  đ/m2

  13.000

   

  - Trên 6 tháng

   

   

   

  đ/m2

  20.000

  39

  Diệp hạ châu

   

   

   

  đ/m2

  10.000

  40

  Cây trồng phân tán:

   

   

   

   

   

  40.1

  Trứng cá

   

   

   

   

   

   

  - Đường kính: < 5 cm

   

   

   

  đ/cây

  10.000

   

  - Đường kính: từ 5 đến < 10 cm

   

   

   

  đ/cây

  20.000

   

  - Đường kính: từ 10 đến < 15 cm

   

   

   

  đ/cây

  40.000

   

  - Đường kính: từ 15 đến < 20 cm

   

   

   

  đ/cây

  70.000

   

  - Đường kính: > = 20 cm

   

   

   

  đ/cây

  105.000

  40.2

  Bạch đàn:

   

   

   

   

   

   

  - Đường kính: < 5 cm

   

   

   

  đ/cây

  14.000

   

  - Đường kính: từ 5 đến < 10 cm

   

   

   

  đ/cây

  28.000

   

  - Đường kính: từ 10 đến < 15 cm

   

   

   

  đ/cây

  40.000

   

  - Đường kính: từ 15 đến < 20 cm

   

   

   

  đ/cây

  85.000

   

  - Đường kính: > = 20 cm

   

   

   

  đ/cây

  127.000

  40.3

  Quế

   

   

   

   

   

   

  - Mới trồng

   

   

   

  đ/cây

  21.000

   

  - Năm 2 - 5

   

   

   

  đ/cây

  55.000

   

  - Năm thứ 6 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  210.000

  40.4

  Cây Tre. Lồ ô:

   

   

   

   

   

   

  - Cây non chưa sử dụng được

   

   

   

  đ/cây

  8.000

   

  - Cây lớn sử dụng được

   

   

   

  đ/cây

  25.000

  40.5

  Cây Tre mạnh tông

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/bụi

  55.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/bụi

  100.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/bụi

  125.000

   

  - Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

  đ/bụi

  210.000

  40.6

  Cây Huỷnh

   

   

   

   

   

   

  - Mới trồng

   

   

   

  đ/cây

  14.000

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  20.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  28.000

   

  - Trồng. Nuôi dưỡng. Bảo vệ đến 5 năm

   

   

   

  đ/cây

  63.000

   

  - Trồng. Nuôi dưỡng. Bảo vệ từ 6 - 10 năm

   

   

   

  đ/cây

  85.000

   

  - Trồng. Nuôi dưỡng. Bảo vệ từ 11 - 15 năm

   

   

   

  đ/cây

  99.000

   

  - Trồng. N/dưỡng. B/vệ từ 16 - 20 năm

   

   

   

  đ/cây

  140.000

  40.7

  Cây Phượng. Cây Bàng

   

   

   

   

   

   

  - Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  11.000

   

  - Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  21.000

   

  - Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  35.000

   

  - Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  50.000

   

  - Năm 5

   

   

   

  đ/cây

  63.000