Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Văn bản liên quan

Văn bản mới