hieuluat

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc Sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo tỉnh Lâm Đồng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:12/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Đức Hòa
  Ngày ban hành:04/03/2009Hết hiệu lực:10/11/2020
  Áp dụng:14/03/2009Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH LÂM ĐỒNG
  --------

  Số: 12/2009/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Đà Lạt, ngày 04 tháng 3 năm 2009

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

  ------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002;

  Căn cứ Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

  Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

  Căn cứ Thông tư 11/2008/TT-BXD ngày 05/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại”;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 52/TTr-SXD ngày 22/01/2009,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

  1. Đối với nhà loại biệt thự:

  1.1. Nằm ở vị trí khu trung tâm thuộc đô thị:

  Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng /tháng

  Loại đô thị

  Hạng biệt thự

  I

  II

  III

  IV

  II

  10. 735

  12.825

  15.010

  23.560

  III

  10.170

  12.150

  14.220

  22.320

  IV

  9.605

  11.475

  13.430

  21.080

  V

  9.040

  10.800

  12.640

  19.840

  1.2. Nằm ở vị trí khu vực cận trung tâm đô thị:

  Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng /tháng

  Loại đô thị

  Hạng biệt thự

  I

  II

  III

  IV

  II

  9.605

  11.475

  13.430

  21.080

  III

  9.040

  10.800

  12.640

  19.840

  IV

  8.475

  10.125

  11.850

  18.600

  V

  7.910

  9.450

  11.060

  17.360

  1.3. Nằm ở vị trí khu vực ven nội thuộc đô thị:

  Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng /tháng

  Loại đô thị

  Hạng biệt thự

  I

  II

  III

  IV

  II

  8.475

  10.125

  11.850

  18.600

  III

  7.910

  9.450

  11.060

  17.360

  IV

  7.345

  8.775

  10.270

  16.120

  V

  6.780

  8.100

  9.480

  14.880

  2. Đối với nhà ở thông thường:

  2.1. Nằm ở vị trí khu trung tâm thuộc đô thị:

  Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng

  Loại đô thị

  Cấp nhà

  I

  II

  III

  IV

  II

  6.460

  5.985

  5.795

  3.895

  III

  6.120

  5.670

  5.490

  3.690

  IV

  5.780

  5.355

  5.185

  3.485

  V

  5.440

  5.040

  4.880

  3.280

  2.2. Nằm ở vị trí khu vực cận trung tâm thuộc đô thị:

   Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng

  Loại đô thị

  Cấp nhà

  I

  II

  III

  IV

  II

  5.780

  5.355

  5.185

  3.485

  III

  5.440

  5.040

  4.880

  3.280

  IV

  5.100

  4.725

  4.575

  3.075

  V

  4.760

  4.410

  4.270

  2.870

  2.3. Nằm ở vị trí khu vực ven nội thuộc đô thị:

    Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng

  Loại đô thị

  Cấp nhà

  I

  II

  III

  IV

  II

  5.100

  4.725

  4.575

  3.075

  III

  4.760

  4.410

  4.270

  2.870

  IV

  4.420

  4.095

  3.965

  2.665

  V

  4.080

  3.780

  3.660

  2.460

  3. Điều chỉnh giá nhà ở theo tầng cao căn nhà và điều kiện hạ tầng kỹ thuật.

  3.1. Theo từng tầng cao căn nhà: Kt.

  3.1.1. Đối với nhà biệt thự:

  Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng

  Tầng nhà

  Hạng biệt thự

  I

  ( tầng trệt)

  II

  III

  IV

  V

  VI

  Trở lên

  I

  +1.965

  +565

  +0,00

  -1.130

  -2.260

  -3.390

  II

  +2.025

  +675

  +0,00

  -1.350

  -2.700

  -4.050

  III

  +2.370

  +790

  +0.00

  -1.580

  -3.160

  -4740

  IV

  +3.720

  +1.240

  +0,00

  -2.480

  -4.960

  -7.440

  3.1.2. Đối với nhà ở thông thường:

   Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng

  Tầng nhà

  Cấp nhà

  I

  ( tầng trệt)

  II

  III

  IV

  V

  VI

  Trở lên

  I

  +1.020

  +340

  +0,00

  -680

  -1360

  -2.040

  II

  +945

  +315

  +0,00

  -630

  -1.260

  -1.890

  III

  +915

  +305

  +0.00

  -610

  -1.220

  -1.830

  IV

  +615

  +205

  +0,00

  -410

  -820

  -1.230

  3.2. Theo điều kiện hạ tầng kỹ thuật: Kh.

  3.2.1. Đối với nhà ở biệt thự :

   Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng

  Cấp hạng nhà

  Điều kiện hạ tầng kỹ thuật

  I

  ( tầng trệt)

  II

  III

  IV

  Tốt

  -0,00

  -0,00

  -0,00

  -0,00

  Trung bình

  -1.130

  -1.350

  -1.580

  -2.480

  Kém

  -2.260

  -2.700

  -3.160

  -4.960

  3.2.2. Đối với nhà ở thông thường :

  Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng

  Cấp hạng nhà

  Điều kiện hạ tầng kỹ thuật

  I

  II

  III

  IV

  Tốt

  -0,00

  -0,00

  -0,00

  -0,00

  Trung bình

  -680

  -630

  -610

  -410

  Kém

  -1.360

  -1.260

  -1.220

  -820

  3.2.3. Các điều kiện hạ tầng kỹ thuật Kh chủ yếu (gắn liền với nhà ở) để đánh giá nhà ở bao gồm: Điều kiện giao thông, điều kiện vệ sinh của nhà ở, điều kiện hệ thống cấp thoát nước, cụ thể:

  a) Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại tốt khi đảm bảo cả ba điều kiện sau:

  - Điều kiện 1: nhà ở có đường cho ôtô đến tận ngôi nhà;

  - Điều kiện 2: có khu vệ sinh khép kín;

  - Điều kiện 3: có hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường

  b) Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại trung bình khi chỉ đảm bảo điều kiện 1 hoặc có đủ điều kiện 2 và 3.

  c) Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại kém khi nhà ở chỉ có điều kiện 2 hoặc điều kiện 3 hoặc không đảm bảo cả 3 điều kiện trên.

  4. Đơn giá cho thuê nhà ở (biệt thự hoặc nhà ở các cấp):

    Đơn vị tính: đồng/m2 sử dụng/tháng

  Đơn giá cho thuê nhà ở (biệt thự hoặc nhà ở thông thường các cấp)

  =

  Giá của hạng nhà ở đối với từng loại đô thị nằm ở vị trí khu vực tương ứng.

  +

  ( Kt + Kh )

  5. Tiền thuê nhà phải trả hàng tháng:

  Đơn vị tính : đồng

  Tiền thuê phải trả cho toàn bộ diện tích sử dụng

  =

  Đơn giá cho thuê nhà ở (biệt thự hoặc nhà ở thông thường các cấp)

  x

  Diện tích sử dụng của từng loại nhà ở tương ứng với giá cho thuê

  Điều 2. Bảng giá cho thuê nhà ở quy định tại Quyết định này không áp dụng đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại; nhà ở công vụ; nhà ở xã hội được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

  Điều 3. Một số quy định cụ thể:

  1. Việc miễn, giảm tiền thuê nhà đối với nhà ở mà Nhà nước chưa tiến hành cải tạo, xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

  2. Việc xác định cấp, hạng nhà ở căn cứ vào Quy chuẩn Xây dựng tập II (ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) và Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở.

  3. Việc phân cấp đô thị theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  4. Đối với biệt thự đang tạm thời cho thuê để ở và nếu có từ 3 hộ trở lên thuê để ở thì tính theo giá cho thuê nhà ở thông thường cùng cấp.

  5. Trường hợp nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa cho thuê, nếu đã hư hỏng, xuống cấp không bảo đảm tiêu chuẩn để ở theo quy định thì không được phép cho thuê nhà.

  6. Bên thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước phải đảm bảo sử dụng nhà ở đúng mục đích và không được tự ý cho người khác thuê lại nhà ở.

  7. Bên thuê nhà ở có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình đối với nhà ở thuê, trường hợp bên thuê nhà ở không trả tiền thuê nhà liên tiếp 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng (như đi công tác, học tập, chữa bệnh hoặc gặp rủi ro chưa có điều kiện nộp tiền) thì áp dụng theo các quy định của pháp luật về nhà ở để xử lý.

  8. Đối với những nhà ở mà hợp đồng còn thời hạn thuê nhà thì không phải ký kết lại hợp đồng thuê nhưng cơ quan quản lý nhà ở phải có trách nhiệm thông báo giá cho thuê mới để các hộ thuê nhà biết và trả tiền thuê nhà theo đúng quy định.

  9. Đối với những trường hợp nhà ở mà hợp đồng thuê đã hết thời hạn thuê, cơ quan quản lý nhà ở thực hiện ký kết lại hợp đồng theo giá thuê nhà ở mới theo Quyết định này.

  10. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./-

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Huỳnh Đức Hòa

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X