hieuluat

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Cần Thơ Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024)

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Cần ThơSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:19/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Anh Dũng
  Ngày ban hành:31/12/2019Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/01/2020Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ CẦN THƠ
  -------

  Số: 19/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2020 - 2024)

  -------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

  Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  Căn cứ Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024);

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024), tại các phụ lục kèm theo cụ thể như sau:

  - Phụ lục I: Bảng giá đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác; đất nuôi trồng thủy sản.

  - Phụ lục II: Bảng giá đất trồng cây lâu năm.

  - Phụ lục III.1-III.9: Bảng giá đất ở tại đô thị và nông thôn.

  - Phụ lục IV.1-IV.9: Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và tại nông thôn.

  - Phụ lục V.1-V.9: Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và tại nông thôn.

  Điều 2. Mức giá các loại đất quy định tại Quyết định này được áp dụng để làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 114 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau:

  1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

  2. Tính thuế sử dụng đất;

  3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

  4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

  5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

  6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

  Điều 3. Nguyên tắc xác định giá các loại đất. I. Nguyên tắc chung

  1. Nhóm đất nông nghiệp

  a) Giá các loại đất nông nghiệp được xác định theo từng vị trí khác nhau, giá đất được xác định theo từng vị trí đó.

  - Vị trí 1:Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất;

  - Vị trí 2: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện ít thuận lợi hơn.

  b) Đối với vị trí đất nông nghiệp tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư (trong thâm hậu 50m) được quy định tại phần 1 các phụ lục giá đất phi nông nghiệp kèm theo bảng giá đất thì giá đất nông nghiệp được xác định bằng 1,1 lần so với giá đất nông nghiệp tại phụ lục giá đất nông nghiệp trên cùng địa bàn.

  2. Nhóm đất phi nông nghiệp

  a) Đất ở:

  - Đất ở tại đô thị:

  Mỗi tuyến đường phố đô thị được chia thành nhiều đoạn có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng khác nhau. Tùy theo mức sinh lợi và kết cấu hạ tầng từng đoạn đường của tuyến đường đó để xác định giá đất từ thấp đến cao.

  Mỗi tuyến đường chia ra làm 4 vị trí:

  + Vị trí 1:Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường phố (mặt tiền), giá đất bằng 100% giá đất đoạn đường đó.

  + Vị trí 2:Áp dụng đối với đất ở trong hẻm của đường phố được xác định trong bảng giá đất, có điều kiện sinh hoạt thuận lợi, giá đất được quy định cụ thể trong bảng giá đất.

  + Vị trí 3: Áp dụng đối với đất ở trong hẻm của đường phố có điều kiện giao thông kém hơn Vị trí 2 nhưng lưu thông ra được trục đường đã có giá (Vị trí 1). Giá đất bằng 20% giá đất Vị trí 1 của cùng đoạn đường đó.

  + Vị trí 4: Áp dụng đối với đất ở trong hẻm của hẻm Vị trí 2 và hẻm Vị trí 3. Giá đất bằng 15% giá đất Vị trí 1 của cùng đoạn đường đó.

  - Đất ở tại nông thôn: Được xác định là đất tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, trong các khu dân cư, khu tái định cư, khu thương mại trên địa bàn các xã.

  - Đất ở tiếp giáp các trục giao thông được xác định cụ thể cho từng tuyến đường, quốc lộ, đường tỉnh, đường đến trung tâm các xã.

  - Đất ở còn lại: Được xác định là đất ở không xác định được Vị trí 1, 2, 3, 4, không thuộc các khu dân cư và không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông được quy định trong bảng giá đất, sau thâm hậu 50m từ chân taluy đường (đối với các tuyến đường không có taluy thì tính từ lề đường qua mỗi bên 1,5m) hoặc sau thâm hậu tính từ mốc lộ giới theo quy định xác định thâm hậu.

  b) Đất thương mại, dịch vụ và Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ:

  Được xác định bằng bảng giá đất cụ thể; nguyên tắc xác định vị trí, khu vực theo nguyên tắc xác định như trường hợp đối với đất ở được quy định trong bảng quy định này.

  c) Đất khu công nghiệp, khu chế xuất:

  Quy định cụ thể tại Phục lục giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ.

  d) Đối với đất nghĩa trang, nghĩa địa thì xác định theo giá đất phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; nguyên tắc xác định như nhóm đất phi nông nghiệp.

  đ) Đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp sử dụng có thời hạn thì áp dụng giá đất theo giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí.

  II. Một số quy định khi xác định giá đất phi nông nghiệp:

  1. Xác định thâm hậu:

  a) Đối với đất ở.

  - Thâm hậu đất ở tại đô thị, tại các thị trấn: Đối với thửa đất mà chiều sâu (dài) lớn hơn 20m thì giá đất thâm hậu từ mét thứ 20 trở lên đến mét thứ 50 được tính bằng 80% giá đất 20m đầu, phần sau 50m giá đất bằng 40% giá đất 20m đầu của vị trí tương ứng.

  Nếu sau khi xác định tỉ lệ giá đất sau thâm hậu theo quy định trên mà giá đất thấp hơn giá đất ở còn lại thì tính bằng giá đất ở còn lại.

  - Thâm hậu đất ở tiếp giáp các trục đường giao thông: Được tính từ chân taluy qua mỗi bên vào 50m (trường hợp đường không có taluy thì tính từ chân đường qua mỗi bên 1,5m), phần đất sau thâm hậu từ trên 50m trở đi được tính bằng 40% giá đất ở trong thâm hậu của cùng thửa đất đó.

  + Trường hợp thửa đất không tiếp giáp mặt tiền nhưng vẫn còn nằm trong thâm hậu 50m thì giá đất được xác định bằng 40% của giá đất đối với thửa đất tiếp giáp mặt đường của cùng đoạn đường đó.

  Nếu sau khi xác định 40% mà giá đất thấp hơn giá đất ở còn lại thì tính bằng giá đất ở còn lại.

  + Trường hợp thửa đất có một phần nằm trong thâm hậu 50m và một phần nằm ngoài thâm hậu 50m thì giá đất được tính như sau:

  Phần diện tích trong thâm hậu (không tiếp giáp mặt đường) được tính bằng 40% của giá đất đối với thửa đất tiếp giáp mặt đường.

  Nếu sau khi xác định 40% mà giá đất thấp hơn giá đất ở còn lại thì tính bằng giá đất ở còn lại.

  + Phần diện tích sau thâm hậu được tính bằng giá đất ở còn lại.

  - Đối với trường hợp đất ở được chuyển mục đích sử dụng đất, khi xác định vị trí chuyển mục đích sử dụng đất đã trừ lộ giới thì thâm hậu được xác định từ mốc lộ giới.

  - Đối với đất ở nếu đất Vị trí 3, Vị trí 4 có giá trị thấp hơn giá đất ở còn lại có giá trị cao nhất thì được tính bằng giá cao nhất của đất ở còn lại có giá trị cao nhất của quận, huyện.

  b) Đối với đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ:

  Thâm hậu đối với Đất thương mại, dịch vụ và Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ được tính là 50m (không phân biệt trong đô thị hay tiếp giáp các trục đường giao thông), phần đất sau thâm hậu từ trên 50m trở đi được tính bằng 40% giá đất trong thâm hậu của cùng thửa đất đó.

  2. Đối với thửa đất tiếp giáp 2 mặt tiền trở lên:

  Giá đất được tính theo nguyên tắc xác định thâm hậu của phần tiếp giáp tuyến đường có mức giá cao nhất, phần sau thâm hậu nếu giá thấp hơn mức giá của tuyến đường còn lại thì tính theo giá của tuyến đường còn lại đó và tiếp tục theo nguyên tắc trên đối với các tuyến đường còn lại, đối với diện tích đất ngoài thâm hậu của tất cả các tuyến đường thì giá đất được tính theo tỉ lệ quy định đối với giá của tuyến đường có mức giá cao nhất, đảm bảo giá trị thửa đất được tính giá cao nhất.

  III. Quy định các đường trục chính và trục phụ tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ:

  1. Trục đường chính: Là trục đường có lòng đường từ 10m trở lên, kể cả dãy phân cách.

  2. Trục đường phụ: Là trục đường có lòng đường dưới 10m.

  3. Riêng đối với các khu dân cư trên địa bàn quận Cái Răng thuộc Khu đô thị Nam sông Cần Thơ được quy định như sau:

  a) Trục đường chính A: Là trục đường có lòng đường từ 10m trở lên, kể cả dãy phân cách.

  b) Trục đường chính B: Là trục đường có lòng đường dưới 10m.

  Điều 4.

  - Các công trình, dự án đã có phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (trước ngày Quyết định này có hiệu lực) thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng theo quy định tại Quyết định này.

  - Các dự án đã có quyết định, giao đất thuê đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì không áp dụng quyết định này.

  Điều 5.

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và đăng báo Cần Thơ chậm nhất 05 ngày, kể từ ngày ký.

  2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

  Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH
  Đào Anh Dũng

   

  PHỤ LỤC I

  BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM GỒM ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC; ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  (TRỪ VỊ TRÍ TIẾP GIÁP CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRONG THÂM HẬU 50M)
  (Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

   

  1. QUẬN NINH KIỀU

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  162.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho tất cả các phường trên địa bàn quận.

  2. QUẬN BÌNH THỦY

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  162.000

  Vị trí 2

  135.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: An Thới, Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa, Trà An và Trà Nóc.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho các phường: Long Hòa, Long Tuyền và Thới An Đông.

  3. QUẬN CÁI RĂNG

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  140.000

  Vị trí 2

  120.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: Lê Bình, Hưng Thạnh, Hưng Phú; Khu vực I, II của phường Ba Láng; phường Thường Thạnh (trừ khu vực Phú Mỹ, Thạnh Lợi); khu vực Thạnh Hòa, Thạnh Thuận, Thạnh Lợi, Thạnh Thắng, Thạnh Phú, Thạnh Hưng, Thạnh Thới của phường Phú Thứ; khu vực Phú Thuận, Phú Thuận A, Phú Thạnh, Phú Thắng, Phú Tân, Phú Thành của phường Tân Phú.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho các thửa đất còn lại của các phường: Thường Thạnh, Ba Láng, Phú Thứ và Tân Phú.

  4. QUẬN Ô MÔN

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  143.000

  Vị trí 2

  121.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: Châu Văn Liêm, Phước Thới, Thới Hòa, Thới An, Long Hưng và Thới Long.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho phường Trường Lạc.

  5. QUẬN THỐT NỐT

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  135.000

  Vị trí 2

  112.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: Thốt Nốt, Thới Thuận, Thuận An, Thuận Hưng, Tân Hưng, Trung Kiên và Tân Lộc.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho phường Thạnh Hòa và phường Trung Nhứt.

  6. HUYỆN PHONG ĐIỀN

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  120.000

  Vị trí 2

  100.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Phong Điền, xã Mỹ Khánh và xã Nhơn Nghĩa.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho các xã: Trường Long, Tân Thới, Giai Xuân và Nhơn Ái.

  7. HUYỆN THỚI LAI

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  90.000

  Vị trí 2

  70.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Thới Lai, các xã: Thới Thạnh, Tân Thạnh và Trường Xuân.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho các xã: Xuân Thắng, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Định Môn, Trường Thành, Trường Thắng, Thới Tân, Đông Thuận và Đông Bình.

  8. HUYỆN CỜ ĐỎ

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  90.000

  Vị trí 2

  70.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Cờ Đỏ và xã Trung An.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho các xã còn lại.

  9. HUYỆN VĨNH THẠNH

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  65.000

  Vị trí 2

  60.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh và các xã: Vĩnh Trinh, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh Tiến.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho các xã: Thạnh Lộc, Vĩnh Bình, Thạnh An, Thạnh Thắng và Thạnh Lợi.

   

  PHỤ LỤC II

  BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
  (TRỪ VỊ TRÍ TIẾP GIÁP CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRONG THÂM HẬU 50M)
  (Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

  1. QUẬN NINH KIỀU

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  250.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho tất cả các phường trên địa bàn quận.

  2. QUẬN BÌNH THỦY

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  225.000

  Vị trí 2

  195.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: An Thới, Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa, Trà An và Trà Nóc.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho các phường: Long Hòa, Long Tuyền và Thới An Đông.

  3. QUẬN CÁI RĂNG

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  160.000

  Vị trí 2

  140.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: Lê Bình, Hưng Thạnh, Hưng Phú; Khu vực I, II của phường Ba Láng; phường Thường Thạnh (trừ khu vực Phú Mỹ, Thạnh Lợi); khu vực: Thạnh Hòa, Thạnh Thuận, Thạnh Lợi, Thạnh Thắng, Thạnh Phú, Thạnh Hưng, Thạnh Thới của phường Phú Thứ; khu vực Phú Thuận, Phú Thuận A, Phú Thạnh, Phú Thắng, Phú Tân, Phú Thành của phường Tân Phú.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho các thửa đất còn lại của các phường: Thường Thạnh, Ba Láng, Tân Phú và Phú Thứ.

  4. QUẬN Ô MÔN

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  158.000

  Vị trí 2

  131.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: Châu Văn Liêm, Phước Thới, Thới Hòa, Thới An, Long Hưng và Thới Long.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho phường Trường Lạc.

  5. QUẬN THỐT NỐT

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  158.000

  Vị trí 2

  131.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: Thốt Nốt, Thới Thuận, Thuận An, Thuận Hưng, Tân Hưng, Trung Kiên và Tân Lộc.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho phường Thạnh Hòa và phường Trung Nhứt.

  6. HUYỆN PHONG ĐIỀN

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  140.000

  Vị trí 2

  120.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Phong Điền, các xã: Mỹ Khánh và Nhơn Nghĩa.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho các xã: Trường Long, Tân Thới, Giai Xuân và Nhơn Ái.

  7. HUYỆN THỚI LAI

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  126.000

  Vị trí 2

  94.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Thới Lai, các xã Thới Thạnh, Tân Thạnh và Trường Xuân.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho các xã: Xuân Thắng, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Định Môn, Trường Thành, Trường Thắng, Thới Tân, Đông Thuận và Đông Bình.

  8. HUYỆN CỜ ĐỎ

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  126.000

  Vị trí 2

  94.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Cờ Đỏ và xã Trung An.

  - Vị trí 2: Áp dụng cho các xã còn lại.

  9. HUYỆN VĨNH THẠNH

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Vị trí

  Giá đất

  Vị trí 1

  90.000

  - Vị trí 1: Áp dụng cho tất cả các xã, thị trấn của huyện Vĩnh Thạnh.

   

  PHỤ LỤC III.1

  BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU
  (Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

  1. Đất ở tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư

  Đơn vị tính: đồng/m2

  STT

  TÊN ĐƯỜNG

  ĐOẠN ĐƯỜNG

  GIÁ ĐẤT

  TỪ

  ĐẾN

   

  1

  2

  3

  4

  5

   

  a) Đất ở tại đô thị

   

   

   

  1

  Bà Huyện Thanh Quan

  Cách Mạng Tháng Tám

  Phan Đăng Lưu

  11.000.000

  2

  Bà Triệu

  Ngô Gia Tự

  Cuối đường

  13.500.000

  3

  Bế Văn Đàn

  Nguyễn Văn Cừ

  Cuối đường

  5.500.000

  4

  Bùi Thị Xuân

  Phan Đăng Lưu

  Đinh Tiên Hoàng

  16.500.000

  5

  Cách Mạng Tháng Tám

  Vòng xoay bến xe

  Nguyễn Văn Cừ

  19.000.000

  Nguyễn Văn Cừ

  Nguyễn Đệ, Hẻm 86 Cách Mạng Tháng Tám

  13.500.000

  6

  Cao Bá Quát

  Phan Đình Phùng

  Điện Biên Phủ

  9.000.000

  Điện Biên Phủ

  Cuối đường

  7.700.000

  7

  Cao Thắng

  Khu nội bộ Mậu Thân

   

  8.000.000

  8

  Châu Văn Liêm

  Hai Bà Trưng

  Hòa Bình

  48.000.000

  9

  Đề Thám

  Hòa Bình

  Nguyễn Khuyến

  26.500.000

  Nguyễn Khuyến

  Huỳnh Cương

  24.000.000

  10

  Điện Biên Phủ

  Võ Văn Tần

  Ngô Đức Kế

  15.500.000

  Ngô Đức Kế

  Cuối đường

  9.000.000

  11

  Đinh Công Tráng

  Khu nội bộ Mậu Thân

   

  8.000.000

  12

  Đinh Tiên Hoàng

  Hùng Vương

  Cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh

  24.000.000

  13

  Đoàn Thị Điểm

  Cách Mạng Tháng Tám

  Ngã ba

  7.000.000

  Ngã ba

  Cuối đường

  4.500.000

  14

  Đồng Khởi

  Hòa Bình

  Châu Văn Liêm

  26.500.000

  Châu Văn Liêm

  Cuối đường

  13.500.000

  15

  Đường 3 tháng 2

  Mậu Thân

  Quốc lộ 91B

  24.000.000

  Quốc lộ 91B

  Cầu Đầu Sấu

  18.000.000

  Cầu Đầu Sấu

  Chân cầu Cái Răng

  11.000.000

  Hai bên chân cầu Cái Răng

  Sông Cần Thơ

  8.000.000

  16

  Đường 30 tháng 4

  Hòa Bình

  Trần Ngọc Quế

  43.000.000

  Trần Ngọc Quế

  Đường 3 tháng 2

  21.000.000

  17

  Đường cặp bờ kè Hồ Bún Xáng

  Hẻm 51, Đường 3 tháng 2

  Rạch Ngỗng 1

  10.000.000

  18

  Đường cặp bờ kè Rạch Khai Luông

  Hẻm 72 đường Nguyễn Trãi

  Cầu Ninh Kiều

  10.000.000

  Cầu Cái Khế

  Cầu Nhị Kiều

  12.000.000

  19

  Đường cặp bờ kè Rạch Ngỗng

  Đường cặp bờ kè Hồ Bún Xáng

  Cầu Rạch Ngỗng 2

  6.000.000

  20

  Đường nội bộ Khu dân cư Quân khu 9

  Giáp đường Trần Quang Khải

  Lý Hồng Thanh

  13.500.000

  21

  Đường nội bộ Vincom Xuân Khánh

   

   

  15.000.000

  22

  Đường Sông Hậu và các trục đường quanh Công viên nước

  Trần Phú

  Lê Lợi (Khách sạn Victoria)

  5.500.000

  23

  Đường vào Công an quận Ninh kiều

  Nguyễn Văn Cừ

  Cuối đường

  8.000.000

  24

  Hai Bà Trưng

  Nhà hàng Ninh Kiều

  Nguyễn An Ninh

  48.000.000

  Nguyễn An Ninh

  Nguyễn Thị Minh Khai

  21.000.000

  25

  Hải Thượng Lãn Ông

  Phan Đình Phùng

  Hai Bà Trưng

  16.500.000

  26

  Hậu Giang

  Quốc lộ 1

  Cuối đường

  7.000.000

  27

  Hồ Tùng Mậu

  Trần Phú

  Trần Văn Khéo

  27.500.000

  28

  Hồ Xuân Hương

  Hùng Vương

  Bùi Thị Xuân

  11.000.000

  Hùng Vương

  Bà Huyện Thanh Quan

  8.000.000

  29

  Hòa Bình

  Nguyễn Trãi

  Đường 30 tháng 4

  78.000.000

  30

  Hoàng Văn Thụ

  Nguyễn Trãi

  Trần Hưng Đạo

  20.000.000

  31

  Hùng Vương

  Cầu Nhị Kiều

  Vòng xoay bến xe

  27.500.000

  32

  Huỳnh Cương

  Hoàng Văn Thụ - quanh hồ Xáng Thổi

  Hoàng Văn Thụ

  17.600.000

  33

  Huỳnh Thúc Kháng

  Trần Hưng Đạo

  Mậu Thân

  17.600.000

  34

  Lê Anh Xuân (Hẻm 132 - đường Hùng Vương)

  Cầu Nhị Kiều

  Cầu Rạch Ngỗng 1

  10.000.000

  35

  Lê Bình

  Đường 30 tháng 4

  Đường 3 tháng 2

  11.000.000

  36

  Lê Chân (Đường A2 - khu dân cư 91B)

  Đường số 39

  Đường số 23

  4.500.000

  37

  Lê Lai

  Các đoạn trải nhựa, giáp Phan Văn Trị

   

  10.000.000

  38

  Lê Lợi

  Trần Phú

  Trần Văn Khéo

  16.500.000

  Trần Văn Khéo

  Khách sạn Victoria

  8.000.000

  39

  Lê Thánh Tôn

  Nguyễn Thái Học

  Ngô Quyền

  33.000.000

  40

  Lương Định Của

  Trần Văn Khéo

  Cuối đường

  16.500.000

  41

  Lý Chính Thắng (Trục chính - Khu chung cư đường 03 tháng 02)

  Đường 03 tháng 02

  Nguyễn Văn Linh

  5.500.000

  42

  Lý Hồng Thanh

  Từ khu chung cư

  Bờ kè Cái Khế

  22.000.000

  43

  Lý Thường Kiệt

  Ngô Quyền

  Ngô Gia Tự

  26.500.000

  44

  Lý Tự Trọng

  Trần Hưng Đạo

  Trường ĐH Cần Thơ (khu III)

  48.000.000

  Ngã ba công viên Lưu Hữu Phước

  Hòa Bình

  30.000.000

  45

  Mạc Đĩnh Chi

  Trương Định

  Cuối đường

  9.000.000

  46

  Mạc Thiên Tích (Đường cặp rạch Bần)

  Mậu Thân

  Đường 03 tháng 02

  9.000.000

  47

  Mạc Thiên Tích (Đường cặp rạch Tham Tướng)

  Sông Cần Thơ

  Mậu Thân

  8.000.000

  48

  Mậu Thân

  Tầm Vu

  Đường 30 tháng 4

  13.500.000

  Đường 30 tháng 4

  Trần Hưng Đạo

  32.000.000

  Trần Hưng Đạo

  Chân cầu Rạch Ngỗng 1

  27.500.000

  Hai bên chân cầu Rạch Ngỗng 1

  Rạch Cái Khế

  13.500.000

  Chân cầu Rạch Ngỗng 1

  Nguyễn Văn Cừ

  21.000.000

  Nguyễn Văn Cừ

  Nguyễn Đệ

  7.000.000

  49

  Nam Kỳ Khởi Nghĩa

  Phan Đình Phùng

  Hòa Bình

  35.500.000

  50

  Ngô Đức Kế

  Hai Bà Trưng

  Phan Đình Phùng

  23.500.000

  Phan Đình Phùng

  Điện Biên Phủ

  13.500.000

  Điện Biên Phủ

  Đồng Khởi

  9.000.000

  51

  Ngô Gia Tự

  Hai Bà Trưng

  Nguyễn Trãi

  33.000.000

  Nguyễn Trãi

  Võ Thị Sáu

  16.500.000

  52

  Ngô Hữu Hạnh

  Hòa Bình

  Trương Định

  16.500.000

  53

  Ngô Quyền

  Bờ sông Cần Thơ

  Hòa Bình

  38.500.000

  Hòa Bình

  Trương Định

  33.000.000

  54

  Ngô Sĩ Liên (Đường số 01 - khu dân cư Metro)

  Nguyễn Văn Linh

  Đường số 03

  4.500.000

  55

  Ngô Thì Nhậm (Trục phụ khu dân cư Thới Nhựt 1)

  Suốt tuyến

   

  3.500.000

  56

  Ngô Văn Sở

  Hòa Bình

  Phan Đình Phùng

  22.000.000

  57

  Nguyễn An Ninh

  Hai Bà Trưng

  Hòa Bình

  48.000.000

  58

  Nguyễn Bình

  Lê Lợi

  Ung Văn Khiêm

  8.000.000

  59

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Nguyễn Trãi

  Nguyễn Đức Cảnh

  22.000.000

  60

  Nguyễn Cư Trinh

  Khu nội bộ Mậu Thân

   

  8.000.000

  61

  Nguyễn Du

  Châu Văn Liêm

  Ngô Đức Kế

  9.000.000

  62

  Nguyễn Đệ (Vành đai Phi trường)

  Cách Mạng Tháng Tám

  Võ Văn Kiệt

  12.500.000

  63

  Nguyễn Đình Chiểu

  Nguyễn Trãi

  Ngô Hữu Hạnh

  16.500.000

  64

  Nguyễn Đức Cảnh

  Trần Phú

  Trần Văn Khéo

  27.500.000

  65

  Nguyễn Hiền (Đường Số 1, Khu dân cư 91B)

  Nguyễn Văn Linh

  Cuối đường

  8.000.000

  66

  Nguyễn Hữu Cầu (Đường số 17, khu dân cư Hoàn Mỹ)

  Nguyễn Văn Cừ

  Cuối đường

  5.500.000

  67

  Nguyễn Hữu Trí (Đường Số 5, Khu dân cư Vạn Phát)

  Nguyễn Văn Cừ

  Đường Số 7, Khu dân cư Vạn Phát

  3.500.000

  68

  Nguyễn Khuyến

  Ngô Quyền

  Đề Thám

  22.000.000

  69

  Nguyễn Minh Quang (Đường số 24 - khu dân cư Thới Nhựt 1)

  Ngô Thì Nhậm

  Trần Bạch Đằng

  3.500.000

  70

  Nguyễn Ngọc Trai

  Khu nội bộ Mậu Thân

   

  8.000.000

  71

  Nguyễn Thái Học

  Hai Bà Trưng

  Hòa Bình

  48.000.000

  72

  Nguyễn Thần Hiến

  Lý Tự Trọng

  Cuối đường

  11.000.000

  73

  Nguyễn Thị Minh Khai

  Phan Đình Phùng

  Cầu Quang Trung

  16.500.000

  Cầu Quang Trung

  Hết đường

  10.000.000

  74

  Nguyễn Trãi

  Hòa Bình

  Vòng xoay Bến xe

  50.000.000

  75

  Nguyễn Tri Phương

  Nguyễn Văn Cừ

  Cuối đường

  7.000.000

  76

  Nguyễn Văn Cừ

  Cách Mạng Tháng Tám

  Cầu Rạch Ngỗng 2

  20.000.000

  Cầu Rạch Ngỗng 2

  Cầu Cái Sơn 2

  15.000.000

  Cách Mạng Tháng Tám

  Chân cầu Cồn Khương

  13.500.000

  Chân cầu Cồn Khương

  Rạch Khai Luông (đường hai bên chân cầu)

  6.000.000

  Cầu Cồn Khương

  Sông Hậu

  6.000.000

  77

  Nguyễn Văn Trỗi

  Khu nội bộ Mậu Thân

   

  8.000.000

  78

  Nguyễn Việt Hồng

  Phan Văn Trị

  Mậu Thân

  16.500.000

  79

  Phạm Công Trứ (Đường Số 2, Khu dân cư Vạn Phát)

  Trần Văn Giàu

  Cuối đường

  3.500.000

  80

  Phạm Hồng Thái

  Hòa Bình

  Lý Thường Kiệt

  16.500.000

  81

  Phạm Ngọc Thạch

  Trần Văn Khéo

  Cuối đường

  22.000.000

  82

  Phạm Ngũ Lão

  Cách Mạng Tháng Tám

  Hẻm 85

  15.500.000

  Hẻm 85

  Phần còn lại

  10.000.000

  83

  Phạm Thế Hiển (Đường 11A, Khu dân cư Dự án Nâng cấp đô thị)

  Đường số 24

  Cuối đường

  3.500.000

  84

  Phan Bội Châu

  Phan Đình Phùng

  Hai Bà Trưng

  26.500.000

  85

  Phan Chu Trinh

  Phan Đình Phùng

  Hai Bà Trưng

  26.500.000

  86

  Phan Đăng Lưu

  Bùi Thị Xuân

  Bà Huyện Thanh Quan

  16.500.000

  87

  Phan Đình Phùng

  Hòa Bình

  Ngô Đức Kế

  38.500.000

  Ngô Đức Kế

  Nguyễn Thị Minh Khai

  27.500.000

  88

  Phan Huy Chú (Trục phụ Khu dân cư Thới Nhựt 1)

  Suốt tuyến

   

  3.500.000

  89

  Phan Văn Trị

  Trường ĐH Cần Thơ (khu III)

  Đường 30 tháng 4

  30.000.000

  90

  Quản Trọng Hoàng

  Đường 3 tháng 2

  Tập thể Tỉnh ủy (cũ)

  5.500.000

  91

  Quang Trung

  Đường 30 tháng 4

  Hẻm 33 và 50 dưới dốc cầu Quang Trung

  16.500.000

  Hẻm 33 và 50

  Nguyễn Thị Minh Khai

  11.000.000

  92

  Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh)

  Chân cầu Hưng Lợi

  Nguyễn Văn Cừ

  16.500.000

  Hai bên chân cầu Hưng Lợi

  Sông Cần Thơ

  11.000.000

  93

  Tầm Vu

  Nguyễn Thị Minh Khai

  Thành đội

  7.000.000

  Thành đội

  Trần Ngọc Quế

  4.500.000

  Trần Ngọc Quế

  Cầu kinh mương lộ

  9.000.000

  Cầu kinh mương lộ

  Cuối đường

  4.500.000

  94

  Tân Trào

  Phan Đình Phùng

  Hai Bà Trưng

  27.500.000

  95

  Tô Hiến Thành

  Trần Bạch Đằng

  Đường Số 6, Khu dân cư Thới Nhựt 2

  3.500.000

  96

  Tôn Thất Tùng

  Suốt tuyến

   

  7.000.000

  97

  Thủ Khoa Huân

  Hai Bà Trưng

  Phan Đình Phùng

  22.000.000

  98

  Trần Bạch Đằng (Trục chính Khu dân cư Nâng cấp Đô thị)

  Suốt tuyến

   

  7.000.000

  99

  Trần Bình Trọng

  Lý Tự Trọng

  Trần Hưng Đạo

  11.000.000

  100

  Trần Đại Nghĩa

  Trần Văn Khéo đến cuối đường

   

  16.500.000

  101

  Trần Hoàng Na

  Đường 30 tháng 4

  Tầm Vu

  11.000.000

  102

  Trần Hưng Đạo

  Cầu Nhị Kiều

  Mậu Thân

  40.000.000

  103

  Trần Minh Sơn (Đường số 04 - khu tái định cư Đại học Y Dược Cần Thơ)

  Nguyễn Tri Phương

  Đường số 05 - khu tái định cư Đại học Y Dược Cần Thơ

  4.500.000

  104

  Trần Nam Phú (Lộ Ngân Hàng)

  Nguyễn Văn Cừ

  đường cặp hồ Bún Xáng

  8.500.000

  105

  Trần Ngọc Quế

  Đường 3 tháng 2

  Đường 30 tháng 4

  20.000.000

  Đường 30 tháng 4

  Tầm Vu

  9.000.000

  106

  Trần Phú

  Nguyễn Trãi

  Lê Lợi

  22.000.000

  Lê Lợi

  Hai bến phà Cần Thơ

  11.000.000

  107

  Trần Quang Khải

  Nguyễn Trãi

  Ung Văn Khiêm

  20.000.000

  Ung Văn Khiêm

  Lê Lợi

  9.000.000

  108

  Trần Quốc Toản

  Hai Bà Trưng

  Hòa Bình

  22.000.000

  109

  Trần Văn Giàu (đường Khu dân cư Linh Thành)

  Đầu đường

  Cuối đường

  5.500.000

  110

  Trần Văn Hoài

  Đường 30 tháng 4

  Đường 3 tháng 2

  20.000.000

  111

  Trần Văn Khéo

  Nguyễn Trãi

  Lê Lợi

  38.500.000

  112

  Trần Văn Long (Đường số 02 - khu dân cư Thới Nhựt 2)

  Đường số 05 - khu dân cư Thới Nhựt 2

  Đường cặp rạch Bà Bộ

  4.500.000

  113

  Trần Văn Ơn

  Nguyễn Văn Cừ

  Nguyễn Đệ

  5.500.000

  114

  Trần Việt Châu

  Nguyễn Văn Cừ

  Phạm Ngũ Lão

  15.500.000

  115

  Trương Định

  Ngô Hữu Hạnh

  Ngô Quyền

  13.500.000

  Ngô Quyền

  Đề Thám

  7.000.000

  Đề Thám

  Lý Tự Trọng

  11.000.000

  116

  Tú Xương (đường Số 6, Khu dân cư Hồng Phát)

  Xuân Thủy

  Cuối đường

  4.500.000

  117

  Ung Văn Khiêm

  Trần Phú

  Bờ kè Cái Khế

  22.000.000

  118

  Võ Thị Sáu

  Nguyễn Trãi

  Ngô Quyền

  20.000.000

  119

  Võ Trường Toản

  Nguyễn Văn Cừ

  Nguyễn Đệ

  8.000.000

  120

  Võ Văn Kiệt

  Nguyễn Văn Cừ

  Ranh quận Bình Thủy

  9.500.000

  121

  Võ Văn Tần

  Hai Bà Trưng

  Hòa Bình

  48.000.000

  122

  Xô Viết Nghệ Tĩnh

  Hòa Bình

  Hoàng Văn Thụ

  26.500.000

  123

  Xuân Thủy (đường Số 7 và đường Số 15, Khu dân cư Hồng Phát)

  Nguyễn Văn Cừ

  Hoàng Quốc Việt

  4.500.000

  124

  Yết Kiêu (Hai bên đường cặp Rạch Sơn)

  Phạm Ngũ Lão

  Lê Anh Xuân

  9.000.000

   

  b) Đất ở tại đô thị các hẻm vị trí 2

   

   

  1

  Đường nội bộ khu TT Cty Cấp thoát nước, khu công viên cây xanh (cũ) Đường 30 tháng 4

  Các trục đường chính

   

  9.000.000

  2

  Khu chung cư C Mậu Thân

  Toàn khu

   

  3.000.000

  3

  Khu chung cư Cơ Khí

  Toàn khu

   

  3.500.000

  4

  Khu chung cư Đường 3 tháng 2 (trừ các tuyến đường đã đặt tên)

  Trục đường chính dẫn vào Khu chung cư A, B, C, D do Nhà nước đầu tư

   

  5.500.000

  Trục phụ

   

  4.500.000

  5

  Khu dân cư 91B (giai đoạn I, tính từ Quốc lộ 91B - Trần Hoàng Na dự mở) (trừ các tuyến đường đã đặt tên)

  Trục chính

   

  8.000.000

  Trục phụ

   

  4.500.000

  6

  Khu dân cư 148, Đường 3 tháng 2

  Từ Đường 3 tháng 2

  Hết đường trải nhựa

  4.500.000

  7

  Khu dân cư (kế Chi cục Thú y) 30 tháng 4

  Các trục đường chính

   

  9.000.000

  8

  Khu dân cư 243, Đường 30 tháng 4

  Các trục đường chính

   

  7.000.000

  9

  Khu dân cư 274, Đường 30 tháng 4

  Đường nội bộ

   

  7.000.000

  10

  Khu dân cư 91/23, Đường 30 tháng 4

  Đường 30 tháng 4

  Hết đường trải nhựa

  4.500.000

  11

  Khu dân cư Búng Xáng

  Đường nội bộ

   

  5.500.000

  12

  Khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (Khu B)

  Phần mở rộng

   

  4.500.000

  13

  Khu dân cư dự án Nâng cấp đô thị

  Các đường còn lại

   

  3.500.000

  14

  Khu dân cư Hàng Bàng

  Toàn khu

   

  3.500.000

  15

  Khu dân cư Hồng Phát (trừ các trục đường đã đặt tên và có giá cụ thể trong bảng giá đất)

  Trục chính

   

  7.000.000

  Trục phụ

   

  4.500.000

  16

  Khu dân cư MeTro Cash (trừ đường số 01)

  Trục chính

   

  4.500.000

  Trục phụ

   

  3.500.000

  17

  Khu dân cư Miền Tây - Cần Đô

  Các trục đường còn lại (Suốt tuyến)

   

  11.000.000

  18

  Khu dân cư Phước Kiến, đường Tầm Vu

  Đường nội bộ

   

  4.000.000

  19

  Khu dân cư Trần Khánh Dư

  Đường 30 tháng 4

  Ngã ba hẻm

  9.500.000

  Các trục chính còn lại

   

  8.500.000

  20

  Khu dân cư Vạn Phát (Giai đoạn 1); Hoàn Mỹ (trừ trục đường chính), phường Cái Khế

  Trục chính

   

  5.500.000

  Trục phụ

   

  3.500.000

  21

  Khu đô thị mới An Bình

  Toàn khu

   

  4.500.000

  22

  Khu tái định cư Đường tỉnh 923

  Toàn khu

   

  2.500.000

  23

  Khu tái định cư rạch Ngã Ngay (phường An Bình)

  Toàn khu

   

  3.000.000

  24

  Khu tái định cư Thới Nhựt 2 (giai đoạn 1 và 2)

  Toàn khu

   

  3.500.000

  25

  Khu tái định cư Thới Nhựt – Lô 1A (Công ty Hồng Quang làm chủ đầu tư)

  Phần tiếp giáp đường Trần Bạch Đằng

   

  7.000.000

  Các trục đường còn lại

   

  3.500.000

  26

  Khu tái định cư trường Đại học Y dược (giai đoạn 1)

  Trục chính

   

  7.000.000

  Trục phụ

   

  4.500.000

  27

  Khu tái định cư Trường Tiểu học Cái Khế

  Trục chính

   

  9.000.000

  Trục phụ

   

  7.000.000

  28

  Hẻm 86, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  4.500.000

  29

  Hẻm 12, Đường 3 tháng 2

  Đường 3 tháng 2

  Hết đoạn trải nhựa

  5.000.000

  30

  Hẻm 51, Đường 3 tháng 2

  Đường 3 tháng 2

  Hết đoạn trải nhựa

  7.000.000

  31

  Hẻm 132, Đường 3 tháng 2

  Đường 3 tháng 2

  Nhánh hẻm 25, đường Nguyễn Văn Linh

  5.000.000

  32

  Hẻm 108, Đường 30 tháng 4

  Đường 30 tháng 4

  Nguyễn Việt Hồng

  9.000.000

  33

  Hẻm 483, đường 30 tháng 4

  Đường 30 tháng 4

  Hẻm 17, đường Trần Hoàng Na

  5.000.000

  34

  Hẻm 577, đường 30 tháng 4

  Đường 30 tháng 4

  Tầm Vu

  5.000.000

  35

  Hẻm 54, Hùng Vương

  Hùng Vương

  Hết trục đường chính

  9.000.000

  36

  Hẻm 14; hẻm 86, Lý Tự Trọng

  Lý Tự Trọng

  Đề Thám

  11.000.000

  37

  Hẻm 95, Mậu Thân

  Mậu Thân

  Hết đoạn trải nhựa

  8.000.000

  38

  Hẻm 72B, Nguyễn Thị Minh Khai

  Nguyễn Thị Minh Khai

  Cuối hẻm

  5.500.000

  39

  Hẻm 88, Nguyễn Thị Minh Khai

   

   

  5.500.000

  40

  Hẻm 93, Trần Hưng Đạo

  Trần Hưng Đạo

  Hết đoạn trải nhựa

  9.000.000

  41

  Hẻm 218, Trần Hưng Đạo

  Trần Hưng Đạo

  Hết đoạn trải nhựa

  8.000.000

  42

  Hẻm 38, Trần Việt Châu

  Trần Việt Châu

  Hết đoạn trải nhựa và hệ thống chiếu sáng

  4.500.000

  43

  Hẻm 54, Trần Việt Châu

  Trần Việt Châu

  Hết đoạn trải nhựa

  7.000.000

  44

  Hẻm 50, Quang Trung

   

   

  4.500.000

  45

  Hẻm vào khu dân cư 178

  Quốc lộ 91B

  Khu dân cư 178

  4.500.000

   

  c) Đất ở tiếp giáp các trục giao thông

   

   

  1

  Hoàng Quốc Việt

  Vòng Cung

  Quốc lộ 91B

  3.500.000

  2

  Nguyễn Văn Cừ (Dự án khai thác quỹ đất, tính trong thâm hậu 50m)

  Cầu Cái Sơn 2

  Giáp ranh quận Bình Thủy, huyện Phong Điền

  8.500.000

  3

  Nguyễn Văn Cừ (Dự án khai thác quỹ đất, tính ngoài thâm hậu 50m)

  Cầu Cái Sơn 2

  Giáp ranh quận Bình Thủy, huyện Phong Điền

  3.500.000

  4

  Nguyễn Văn Trường

  Vòng Cung

  Cầu Ngã Cái

  3.500.000

  5

  Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh)

  Nguyễn Văn Cừ

  Rạch Bà Bộ (hết ranh quận Ninh Kiều)

  8.000.000

  6

  Trần Vĩnh Kiết

  Đường 3 tháng 2

  Cầu Ngã Cạy

  5.000.000

  Cầu Ngã Cạy

  Nguyễn Văn Cừ

  4.000.000

  7

  Vòng Cung

  Cầu Cái Răng

  Cầu Rau Răm

  4.500.000

  Cầu Rau Răm

  Ranh huyện Phong Điền

  3.500.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Đất ở còn lại: Được xác định là đất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư đã được quy định trên.

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Khu vực

  Giá đất

  Khu vực 1

  2.000.000

  Khu vực 1: Áp dụng cho tất cả các phường.

   

  PHỤ LỤC III.2

  BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH THỦY
  (Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

  1. Đất ở tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư

  Đơn vị tính: đồng/m2

  STT

  TÊN ĐƯỜNG

  ĐOẠN ĐƯỜNG

  GIÁ ĐẤT

  TỪ

  ĐẾN

   

  1

  2

  3

  4

  5

   

  a) Đất ở tại đô thị

   

   

   

  1

  Bùi Hữu Nghĩa

  Cầu Bình Thủy

  Nguyễn Truyền Thanh

  11.000.000

  2

  Cách Mạng Tháng Tám

  Nguyễn Đệ, Hẻm 86

  Cầu Bình Thủy

  13.500.000

  3

  Đặng Văn Dầy (trục chính Khu dân cư Ngân Thuận)

  Lê Hồng Phong

  Võ Văn Kiệt

  6.200.000

  4

  Đặng Thị Nhường (Hẻm 300 Cách Mạng Tháng Tám)

  Cách Mạng Tháng Tám

  Rạch Khai Luông

  2.800.000

  5

  Đinh Công Chánh

  Chợ Phó Thọ

  Võ Văn Kiệt

  2.800.000

  6

  Đỗ Trọng Văn (đường Số 24, Khu dân cư Ngân Thuận)

  Lê Hồng Phong

  Đường Số 13, khu dân cư Ngân Thuận

  6.200.000

  7

  Đồng Ngọc Sứ (đường LIA 10 - Rạch Phụng)

  Trần Quang Diệu

  Ngã ba

  6.600.000

  Ngã ba

  Phạm Hữu Lầu

  3.300.000

  8

  Đồng Văn Cống (Đường Vành Đai Phi Trường)

  Võ Văn Kiệt

  Trần Quang Diệu

  6.600.000

  9

  Hồ Trung Thành (Đường Công Binh)

  Lê Hồng Phong

  Tiếp giáp đường Huỳnh Phan Hộ

  3.300.000

  10

  Huỳnh Mẫn Đạt

  Cách Mạng Tháng Tám

  Rạch Khai Luông

  5.000.000

  11

  Huỳnh Phan Hộ

  Lê Hồng Phong

  Hẻm 26, Huỳnh Phan Hộ

  5.000.000

  12

  Lê Hồng Phong

  Cầu Bình Thủy

  Huỳnh Phan Hộ (Bên trái)

  8.800.000

  Hết ranh Cảng Cần Thơ (bên phải)

  8.800.000

  Huỳnh Phan Hộ (Bên trái)

  Cầu Trà Nóc

  6.600.000

  Hết ranh Cảng Cần Thơ (bên phải)

  6.600.000

  Cầu Trà Nóc

  Cầu Sang Trắng 1

  5.000.000

  13

  Lê Quang Chiểu

  Lê Văn Sô

  Nguyễn Thông

  2.800.000

  14

  Lê Thị Hồng Gấm

  Lê Hồng Phong

  Cầu Xẻo Mây

  3.300.000

  15

  Lê Văn Bì

  Lê Văn Sô

  Hẻm 91 Cách mạng Tháng Tám

  2.800.000

  16

  Lê Văn Sô

  Cách Mạng Tháng Tám

  Trần Quang Diệu

  3.300.000

  17

  Nguyễn Chánh Tâm (đường Số 6, Khu dân cư Ngân Thuận)

  Lê Hồng Phong

  Đường Số 41, Khu dân cư Ngân Thuận

  3.900.000

  18

  Nguyễn Đệ (Vành Đai Phi Trường)

  Cách Mạng Tháng Tám

  Võ Văn Kiệt

  12.500.000

  19

  Nguyễn Thị Tính (Hẻm 116, đường Cách mạng tháng 8)

  Cách Mạng Tháng Tám

  Cuối đường

  3.300.000

  20

  Nguyễn Thông

  Cách Mạng Tháng Tám

  Cuối đường

  5.500.000

  21

  Nguyễn Truyền Thanh

  Lê Hồng Phong

  Bùi Hữu Nghĩa

  6.600.000

  22

  Nguyễn Việt Dũng

  Cách Mạng Tháng Tám

  Trần Quang Diệu

  5.500.000

  23

  Nguyễn Viết Xuân

  Lê Hồng Phong

  Lê Thị Hồng Gấm, Rạch Xẻo Mây

  2.800.000

  Rạch Xẻo Mây

  Rạch Chùa

  1.700.000

  Rạch Chùa

  Nguyễn Văn Linh

  1.700.000

  24

  Phạm Hữu Lầu

  Trần Quang Diệu

  Đồng Văn Cống

  2.800.000

  25

  Phạm Ngọc Hưng (cung đường Vành Đai Phi Trường - 400m)

  Võ Văn Kiệt

  Võ Văn Kiệt

  3.300.000

  26

  Thái Thị Nhạn

  Suốt tuyến

   

  2.200.000

  27

  Trần Quang Diệu

  Cách Mạng Tháng Tám

  Cầu Ván

  8.800.000

  Cầu Ván

  Chợ Ngã Tư

  3.900.000

  Chợ Ngã Tư

  Cầu Bình Thủy

  3.300.000

  28

  Trần Văn Nghiêm

  Trần Quang Diệu

  Cuối Hẻm 172, Trần Quang Diệu

  2.800.000

  29

  Võ Văn Kiệt

  Ranh quận Ninh Kiều

  Cầu Bà Bộ

  9.500.000

  Cầu Bà Bộ

  Cầu Bình Thủy 2

  7.700.000

  Cầu Bình Thủy 2

  Cuối đường

  6.600.000

  30

  Xuân Hồng (Đường số 1 - khu tái định cư phường Long Tuyền và Đường số 36 - khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ)

  Tô Vĩnh Diện

  Đường số 5 - khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Văn Cừ

  3.300.000

   

  b) Đất ở đô thị thuộc các hẻm vị trí 2

  1

  Đường vào Tổng Công ty phát điện 2, phường Trà Nóc

  Nguyễn Chí Thanh

  Cổng vào Tổng Công ty phát điện 2

  1.700.000

  2

  Hai hẻm cặp chợ Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa

  Suốt tuyến

   

  2.200.000

  3

  Hẻm 1, Bùi Hữu Nghĩa

  Bùi Hữu Nghĩa

  Hẻm 10, Lê Hồng Phong

  2.800.000

  4

  Hẻm 2, Bùi Hữu Nghĩa

  Bùi Hữu Nghĩa

  Hẻm 10, Lê Hồng Phong

  2.800.000

  5

  Hẻm 4, Bùi Hữu Nghĩa

  Suốt tuyến

   

  2.800.000

  6

  Hẻm 6, Bùi Hữu Nghĩa

  Suốt tuyến

   

  2.800.000

  7

  Hẻm 7, Bùi Hữu Nghĩa

  Bùi Hữu Nghĩa

  Đặng Văn Dầy

  2.800.000

  8

  Hẻm 9, Bùi Hữu Nghĩa

  Bùi Hữu Nghĩa

  Võ Văn Kiệt

  2.800.000

  9

  Hẻm 10, Bùi Hữu Nghĩa

  Bùi Hữu Nghĩa

  Huỳnh Phan Hộ

  2.800.000

  10

  Hẻm 79, Hẻm 81 Cách Mạng Tháng Tám

  Cách Mạng Tháng Tám

  Cuối hẻm

  3.300.000

  11

  Hẻm 86, Cách Mạng Tháng Tám

  Cách Mạng Tháng Tám

  Cuối đường (Công ty 675)

  4.500.000

  Hẻm khu tập thể Công ty 675

  Hết hẻm Nhà thông tin Khu vực 5

  2.800.000

  12

  Hẻm 91, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  5.000.000

  13

  Hẻm 115, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  3.300.000

  14

  Hẻm 164, Cách Mạng Tháng Tám

  Cách Mạng Tháng Tám

  Cuối hẻm

  2.800.000

  15

  Hẻm 178, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  2.800.000

  16

  Hẻm 180, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  3.300.000

  17

  Hẻm 194, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  2.800.000

  18

  Hẻm 208, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  2.800.000

  19

  Hẻm 220, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  2.800.000

  20

  Hẻm 244, Cách Mạng Tháng Tám

  Cách Mạng Tháng Tám

  Cầu Đá

  3.300.000

  Cầu Đá

  Hẻm bê tông Tây Đô

  2.025.000

  Hẻm nhánh còn lại Hẻm 244

   

  2.800.000

  Hẻm Trường Mầm non Họa Mi

   

  2.800.000

  21

  Hẻm 286, Cách Mạng Tháng Tám

  Cách Mạng Tháng Tám

  Ngã ba cuối hẻm

  2.700.000

  Ngã ba cuối hẻm

  Rẻ trái đến cầu đá; Rẻ phải đến ngã ba cuối hẻm

  2.025.000

  22

  Hẻm 290, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  2.700.000

  23

  Hẻm 292, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  2.800.000

  24

  Hẻm 314, Cách Mạng Tháng Tám

  Cách Mạng Tháng Tám

  Chùa Hội Linh

  2.800.000

  25

  Hẻm 328, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  2.700.000

  26

  Hẻm 340, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  2.800.000

  27

  Hẻm 364, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  2.700.000

  28

  Hẻm 366, Cách Mạng Tháng Tám

  Cách Mạng Tháng Tám

  Hẻm 370 đoạn công ty Sadico

  2.800.000

  29

  Hẻm 370, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  2.800.000

  30

  Hẻm 412, Cách mạng tháng tám

  Cách mạng tháng tám

  Hết đoạn tráng nhựa

  2.800.000

  31

  Hẻm 444, Cách mạng tháng Tám

  Cách Mạng Tháng Tám

  Hết đoạn tráng nhựa

  3.300.000

  32

  Hẻm 474, 476, Cách mạng tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  2.700.000

  33

  Hẻm 482, Cách Mạng Tháng Tám

  Suốt tuyến

   

  2.700.000

  34

  Hẻm 506, Cách Mạng Tháng Tám

  Cách Mạng Tháng Tám

  Cuối hẻm

  2.800.000

  35

  Hẻm 512, Cách Mạng Tháng Tám

  Cách Mạng Tháng Tám

  Khu dân cư An Thới

  4.400.000

  36

  Hẻm 124, Đồng Ngọc Sứ

  Đồng Ngọc Sứ

  Cuối hẻm

  1.700.000

  37

  Hẻm cạnh nhà 162/38/7, Đồng Ngọc Sứ

  Đồng Ngọc Sứ

  Hết đoạn tráng nhựa

  1.700.000

  38

  Hẻm 135, Đồng Văn Cống

  Đồng Văn Cống

  Hẻm 108 Trần Quang Diệu

  1.700.000

  39

  Hẻm 235, Đồng Văn Cống

  Đồng Văn Cống

  Đồng Ngọc Sứ

  1.700.000

  40

  Hẻm 5, Đường tỉnh 918

  Đường tỉnh 918

  Cuối hẻm

  1.700.000

  41

  Hẻm 18, Hồ Trung Thành

  Hồ Trung Thành

  Hẻm 71 Lê Hồng Phong

  1.700.000

  42

  Hẻm 32, Hồ Trung Thành

  Hồ Trung Thành

  Cuối hẻm

  2.200.000

  43

  Hẻm 22, Huỳnh Phan Hộ

  Huỳnh Phan Hộ

  Cuối hẻm

  1.800.000

  44

  Hẻm 24, Huỳnh Phan Hộ

  Huỳnh Phan Hộ

  Cuối hẻm

  1.800.000

  45

  Hẻm 26, Huỳnh Phan Hộ

  Huỳnh Phan Hộ

  Giáp Khu dân cư Ngân Thuận

  2.200.000

  46

  Hẻm 38, Huỳnh Phan Hộ

  Huỳnh Phan Hộ

  Hết đoạn tráng nhựa

  2.200.000

  47

  Hẻm 1, Lê Hồng Phong

  Suốt tuyến

   

  1.760.000

  48

  Hẻm 3, Lê Hồng Phong

  Suốt tuyến

   

  2.200.000

  49

  Hẻm 3 (Chùa Phước Tuyền), Lê Hồng Phong

  Suốt tuyến

   

  1.760.000

  50

  Hẻm 5, Lê Hồng Phong

  Suốt tuyến

   

  1.760.000

  51

  Hẻm 7, Lê Hồng Phong

  Suốt tuyến

   

  1.760.000

  52

  Hẻm 8, Lê Hồng Phong

  Lê Hồng Phong

  Hẻm 10, Lê Hồng Phong

  1.760.000

  53

  Hẻm 10, Lê Hồng Phong

  Lê Hồng Phong

  Nguyễn Truyền Thanh

  1.760.000

  54

  Hẻm 13 (Hẻm Cô Bắc), Lê Hồng Phong

  Suốt tuyến

   

  1.760.000

  55

  Hẻm 14, Lê Hồng Phong

  Suốt tuyến

   

  2.200.000

  56

  Hẻm 15, Lê Hồng Phong

  Suốt tuyến

   

  2.200.000

  57

  Hẻm 16, Lê Hồng Phong

  Lê Hồng Phong

  Cuối hẻm

  2.200.000

  58

  Hẻm 18, Lê Hồng Phong

  Suốt tuyến

   

  2.200.000

  59

  Hẻm 18A, Lê Hồng Phong

  Lê Hồng Phong

  Cuối hẻm

  1.760.000

  60

  Hẻm 18B, Lê Hồng Phong

  Lê Hồng Phong

  Cuối hẻm

  1.760.000

  61

  Hẻm 19, Lê Hồng Phong

  Suốt tuyến

   

  2.200.000

  62

  Hẻm 29, Lê Hồng Phong

  Lê Hồng Phong

  Hết đoạn nâng cấp đô thị

  2.800.000

  63

  Hẻm 44, Lê Hồng Phong

  Lê Hồng Phong

  Hết đoạn nâng cấp đô thị

  1.760.000

  64

  Hẻm 65, Lê Hồng Phong

  Lê Hồng Phong

  Cuối đường

  1.760.000

  65

  Hẻm 71, Lê Hồng Phong

  Lê Hồng Phong

  Giáp Hẻm 18, Hồ Trung Thành

  2.200.000

  66

  Hẻm 5, Lê Quang Chiểu

  Suốt tuyến

   

  1.700.000

  67

  Hẻm 23, Lê Quang Chiểu

  Suốt tuyến

   

  1.700.000

  68

  Hẻm Liên tổ 2, 3, 4, Lê Hồng Phong

  Lê Hồng Phong

  Cuối hẻm

  1.760.000

  69

  Hẻm Kênh Đình, Lê Hồng Phong

  Hẻm Xóm Lưới

  Hẻm 7, Lê Hồng Phong

  1.760.000

  70

  03 hẻm nhánh đường Lê Văn Bì (đoạn tráng nhựa)

  Lê Văn Bì

  Hẻm 91 ngang

  1.700.000

  71

  Hẻm 1, Nguyễn Chí Thanh

  Nguyễn Chí Thanh

  Cuối hẻm

  1.700.000

  72

  Hẻm 1A, Nguyễn Chí Thanh

  Nguyễn Chí Thanh

  Cuối hẻm

  1.700.000

  73

  Hẻm 2, Nguyễn Chí Thanh

  Nguyễn Chí Thanh

  Cuối hẻm

  1.700.000

  74

  Hẻm 1, Nguyễn Thông

  Suốt tuyến

   

  1.700.000

  75

  Hẻm 29, Nguyễn Thông

  Nguyễn Thông

  Ngã ba

  1.700.000

  76

  Hẻm 36, Nguyễn Thông

  Nguyễn Thông

  Cuối hẻm

  1.700.000

  77

  Hẻm 122, Nguyễn Thông

  Nguyễn Thông

  Hết ranh (Hội Người mù)

  2.200.000

  78

  Hẻm 150, Nguyễn Thông

  Nguyễn Thông

  Cuối hẻm

  1.700.000

  79

  Hẻm 192, Nguyễn Thông

  Suốt tuyến

   

  1.700.000

  80

  Hẻm 218, Nguyễn Thông

  Suốt tuyến

   

  1.700.000

  81

  Hẻm Nội bộ KTT Chữ Thập Đỏ - Nguyễn Thông

  Nguyễn Thông

  Giáp Khu nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em

  2.200.000

  82

  Hẻm liên tổ 10-11, Nguyễn Việt Dũng

  Suốt tuyến

   

  1.700.000

  83

  Hẻm liên tổ 13-14-20, Nguyễn Việt Dũng

  Suốt tuyến

   

  1.700.000

  84

  Hẻm nhánh đường Phạm Hữu Lầu

  Phạm Hữu Lầu

  Hẻm 154, Trần Quang Diệu

  2.200.000

  85

  Hẻm Tổ 5, Phạm Hữu Lầu

  Phạm Hữu Lầu

  Đồng Ngọc Sứ

  1.700.000

  86

  Hẻm 25, Phạm Hữu Lầu

  Suốt tuyến

   

  1.700.000

  87

  Hẻm 105, Trần Quang Diệu

  Suốt tuyến

   

  1.700.000

  88

  Hẻm 108, Trần Quang Diệu

  Cầu Ván

  Võ Văn Kiệt

  1.700.000

  89

  Hẻm 154, Trần Quang Diệu

  Suốt tuyến

   

  2.200.000

  90

  Hẻm 170, Trần Quang Diệu

  Suốt tuyến

   

  2.200.000

  91

  Hẻm 172, Trần Quang Diệu

  Suốt tuyến

   

  2.200.000

  92

  Hẻm 174, Trần Quang Diệu

  Suốt tuyến

   

  2.200.000

  93

  Hẻm 287, Trần Quang Diệu

  Trần Quang Diệu

  Nguyễn Thông

  2.200.000

  94

  Hẻm 557, Trần Quang Diệu

  Suốt tuyến

   

  2.200.000

  95

  Hẻm khu dân cư kho K1 - Trần Quang Diệu

  Hai hẻm trục chính

   

  2.200.000

  96

  Hẻm 91 ngang (đoạn mới nâng cấp theo dự án nâng cấp đô thị)

  Hẻm 517, Trần Quang Diệu

  Cuối hẻm

  2.200.000

  97

  Hẻm khu tập thể hóa chất và cơ điện công nghiệp

  Lê Hồng Phong

   

  2.200.000

  98

  Hẻm vào Trường Trung cấp dược Mêkong

  Hẻm 91

  Hẻm 91 ngang

  2.200.000

  99

  Hẻm Xóm Lưới

  Lê Hồng Phong

  Cuối hẻm

  1.760.000

  100

  Khu dân cư P2 (Đối diện chợ Bà Bộ)

  Toàn khu

   

  2.200.000

  101

  Khu dân cư Cái Sơn - Hàng Bàng

   

   

  2.200.000

  102

  Khu dân cư Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh VLXD Fico

  Trục chính

   

  4.400.000

  Trục phụ

   

  3.300.000

  103

  Khu dân cư Công ty cổ phần xây lắp PTKD nhà đầu tư

  Đường nội bộ toàn khu

   

  3.300.000

  104

  Khu dân cư Ngân Thuận (trừ các trục đường đã đặt tên và có giá cụ thể trong bảng giá đất)

  Trục chính

   

  6.200.000

  Trục phụ

   

  3.900.000

  105

  Khu dân cư vượt lũ tại phường Trà Nóc

  Toàn khu

   

  2.200.000

  106

  Khu tái định cư 12,8ha

  Trục chính

   

  3.300.000

  Trục phụ

   

  2.200.000

  107

  Khu tái định cư Hẻm 115

   

   

  2.200.000

  108

  Khu tái định cư Bành Văn Khuê, đường Trần Quang Diệu

  Suốt tuyến

   

  2.200.000

  109

  Khu tái định cư phường Long Tuyền

   

   

  2.800.000

  110

  Khu tập thể Cầu đường 675

  Đường nội bộ toàn khu

   

  3.300.000

   

  c) Đất ở tiếp giáp các trục giao thông

  1

  Bùi Hữu Nghĩa (Đường tỉnh 918)

  Nguyễn Truyền Thanh

  Cầu Tư Bé

  6.600.000

  Cầu Tư Bé

  Cầu Rạch Cam

  3.300.000

  Cầu Rạch Cam

  Ngã ba Nguyễn Văn Trường

  2.200.000

  Phần còn lại

   

  1.700.000

  2

  Đường cặp Rạch Bà Bộ

  Hết đoạn tráng nhựa

   

  2.200.000

  3

  Đường cặp Rạch Khoáng Châu (Bên trái)

  Cầu Xẻo Nga

  Đường cặp Rạch Ông Dựa

  1.700.000

  4

  Đường cặp Rạch Miễu Ông (Bên phải)

  Đường tỉnh 918

  Đường cặp Rạch Ông Dựa

  1.700.000

  5

  Đường cặp Rạch Miễu Trắng

  Quốc lộ 91B

  kinh Ông Tường

  1.700.000

  6

  Đường cặp Rạch Ông Dựa

  Đường tỉnh 918

  Đường cặp Rạch Khoáng Châu

  1.100.000

  Đường cặp Rạch Miễu Ông

  1.100.000

  7

  Đường cặp Rạch Ông Kinh (Bên phải)

  Đinh Công Chánh

  Quốc lộ 91B

  1.100.000

  8

  Đường cặp Rạch Xẻo Khế

  Phạm Thị Ban

  giáp Rạch Trường Lạc

  1.100.000

  9

  Đường Vành Đai Sân Bay

  Lê Hồng Phong

  Hết đoạn tráng nhựa

  6.600.000

  10

  Đường vào chợ Trà Nóc

  Khu vực chợ Trà Nóc

  Rạch Ông Tảo

  1.700.000

  11

  Đường vào Làng hoa kiểng Bà Bộ

  Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh)

  Hết đoạn tráng nhựa

  2.800.000

  12

  Lộ Trường Tiền - Bông Vang

  Đường tỉnh 918

  Ranh huyện Phong Điền

  1.700.000

  13

  Nguyễn Chí Thanh (Đường tỉnh 917)

  Lê Hồng Phong

  Cầu Rạch Gừa

  2.800.000

  Cầu Rạch Gừa

  Hết đường nhựa phần còn lại

  1.700.000

  cầu Trà Nóc 2

  Quốc lộ 91B

  2.200.000

  14

  Nguyễn Thanh Sơn

  Đường tỉnh 918

  Võ Văn Kiệt

  2.200.000

  15

  Nguyễn Thị Tạo

  Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh)

  Võ Văn Kiệt

  2.800.000

  16

  Nguyễn Văn Cừ (Dự án khai thác quỹ đất, tính trong thâm hậu 50m)

  Giáp ranh quận Ninh Kiều

  Ranh huyện Phong Điền

  6.600.000

  17

  Nguyễn Văn Cừ (Dự án khai thác quỹ đất, tính ngoài thâm hậu 50m)

  Giáp ranh quận Ninh Kiều

  Ranh huyện Phong Điền

  2.700.000

  18

  Nguyễn Văn Trường

  Đường tỉnh 918

  Cầu Ngã Cái

  3.000.000

  19

  Phạm Thị Ban (Tuyến Ngã Ba - ông Tư Lợi, phường Thới An Đông)

  Cầu Trà Nóc 2

  Quốc lộ 91B (cầu Giáo Dẫn)

  2.200.000

  20

  Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh)

  Rạch Bà Bộ (ranh quận Ninh Kiều)

  Cầu Bình Thủy 3

  3.900.000

  Cầu Bình Thủy 3

  Cầu Rạch Cam

  2.800.000

  Cầu Rạch Cam

  Giáp ranh quận Ô Môn

  2.200.000

  21

  Tạ Thị Phi (Đường vào Khu di tích Vườn Mận)

  Nguyễn Văn Trường

  Khu dân cư đường Nguyễn Văn Cừ

  2.200.000

  22

  Trần Thị Mười

  Quốc lộ 91B

  Kinh Ông Tường

  1.700.000

  23

  Tô Vĩnh Diện

  Cầu Tô Diện

  Khu tái định cư phường Long Tuyền

  2.800.000

  24

  Tuyến đường Rạch Cam - Quốc lộ 91B

  Chợ Phó Thọ

  Trường THCS Long Hòa 2

  2.200.000

  25

  Tuyến đường Võ Văn Kiệt (cầu Cầu Rạch Chanh) - Rạch Bà Cầu

  Võ Văn Kiệt

  Rạch Bà Cầu

  2.200.000

  2. Đất ở còn lại: Được xác định là đất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư đã được quy định trên.

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Khu vực

  Giá đất

  Khu vực 1

  1.500.000

  Khu vực 2

  1.400.000

  - Khu vực 1: Áp dụng cho các phường: An Thới, Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa, Trà An và Trà Nóc.

  - Khu vực 2: Áp dụng cho các phường Long Hòa, Long Tuyền và Thới An Đông.

   

  PHỤ LỤC III.3

  BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN CÁI RĂNG
  (Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

  1. Đất ở tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư

  Đơn vị tính: đồng/m2

  STT

  TÊN ĐƯỜNG

  ĐOẠN ĐƯỜNG

  GIÁ ĐẤT

  TỪ

  ĐẾN

   

  1

  2

  3

  4

  5

   

  a) Đất ở tại đô thị

   

   

   

  1

  Bùi Quang Trinh (đường Số 8, Khu dân cư 586)

  Võ Nguyên Giáp

  Đường Số 15, Khu dân cư 586

  5.000.000

  2

  Cao Minh Lộc (đường Số 10, Khu dân cư 586)

  Đường Số 46 (Khu dân cư 586)

  Đường số 61 (Khu dân cư 586)

  5.000.000

  3

  Duy Tân

  Ngô Quyền

  Trần Hưng Đạo

  10.000.000

  4

  Đinh Tiên Hoàng

  Phạm Hùng

  Ngô Quyền

  10.000.000

  5

  Hàm Nghi

  Ngô Quyền

  Trần Hưng Đạo

  10.000.000

  6

  Hàng Gòn

  Phạm Hùng

  Đường dẫn cầu Cần Thơ

  2.200.000

  Đường dẫn cầu Cần Thơ

  Sông Cái Răng bé

  1.700.000

  7

  Hàng Xoài

  Phạm Hùng

  Sông Cái Răng bé

  1.700.000

  8

  Hoàng Thế Thiện (Đường B7 - khu dân cư Hưng Phú 1)

  Quang Trung

  Đường A5 - khu dân cư Hưng Phú 1

  5.000.000

  9

  Hoàng Văn Thái (Đường A5 - khu dân cư Hưng Phú 1)

  Lý Thái Tổ

  đường dân sinh cặp đường dẫn cầu Cần Thơ

  5.000.000

  10

  Lâm Văn Phận (Đường Số 9, Khu dân cư 586)

  Võ Nguyên Giáp

  Lê Nhựt Tảo

  3.300.000

  11

  Lê Bình

  Phạm Hùng

  Trường THPT Nguyễn Việt Dũng

  6.600.000

  12

  Lê Hồng Nhi (Đường Trường Chính trị)

  Phạm Hùng

  Nhật Tảo

  2.200.000

  Nhật Tảo

  Chùa Ông Một

  1.700.000

  13

  Lê Nhựt Tảo (đường Số 14, Khu dân cư 586)

  Đường Số 1 (Khu dân cư 586)

  Đường Số 9 (Khu dân cư 586)

  5.000.000

  14

  Lê Tấn Quốc (Đường Số 29, Khu dân cư Công ty đầu tư và xây dựng số 8)

  Võ Nguyên Giáp

  Đường số 15, Khu dân cư Công ty đầu tư và xây dựng số 8

  3.300.000

  15

  Lê Thái Tổ

  Lý Thường Kiệt

  Nguyễn Trãi

  10.000.000

  16

  Lê Văn Tưởng (Đường số 47 - khu dân cư Phú An)

  Võ Nguyên Giáp

  Đường số 12 - khu dân cư Phú An

  5.000.000

  17

  Lý Thái Tổ (Đường A1 - Khu dân cư Hưng Phú 1)

  Quang Trung

  Đường A10 - Khu dân cư Hưng Phú 1

  5.000.000

  18

  Lý Thường Kiệt

  Ngô Quyền

  Cầu Cái Răng

  10.000.000

  Cầu Cái Răng

  Đại Chủng Viện

  4.400.000

  19

  Mai Chí Thọ (Đường Số 1, Khu dân cư 586)

  Võ Nguyên Giáp

  Sông Hậu

  5.000.000

  20

  Ngô Quyền

  Lý Thường Kiệt

  Nguyễn Trãi

  10.000.000

  21

  Nguyễn Chánh (Đường số 12 - khu dân cư Phú An)

  Mai Chí Thọ

  Nguyễn Thị Sáu

  5.000.000

  22

  Nguyễn Ngọc Bích (Đường B6 - khu dân cư Hưng Phú 1)

  Quang Trung

  Đường B20 - khu dân cư Hưng Phú 1

  5.000.000

  23

  Nguyễn Thị Sáu (đường Số 6, Khu dân cư 586)

  Võ Nguyên Giáp

  Đường Số 15, Khu dân cư 586

  5.000.000

  24

  Nguyễn Trãi

  Ngô Quyền

  Phạm Hùng

  6.600.000

  25

  Nguyễn Trãi nối dài

  Phạm Hùng

  Nhật Tảo

  2.800.000

  Nhật Tảo

  Ngã ba Rạch Ranh

  1.700.000

  26

  Nguyễn Văn Quang (Đường Số 7B, Khu dân cư Nam Long)

  Võ Nguyên Giáp

  Giáp dự án khu dân cư Nam Long - Hồng Phát

  5.000.000

  27

  Nguyễn Việt Dũng

  Phạm Hùng

  Võ Tánh

  4.400.000

  28

  Nhật Tảo

  Võ Tánh

  Lê Hồng Nhi

  1.700.000

  29

  Phạm Hùng (Quốc lộ 1)

  Võ Tánh

  Nguyễn Trãi

  5.500.000

  Đinh Tiên Hoàng

  Nguyễn Trãi

  5.500.000

  Nguyễn Trãi

  Lê Bình

  7.700.000

  Lê Bình

  Hàng Gòn

  6.200.000

  Hàng Gòn

  Nút giao IC4

  5.500.000

  30

  Phạm Văn Nhờ (Đường Số 9A, Khu dân cư Diệu Hiền)

  Võ Nguyên Giáp

  Giáp dự án khu hành chính quận Cái Răng

  3.300.000

  31

  Phan Trọng Tuệ (Đường Số 1, Khu dân cư Diệu Hiền)

  Võ Nguyên Giáp

  Giáp dự án khu hành chính quận Cái Răng

  5.000.000

  32

  Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ)

  Cầu Cái Răng Bé

  Cầu Nước Vận

  4.400.000

  Các đoạn còn lại

   

  4.400.000

  33

  Trần Hưng Đạo

  Đinh Tiên Hoàng

  Nguyễn Trãi

  8.800.000

  Nguyễn Trãi

  Lê Bình

  5.500.000

  Lê Bình

  Hàng Gòn

  4.400.000

  34

  Trần Văn Sắc (Đường Số 1, Khu dân cư Nông Thổ Sản)

  Võ Nguyên Giáp

  Giáp dự án khu hành chính quận Cái Răng

  3.300.000

  35

  Trần Văn Trà (Đường A3 - Khu dân cư Hưng Phú 1)

  Quang Trung

  Đường A6 - Khu dân cư Hưng Phú 1

  5.000.000

  36

  Trần Văn Việt (Đường số 7 - Khu dân cư Công an)

  Võ Nguyên Giáp

  Đường số 5 - Khu dân cư Công an

  3.300.000

  37

  Trưng Nữ Vương

  Phạm Hùng

  Ngô Quyền

  10.000.000

  38

  Võ Tánh

  Phạm Hùng

  Đại Chủng Viện

  5.500.000

  Đại Chủng Viện

  Nguyễn Việt Dũng

  4.400.000

  Nguyễn Việt Dũng

  Vàm Ba Láng

  2.800.000

  39

  Vũ Đình Liệu (Đường Số 10, Khu dân cư Nam Long)

  Võ Nguyên Giáp

  Giáp dự án khu dân cư Nam Long - Hồng Phát

  5.000.000

  40

  Các Khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ nằm trong giới hạn từ sông Cần Thơ đến cầu Cái Sâu

  Trục đường chính đường A

   

  6.000.000

  Trục đường chính đường B

   

  5.000.000

  41

  Các Khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ từ cầu Cái Sâu đến ranh tỉnh Hậu Giang

  Trục đường chính đường A

   

  5.000.000

  Trục đường chính đường B

   

  4.000.000

  42

  Khu dân cư Điện lực

  Toàn khu

   

  2.200.000

  43

  Khu dân cư Thạnh Mỹ

  Trục chính

   

  2.000.000

  Trục phụ

   

  1.500.000

  44

  Khu dân cư Thường Thạnh

  Trục chính

   

  3.900.000

   

   

  Trục phụ

   

  3.300.000

  45

  Khu Novaland Group, phường Hưng Phú

   

   

  5.000.000

  46

  Khu tái định cư cầu Cần Thơ (phường Hưng Phú)

  Toàn khu

   

  2.200.000

  47

  Khu tái định cư cầu Cần Thơ (phường Ba Láng)

  Toàn khu

   

  1.700.000

  48

  Các tuyến đường, hẻm (có độ rộng từ 3m trở lên) phường Lê Bình

   

   

  2.200.000

   

  b) Đất ở tiếp giáp các trục giao thông

  1

  Trương Vĩnh Nguyên (Lê Bình - Phú Thứ)

  Cầu Lê Bình

  Đường dẫn cầu Cần Thơ

  2.500.000

  Đường dẫn cầu Cần Thơ

  Cái Tắc

  2.000.000

  2

  Đường cặp sông Cái Răng Bé - Yên Hạ

  Từ cầu Cái Răng Bé

  Trường THPT Nguyễn Việt Dũng

  1.700.000

  Trường THPT Nguyễn Việt Dũng

  Hết ranh Trường THCS Thường Thạnh

  1.200.000

  3

  Đường cặp sông Cái Răng Bé - Thạnh Mỹ

  Ranh phường Hưng Thạnh

  Ngã ba vàm Nước Vận

  1.200.000

  4

  Đường dẫn cầu Cần Thơ

  Cầu Cần Thơ

  Cầu Cái Da

  2.200.000

  Cầu Cái Da

  Quốc lộ 61C

  1.700.000

  5

  Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu)

  Cầu Hưng Lợi

  Vòng xoay đường dẫn cầu Cần Thơ

  4.500.000

  Vòng xoay đường dẫn cầu Cần Thơ

  Rạch Cái Sâu

  6.000.000

  Rạch Cái Sâu

  Rạch Cái Cui

  1.500.000

  6

  Đường vào cảng Cái Cui

  Võ Nguyên Giáp

  Cảng Cái Cui

  1.200.000

  7

  Lộ Cái Chanh

  Quốc lộ 1

  Giáp ranh Trụ sở UBND phường Thường Thạnh

  2.500.000

  Giáp ranh Trụ sở UBND phường Thường Thạnh

  Giáp ranh Trường học và các đường khu thương mại Cái Chanh

  2.800.000

  8

  Lộ chợ số 10

  Quốc lộ 1

  Bến đò số 10

  2.200.000

  Bến đò số 10

  Giáp đường Lê Hồng Nhi

  1.400.000

  9

  Lộ Đình Nước Vận

  Lê Bình

  Cầu Nước Vận

  2.200.000

  10

  Chí Sinh (Lộ hậu Tân Phú)

  Toàn tuyến

   

  1.200.000

  11

  Nguyễn Thị Trâm (Lộ mới 10m)

  Quốc lộ 1

  Trần Hưng Đạo nối dài

  2.200.000

  12

  Nguyễn Văn Quy (Lộ Phú Thứ - Tân Phú)

  Toàn tuyến

   

  1.200.000

  13

  Nguyên Hồng

  Quốc lộ 1

  Sông Ba Láng

  2.800.000

  14

  Quang Trung

  Cầu Quang Trung

  Nút giao thông IC3

  2.200.000

  15

  Quốc lộ 1

  Nút giao IC4

  Cầu Số 10 (giáp tỉnh Hậu Giang)

  5.500.000

  16

  Quốc lộ 61C

  Quốc lộ 1

  Sông Ba Láng

  2.200.000

  Sông Ba Láng

  Ranh huyện Phong Điền

  1.200.000

  17

  Huỳnh Thị Nỡ (Trần Hưng Đạo nối dài)

  Công trường 6 cầu Cần Thơ

  Lộ mới 10m

  1.400.000

  Lộ mới 10m

  Phần còn lại

  2.000.000

  18

  Lộ cặp sông Bến Bạ (khu vực Phú Thuận, phường Tân Phú)

   

   

  900.000

  19

  Tuyến đường (từ rạch Mù U đến rạch Ngã Bát)

   

   

  900.000

  20

  Đường cặp sông Cái Răng Bé

  Đình Nước vận

  Rạch Mù U

  900.000

  21

  Tuyến đường lộ hậu Tân Thạnh Tây

  Đường cặp rạch Cái Đôi

  Đường cặp Rạch Bàng

  900.000

  2. Đất ở còn lại: Được xác định là đất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư đã được quy định trên.

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Khu vực

  Giá đất

  Khu vực 1

  750.000

  Khu vực 2

  600.000

  - Khu vực 1: Áp dụng cho các phường: Lê Bình, Hưng Thạnh, Hưng Phú; Khu vực I, II của phường Ba Láng; khu vực Phú Quới phường Thường Thạnh; khu vực Thạnh Hoà, Thạnh Thuận, Thạnh Lợi, Thạnh Thắng, Thạnh Phú, Thạnh Hưng, Thạnh Thới của phường Phú Thứ; khu vực Phú Thuận, Phú Thuận A, Phú Thạnh, Phú Thắng, Phú Tân, Phú Thành của phường Tân Phú.

  - Khu vực 2: Áp dụng cho phần còn lại các của phường: Ba Láng, Phú Thứ, Tân Phú và Thường Thạnh.

   

  PHỤ LỤC III.4

  BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN Ô MÔN
  (Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

  1. Đất ở tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư

  Đơn vị tính: đồng/m2

  STT

  TÊN ĐƯỜNG

  ĐOẠN ĐƯỜNG

  GIÁ ĐẤT

  TỪ

  ĐẾN

   

  1

  2

  3

  4

  5

   

  a) Đất ở tại đô thị

   

   

   

  1

  Bến Bạch Đằng

  Đầu vàm Tắc Ông Thục

  Hết dãy phố 06 căn

  11.000.000

  2

  Cách Mạng Tháng Tám

  Trần Quốc Toản

  Cổng Bệnh viện Ô Môn

  7.700.000

  3

  Châu Văn Liêm

  Quốc lộ 91

  Cách Mạng Tháng Tám

  8.800.000

  4

  Đắc Nhẫn (đường vào Trường Dân tộc Nội trú)

  Tôn Đức Thắng

  Rạch Sáu Thước

  1.300.000

  5

  Đinh Tiên Hoàng

  Trần Hưng Đạo

  Bến Bạch Đằng

  11.000.000

  6

  Đường 26 tháng 3

  Quốc lộ 91

  Kim Đồng

  15.400.000

  7

  Đường 3 tháng 2

  Kim Đồng

  Huỳnh Thị Giang

  6.600.000

  8

  Đường 30 tháng 4

  Trần Hưng Đạo

  Bệnh viện Ô Môn

  5.500.000

  9

  Đường tỉnh 922

  Quốc lộ 91

  Cầu Rạch Nhum

  4.400.000

  10

  Huỳnh Thị Giang

  Châu Văn Liêm

  Đường 26 tháng 3

  7.700.000

  11

  Kim Đồng

  Đường 26 tháng 3

  Rạch Cây Me

  8.800.000

  12

  Lê Quý Đôn

  Trần Hưng Đạo

  Bến Bạch Đằng

  11.000.000

  13

  Lê Văn Tám

  Đường 26 tháng 3

  Cách Mạng Tháng Tám

  7.700.000

  14

  Lưu Hữu Phước

  Đường 26 tháng 3

  Châu Văn Liêm

  8.800.000

  15

  Lý Thường Kiệt

  Đường 26 tháng 3

  Bến Bạch Đằng

  4.400.000

  16

  Ngô Quyền

  Trần Hưng Đạo

  Bến Bạch Đằng

  11.000.000

  17

  Nguyễn Du

  Lưu Hữu Phước

  Nguyễn Trãi

  7.700.000

  18

  Nguyễn Trãi

  Đường 3 tháng 2

  Trần Phú

  6.600.000

  19

  Nguyễn Trung Trực

  Đường 26 tháng 3

  Chợ Ô Môn

  9.600.000

  20

  Phan Đình Phùng

  Cách Mạng Tháng Tám

  Trần Quốc Toản

  7.700.000

  21

  Tôn Đức Thắng (Quốc Lộ 91)

  Cầu Ông Tành

  Cầu Ô Môn (phía bên phải)

  5.300.000

  Cầu Ông Tành

  Cầu Ô Môn (phía bên trái)

  4.400.000

  22

  Trần Hưng Đạo

  Kim Đồng

  Cầu Huyện đội

  14.300.000

  23

  Trần Nguyên Hãn

  Đường 26 tháng 3

  Bến Bạch Đằng

  4.400.000

  24

  Trần Quốc Toản

  Đường 26 tháng 3

  Châu Văn Liêm

  8.800.000

  25

  Đường nội bộ Khu Dân tộc Nội trú (trừ tuyến đường đã đặt tên)

  Toàn bộ các tuyến đường

   

  1.300.000

  26

  Khu dân cư phường Phước Thới

  Toàn bộ các tuyến đường

   

  1.300.000

  27

  Khu dân cư thương mại Bằng Tăng

  Sau thâm hậu 50m Quốc Lộ 91 trở vào

   

  4.400.000

  28

  Khu phố Thương mại Thịnh Vượng

  Trục số 1 tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo

   

  4.400.000

  Các trục đường còn lại

   

  3.300.000

  29

  Khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc II

  Toàn bộ các tuyến đường

   

  2.000.000

   

  b) Đất ở tiếp giáp các trục giao thông:

   

  1

  Bến Bạch Đằng (nối dài)

  Cầu Ô Môn

  Giáp dãy phố 06 căn

  3.900.000

  2

  Bến Hoa Viên

  Trần Hưng Đạo

  Cầu Đúc ngang nhà máy Liên Hiệp

  1.900.000

  Cầu Đúc ngang nhà máy Liên Hiệp

  Cầu đúc vào chùa Long Châu

  1.300.000

  3

  Chợ Phước Thới

  Tôn Đức Thắng

  Cầu Chùa (trừ hành lang đường sông)

  3.900.000

  4

  Chợ Thới An

  Hẻm nhà thương

  Đình Thới An

  3.300.000

  5

  Chợ Thới Long

  Cầu Chợ

  Cầu Bà Ruôi

  4.400.000

  6

  Đặng Thanh Sử (Đường số 2, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn)

  Tôn Đức Thắng

  Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn

  1.100.000

  7

  Đường tỉnh 920B

  Nhà máy xi măng Tây Đô

  Rạch Cả Chôm

  2.200.000

  Nhà máy xi măng Tây Đô

  Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn

  2.200.000

  Đình Thới An

  UBND phường Thới An (Bên phải)

  1.700.000

  Đình Thới An

  UBND phường Thới An (Bên trái)

  900.000

  UBND phường Thới An

  Cầu Cái Đâu (Bên phải)

  900.000

  UBND phường Thới An

  Cầu Cái Đâu (Bên trái)

  700.000

  8

  Đường vào Trung tâm y tế dự phòng

  Tôn Đức Thắng

  Hết ranh cơ quan Quản lý thị trường

  1.300.000

  9

  Hai bên chợ Ba Se

  Sông Tắc Ông Thục

  Đường tỉnh 923

  3.300.000

  10

  Lê Lợi

  Trần Hưng Đạo

  Hết xưởng cưa Quốc doanh (cũ)

  2.800.000

  Từ xưởng cưa

  Thánh Thất Cao Đài

  900.000

  11

  Lộ chùa

  Đầu lộ chùa

  Cầu Dì Tho (trái, phải)

  900.000

  12

  Lộ Vòng Cung (Đường tỉnh 923)

  Tôn Đức Thắng

  Cầu Giáo Dẫn

  1.300.000

  Cầu Giáo Dẫn

  Trung tâm quy hoạch phường Trường Lạc (Bên phải)

  1.100.000

  Cầu Giáo Dẫn

  Trung tâm quy hoạch phường Trường Lạc (Bên trái)

  1.100.000

  Khu quy hoạch phường Trường Lạc (từ cống Bảy Hổ)

  Rạch Xẻo Đế (Bên phải)

  1.100.000

  Khu quy hoạch phường Trường Lạc (từ cống Bảy Hổ)

  Rạch Xẻo Đế (Bên trái)

  1.300.000

  13

  Quốc lộ 91

  Cầu Ô Môn

  Cống Ông Tà

  1.300.000

  Cống Ông Tà

  UBND phường Long Hưng (Bên phải)

  1.100.000

   

   

  Cầu Viện lúa ĐBSCL

  UBND phường Long Hưng (Bên trái)

  700.000

   

  UBND phường Long Hưng

  Đầu lộ Nông trường Sông Hậu (bên trái)

  1.100.000

   

  UBND phường Long Hưng

  Đầu lộ Nông trường Sông Hậu (bên phải, trừ đoạn thuộc Khu dân cư thương mại Bằng Tăng)

  1.700.000

   

  Đầu lộ Nông trường Sông Hậu

  Ranh quận Thốt Nốt

  1.100.000

   

  14

  Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh)

  Đoạn thuộc Ô Môn

   

  1.700.000

   

  15

  Thái Thị Hạnh (Hương lộ Bằng Tăng)

  Quốc lộ 91

  Lộ Miễu Ông (Bên trái)

  1.100.000

   

  Quốc lộ 91

  Nhà Thông tin khu vực Thới Hưng (bên phải)

  1.700.000

   

  Nhà Thông tin khu vực Thới Hưng

  Lộ Miễu Ông (bên phải)

  1.100.000

   

  Lộ Miễu Ông

  Cầu Cây Sung

  3.300.000

   

  Cầu Cây Sung

  Kinh Thủy lợi Lò Gạch

  1.100.000

   

  16

  Tôn Đức Thắng (Quốc lộ 91)

  cầu Sang Trắng I

  Nút giao Quốc lộ 91B

  3.500.000

   

  Nút giao Quốc lộ 91B

  Chợ bến đò Đu Đủ

  2.800.000

   

  Chợ bến đò Đu Đủ

  cầu Tắc Ông Thục

  2.000.000

   

  cầu Tắc Ông Thục

  cầu Ông Tành

  3.300.000

   

  17

  Trần Hưng Đạo

  Cầu Huyện đội

  Trường Lương Định Của

  4.400.000

   

  Trường Lương Định Của

  Cổng chào

  2.800.000

   

  18

  Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B)

  Quốc lộ 91

  Cầu Ba Rích (Bên phải)

  1.300.000

   

  Quốc lộ 91

  Cầu Ba Rích (Bên trái)

  900.000

   

  Cầu Ba Rích

  Cầu Tầm Vu (Bên phải)

  1.100.000

   

  Cầu Ba Rích

  Cầu Tầm Vu (Bên trái)

  900.000

   

  Cầu Tầm Vu

  Đình Thới An (Bên phải)

  1.700.000

   

  Cầu Tầm Vu

  Đình Thới An (Bên trái)

  900.000

   

  19

  Trần Ngọc Hoằng (Lộ Nông trường Sông Hậu)

  Quốc lộ 91

  Ranh xã Thới Hưng

  900.000

   

  20

  Trưng Nữ Vương

  Trần Hưng Đạo

  Rạch Cây Me

  5.000.000

   

  21

  Trương Văn Diễn (Đường tỉnh 920C)

  Tôn Đức Thắng

  Nhà máy xi măng Tây Đô

  2.200.000

   

  22

  Tuyến tránh sạt lở Quốc lộ 91

  Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B)

  Quốc lộ 91

  1.100.000

   

  23

  Khu tái định cư Đường tỉnh 920B

  Toàn bộ các tuyến đường

   

  1.700.000

   

  24

  Khu tái định cư Trung tâm văn hóa quận Ô Môn

  Toàn bộ các tuyến đường

   

  2.200.000

   

  2. Đất ở còn lại: Được xác định là đất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư đã được quy định trên.

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Khu vực

  Giá đất

  Khu vực 1

  700.000

  Khu vực 2

  550.000

  - Khu vực 1: Áp dụng cho các phường: Châu Văn Liêm, Long Hưng, Phước Thới, Thới An, Thới Hòa và Thới Long.

  - Khu vực 2: Áp dụng cho phường Trường Lạc.

   

  PHỤ LỤC III.5

  BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN THỐT NỐT
  (Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

  1. Đất ở tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư

  Đơn vị tính: đồng/m2

  STT

  TÊN ĐƯỜNG

  ĐOẠN ĐƯỜNG

  GIÁ ĐẤT

  TỪ

  ĐẾN

   

  1

  2

  3

  4

  5

   

  a) Đất ở tại đô thị

   

   

   

  1

  Bạch Đằng

  Quốc lộ 91

  Sông Hậu

  13.200.000

  2

  Đường 30 tháng 4

  Quốc lộ 91

  Nguyễn Văn Kim

  7.700.000

  3

  Đường bờ kè

  Cầu Thốt Nốt

  Bến đò Tân Lộc

  13.200.000

  4

  Đường kênh rạch Nhà thờ

  Lê Thị Tạo

  Sông Hậu

  3.300.000

  5

  Đường lộ Chùa

  Quốc lộ 91

  Sông Hậu

  1.700.000

  6

  Đường Lộ mới (đường vào trường Tiểu học)

  Quốc lộ 91

  Cổng Trường Tiểu học Thốt Nốt

  6.600.000

  7

  Đường Lộ mới (cặp Nhà văn hóa cũ)

  Quốc lộ 91

  Cầu 3 tháng 2

  3.300.000

  8

  Đường Lộ mới (cặp sông Thốt Nốt)

  Cầu Thốt Nốt

  Kho Mai Anh

  2.800.000

  9

  Đường Lộ mới (Trạm Thú y)

  Nguyễn Thái Học

  Nguyễn Trung Trực

  7.700.000

  10

  Đường Lộ Ông Ba

  Quốc lộ 91

  Sông Hậu

  3.300.000

  11

  Đường Lộ Rẫy

  Quốc lộ 91

  Sông Hậu

  1.700.000

  12

  Đường nhà máy Ngô Nguyên Thạnh

  Lê Thị Tạo

  Sông Hậu

  4.400.000

  13

  Đường Tái định cư Mũi Tàu

  Lê Thị Tạo

  Vàm Lò Gạch

  2.800.000

  14

  Đường Thanh Niên

  Quốc lộ 91

  Hết thửa đất số 20

  1.700.000

  15

  Hòa Bình

  Lê Lợi

  Nguyễn Thái Học

  13.200.000

  16

  Lê Lợi

  Quốc lộ 91

  Bến đò Tân Lộc

  13.200.000

  Quốc lộ 91

  Cầu Chùa

  11.000.000

  17

  Lê Thị Tạo

  Lê Lợi

  Phan Đình Giót

  13.200.000

  Phan Đình Giót

  Mũi Tàu

  9.900.000

  18

  Lộ Sân Banh

  Quốc lộ 91

  Sông Hậu

  2.800.000

  19

  Nguyễn Công Trứ

  Quốc lộ 91

  Lê Thị Tạo

  8.800.000

  20

  Nguyễn Thái Học

  Quốc lộ 91

  Lê Thị Tạo

  13.200.000

  21

  Nguyễn Thái Học nối dài

  Quốc lộ 91

  Nguyễn Văn Kim

  11.000.000

  22

  Nguyễn Thị Lưu

  Quốc lộ 91

  Rạch Mương Miễu

  900.000

  23

  Nguyễn Trung Trực

  Quốc lộ 91

  Lê Thị Tạo

  11.000.000

  24

  Nguyễn Văn Kim

  Lê Lợi

  Sư Vạn Hạnh (nối dài)

  4.400.000

  25

  Phan Đình Giót

  Quốc lộ 91

  Lê Thị Tạo

  5.500.000

  26

  Quốc lộ 91

  Lộ Ông Ba

  Lộ Sân Banh

  7.700.000

  Khu dân cư khu vực Phụng Thạnh 1 (ngang lộ Ông Ba)

   

  1.300.000

  Cầu Thốt Nốt

  Lộ Ông Ba

  8.800.000

  Cầu Thốt Nốt

  Sư Vạn Hạnh

  13.200.000

  Sư Vạn Hạnh

  Đường tái định cư Mũi Tàu

  6.600.000

  Đường tái định cư Mũi Tàu

  Cái Sơn (Văn phòng khu vực)

  4.400.000

  27

  Rạch Chùa

  Lê Thị Tạo

  Sông Hậu

  5.500.000

  28

  Sư Vạn Hạnh

  Quốc lộ 91

  Tịnh xá Ngọc Trung Tăng

  5.500.000

  29

  Sư Vạn Hạnh (nối dài)

  Tịnh xá Ngọc Trung Tăng

  Hết ranh Trường Mầm non Thốt Nốt

  2.800.000

  30

  Thoại Ngọc Hầu

  Các tuyến đường thuộc khu trung tâm dân cư thương mại

   

  13.200.000

  31

  Trưng Nữ Vương

  Quốc lộ 91

  Nguyễn Văn Kim

  4.400.000

  32

  Tự Do

  Lê Lợi

  Nguyễn Thái Học

  13.200.000

   

  b) Đất ở tiếp giáp các trục đường giao thông

   

  1

  Cặp Quốc lộ 80

  Trung tâm ngã ba Lộ Tẻ

  Cầu ZêRô

  2.800.000

  Cầu Zêrô

  Cầu số 1

  1.700.000

  2

  Cặp Quốc lộ 91

  Cái Sơn

  Cầu Trà Uối

  2.200.000

  Các đoạn đường còn lại của phường Thới Thuận, phường Thuận An

   

  2.200.000

  Cống Rạch Rạp

  Cầu Cái Sắn

  2.800.000

  Lộ Sân Banh

  Cai Tư

  3.300.000

  Cai Tư

  Cầu Cái Ngãi

  2.200.000

  Từ tim cầu Cần Thơ Bé

  Mai Văn Bộ qua kinh lộ và đến cầu sắt Thơm Rơm

  900.000

  Từ tim cầu Cần Thơ Bé

  Tịnh Thất Thường Tịnh (phía kinh lộ)

  900.000

  Từ tim cầu Cần Thơ Bé

  Mai Văn Bộ

  1.700.000

  Từ tim cầu Cần Thơ Bé

  Lộ Bích Vàm (phía lộ)

  1.700.000

  Từ tim cầu Sắt Thơm Rơm

  Hết thửa 254 khu vực Tân Lợi 2

  1.700.000

  Từ tim cầu Sắt Thơm Rơm

  Hết thửa 421 khu vực Tân Phước (Trường học)

  1.700.000

  Các đoạn đường còn lại của phường: Trung Kiên, Thuận Hưng và Tân Hưng

  1.500.000

  3

  Đường Phước Lộc - Lai Vung

  Hương lộ Tân Lộc

  Sông Hậu

  1.100.000

  4

  Đường Thới Thuận - Thạnh Lộc

  Quốc lộ 91

  Cầu Rạch Rầy

  1.300.000

  Cầu Rạch Rầy

  giáp ranh xã Vĩnh Bình (Vĩnh Thạnh)

  900.000

  5

  Đường tỉnh 921

  Cầu Chùa

  Cầu Trà Bay

  4.400.000

  Cầu Trà Bay

  Cầu Rạch Rích

  2.200.000

  Trung tâm chợ Bắc Đuông qua mỗi bên 100m

   

  2.800.000

  Các đoạn đường còn lại tiếp giáp trục lộ giao thông

   

  1.100.000

  6

  Đường tránh chợ Cầu Sắt Thơm Rơm

  Quốc lộ 91

  Kinh Thơm Rơm

  1.700.000

  7

  Hương lộ Tân Lộc

  Bến đò Long Châu (đầu cồn)

  Rạch Ông Chủ

  1.100.000

  Ranh chợ phường qua mỗi bên 150m

   

  1.100.000

  Các đoạn đường còn lại tiếp giáp hương lộ

   

  900.000

  8

  Mai Văn Bộ (Trừ vị trí khu vực chợ phường Thuận Hưng)

  Quốc lộ 91

  Cuối đường

  900.000

  9

  Nguyễn Trọng Quyền

  Quốc lộ 91

  Cầu Thủy Lợi

  1.100.000

  Đoạn còn lại

   

  900.000

  10

  Khu dân cư chợ Bò Ót

  Toàn khu

   

  3.300.000

  11

  Khu dân cư chợ Bò Ót (phần mở rộng)

  Toàn khu

   

  3.300.000

  12

  Khu dân cư chợ gạo

  Toàn khu

   

  1.700.000

  13

  Khu dân cư chợ Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt

  Toàn khu

   

  900.000

  14

  Khu dân cư Phước Lộc - Lai Vung

  Toàn khu

   

  1.100.000

  15

  Khu dân cư phường Thuận An

  Toàn khu

   

  1.300.000

  16

  Khu dân cư phường Thuận An (Cặp Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Thốt Nốt)

  Toàn khu

   

  1.300.000

  17

  Khu dân cư phường Trung Kiên

  Khu dân cư chợ dân lập khu vực Lân Thạnh 2

   

  1.300.000

  Quốc lộ 91 - Bến đò Tân Lộc (đường bến đò Trung Kiên - Tân Lộc) khu vực Qui Thạnh 1

   

  1.300.000

  18

  Khu tái định cư phường Thới Thuận - giai đoạn 2

  Toàn khu

   

  2.800.000

  19

  Khu tái định cư Long Thạnh 2

  Toàn khu

   

  3.300.000

  20

  Khu Tái định cư phường Thuận Hưng

  Toàn khu

   

  1.100.000

  21

  Khu tái định cư phường Trung Kiên

  Toàn khu

   

  1.000.000

  22

  Phường Trung Kiên

  Các khu dân cư còn lại của khu vực Qui Thạnh 1

   

  1.000.000

  23

  Trung tâm cầu Bò Ót

  Cầu Bò Ót (phường Thuận An)

  Đường Thới Thuận - Thạnh Lộc

  3.900.000

  cầu Bò Ót (phường Thới Thuận)

  Đường vào Công ty Vạn Lợi

  3.900.000

  24

  Trung tâm cầu Cần Thơ Bé - Chợ cầu Cần Thơ Bé

  Từ cầu vào 157m

   

  1.700.000

  25

  Trung tâm cầu sắt Thơm Rơm

  Trung tâm cầu Sắt Thơm Rơm

  đường tránh chợ cầu Sắt Thơm Rơm

  1.700.000

  26

  Trung tâm chợ phường Thuận Hưng

  Ranh chợ ra 4 phía (mỗi phía 200m)

   

  1.700.000

  27

  Tuyến đường

  Cầu Thốt Nốt

  Cầu Trà Cui (phía Phụng Thạnh 2)

  1.000.000

  28

  Tuyến đường Lộ tẻ - Rạch Sỏi

  Cầu Vàm Cống

  ranh huyện Vĩnh Thạnh

  1.300.000

  29

  Tuyến đường nối Quốc lộ 80 đến Tuyến đường Lộ tẻ - Rạch Sỏi

  Quốc lộ 80

  ranh huyện Vĩnh Thạnh

  1.300.000

  30

  Tuyến tránh Quốc lộ 91

  Quốc lộ 91 (phường Trung Kiên)

  Nguyễn Thị Lưu

  1.300.000

  Nguyễn Thị Lưu

  Quốc lộ 91 (phường Thuận An)

  2.000.000

  31

  Ven sông Cái Sắn

  Vàm Cái Sắn

  Cầu Cái Sắn

  1.700.000

  Cầu Cái Sắn

  Cầu ZêRô

  1.700.000

  32

  Ven sông Hậu (tính thâm hậu 50m; Trừ đoạn qua Khu công nghiệp Thốt Nốt)

  Vàm Cái Sắn

  Vàm Lò Gạch (Mũi tàu)

  2.000.000

  Vàm Lò Gạch (mũi Tàu)

  Lộ Sân Banh

  2.200.000

  Lộ Sân Banh

  Vàm Cai Tư

  1.100.000

  Vàm Cai Tư

  Giáp ranh quận Ô Môn

  900.000

  33

  Ven sông Thốt Nốt

  Cầu Chùa

  Cầu Trà Bay (phía Đường tỉnh 921)

  2.800.000

  Cầu Thốt Nốt

  Cầu Trà Bay (phía Phụng Thạnh 2)

  1.000.000

   

   

   

   

   

   

   

  2. Đất ở còn lại: Được xác định là đất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư đã được quy định trên.

  Đơn vị tính: đồng/m2

  Khu vực

  Giá đất

  Khu vực 1

  700.000

  Khu vực 1: Áp dụng cho tất cả các phường.

   

  PHỤ LỤC III.6

  BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN PHONG ĐIỀN
  (Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

  1. Đất ở tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư

  Đơn vị tính: đồng/m2

  STT

  TÊN ĐƯỜNG

  ĐOẠN ĐƯỜNG

  GIÁ ĐẤT

  TỪ

  ĐẾN

   

  1

  2

  3

  4

  5

   

  a) Đất ở tại đô thị

   

   

   

  1

  Các trục hành chính trung tâm huyện Phong Điền

  Trục số 4, 5, 8, 10, 13, 14 Khu dân cư thương mại, dịch vụ thị trấn

   

  2.000.000

  Trục đường số 12

   

  1.700.000

  2

  Chiêm Thành Tấn (trục số 7, Trung tâm thương mại - hành chính huyện)

  Suốt tuyến

   

  2.000.000

  3

  Đường vào khu mộ Phan Văn Trị

  Lộ Vòng Cung

  Cầu Cái Tắc

  1.350.000

  Cầu Cái Tắc

  Mộ Cụ Phan Văn Trị

  1.100.000

  Mộ Cụ Phan Văn Trị

  Rạch tre

  550.000

  4

  Khu trung tâm Thương mại huyện Phong Điền

  Trục chính

   

  3.300.000

  Trục phụ

   

  2.300.000

  5

  Lộ Vòng Cung (Đường tỉnh 923)

  Giáp ranh xã Mỹ Khánh

  Cầu Rạch Chuối

  2.200.000

  Cầu Rạch Chuối

  Cầu Trà Niền

  2.800.000

  Cầu Trà Niền

  Cống Ba Lù

  4.400.000

  Cống Ba Lù

  Cống Rạch Bần

  2.500.000

  Cống Rạch Bần

  Giáp ranh xã Tân Thới

  1.700.000

  6

  Nguyễn Thái Bình (trục số 1, Trung tâm thương mại - hành chính huyện)

  Lộ Vòng Cung

  Hết đoạn trải nhựa

  2.200.000

  7

  Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài

  Ranh xã Mỹ Khánh

  Hết khu trung tâm Thương mại huyện Phong Điền

  3.300.000

  8

  Phan Văn Trị (Trục số 2, Khu trung tâm thương mại - hành chính huyện Phong Điền)

  Giáp Lộ Vòng Cung

  Chiêm Thành Tấn

  5.500.000

  Chiêm Thành Tấn

  Trung tâm y tế dự phòng

  2.800.000

  9

  Trục đường số 26 và khu vực Đình thần Nhơn Ái (thị trấn Phong Điền) và các hẻm

  Trục đường số 26 và khu vực Đình thần Nhơn Ái

   

  3.900.000

  các hẻm

   

  3.300.000

  10

  Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Tây Đô

  Nguyễn Văn Cừ

  Cầu Tây Đô

  3.300.000

   

  b) Đất ở tại nông thôn

   

   

  1

  Đường tỉnh 918 (Hương lộ 28)

  Cầu Xẻo Tre

  Ranh phường Long Tuyền

  900.000

  2

  Đường tỉnh 926

  Cầu Tây Đô

  Cầu Cây Cẩm - Nhơn Ái

  1.100.000

  Cầu Cây Cẩm - Nhơn Ái

  Cầu Mương Cao

  900.000

  Cầu Mương Cao

  Cầu Kinh Tắc

  800.000

  Cầu Kinh Tắc

  Cầu Ba Chu

  1.700.000

  Cầu Càng Đước

  Kinh Một Ngàn

  800.000

  3

  Đường tỉnh 932

  Trường Trung học Nhơn Nghĩa

  Ngã ba trung tâm xã Nhơn Nghĩa

  660.000

  khu tái định cư xã Nhơn Nghĩa

  cầu Lò Đường

  660.000

  Cầu Lò Đường

  Giáp ranh xã Nhơn Nghĩa A

  700.000

  điểm đầu Đường tỉnh 932

  Khu tái định cư xã Nhơn Nghĩa

  1.900.000

  4

  Đường vào Khu di tích lịch sử Giàn Gừa

  Suốt tuyến

   

  550.000

  5

  Đường vào Trường THPT Phan Văn Trị

  Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài

  Trường THPT Phan Văn Trị

  2.000.000

  6

  Khu chợ Mỹ Khánh và XD thương mại thuộc khu tái định cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (Công ty Mặt Trời Đỏ trúng đấu giá)

  Cặp đường Nguyễn Văn Cừ

   

  5.500.000

  Các tuyến đường còn lại

   

  2.800.000

  7

  Khu dân cư Hồng Phát (trúng đấu giá)

  Cặp đường Nguyễn Văn Cừ

   

  5.500.000

  Các đường còn lại

   

  2.800.000

  8

  Khu dân cư vượt lũ xã Trường Long, Trường Long A

  Toàn khu

   

  900.000

  9

  Khu dân cư xã Tân Thới

  Suốt tuyến

   

  1.100.000

  10

  Khu tái định cư 7,24ha xã Nhơn Nghĩa

  Trục chính (trục đường số 01), Đường tỉnh 932

   

  1.900.000

  Trục phụ ( các trục đường số 2, 3, 4, 5, và 6)

   

  1.500.000

  11

  Khu tái định cư xã Mỹ Khánh (thuộc dự án khai thác quỹ đất)

  Các lô nền tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ

   

  4.400.000

  Các lô nền tiếp giáp tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang

   

  3.300.000

  Các lô nền còn lại

   

  2.800.000

  12

  Khu tái định cư xã Nhơn Ái

  Đường nội bộ

   

  1.100.000

  13

  Khu thương mại xã Trường Long

  Giáp Đường tỉnh 926 (xã Trường Long cũ)

   

  1.700.000

  14

  Khu vực chợ Vàm Xáng

  UBND xã Nhơn Nghĩa

  Đường tỉnh 932

  660.000

  15

  Lộ Vòng Cung (Đường tỉnh 923)

  Giáp ranh phường An Bình

  Cầu Ông Đề

  2.500.000