đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp gồm những loại đất nào? Loại nào không được chuyển đổi sang thổ cư?23/06/2022

Đất nông nghiệp gồm những loại đất nào? Loại nào không được chuyển đổi sang thổ cư?

Là một nước sản xuất nông nghiệp lâu đời, do vậy, đất nông nghiệp là loại đất chiếm diện tích lớn trong cơ cấu các loại đất hiện nay ở nước ta. Tuy vậy, không phải ai cũng biết đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay bao gồm những loại cụ thể nào? Và loại đất nông nghiệp nào không được phép chuyển đổi thành đất thổ cư?

 

Điều kiện chuyển nhượng đất trồng lúa là gì?09/06/2022

Điều kiện chuyển nhượng đất trồng lúa là gì?

Với đất nước xuất khẩu gạo như nước ta thì đất trồng lúa là loại đất rất đặc biệt trong nhóm đất nông nghiệp ở nước ta. Do tính chất đặc biệt như vậy nên việc mua bán/chuyển nhượng đất trồng lúa phải đảm bảo các điều kiện nhất định theo quy định pháp luật.

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp hiện nay là bao nhiêu?14/05/2022

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp hiện nay là bao nhiêu?

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp được áp dụng đối với các cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo danh sách được quy định tại Nghị định 58/2018/NĐ-CP và Quyết định 13/2022/QĐ-TTg. Mức tiền hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp hiện nay vừa được điều chỉnh theo Quyết định 13/2022/QĐ-TTg.