hieuluat

Công văn 6327/BKHĐT-PC hướng dẫn hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của dự án đầu tư ra nước ngoài

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:6327/BKHĐT-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Tống Quốc Đạt
  Ngày ban hành:23/08/2012Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:23/08/2012Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đầu tư
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  --------

  Số: 6327/BKHĐT-PC
  V/v hướng dẫn hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của dự án đầu tư ra nước ngoài

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012

   

   

  Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh golf Long Thành

   

  Trả lời công văn số 66/2012/TH-LT ngày 14/8/2012 của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh golf Long Thành (Công ty) đề nghị hướng dẫn việc hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của hai dự án đầu tư tại CHDCND Lào (Dự án “Tìm kiếm, khảo sát, khai thác, chế biến vàng và các loại khoáng sản khác” tại bản Nam Xuôn, huyện Phu Vong, tỉnh Attapư và Dự án “Đầu tư phát triển sân golf, khách sạn năm sao và nhà villa Viêng Chăn” tại thủ đô Viêng Chăn), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

  1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến về 2 dự án nêu trên tại công văn số 5631/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 31/7/2012 và công văn số 6057/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 13/8/2012. Đề nghị Công ty thực hiện các yêu cầu nêu tại những công văn này để hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định.

  2. Liên quan đến việc hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư, theo giải trình bổ sung và các tài liệu kèm theo công văn nêu trên, Công ty đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng một phần vốn đầu tư vào hai dự án cho 02 nhà đầu tư cá nhân là ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung (sau đây gọi là Hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư). Tuy nhiên, theo quy định pháp luật của nước CHDCND Lào, điều kiện đối với nhà đầu tư được cấp phép đầu tư vào đất đai là phải có tư cách pháp nhân. Vì vậy, hai nhà đầu tư cá nhân đã không thực hiện được việc góp vốn vào hai dự án này.

  Theo Điều 411 Bộ luật dân sự 2005, trong trường hợp ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được vì lý do khách quan thì hợp đồng này vô hiệu.

  Điều 137 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

  Căn cứ các quy định nêu trên, Hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư giữa hai cá nhân và Công ty (sau đây gọi là “các Bên”) bị vô hiệu. Trong trường hợp này, về nguyên tắc, các Bên có thể thỏa thuận hủy Hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư và thực hiện các thủ tục cần thiết để đáp ứng đầy đủ các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật CHDCND Lào. Tuy nhiên, các Bên phải đảm bảo toàn bộ giao dịch ký kết, hủy hợp đồng được thực hiện một cách trung thực, chính xác, đồng thời tuân thủ mọi điều kiện, thủ tục theo quy định của Bộ luật dân sự cũng như pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư.

  Trên cơ sở giao dịch hủy Hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư đã được thực hiện hợp pháp nêu trên, Công ty hoàn tất hồ sơ để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra tư cách, năng lực của nhà đầu tư thực hiện dự án cũng như các nội dung dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

  Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Công ty tham khảo./.

   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục ĐTNN, Vụ GS&TĐĐT;
  - Lưu: VT, PC.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  CHÁNH VĂN PHÒNG
  Tống Quốc Đạt

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực: 01/01/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X