hieuluat

Chỉ thị 07/CT-BCT kiểm tra giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:07/CT-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành:28/08/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/08/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Điện lực
 • B CÔNG THƯƠNG
  -------

  Số: 07/CT-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

   

   

  CHỈ THỊ

  VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ ĐỂ Ở

   

  Thực hiện chủ trương của Chính phủ hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương về thực hiện giá bán điện quy định sinh viên, người lao động thuê nhà được trực tiếp ký hợp đồng mua điện theo giá điện sinh hoạt nếu đáp ng đủ điều kiện; chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo giá bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành.

  Theo báo cáo của các Tổng công ty Điện lực và phản ánh trên các phương tiện thông tin truyền thông, thực tế vẫn còn nhiều trường hợp chủ nhà cho thuê thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn so với quy định nhằm thu lợi bất hp pháp, ảnh hưởng tới quyền lợi của sinh viên và người lao động thuê nhà.

  Nhằm đảm bảo cho sinh viên, người lao động thuê nhà đở được áp dụng giá bán lẻ điện theo đúng quy định, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ sau:

  1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  a) Phối hợp với các Tổng công ty Điện lực/Công ty điện lực thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương (báo, đài, hệ thống loa truyền thanh tại các phường, xã) về chính sách giá điện của Nhà nước cho đối tượng là người thuê nhà, đề nghị người thuê nhà nếu gặp khó khăn do phải trả tiền điện với giá cao hơn so với quy định phản ánh tới đường dây nóng của Sở Công Thương đđược giải quyết.

  b) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đtổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vi sự tham gia của lực lượng công an, chính quyền địa phương, đơn vị điện lực và các đơn vị có liên quan các địa điểm cho người lao động, sinh viên thuê nhà để ở.

  c) Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chủ nhà thu tiền điện cao hơn so với quy định.

  d) Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý về Bộ Công Thương công tác kiểm tra giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.

  2. Các Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực/ Đơn vị bán lẻ điện tại nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt

  a) Tăng cường công tác rà soát các địa điểm nhà cho thuê, hướng dẫn chủ nhà cho thuê thu tiền điện của người thuê nhà và ký cam kết với các chủ nhà cho thuê thu tiền theo đúng giá quy định.

  b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp để sinh viên, người lao động nắm được chủ trương, quy định của Nhà nước về giá điện cho người thuê nhà; Niêm yết công khai tại các trsở, các điểm giao dịch khách hàng quy định, thủ tục và phương pháp tính giá điện cho người thuê nhà.

  c) Phối hợp với Sở Công Thương, chính quyền địa phương, lực lượng công an thực hiện kiểm tra thường xuyên việc thu tiền điện của các hộ cho thuê nhà trên địa bàn quản lý. Kịp thời báo cáo Sở Công Thương xử phạt nghiêm các trưng hp vi phạm thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.

  3. Cục Điều tiết điện lực

  a) Nghiên cứu để sửa đổi các quy định liên quan đến thực hiện giá điện cho sinh viên, người thuê nhà đảm bảo đơn giản trong việc thực hiện, dễ dàng trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như của người dân.

  b) Phối hợp với các Sở Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tổng công ty Điện lực và các đơn vị có liên quan tổ chức các kiểm tra thực tế việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà đở.

  4. Tổ chức thực hiện

  Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương, các Công ty Điện lực có trách nhiệm phổ biến và trin khai các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị.

  Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo công an tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc các cấp phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị điện lực triển khai các nội dung liên quan tại Chỉ thị nhằm đảm bảo thực hiện chính sách của Nhà nước./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ (đ
  báo cáo);
  - Lãnh đạo Bộ;
  - UBND các t
  nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
  - Các Tổng công ty Điện lực;
  - Lưu: VT, ĐTĐL.

  BỘ TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 16/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
  Ban hành: 29/05/2014 Hiệu lực: 01/06/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X