hieuluat

Quyết định 2629/QĐ-BCT công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2629/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Quốc Khánh
  Ngày ban hành: 26/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
 • BỘ CÔNG THƯƠNG

  ---------------

  Số: 2629/QĐ-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019

   

                                                                           

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt và công bố Danh sách
  “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018

  --------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

   

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín;

  Căn cứ Công văn số 2580/BCT-XNK ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Giám đốc các Sở Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng, Giám đốc doanh nghiệp có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Lãnh đạo Bộ;

  - Lưu: VT, XNK(5).

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Trần Quốc Khánh

   

  DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2018

  (Kèm theo quyết định số 2629/QĐ-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

   

  Gồm 225 doanh nghiệp (tương đương 235 lượt doanh nghiệp) đáp ứng tiêu chí xét chọn

  Ghi chú: - Danh sách ngành hàng xếp theo thứ tự từ A đến Z

                 - Danh sách Doanh nghiệp xếp theo thứ tự kim ngạch xuất khẩu từ cao xuống thấp

   

  TT

  Tên Doanh nghiệp

  Đơn vị xét chọn

  I

  CÀ PHÊ (11 doanh nghiệp)

  1

  Công ty CP Tập đoàn Intimex

  Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam

  2

  Công ty Cồ phần Intmex Mỹ Phước

  Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam

  3

  Tổng Công ty Tín Nghĩa

  Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

  4

  Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk

  Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

  5

  Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

  Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam;

  Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

  6

  Công ty CP Intimex Đắk Nông

  Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

  7

  Còng ty TNHH XNK Hoa Trang

  Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

  8

  Công ty TNHH Dakman Việt Nam

  Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

  9

  Công ty CP Agrexport

  Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam

  10

  Công ty TNHH Minh Huy

  Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

  11

  Công ty CP Hanfimex Việt Nam

  Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam

  II

  CAO SU (20 doanh nghiệp)

  1

  Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước

  Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

  2

  Công ty TNHH Sản Xuất Cao Su Liên Anh

  Hiệp hội Cao Su Việt Nam

  3

  Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận

  Hiệp hội Cao Su Việt Nam

  4

  Công ty CP Công nghiệp Cao Su Miền Nam

  Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

  5

  Công ty TNHH SX&TM Hoa Sen Vàng

  Hiệp hội Cao Su Việt Nam

  6

  Công ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh

  Hiệp hội Cao Su Việt Nam

  7

  Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng

  Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

  8

  Công ty TNHH Sản xuất Hiệp Thành Thương mại Dịch vụ

  Hiệp hội Cao Su Việt Nam

  9

  Công ty TNHH SXTM Nhật Nam

  Hiệp hội Cao Su Việt Nam

  10

  CôngtyTNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị

  Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

  11

  Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng

  Hiệp hội Cao Su Việt Nam

  12

  Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi

  Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

  13

  Công ty TNHH phát triển PTN

  Hiệp hội Cao Su Việt Nam

  14

  Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

  Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

  15

  Công ty CP Cao Su Phước Hòa

  Hiệp hội Cao Su Việt Nam;

  Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

  16

  Công ty TNHH R1 International (Việt Nam)

  Hiệp hội Cao Su Việt Nam

  17

  CôngtyTNHH MTV Huy & Anh em

  Hiệp hội Cao Su Việt Nam

  18

  Công ty CP Cao Su Đồng Phú

  Hiệp hội Cao Su Việt Nam

  19

  Công ty TNHH MTV Cao Su Đắk Lắk

  Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

  20

  Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao Su Đồng Nai

  Hiệp hội Cao Su Việt Nam

  III

  CHÈ CÁC LOẠI (9 (loanh nghiệp)

  1

  Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc

  Hiệp hội Chè Việt Nam

  2

  Công ty TNHH Nam Sơn

  Hiệp hội Chè Việt Nam

  3

  Tổng công ty chè Việt Nam - CTCP

  Hiệp hội Chè Việt Nam

  4

  Công ty TNHH Kiên và Kiên

  Sở Công Thương TP. Hà Nội

  5

  Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Tôn Vinh

  Sở Công Thương TP. Hà Nội

  6

  Công ty TNHH Chè Biên Cương

  Sở Công Thương tỉnh Hà Giang

  7

  Công ty CP Chè Lâm Đồng

  Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

  8

  Công ty CP chè Tân Trào

  Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

  9

  Công ty CP chè Biền Hồ

  Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

  IV

  THỦY SẢN (25 doanh nghiệp)

  1

  Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

  Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

  2

  Công ty CP Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau

  Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

  3

  Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng

  Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

  4

  Công ty CP Nam Việt

  Sở Công Thương tỉnh An Giang

  5

  Công ty CP Hải Việt

  Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

  6

  Công ty CP Gò Đàng

  Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  7

  Công ty TNHH Đại Thành

  Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  8

  Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Thiên Phú

  Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

  9

  Công ty CP Thủy sản Bình Định

  Sở Công Thương tỉnh Bình Định

  10

  Công ty CP Nha Trang Seafoods - F17

  Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

  11

  Công ty CP Tôm Miền Nam

  Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

  12

  Công ty CP Camimex Group

  Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

  13

  Công ty TNHH Hải Nam

  Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

  14

  Công ty CP Chế biển XNK Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

  15

  Công ty TNHH Huy Nam

  Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

  16

  Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung

  Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

  17

  Công ty CP XNK thủy sản Năm Căn

  Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

  18

  Công ty cp Chế biến Thủy sản XNK Minh

  Cường

  Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

  19

  Công ty CP Thủy sản Cà Mau

  Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

  20

  Công ty TNHH Hải sản Việt Hải

  Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

  21

  Công ty CP Thủy sản Kiên Giang

  Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

  22

  Công ty CP Chế biến Thủy Sản Trung Sơn

  Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

  23

  Công ty CP Chế biến Thủy sản XNK Kiên Cường

  Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

  24

  Công ty TNHH Chế biến XNK Thủy sản Quốc Ái

  Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

  25

  Công ty TNHH Thủy hải sản Hai Wang

  Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

  V

  GẠO (18 doanh nghiệp)

  1

  Công ty CP XNK Kiên Giang

  Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

  2

  Công ty CP Thương mại Kiên Giang

  Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

  3

  Công ty Lương thực Tiền Giang

  Sở Công Thưong tỉnh Tiền Giang

  4

  Công ty Cổ phần Hiệp Lợi

  Sở Công Thương TP. Cần Thơ

  5

  Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

  Sở Công Thương tỉnh An Giang

  6

  Công ty CP Tân Đồng Tiến

  Sở Công Thương tỉnh Long An

  7

  Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao Trung An

  Sở Công Thương TP. Cần Thơ

  8

  Công ty TNHH Việt Hưng

  Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  9

  Công ty Cổ phần Gentraco

  Sở Công Thương TP, Cần Thơ

  10

  Công ty TNHH Lương thực Phương Đông

  Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

  11

  Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Xay xát lúa gạo Cẩm Nguyên

  Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

  12

  Công ty CP XNK An Giang

  Sở Công Thương tỉnh An Giang

  13

  Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương

  Sở Công Thương tỉnh An Giang

  14

  Công ty CP GaVi

  Sở Công Thương tỉnh An Giang

  15

  Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

  Sở Công Thương TP. Hà Nội

  16

  Công ty TNHH Lương thực - Thực phẩm Long An

  Sở Công Thưong tỉnh Long An

  17

  Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật

  Sở Công Thương TP. Cần Thơ

  18

  Công ty Cổ phần XNK Gạo Phụng Hoàng

  Sở Công Thương TP. Cần Thơ

  VI

  HẠT ĐIỀU (13 doanh nghiệp)

  1

  Công ty TNHH Thảo Nguyên

  Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

  2

  Công ty CP Hoàng Sơn 1

  Hiệp hội Điều Việt Nam;

  Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

  3

  Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

  Sở Công Thương TP. Hà Nội

  4

  Công ty TNHH Cao Phát

  Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

  5

  Công ty TNHH Sản xuất và Xuất khẩu Nông sản Đakao

  Hiệp hội Điều Việt Nam

  6

  Công ty TNHH Minh Huy

  Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

  7

  Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm XK Tân An (Tanimex-LA)

  Hiệp hội Điều Việt Nam

  8

  Công ty CP Hanfimex Việt Nam

  Hiệp hội Điều Việt Nam

  9

  Công ty CP Tập đoàn Intimex

  Hiệp hội Điều Việt Nam

  10

  Công ty TNHH MTV Bimico

  Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

  11

  Công ty CP Xuất nhập khẩu Điều Việt Hà

  Hiệp hội Điều Việt Nam

  12

  Công ty TNHH Phú Thủy

  Hiệp hội Điều Việt Nam

  13

  Công ty TNHH Chế biến Điều XK Lâm Đồng

  Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

  VII

  HẠT TIÊU (13 doanh nghiệp)

  1

  Công ty CP Thương mại Dịch vụ XNK Trân Châu

  Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

  2

  Công ty CP Phúc Sinh

  Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

  3

  Công ty CP SX-DV XNK Hà Nội

  Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

  4

  Còng ty CP Liên Thành

  Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

  5

  Công ty CP XNK Petrolimex

  Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

  6

  Công ty CP Sinh Lộc Phát

  Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

  7

  Công ty CP Tập đoàn Intimex

  Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

  8

  Công ty CP Hanfimex Việt Nam

  Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

  9

  Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk

  Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam;

  Sở Công Thưong tỉnh Đắk Lắk

  10

  Công ty TNHH MTV TM XNK Phúc Lợi

  Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

  11

  Công ty TNHH KSS Việt Nam

  Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

  12

  Công ty TNHH TMSXDV Trường Lộc

  Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

  13

  Tổng công ty Thương mại Hà Nội - công ty cổ phần

  Sở Công Thương TP. Hà Nội

  VIII

  RAU, CỦ, QUẢ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ RAU, CỦ, QUẢ (22 doanh nghiệp)

  1

  Công ty CP Fococev Việt Nam

  Hiệp hội Sắn Việt Nam

  2

  Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới

  Hiệp hội Rau quà Việt Nam

  3

  Công ty TNHH TMDV XNK VINA T&T

  Hiệp hội Rau quả Việt Nam

  4

  Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy

  Hiệp hội Sắn Việt Nam; Sở Công Thương tình Tây Ninh

  5

  Công ty CP XNK Mina

  Hiệp hội Rau quà Việt Nam

  6

  Công ty TNHH TM DV Xaxa

  Hiệp hội Rau quả Việt Nam

  7

  Công ty TNHH Thương mại và Hỗ trợ Đầu tư An Phát

  Hiệp hội sắn Việt Nam

  8

  Công ty CP SX CB Nông làm sản và Vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh

  Hiệp hội sắn Việt Nam

  9

  Công ty TNHH MTV Đầu tư Cocovina

  Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  10

  Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang

  Sở Công Thương tỉnh An Giang

  11

  Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao

  Hiệp hội Rau quả Việt Nam

  12

  Công ty TNHH sx TMDV Rồng Đỏ

  Hiệp hội Rau quả Việt Nam

  13

  Công ty TNHH MTV Định Khuê

  Hiệp hội Sắn Việt Nam;

  Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

  14

  Công ty CP Á Châu Hoa Sơn

  Hiệp hội Sắn Việt Nam

  15

  Công ty CP Chế biến Dừa Á Châu

  Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  16

  Công ty CP Viên Sơn

  Hiệp hội Rau quả Việt Nam

  17

  Công ty CP Chế biến Thực phẩm XK Phú Thịnh

  Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

  18

  Còng ty TNHH MTV Ant Farm

  Hiệp hội Rau quả Việt Nam

  19

  Công ty CP Chế biến Nông sản BHL Sơn La

  Hiệp hội Sắn Việt Nam

  20

  Công ty TNHH MT

  Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  21

  Công ty TNHH XNK Trái cây Chánh Thu

  Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  22

  Công ty CP XNK Rau Quả

  Hiệp hội Rau quả Việt Nam

  IX

  SẢN PHẨM THỊT  ( 1 doanh nghiệp)

   

  1

  Công ty CP XNK Thực Phẩm Thái Bình

  Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

  X

  THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (3 doanh nghiệp)

   

  1

  Công ty CP SX KD XNK Vĩnh Long

  Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

  2

  Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An

  Sở Công Thương tỉnh Long An

  3

  Công ty TNHH Giang Mây Việt Nam

  Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  XI

  DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN (2 doanh nghiêp)

  1

  Công ty CP Cáp điện và Hệ thống LS-VINA

  Sở Công Thương TP.Hải Phòng

  2

  Công ty TNHH Hitachi Cable Việt Nam

  Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

  XII

  DỆT MAY (20 doanh nghiệp)

  1

  Công ty CP May Sông Hồng

  Hiệp hội Dệt may Việt Nam

  2

  Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế

  Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

  3

  Tổng công ty CP Dệt  may Hòa Thọ

  Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

  4

  Tổng công ty May 10- CTCP

  Hiệp hội Dệt may Việt Nam

  5

  Công ty TNHH UNISOLL VINA

  Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  6

  Công ty CP Đồng Tiền

  Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

  7

  Công ty CP Dệt may Huế

  Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

  8

  Công ty TNHH MTV tổng công ty 28

  Bộ Quốc Phòng

  9

  Công ty Cổ phần may Sơn

  Sở Công Thương TP. Hà Nội

  10

  Công ty CP Tổng công ty May Đáp Cầu

  Hiệp hội Dệt may Việt Nam

  11

  Công ty TNHH Thương mại Sao Mai

  Sở Công Thương TP.Hải Phòng

  12

  Công ty TNHH may Phú Long

  Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

  13

  Công ty TNHH MTV Wondo Vina

  Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  14

  Công ty CP Đầu tư An Phát

  Sở Công Thương tỉnh Bình Định

  15

  Công ty CP may BìnhThuận - Nhà Bè

  Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

  16

  Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt

  Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh

  17

  Công ty TNHH MTV 76

  Bộ Quốc Phòng

  18

  Công ty TNHH May phoenix

  Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

  19

  Công ty TNHH YIC Vina

  Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

  20

  Công ty CP An Hưng

  Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

  XIII

  DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ (6 doanh nghiệp)

  1

  Công ty TNHH Liên doanh Stada - Việt Nam

  Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

  2

  Công ty TNHH United International Pharma

  Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)

  3

  Còng ty CP Dược Danapha

  Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

  4

  Công ty CP Dược Hậu Giang

  Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

  5

  Công ty CP Presenius Kabi Bidiphar

  Sở Công Thương tỉnh Bình Định

  6

  Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

  Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam;

  Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)

  XIV

  ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN (2 doanh nghiệp)

  1

  Công ty TNHH Intops Việt Nam

  Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

  2

  Công ty TNHH Điện từ Foster (Đà Nẵng)

  Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

  XV

  GIẦY DÉP (5 doanh nghiệp)

  1

  Công ty Changshin Việt Nam TNHH

  Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

  2

  Công ty TNHH Đỉnh Vàng

  Sở Công Thương TP.Hải Phòng

  3

  Công ty CP Thái Bình Kiên Giang

  Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

  4

  Công ty CP Đầu tư Thái Bình

  Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam

  5

  Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam

  Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  XVI

  BÁNH KẸO VÀ SẢN PHẨM TỪ NGŨ CỐC (5 doanh nghiệp)

  1

  Công ty TNHH Sản Xuất Chế biến Nông Thủy sản xuất khẩu Thuận Phong

  Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  2

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

  Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

  3

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

  Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

  4

  Công ty CP Đường Quảng Ngãi

  Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

  5

  Công ty TNHH SX KD Tổng hợp Đông Á

  Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

  XVII

  MÁY ẢNH, MÁY QUAY PHIM VÀ LINH KIỆN (2 doanh nghiệp)

  1

  Công ty TNHH Mcnex Vina

  Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

  2

  Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ

  Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

  XVIII

  MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN (3 doanh nghiệp)

  1

  Công ty TNHH Electronics Việt Nam Hải Phòng

  Sở Công Thương TP.Hải Phòng

  2

  Công ty TNHH Funing Precision Component

  Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

  3

  Công ty TNHH Doosung Tech Việt Nam

  Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

  XIX

  SẢN PHẨM CHẤT DẺO (17 doanh nghiệp)

   

  1

  Công ty CP Nhựa OPEC

  Hiệp hội Nhựa Việt Nam

  2

  Công ty CP Nhựa An Phát Xanh

  Hiệp hội Nhựa Việt Nam

  3

  Công ty TNHH Segyung Vina

  Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

  4

  Công ty CP Nhựa Châu Âu

  Hiệp hội Nhựa Việt Nam

  5

  Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân

  Hiệp hội Nhựa Việt Nam

  6

  Công ty CP Trung Đông

  Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

  7

  Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam

  Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  8

  Công ty CP POLYFILL

  Hiệp hội Nhựa Việt Nam

  9

  Công ty cp Tập đoàn Thiên Long

  Hiệp hội Nhựa Việt Nam

  10

  Công ty TNHH SXTM&DV Lê Trần

  Hiệp hội Nhựa Việt Nam

  11

  Công ty CP XNK Nam Thái Sơn

  Hiệp hội Nhựa Việt Nam

  12

  Công ty TNHH Vina Showa

  Hiệp hội Nhựa Việt Nam

  13

  Công ty CP An Tiến Industries

  Hiệp hội Nhựa Việt Nam

  14

  Công ty CP An Thanh Bicsol

  Hiệp hội Nhựa Việt Nam

  15

  Công ty CP Thương mại và XNK Long An

  Sở Công Thương tỉnh Long An

  16

  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Song Bàng

  Hiệp hội Nhựa Việt Nam

  17

  Công ty CP Nhựa Rạng Đông

  Hiệp hội Nhựa Việt Nam

  XX

  SẢN PHẨM CƠ KHÍ (7 doanh nghiệp)

   

  1

  Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Huyndai Vinashin

  Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

  2

  Công ty TNHH Sản phẩm Công nghiệp Toshiba Asia

  Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

  3

  Công ty TNHH Vard Vũng Tàu

  Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

  4

  Công ty TNHH – Tổng công ty Sông Thu

  Bộ Quốc Phòng

  5

  Công ty CP đóng tàu Sông Cấm

  Sở Công Thương TP.Hải phòng

  6

  Công ty TNHH MTV Cơ khí 17

  Bộ Quốc Phòng

  7

  Công ty Cổ phần Meinfa

  Sở công Thương tỉnh Thái Nguyên

  XXI

  SẢN PHẨM GỖ (11 doanh nghiệp)

   

  1

  Công ty CP Woodsland

  Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

  2

  Công ty CP Lâm sản Nam Định

  Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

  3

  Công ty CP Phú Tài

  Sở Công Thương tỉnh Bình Định

  4

  Công ty CP Năng lượng Sinh học Phú Tài

  Sở Công Thương tỉnh Bình Định

  5

  Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt

  Sở Công Thương tỉnh Bình Định

  6

  Công ty CP Lâm Việt

  Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

  7

  Công ty TNHH MTV Rapexco-Đại Nam

  Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

  8

  Công ty TNHH Tiến Triển

  Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

  9

  Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt -Nhật

  Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

  10

  Công ty TNHH Liên doanh Cát Phú

  Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

  11

  Tổng công ty Pisico - công ty Cổ phần

  Sở Công Thương tỉnh Bình Định

  XXII

  TÚI XÁCH, VÍ, VAILI, MŨ VÀ Ô DÙ (3 doanh nghiệp)

  1

  Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam TG

  Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  2

  Công ty CP Đầu tư Thái Bình

  Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam

  3

  Công ty TNHH Komega-X

  Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

  XXIII

  VẬT LIỆU XÂY DỰNG (4 doanh nghiệp)

   

  1

  Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam

  Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

  2

  Công ty CP Thương mại và Sản xuất Tôn Tân Phước Khánh

  Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

  3

  Công ty CP Xi măng Hạ Long

  Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh

  4

  Công ty CP Phú Tài

  Sở Công Thương tỉnh Bình Định

  XXIV

  XƠ, SỢI DỆT CÁC LOẠI (8 doanh nghiệp)

   

  1

  Công ty Cổ phần dệt Texhong Nhơn Trạch

  Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

  2

  Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Hà

  Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh

  3

  Công ty TNHH Dệt Hà Nam

  Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

  4

  Công ty TNHH Thực Nghiệp Dệt Kang Na Việt Nam

  Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  5

  Công ty CP Damsan

  Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

  6

  Công ty CP Sợi Trà Lý

  Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

  7

  Công ty CP Đầu tư Thương mại Quốc tế Minh Long

  Sở Công Thương tỉnh Thái Bình.

  8

  Công ty CP Sợi Phú Gia

  Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

  XXV

  MẶT HÀNG KHÁC (5 doanh nghiệp)

   

  1

  Công ty TNHH gia công đồng Hải Lượng

  Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  2

  Công ty TNHH JNTC Vina

  Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

  3

  Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV

  Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

  4

  Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau

  Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

  5

  Công ty TNHH Baconco ;

  Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  Ban hành: 18/08/2017 Hiệu lực: 18/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 911/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
  Ban hành: 12/04/2019 Hiệu lực: 12/04/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2629/QĐ-BCT công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 2629/QĐ-BCT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 26/08/2019
  Hiệu lực: 26/08/2019
  Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Quốc Khánh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới