hieuluat

Công văn 1488/BGDĐT-GDCTHSSV đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1488/BGDĐT-GDCTHSSVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
  Ngày ban hành:29/04/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:29/04/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ____________

  Số: 1488/BGDĐT-GDCTHSSV
  V/v: Đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:      

  - Các Sở Giáo dục và Đào tạo,

  - Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu,

  - Các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm, Trường Trung cấp sư phạm

   

  Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến qua mạng internet, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm, Trường Trung cấp sư phạm thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

  I. Nguyên tắc thực hiện

  Tuân thủ các quy định của Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2015, Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 và các quy định của pháp luật có liên quan.

  II. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

  1. Đối với Thủ trưởng các cơ sở giáo dục

  a) Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn đối với nhà giáo và người học trong dạy và học theo hình thức trực tuyến.

  b) Thông tin đầy đủ, kịp thời đến nhà giáo, người học và gia đình người học về kế hoạch, thời khóa biểu, các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến của nhà trường.

  c) Quyết định lựa chọn hệ thống quản lý và phần mềm dùng để dạy, học, kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến đối với nhà giáo và người học trong cơ sở giáo dục trên cơ sở đảm bảo an ninh, an toàn cho người sử dụng.

  d) Tổ chức tập huấn cho nhà giáo và hướng dẫn người học, gia đình người học về các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến.

  đ) Thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho nhà giáo và người học khi tham gia dạy và học theo hình thức trực tuyến. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương trong việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường trên môi trường mạng.

  e) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến đối với nhà giáo và người học. Chủ động xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý khi phát hiện tình huống mất an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến.

  2. Đối với nhà giáo

  a) Sử dụng các phần mềm dạy học, kiểm tra, đánh giá người học theo hướng dẫn của cơ sở giáo dục. Quyết định lựa chọn phương pháp và học liệu phù hợp, đảm bảo yêu cầu chất lượng, an ninh, an toàn khi đưa vào các hoạt động dạy học.

  b) Thông tin đầy đủ, kịp thời đến người học và gia đình người học về lịch học trực tuyến, chuẩn bị các phương tiện, thiết bị để tham gia lớp học trực tuyến do nhà giáo phụ trách.

  c) Phối hợp với gia đình người học hướng dẫn người học cách tham gia học trực tuyến, cách sử dụng các tính năng sẵn có của phần mềm để học và tương tác trong lớp học; thông báo tài khoản, kiểm tra việc đăng ký và xác thực tài khoản của người học trên hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến; kiểm soát sự tham gia và đánh giá chất lượng học tập của người học đúng quy định. Quy định cụ thể tên hiển thị trên lớp học trực tuyến đối với từng người học để đảm bảo việc quản lý người học.

  d) Chịu trách nhiệm về nội dung bài giảng và các thông tin đưa lên lớp học trực tuyến; quản lý các tài khoản sử dụng của người học và kiểm tra, kiểm soát người học trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh và an toàn trong lớp học trực tuyến do nhà giáo phụ trách.

  đ) Sử dụng mật khẩu lớp học trực tuyến đủ mạnh theo khuyến cáo và áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho lớp học trực tuyến. Kịp thời báo cáo Thủ trưởng cơ sở giáo dục khi phát hiện tình huống mất an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến để có biện pháp xử lý.

  e) Nhà giáo làm công tác chủ nhiệm lớp/cố vấn học tập có trách nhiệm phối hợp với nhà giáo phụ trách môn học theo dõi, đánh giá quá trình học tập trực tuyến của người học, tổng hợp tình hình hình và báo cáo lãnh đạo cơ sở giáo dục.

  3. Đối với người học

  a) Trước khi vào học, người học đọc kỹ nội dung tài liệu và các học liệu khác mà nhà giáo đã chuẩn bị cho buổi học.

  b) Chuẩn bị đầy đủ thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, tài liệu, sách vở, và dụng cụ phục vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên. Đăng nhập tài khoản vào lớp học trước thời gian học ít nhất 10 phút. Người học phải dùng tên thật, ghi số thứ tự và các thông tin khác trong danh sách lớp theo theo yêu cầu của nhà giáo để thuận tiện trong việc theo dõi, kiểm soát lớp.

  c) Nghiêm túc, tích cực, chủ động tương tác và thực hiện các yêu cầu, thao tác kỹ thuật của lớp học trực tuyến theo sự chỉ dẫn của giáo viên phụ trách lớp học.

  d) Tuyệt đối không bình luận, đưa những thông tin có nội dung không liên quan đến bài học trên cửa sổ phần mềm hay các hành vi khác làm gián đoạn việc dạy của nhà giáo và ảnh hưởng tới lớp học.

  đ) Thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ sở giáo dục và nhà giáo về thời gian, không gian, trang phục, ứng xử văn hóa khi tham gia lớp học trực tuyến.

  e) Chịu trách nhiệm bảo vệ tài khoản cá nhân; tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu lớp học cho người khác. Khi phát hiện có người lạ tham gia lớp học hoặc phát hiện tình huống mất an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến phải thông báo ngay cho nhà giáo phụ trách lớp học, cha mẹ để có biện pháp xử lý.

  3. Đối với gia đình người học

  a) Phối hợp chặt chẽ với nhà giáo, cơ sở giáo dục trong công tác đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến.

  b) Tạo điều kiện về không gian, thời gian, cơ sở hạ tầng thông tin, thiết bị học tập cho người học trực tuyến theo kế hoạch dạy học, quy định của nhà giáo và cơ sở giáo dục.

  c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát người học trong việc thực hiện nội quy lớp học trực tuyến của các cơ sở giáo dục.

  III. Tổ chức thực hiện

  1. Các Sở Giáo dục và Đào tạo

  a) Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý xây dựng Nội quy lớp học trực tuyến và thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến.

  b) Kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục

  a) Căn cứ hướng dẫn tại văn bản này để ban hành Nội quy lớp học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở giáo dục.

  b) Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà giáo và người học tham gia dạy và học theo hình thức trực tuyến.

  c) Kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp.

  Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến theo hướng dẫn tại Công văn này, báo cáo kết quả triển khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: vugdcthssv@moet.gov.vn.

   

   Nơi nhận:
  - Như trên (để thực hiện);
  - Ban Chỉ đạo QG PC Covid-19 (để báo cáo);
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các bộ: Công an, TTTT (để p/hợp);
  - UBND các tỉnh, thành phố (để p/hợp);
  - Các Thứ trưởng (để p/hợp);
  - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
  - Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG     Nguyễn Hữu Độ

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật An toàn thông tin mạng của Quốc hội, số 86/2015/QH13
  Ban hành: 19/11/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật An ninh mạng của Quốc hội, số 24/2018/QH14
  Ban hành: 12/06/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X