hieuluat

Công văn 1807/BGDĐT-NGCBQLGD thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng III) năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1807/BGDĐT-NGCBQLGD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
  Ngày ban hành: 25/05/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/05/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  _____________

  Số: 1807/BGDĐT-NGCBQLGD
  Về việc tổ chức thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng III) năm 2020

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Ngày 12/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

  Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

  Ngày 18/5/2020, Bộ Nội vụ đã gửi Công văn số 2475/BNV-CCVC thống nhất với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên năm 2020.

  Bộ GDĐT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) theo đúng thẩm quyền, đúng quy định và hướng dẫn tại Công văn số 2615/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/6/2019 của Bộ GDĐT về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II).

  Trong trường hợp không thể tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), các Bộ, ngành, địa phương gửi danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng về Bộ GDĐT và phối hợp tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) trên cơ sở có công văn đồng ý của Bộ Nội vụ (hiện tại, Bộ GDĐT đã nhận được công văn của Bộ Nội vụ đồng ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Ngoại giao cử viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 do Bộ GDĐT tổ chức).

  Văn bản cử viên chức dự thi thăng hạng của Bộ, ngành, địa phương (mẫu số 4 đính kèm) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2020 (theo dấu bưu điện nơi gửi), địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gửi bản mềm dưới dạng fíle*.xls với phông chữ Times New Roman để tổng hợp danh sách viên chức dự thi qua địa chỉ email: ptsbang@moet.gov.vn. Quá thời hạn nêu trên cơ quan, đơn vị nào không gửi văn bản coi như không có nhu cầu dự thi thăng hạng giảng viên chính (hạng II) năm 2020.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục), điện thoại: 024.3869.5144 (133)/0989.794.879 để nghiên cứu, giải quyết.

  Trân trọng./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

  - Lưu: VT, NGCBQLGD.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Phạm Ngọc Thưởng

   

   

   

  Mẫu số 4

  Tên Bộ, ngành, địa phương: ......................................................

   

  DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) LÊN GIẢNG VIÊN CAO CẤP (HẠNG I) NĂM 2020

  (Kèm theo Công văn số ....................... ngày ... tháng .... năm 2020 của ...........................)

   

  TT

  Họ và tên

  Ngày tháng năm sinh

  (dd/mm/yyyy)

  Chức vụ hoặc chức danh công tác

  Cơ quan đơn vị đang làm việc

  Thời gian giữ hạng (kể cả thời gian giữ ngạch hoặc hạng tương đương)

  Mức lương hiện hưởng

  Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự thi

  Có đề án, công trình khoa học theo quy định

  Được miễn thi

  Ngoại ngữ đăng ký thi

  Khối ngành

  Ghi chú

   

   

  Nam

  Nữ

   

   

   

  Hệ số lương

  Mã số hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ

  Trình độ chuyên môn

  Trình độ lý luận chính trị

  Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP cho giảng viên

  Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I)

   

  Tin học

  Ngoại ngữ

   

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  1

  Nguyễn Thị A

   

  01.01.1968

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Danh sách này có: . . . . người.

  ....., ngày ... tháng ... năm 2020

  Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương
  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

  Ghi chú: Đề nghị Quý Đơn vị:

  1) Gửi bản mềm dưới dạng file *.xls với phông chữ Times New Roman qua địa chỉ email: ptsbang@moet.gov.vn ;

  2) Cột 3,4 đã được định dạng text, yêu cầu phân cách ngày tháng năm bằng dấu chấm theo mẫu; cột 6 chỉ ghi tên trường đại học/cao đẳng; cột 7 ghi rõ số năm, tháng tính đến hết ngày 30/7/2019;

  3) Cột 12,13 ghi cụ thể "có" hoặc "không", cột 14 ghi "đủ " (không để trống hoặc dùng ký hiệu đánh dấu đối với tất cả các cột này);

  4) Cột 15, 16 ghi rõ bằng cấp, chứng chỉ được miễn thi (VD: Văn bằng 2, TNNN...đối với miễn thi ngoại ngữ; TC/CĐ/ĐH/ThS/TS đối với miễn thi tin học);

  5) Cột 17 ghi rõ ngoại ngữ đăng ký thi (Anh/Pháp/Nga/Đức/Trung Quốc);

  6) Cột 18 ghi khối ngành theo ký hiệu: Khối ngành I, Khối ngành II, Khối ngành III, Khối ngành IV, Khối ngành V, Khối ngành VI, Khối ngành VII, trong đó:

  - Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

  - Khối ngành II: Nghệ thuật.

  - Khối ngành III: Kinh doanh quản lý; Pháp luật.

  - Khối ngành IV: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên.

  - Khối ngành V: Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất chế biến; Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thuỷ sản; Thú y.

  - Khối ngành VI: Sức khoẻ.

  - Khối ngành VII: Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Dịch vụ xã hội; Khách sạn, du lịch, thể thao và du lịch cá nhân; Dịch vụ vận tải; Môi trường và bảo vệ môi trường; An ninh - Quốc phòng.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 1807/BGDĐT-NGCBQLGD thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng III) năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 1807/BGDĐT-NGCBQLGD
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 25/05/2020
  Hiệu lực: 25/05/2020
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X