hieuluat

Công văn 2462/SGDĐT-KHTC TPHCM hướng dẫn khoản thu khác trong năm học 2021-2022

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2462/SGDĐT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Hoài Nam
  Ngày ban hành:10/09/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:10/09/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 2462/SGDĐT-KHTC
  Về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

   

   

   

  Kính gửi:

  - Trưởng phòng GDĐT TP Thủ Đức và các quận - huyện;
  - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập;
  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

   

   

  Căn cứ Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ Công văn số 2558/UBND-VX ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế cơ chế thu và sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học năm học 2021-2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 2964/UBND-VX ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương hỗ trợ và giãn thời gian thu học phí Học kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

  Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với mục tiêu “Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch, vững bước phát triển”.

  Tiếp theo các Công văn số 2275/SGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 2402/SGDĐT-KHTC ngày 06 tháng 9 năm 2021 về hướng dẫn giãn thu và hỗ trợ khoản thu học phí năm học 2021-2022 cho cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố một số nội dung về tăng cường quản lý thu, sử dụng các khoản thu khác và vận động tài trợ đầu năm học 2021-2022 nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng trong tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid. Cụ thể như sau:

  1/ Đối với khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

  Trong thời gian học kỳ 1, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các các cơ sở giáo dục công lập không được kêu gọi vận động phụ huynh học sinh với bất kỳ hình thức nào liên quan đến các hỗ trợ mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cho trường học. (Không bao gồm việc vận động thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh nghèo không đủ điều kiện học tập).

  Khi đủ điều kiện đi học lại, các cơ sở giáo dục công lập chủ động rà soát tận dụng các cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có đảm bảo các điều kiện để tổ chức giảng dạy học tập. Hạn chế đến mức thấp nhất việc tổ chức vận động phụ huynh học sinh mua sắm các trang thiết bị không cần thiết như máy điều hòa và các trang bị khác không phục vụ trực tiếp cho việc học tập như thay màn cửa, trang trí lớp học... và không được thay đổi quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao... trong năm học làm ảnh hưởng đến các chi phí phát sinh cho phụ huynh học sinh.

  2/ Đối với nội dung thu, sử dụng các khoản thu khác:

  - Khi tổ chức các hoạt động giáo dục khác cần bám sát đúng theo hướng dẫn chuyên môn của bậc học về thời gian bắt đầu, số tiết thực tế và phương án tổ chức thực hiện. Cần lưu ý số tiết/ngày đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, không gây quá tải cho giáo viên, học sinh để phát huy được hiệu quả của việc học tập trên nền tảng học trực tuyến.

  Trên cơ sở nội dung và khung mức thu theo quy định, các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của đăng ký phụ huynh học sinh để lập Dự toán thu - chi cho từng nội dung thu thỏa thuận làm cơ sở cho xây dựng mức thu cụ thể để thỏa thuận với phụ huynh học sinh trước khi tổ chức thực hiện.

  Công khai và giải trình các khoản thu phát sinh nếu có thông qua các kênh liên lạc của lớp, trường để phụ huynh học sinh tiếp cận thông tin một cách rõ ràng, thuận tiện và minh bạch nhất. Trong đó chú ý một số nội dung như sau:

  - Đối với các khoản thu thực hiện mức thu trường tiên tiến, xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014, các đơn vị cần lưu ý điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và xây dựng mức thu phù hợp với các hoạt động giảng dạy thực tế phát sinh trong thời gian học trực tuyến.

  - Đối với các khoản thu để thực hiện Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam”. Đây là khoản thu theo nhu cầu của Phụ huynh học sinh đã đăng ký tham gia và bảo đảm chi phí cho chương trình (bao gồm các chi phí liên quan đến giáo viên nước ngoài) nên trong thời gian học trực tuyến, mức thu này có thể điều chỉnh phù hợp nếu có thay đổi về thời lượng, các nội dung đã cam kết và được tổ chức thu theo định kỳ, có thể thu theo quý, học kỳ hoặc cho cả năm học.

  Trong trường hợp phụ huynh học sinh khó khăn về kinh tế không thể tham gia chương trình này thì các đơn vị có thể sắp xếp chuyển lớp theo nhu cầu, nguyện vọng nhưng bảo đảm phù hợp với các quy định về tổ chức lớp học chương trình Tiếng Anh tích hợp.

  3/ Về thanh toán các khoản thu khác trong thời gian Dịch bệnh:

  Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh thanh toán các khoản thu khác nếu có thông qua các kênh thanh toán không dùng tiền mặt đã triển khai. Không để phụ huynh học sinh phải đến các cơ sở giáo dục để thanh toán học phí và các khoản thu khác để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong trường học.

  Đề nghị các thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Đ/c Giám đốc “để báo cáo”;
  - Sở Tài Chính, Sở LĐTBXH “để phối hợp”;
  - Lưu: VP, KHTC (H).

  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC
  Lê Hoài Nam

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2462/SGDĐT-KHTC TPHCM hướng dẫn khoản thu khác trong năm học 2021-2022

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
  Số hiệu:2462/SGDĐT-KHTC
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:10/09/2021
  Hiệu lực:10/09/2021
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Hoài Nam
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X