hieuluat

Công văn 2702/SGDĐT-QLT Hà Nội xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2702/SGDĐT-QLT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Đại
  Ngày ban hành: 28/07/2021 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/07/2021 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19
 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  _________

  Số: 2702/SGDĐT-QLT

  V/v Không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

   

   

   

   

   

  Kính gửi:

  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;

  - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, hiệp quản;

  - Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên.

   

  Căn cứ Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL ngày 23/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, toàn Thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày kể từ 06 giờ 00 ngày 24/7/2021; do vậy việc tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của thí sinh, người tham gia tổ chức thi và cộng đồng. UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2381/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 về việc không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh.

  Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường THPT, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) triển khai các công việc sau:

  1. Thông báo tới tất cả thí sinh đã đăng ký dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chủ trương Thành phố Hà Nội không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn Thành phố.

  2. Xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh theo quy định tại Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL như sau:

  - Đối tượng được xét đặc cách (quy định tại Công văn số 3026/BGDĐT-QLCL ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021) thỏa mãn các điều kiện sau:

  + Thí sinh đã đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1;

  + Thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 07, 08/7/2021; thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;

  - Các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX thông báo tới các đối tượng quy định ở trên nếu có nguyện vọng được xét đặc cách tốt nghiệp THPT làm đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp (theo mẫu kèm theo); thí sinh điền đầy đủ thông tin trong mẫu, gửi file ảnh đơn đề nghị về email của đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chậm nhất ngày 30/7/2021;

  - Các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX in đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của thí sinh (nếu có), lập biên bản xét đặc cách tốt nghiệp THPT, gửi bản scan biên bản xét đặc cách tốt nghiệp THPT (bản dấu đỏ có chữ ký của thủ trưởng đơn vị - định dạng *.pdf) và file bản word về Sở GDĐT qua địa chỉ email thithptqg@hanoiedu.vn chậm nhất 12h00 ngày 31/7/2021. Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của thí sinh được lưu trữ tại đơn vị;

  - Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp của Sở GDĐT hoàn thành xét đặc cách cho các đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GDĐT, cập nhật lên Hệ thống Quản lý thi của Bộ GDĐT chậm nhất 12h00 ngày 02/8/2021; các đơn vị in Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cấp cho thí sinh theo quy định.

  3. Thông báo tới thí sinh: Bộ GDĐT đã đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng; đồng thời, Bộ GDĐT sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học có các phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021, tạo cơ hội thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

  Sở GDĐT đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu văn bản, tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo thời gian thực hiện công việc đúng theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần liên hệ ngay với Sở GDĐT (qua phòng QLT&KĐCLGD, số điện thoại (024)38.253.743, (024)39.363.240, (024)39.368.762; email: thithptqg@hanoiedu.vn) để kịp thời giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Ban Chỉ đạo thi Thành phố;

  - Các đ/c PCĐ: Phạm Văn Đại; Phạm Xuân Tiến, Nguyễn Quang Tuấn;

  - Các phòng thuộc Sở;

  - Lưu: VT, QLT.

  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

   

   

  Phạm Văn Đại

   

   

   

   

  Mẫu đơn

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

  Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

   

  Họ tên thí sinh:............................................................ ngày sinh:............... /......... /........

  Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân: ..................................................................

  Số báo danh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021: .......................................................

  Tôi (chưa dự thi đợt 1/ không thể hoàn thành thi đợt 1).......................................................

  vì lý do (thuộc diện F0 / F1/ F2 / trong khu vực phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 / lý do khác phải ghi rõ lý do): .....................................................................................

  …………………………………..

  Tôi làm đơn này đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Trân trọng./.

   

   

  Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2021

  (thí sinh ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  Ghi chú: Phần chữ in nghiêng trong mẫu là gợi ý thông tin để thí sinh viết trong đơn

  Mẫu Biên bản xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

   

  TRƯỜNG THPT/

  TRUNG TÂM GDNN-GDTX

  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021

   

   

   

  BIÊN BẢN

  ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

   

  - Căn cứ Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL ngày 23/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19;

  - Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số............................. ngày .../.../2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh;

  - Căn cứ đơn đề nghị của thí sinh;

  Trường THPT/Trung tâm GDNN-GDTX............................................ đề nghị Sở GDĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các thí sinh có tên dưới đây:

  TT

  Số báo danh

  Số

  CMND

  Họ và tên

  Ngày sinh

  Lý do đề nghị (ảnh hưởng COVID hoặc lý do khác)

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số có: .............. (bằng chữ) thí sinh./.

   

   

  HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
  (ký tên và đóng dấu)

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
  Ban hành: 31/03/2020 Hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Công văn 3026/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
  Ban hành: 20/07/2021 Hiệu lực: 20/07/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2702/SGDĐT-QLT Hà Nội xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
  Số hiệu: 2702/SGDĐT-QLT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 28/07/2021
  Hiệu lực: 28/07/2021
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Văn Đại
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X