hieuluat

Công văn 2808/BGDĐT-VP phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi THPTQG 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2808/BGDĐT-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Viết Lộc
  Ngày ban hành:10/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:10/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  --------

  Số: 2808 /BGDĐT-VP
  V/v: Phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

  Kính gửi: Các cơ quan thông tấn báo chí

  Để chuẩn bị cho việc công bố điểm thi của các thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí có nhu cầu tham gia phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi trên báo điện tử của đơn vị mình, thực hiện một số yêu cầu theo nguyên tắc sau:

  1. Lấy dữ liệu điểm thi

  - Dữ liệu điểm thi gồm: số báo danh và điểm của các môn thi, bài thi của thí sinh dự thi THPT quốc gia trên cả nước;

  - Quý đơn vị cử phóng viên liên hệ và lấy dữ liệu điểm thi tại Trung tâm Truyền thông Giáo dục – Văn phòng Bộ GDĐT trong thời gian dự kiến bắt đầu từ 9h00 ngày 11 đến ngày 12/7/2018 (phóng viên khi đi cần mang theo thẻ nhà báo, giấy giới thiệu công tác và giấy cam kết của cơ quan theo mẫu gửi kèm công văn này).

  2. Công bố điểm thi trên báo điện tử

  - Cung cấp miễn phí cho các thí sinh có nhu cầu tra cứu;

  - Thí sinh tra cứu điểm trên các báo điện tử bằng cách nhập vào số báo danh và nhận được điểm của các môn thi, bài thi của số báo danh đó (mẫu dữ liệu gửi kèm);

  - Đề nghị Quý đơn vị cam kết chỉ sử dụng dữ liệu phục vụ việc thí sinh tra cứu điểm thi, không chia sẻ dữ liệu này cho bên thứ ba và sử dụng cho mục đích khác.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo và mong nhận được hợp tác của Quý đơn vị./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - TTr. Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
  - TTr Nguyễn Hữu Độ ( để b/c);
  - Lưu: VT,TTTTGD.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  CHÁNH VĂN PHÒNG

  Nguyễn Viết Lộc

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  ---------------

  Hà nội, ngày     tháng     năm 2018

  GIẤY CAM KẾT

  (Kèm theo công văn số 2808/BGDĐT-VP ngày 10 tháng 7 năm 2018)

  Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Tên tôi là:…………………………………………………

  Chức vụ:………………………………………………….

  Đơn vị:……………………………………………………

  Về việc thực hiện công bố dữ liệu điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông, chúng tôi cam kết thực hiện theo yêu cầu nguyên tắc Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, cụ thể như sau:

  1. Chỉ sử dụng dữ liệu để phục vụ thí sinh tra cứu điểm thi, không chia sẻ dữ liệu này cho bên thứ ba và sử dụng cho mục đích khác.

  2. Cung cấp dữ liệu điểm thi miễn phí.

  3. Thiết kế công cụ tra cứu như khuyến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tra cứu theo số báo danh của thí sinh, kết quả xuất ra là điểm các môn thi của số báo danh đó).

  Trân trọng./.

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X