hieuluat

Công văn 347/UBND-KGVX Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:347/UBND-KGVXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Chử Xuân Dũng
  Ngày ban hành:08/02/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:08/02/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ________

  Số: 347/UBND-KGVX
  V/v:
  Tăng cường công tác phòng,
  chống dịch COVID-19 trong trường học

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

   

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Giáo dục và Đào tạo;

  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

  - Sở Y tế;

  - UBND các quận, huyện, thị xã.

   

  Để bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh khi trở lại trường học, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

  1. Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trực tiếp tại trường:

  - Thành lập tổ công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học trên địa bàn, tổ công tác do lãnh đạo xã, phường, thị trấn làm tổ trưởng.

  - Phê duyệt Kế hoạch cho học sinh quay trở lại trường học trực tiếp và kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong nhà trường.

  - Xây dựng các phương án bảo đảm bố trí đủ cán bộ y tế học đường tại các trường học.

  - Khuyến khích các trường học thành lập nhóm gia đình tự quản các em học sinh (từ 3-5 học sinh/1 nhóm) để phối hợp với nhà trường, nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh khi trở lại học trực tiếp và tăng cường sự tương tác, gắn kết giữa các học sinh trong lớp học.

  - Chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc giám sát học sinh thực hiện các quy định phòng chống dịch, quy tắc “5K” và phương châm “Một cung đường, hai điểm đến”, kịp thời thông báo với cơ quan y tế trên địa bàn khi học sinh có những biểu hiện nghi nhiễm COVID-19; làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tâm lý cho phụ huynh, các em học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường khi có trường hợp mắc COVID-19.

  2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các phương án đảm bảo an toàn, có kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong trường học nhằm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa không ảnh hưởng hoạt động dạy và học; tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế trường học về công tác phòng, chống dịch và xử lý các tình huống bất thường xảy ra.

  3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan cập nhật phác đồ điều trị cho học sinh mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế.

  UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Thường trực Thành ủy;

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Thường trực HĐND Thành phố;

  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Ban Tuyên giáo Thành uỷ;

  - VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng; Các phòng: KGVX, NC, TH;

  - Lưu: VT, KGVX

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Chử Xuân Dũng

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X