hieuluat

Công văn 468/SGDĐT-CTTT-KHCN Hà Nội điều chỉnh hình thức dạy học tại các trường

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:468/SGDĐT-CTTT-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Thế Cương
  Ngày ban hành:27/02/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:27/02/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • UBND THÀNH PHHÀ NỘI
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ______________

  Số: 468/SGDĐT-CTTT-KHCN
  V/v điều chnh hình thức dạy học tại các trường để bảo đm thích ứng an toàn, linh hoạt phòng, chng dịch COVID-19

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________

  Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2022

   

   

   

  Kính gửi:

  - UBND các quận, huyện, thị xã;

  - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;

  - Các trường trung học phố thông;

  - Các trung tâm giáo dục ngh nghiệp-giáo dục thường xuyên.

   

   

  Thực hiện Công văn số 570/UBND-KGVX ngày 27/02/2022 của UBND Thành phố về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chng dịch COVID-19;

  Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến UBND các quận, huyện, thị xã; các phòng Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị trường học trực thuộc; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành ph t chức hoạt động dạy học như sau:

  I. ĐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN 18 HUYỆN, THỊ XÃ

  1. Cho học sinh các khối lớp 1,2,3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng, chng dịch COVID-19.

  Thời gian thực hiện bt đầu từ ngày 28/02/2022 (thứ Hai) cho đến khi có thông báo mới của thành ph.

  2. Đi học trực tiếp:

  Học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 của các trường trung học cơ s, trung học ph thông, các trung tâm giáo dục ngh nghiệp-giáo dục thường xuyên tiếp tục trin khai học trực tiếp theo kế hoạch.

  3. Nghỉ học tại nhà: Trẻ mầm non.

  II. ĐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN 12 QUN

  1. Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiếp tục học trực tuyến theo nội dung Công văn số 402/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 18/02/2022 của S Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên địa bàn 12 quận và công tác phòng, chng rét bo đảm sức khỏe cho học sinh.

  2. Đi học trực tiếp: Học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 của các trường trung học cơ s, trung học ph thông, các trung tâm giáo dục ngh nghiệp-giáo dục thường xuyên tiếp tục trin khai học trực tiếp theo kế hoạch.

  3. Ngh học lại nhà: Tr mm non.

  Đ nghị UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế dịch COVID-19 tại địa phương và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, chủ động chỉ đạo các nhà trường đóng trên địa bàn chuyển trạng thái học tập linh hoạt (Trực tiếp - Trực tuyến) để bo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên các nhà trường.

  S Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã ch đạo các nhà trường trên địa bàn và các đơn vị liên quan khn trương trin khai thực hiện. Hiệu trưng các nhà trường, Giám đốc các trung tâm thông báo kịp thời đến toàn th cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh được biết các nội dung trên./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;

  - Đồng chi Bí thư Thành y;

  - Các dồng chí Phó Bí thư Thành y;

  - UBND Thành phố;

  - Ch tịch UBND Thành phố;

  - Phó Ch tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng;

  - Sơ Y tế Hà Nội;

  - Đ/c Giám đốc Sở;

  - Các đ/c Phó Giám đốc Sở;

  - Công đoàn Ngành và các phòng thuộc S;

  - Cng thông tin điện t ca Ngành;

  - Lưu: VT, CTTT-KHCN.

   

  GIÁM ĐỐC
  Trần Thế Cương

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 468/SGDĐT-CTTT-KHCN Hà Nội điều chỉnh hình thức dạy học tại các trường

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
  Số hiệu:468/SGDĐT-CTTT-KHCN
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:27/02/2022
  Hiệu lực:27/02/2022
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Thế Cương
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X