Công văn 4726/BGDĐT-GDTC tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4726/BGDĐT-GDTCNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Ngô Thị Minh
  Ngày ban hành:15/10/2021Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/10/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  _________

  Số: 4726/BGDĐT-GDTC
  V/v
  : Tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

   

   

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; nhằm bảo đảm an toàn khi tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung sau:

  1. Chỉ đạo rà soát các điều kiện để tổ chức cho học sinh tới lớp học trực tiếp đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục; ưu tiên tiêm đủ liều vắc-xin cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên phục vụ. Đối với các trường học đang được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, phục vụ công tác phòng, chống dịch,... cần nhanh chóng sửa chữa, hoàn thiện, khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh đi học trực tiếp trở lại; chỉ đạo các sở GDĐT rà soát tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên của các trường sau ảnh hưởng của dịch bệnh; bổ sung cơ sở vật chất theo yêu cầu an toàn trường học trong tình hình mới.

  2. Căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn cấp phường/xã, cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành phố để quyết định tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa bàn theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch thì chủ động cho học sinh trở lại trường học tập; chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo quy định (Phụ lục 1), trong đó:

  a) Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình): tổ chức dạy học trực tiếp; củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

  b) Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao): tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình. Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp; với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12, bảo đảm giãn cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

  c) Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao): căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ triển khai kế hoạch năm học tại địa phương để tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học...; với cấp học mầm non và phổ thông, giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo các hình thức phù hợp; phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, học qua truyền hình; có phương án chuyn tài liệu học tập đến những học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền hình.

  3. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm trên địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 hoạt động đào tạo trực tiếp nếu bảo đảm các quy định về an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Phụ lục 2). Ở những địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4, các cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến hoặc kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến tùy theo phương án cụ thể của nhà trường được UBND cấp tỉnh chấp thuận.

  4. Chỉ đạo ngành Giáo dục phối hợp với ngành Y tế tổ chức tiêm vắc-xin phòng dịch cho người học theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021); triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình theo dõi, quản lý sức khỏe của người học để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời (theo hướng dẫn tại Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế); giao cho các cơ sở y tế địa phương phối hợp với các cơ sở giáo dục để lên các phương án phòng dịch và xử lý các tình huống phát sinh một cách kịp thời và hiệu quả.

  Trân trọng./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (để báo cao);

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);

  - Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

  - Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GDĐT;

  - Các Sở GDĐT (để thực hiện);

  - Các đại học, học viện, trường đại học, trường CĐSP (để thực hiện);

  - Lưu: VT, Vụ GDTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Ngô Thị Minh

   

   

   

   

  Phụ lục 1

  QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

  (Kèm theo Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _______________

   

  I

  TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG

  1

  Xây dựng kế hoạch giáo dục, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn dịch bệnh tại địa phương.

  2

  Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học, chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật.

  3

  Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, công tác y tế trường học cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thông qua sổ liên lạc điện tử, hệ thống sổ tay phòng, chống COVID-19, tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học hoặc hệ thống thông tin sẵn có của nhà trường.

  4

  Yêu cầu học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà và đeo khẩu trang trên đường đến trường.

  5

  Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế.

  6

  Kiện toàn bộ phận thường trực về công tác y tế trường học; bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế đảm bảo theo quy định, tổ chức hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường.

  II

  KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG

  7

  Bảo đảm học sinh được giao nhận tại cổng trường (cha mẹ học sinh/người đưa học sinh không vào trong khuôn viên nhà trường).

  8

  Thực hiện vệ sinh các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học sinh (nếu có) sau mỗi lần đưa đón theo quy định, bố trí thùng rác có nắp đậy tại vị trí phù hợp.

  9

  Kiểm tra, bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

  10

  Nhà trường/Ban Chỉ đạo/các Tổ an toàn COVID-19 của trường phân công cán bộ, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

  III

  KHI HỌC SINH KẾT THÚC BUỔI HỌC

  11

  Đảm bảo học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang khi rời trường trở về nhà.

  12

  Bảo đảm học sinh được giao nhận tại cổng trường (cha mẹ học sinh/người thân/người đón học sinh không vào trong khuôn viên nhà trường).

   
   

   

  Phụ lục 2

  QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÀ KHU KÝ TÚC

  (Kèm theo Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _____________

   

  A. ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

  1

  Xây dựng kế hoạch giáo dục, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn dịch bệnh tại địa phương.

  2

  Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học:

  -  Bố trí đủ nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch.

  -  Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện.

  -  Có dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.

  3

  Người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thực hiện việc đeo khẩu trang trên đường đến trường, trên đường về nhà, khi tiếp xúc với người có biểu hiện ốm đau, sốt, ho, khó thở và khi có yêu cầu của cán bộ y tế.

  4

  Thực hiện vệ sinh các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón người học (nếu có) sau mỗi lần đưa đón theo quy định.

  5

  - Kiện toàn bộ phận thường trực về công tác y tế trường học.

  -  Bố trí phòng/trạm y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định và có phòng riêng để cách ly người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

  6

  Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho nhà giáo, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học về công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19.

  7

  Người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên tự theo dõi sức khỏe ở nhà, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì chủ động nghỉ ở nhà. Tổ chức đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với trường hợp biểu hiện ốm đau, sốt, ho, khó thở.

  8

  Nhà trường/Ban Chỉ đạo/các Tổ an toàn COVID-19 của trường phân công cán bộ, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

   

  B. ĐỐI VỚI KHU KÝ TÚC XÁ1

  1

  Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 tại khu ký túc xá theo quy định.

  2

  Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại khu ký túc xá.

  3

  Bố trí đầy đủ dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh, thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí phù hợp.

  4

  Người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và khách đến ký túc xá phải khai báo y tế và đeo khẩu trang theo quy định.

   

   

  1 Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 về việc tăng công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học, ký túc xá

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4726/BGDĐT-GDTC tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu:4726/BGDĐT-GDTC
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:15/10/2021
  Hiệu lực:15/10/2021
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Ngô Thị Minh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới