hieuluat

Công văn 78/TANDTC-TCCB về đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2023

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Toà án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:78/TANDTC-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mai Văn Nam
  Ngày ban hành:13/02/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:13/02/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
  _______

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Số: 78/TANDTC-TCCB
  V/v đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2023

  Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

   

   

  Kính gửi:

  - Thủ trưởng các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao;
  - Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao;
  - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-TANDTC ngày 30/01/2023 của Tòa án nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, Tòa án nhân dân tối cao chiêu sinh các lớp đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2023, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng, tiêu chuẩn:

  - Đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên:

  + Công chức giữ ngạch Thư ký viên nhưng chưa được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án (ưu tiên cử công chức được tuyển dụng vào Tòa án năm 2022);

  + Công chức giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương (có cùng ngạch lương với chuyên viên như kỹ sư công nghệ thông tin; kế toán viên..), đã có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

  + Công chức giữ ngạch cán sự hoặc tương đương (có cùng ngạch lương với cán sự như kế toán viên trung cấp; lưu trữ viên trung cấp...), đã có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên, có thời gian giữ ngạch cán sự ti thiu là 02 năm và năm 2022 hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

  - Đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên chính:

  + Công chức đã có thời gian giữ ngạch Thư ký viên và tương đương từ đủ 08 năm trở lên, không kể thời gian tập sự, thử việc, trong đó có thời gian giữ ngạch Thư ký viên tối thiểu 01 năm (thời gian “tương đương” trong phạm vi công văn này được hiểu là từ khi công chức có bằng cử nhân luật);

  + Đã được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án;

  + Có ít nhất 01 năm (năm 2022) được cơ quan công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

  2. Thời gian mở lớp: Dự kiến khai giảng trong tháng 3/2023.

  3. Địa điểm: Tại Học viện Tòa án.

  4. Hồ sơ đăng ký:

  - Công văn cử công chức đi học của đơn vị;

  - Danh sách cử công chức đi học (theo mẫu gửi kèm);

  - Đơn xin đi học của công chức;

  - Sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu 2C/2008 (do Bộ Nội vụ ban hành), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

  - Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức trong năm 2022 đi với công chức đang giữ ngạch cán sự cử đi đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên và công chức cử đi đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên chính;

  - Bản sao (có chứng thực): Bằng tốt nghiệp đại học Luật trở lên đối với đối tượng đi học là cán sự, chuyên viên; Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án đối với đối tượng Thư ký viên đi đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên chính.

  5. Nguyên tắc cử công chức tham gia khóa học:

  Đơn vị cử công chức đi học đảm bảo các quy định tại Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-TANDTC ngày 15/5/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Thủ trưởng đơn vị cử công chức đi học chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về hồ sơ công chức tham gia khóa học.

  Hồ sơ đăng ký tham gia khóa học của công chức gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) và email: daotaotoaan@gmail.com trước ngày 26/02/2023 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

  Lưu ý: Quá thời gian nêu trên, đơn vị nào không gửi hồ sơ theo yêu cầu xem như không có nhu cầu cử công chức tham gia khóa học./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên (để thực hiện);
  - Đ/c Nguyễn Trí Tuệ, PCA Thường trực

  TANDTC (để báo cáo);
  - Cổng thông tin điện tử TANDTC (để đăng tin);
  - Lưu: Vụ TCCB.

  TL. CHÁNH ÁN
  KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC-CÁN BỘ

  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Mai Văn Nam

   

   

  ĐƠN VỊ: ………………………………………

   

  MẪU 01

   

   

  DANH SÁCH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VIÊN NĂM 2023

   

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Chức danh, chức vụ

  Đơn vị công tác

  Trình độ chuyên môn

  Thời gian giữ ngạch

  Ghi chú

  Thời gian giữ ngạch thư ký viên

  Thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương

  Thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


   

   

   

  ĐƠN VỊ: ………………………………………

   

  MẪU 02

   

   

  DANH SÁCH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VIÊN CHÍNH NĂM 2023

   

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Chức danh, chức vụ

  Đơn vị công tác

  Trình độ chuyên môn

  Thời gian giữ ngạch Thư ký viên và tương đương

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X