hieuluat

Công văn 816/BGDĐT-GDTH về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:816/BGDĐT-GDTHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
  Ngày ban hành:09/03/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/03/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ______________

  Số: 816/BGDĐT-GDTH
  V/v tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

   

  Kính gửi:

  - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố;
  - Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

   

  Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình GDPT 2018), trong đó môn Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) và môn Tin học là môn học bắt buộc, được tổ chức dạy học từ lớp 3 năm học 2022 - 2023. Để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo Chương trình GDPT 2018 cấp Tiểu học từ năm học 2022-2023, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT thực hiện một số nội dung sau:

  I. Bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo Chương trình GDPT 2018

  1. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

  Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức mạng lưới trường học, các điểm trường, lớp học cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thuận lợi và đáp ứng nhu cầu người học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT[1] để thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019; có phương án kịp thời đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT[2] đáp ứng các điều kiện để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.

  2. Về đội ngũ giáo viên

  Tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp tuyển dụng, kí hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng theo hướng dẫn tại Công văn số 371/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2021 của Bộ GDĐT về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy Tiểu học bắt đầu từ năm học 2022 - 2023 bảo đảm đủ giáo viên để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.

  Tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ GDĐT ban hành[3], bảo đảm giáo viên được bồi dưỡng về chương trình môn học, tập huấn sử dụng sách giáo khoa (SGK) trước khi được phân công giảng dạy.

  3. Về sách giáo khoa, tài liệu dạy học

  Tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện việc lựa chọn, cung ứng, tập huấn sử dụng SGK theo hướng dẫn của Bộ GDĐT[4] trong đó cần đặc biệt quan tâm ý kiến từ các tổ chuyên môn trong quá trình lựa chọn SGK; tổ chức cung ứng SGK bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đúng tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK; phối hợp với các Nhà xuất bản có SGK được lựa chọn tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng SGK trong quá trình tổ chức dạy học.

  II. Tổ chức thực hiện

  1. Đối với Sở GDĐT

  Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình môn Tiếng Anh, môn Tin học từ năm học 2022-2023 bảo đảm 100% học sinh trên địa bàn được học các môn Tiếng Anh, môn Tin học theo quy định Chương trình GDPT 2018.

  Tổ chức khai thác, sử dụng, xây dựng bổ sung kho bài giảng dùng chung cho các môn học, đặc biệt là môn Tiếng Anh, môn Tin học để hỗ trợ giáo viên, nhà trường thực hiện các phương án tổ chức dạy học linh hoạt, hiệu quả bảo đảm chất lượng dạy học theo yêu cầu cần đạt của chương trình và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

  2. Đối với Phòng GDĐT

  Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học trên địa bàn; kịp thời phát hiện khó khăn để có các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện.

  Tham mưu UBND cấp huyện có phương án kịp thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục Tiểu học có nhiều điểm trường (phòng học có thiết bị nghe, nhìn, thiết bị kết nối internet); xây dựng mô hình dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến (học tập trực tiếp qua lớp học ảo, một giáo viên tại một thời điểm có thể dạy cho nhiều hơn một lớp học ở những vị trí địa lý khác nhau); tập huấn, hướng dẫn giáo viên để thực hiện phương án dạy học linh hoạt tại các trường, điểm trường không thể bố trí giáo viên dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học. Xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn theo hình thức liên trường, liên cấp học đối với các tiết học thực hành bảo đảm thuận lợi, khả thi, an toàn trong tổ chức hoạt động dạy học; xây dựng ngân hàng máy tính, thiết bị dạy học dùng chung để bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học tại các trường, điểm trường theo quy định.

  Tham mưu UBND cấp huyện thực hiện tuyển dụng, hợp đồng, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên theo nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tiếng Anh, môn Tin học ở cấp Tiểu học[5]; xây dựng phương án bố trí giáo viên linh hoạt, hợp lý, hiệu quả bảo đảm tổ chức dạy học được môn Tiếng Anh, môn Tin học theo quy định ở tất cả các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học trên địa bàn; thực hiện điều động giáo viên dạy liên trường trong cùng cấp học, biệt phái, điều động giáo viên môn Tiếng Anh, môn Tin học cấp trung học cơ sở theo thẩm quyền quản lý tham gia giảng dạy tại các trường Tiểu học (sau khi đã được tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, chương trình, SGK môn Tiếng Anh, môn Tin học cấp Tiểu học); thực hiện quản lý, đánh giá giáo viên, có phương án hỗ trợ cho giáo viên được điều động, biệt phái dạy liên trường, liên cấp học phù hợp với thực tế của địa phương và bảo đảm đúng quy định.

  3. Đối với cơ sở giáo dục thực hiện chương trình Tiểu học

  Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể tại cơ sở giáo dục theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT[6] bảo đảm 100% học sinh được học môn Tiếng Anh, môn Tin học theo quy định của Chương trình GDPT 2018.

  Đối với các cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong việc bố trí giáo viên, cần xây dựng kế hoạch thực hiện môn học linh hoạt, phù hợp, sắp xếp thời khóa biểu khoa học để thực hiện phương án giáo viên dạy liên trường, dạy tại nhiều điểm trường; xây dựng phương án dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị, đường truyền và có giáo viên trợ giảng, phụ trách lớp học tại các điểm cầu; tham mưu các cấp quản lý thực hiện phương án phối hợp với các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực cung cấp dịch vụ để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học bảo đảm thực hiện chương trình môn học.

  Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạo Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình cấp Tiểu học triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, đề nghị các Sở GDĐT phản ánh về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Tiểu học) để kịp thời giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - UBND tỉnh/thành phố (để p/h chỉ đạo);
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
  - Các đơn vị có liên quan;
  - Website Bộ GDĐT;
  - Lưu: VT, Vụ GDTH.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Hữu Độ

   

   

  ____________________

  [1] Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

  [2] Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu Tiểu học.

  [3] Kế hoạch 577/KH-BGDĐT ngày 18/6/2021 về việc tổ chức tập huấn triển khai môn Ngoại ngữ trong Chương trình GDPT 2018 cho giáo viên cốt cán các cấp học phổ thông (mô đun 1 và mô đun 4); Công văn số 503/BGDĐT-GDTH ngày 17/02/2022 về việc chỉ đạo địa phương, các NXB có SGK được phê duyệt thực hiện tập huấn giáo viên, cung ứng SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023; Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở GDPT cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

  [4] Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 quy định về việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 686/BGDĐT-GDTrH ngày 03/3/2022 về việc tổ chức lựa chọn SGK chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023; Công văn số 3401/BGDĐT-GDTH ngày 04/9/2020 về việc trang bị SGK và tài liệu tham khảo trong trường Tiểu học.

  [5] Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học, Ban hành kèm theo Quyết định số 2453/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch 577/KH-BGDĐT ngày 18/6/2021 về việc tổ chức tập huấn triển khai môn Ngoại ngữ trong Chương trình GDPT 2018 (mô đun 1 và mô đun 4).

  [6] Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
  Ban hành: 28/11/2014 Hiệu lực: 28/11/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Quyết định 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
  Ban hành: 27/03/2015 Hiệu lực: 27/03/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Công văn 3712/BGDĐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
  Ban hành: 24/08/2018 Hiệu lực: 24/08/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
  Ban hành: 26/12/2018 Hiệu lực: 15/02/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
  Ban hành: 26/05/2020 Hiệu lực: 11/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
  Ban hành: 26/08/2020 Hiệu lực: 11/10/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 816/BGDĐT-GDTH về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu:816/BGDĐT-GDTH
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:09/03/2022
  Hiệu lực:09/03/2022
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Hữu Độ
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X