hieuluat

Kế hoạch 1221/KH-GDĐT-VP thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho học sinh đi học trở lại

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1221/KH-GDĐT-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành:29/04/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:29/04/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ___________

  Số: 1221/KH-GDĐT-VP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức cho học sinh đi học trở lại

  ______________________

  Căn cứ Công văn số 1556/UBND-VX ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đi học trở lại của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố;

  Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố;

  Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức học sinh thành phố đi học trở lại như sau:

  I. TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

  1. Triển khai Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn thành phố:

  - Các cơ sở giáo dục tự rà soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan; báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT quận/huyện (theo phân cấp quản lí) và cơ quan y tế địa phương: hoàn thành chậm nhất là ngày 29/4/2020.

  - Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT quận/huyện phối hợp với Ngành Y tế rà soát công tác tự đánh giá, tiến hành kiểm tra các cơ sở giáo dục có khả năng lây nhiệm dịch cao để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng những giải pháp nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho học sinh. Hoàn thành trước ngày học sinh đi học trở lại.

  - Phối hợp khẩn trương hoàn thành việc cấp phát khẩu trang cho học sinh phổ thông các trường Công lập theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. Giao đầu mới tiếp nhận và phân phối khẩu trang cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện. Hạn chót để các trường nhận khẩu trang là ngày 02 tháng 5 năm 2020; đảm bảo phát cho tất cả học sinh trong ngày đầu tiên các em đến trường.

  2. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học trực tuyến.

  - Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố phải đảm bảo việc giáo viên thực hiện giảng dạy, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học trực tuyến theo đúng các văn bản chỉ đạo của Ngành và điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Giáo viên tận dụng các bài giảng trên truyền hình, sử dụng các phần mềm có bản quyền (đảm bảo tính bảo mật, an toàn) tổ chức tốt việc dạy - học trực tuyến; thường xuyên rà soát, đánh giá việc tham gia và hiệu quả tham gia của từng học sinh để xây dựng phương án củng cố, bồi dưỡng phù hợp.

  3. Các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát phương án, các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của của Ngành Y tế và Giáo dục - Đào tạo.

  - Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trên cơ sở thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố. Thống nhất kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như thông tin đầy đủ, kịp thời phương án, khuyến cáo, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho phụ huynh và học sinh trước khi đi học trở lại.

  - Đặc biệt quan tâm, xây dựng tốt các phương án nhằm đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách; bố trí lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.

  - Rà soát một lần nữa việc khai báo y tế phòng, chống dịch COVID-19 của toàn bộ cán bộ - giáo viên - nhân viên và học sinh, học viên1; yêu cầu những đối tượng phải cách li thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Ngành Y tế.

  - Rà soát, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết (máy đo thân nhiệt, nước khử khuẩn, khẩu trang, ...) cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  - Ngày 02/5/2020 (Thứ Bảy): đề nghị tất cả các cơ sở giáo dục, kể cả các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Cơ sở Dạy thêm, Tư vấn du học, Giáo dục kĩ năng sống tập trung toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Cụ thể:

  ٧ Thực hiện khai báo y tế theo quy định.

  ٧  Rà soát kết quả tự đánh giá Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

  ٧  Tập huấn, thống nhất các phương án, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

  ٧  Vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường lớp, vật dụng dạy - học và sinh hoạt (khối Mầm non, Tiểu học thực hiện nội dung này trước khi học sinh đi học trở lại).

  II. HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

  1. Phương án cho học sinh đi học trở lại

  Nhằm đảm bảo an toàn của học sinh; trên cơ sở kết quả thực hiện đánh giá theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ sở giáo dục được đảm bảo; được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố;

  Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo phương án cho học sinh (kể cả học viên các cơ sở giáo dục thường xuyên) đi học trở lại theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt. Cụ thể:

  1.1. Học sinh Trung học phổ thông

  - Lớp 12:

  ٧  Ngày 4/5/2020 (Thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

  ٧ Ngày 05/5/2020 (Thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

  - Lớp 10 và 11:

  ٧  Ngày 08/5/2020 (Thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

  ٧ Ngày 11/5/2020 (Thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

  1.2. Học sinh Trung học cơ sở

  - Lớp 9:

  ٧  Ngày 4/5/2020 (Thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

  ٧ Ngày 05/5/2020 (Thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

  - Lớp 6, 7 và 8:

  ٧  Ngày 08/5/2020 (Thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

  ٧ Ngày 11/5/2020 (Thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

  _________________________

  1 Tờ khai y tế của Bộ y tế và báo cáo, cập nhật trên hệ thống trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo

   

  1.3. Học sinh Tiểu học

  - Lớp 4 và 5: lớp 5 (buổi sáng) và lớp 4 (buổi chiều)

  ٧  Ngày 08/5/2020 (Thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

  ٧ Ngày 11/5/2020 (Thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

  - Lớp 1, 2 và 3:

  ٧  Ngày 11/5/2020 (Thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

  ٧ Ngày 12/5/2020 (Thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

  1.4. Học sinh Mầm non

  - Ngày 18/5/2020: Lớp Lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại.

  - Ngày 25/5/2020: Lớp Mầm và Chồi bắt đầu đi học trở lại.

  - Ngày 01/6/2020: các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

  1.5. Các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Cơ sở Dạy thêm, Giáo dục kỹ năng sông và Tư vấn du học

  Nếu đảm bảo được các điều kiện an toàn theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo; bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 4 tháng 5 năm 2020 (Thứ Hai) theo lịch cụ thể:

  ٧  Buổi đầu tiên (theo lịch từng lớp): học viên đến trung tâm, cơ sở, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

  ٧ Buổi tiếp theo: học viên bắt đầu đi học bình thường.

  2. Các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh

  2.1. Các đơn vị, cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục, đảm bảo hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2019 - 2020 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và chỉ đạo điều chỉnh khung chương trình, tinh giản nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; lưu ý:

  - Dành thời gian phù hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá, củng cố kiến thức và kĩ năng mà học sinh được học qua hình thức trực tuyến. Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, các trường phân loại, có kế hoạch củng cố, phụ đạo riêng, không thu phí, cho các em chưa theo kịp chương trình do những điều kiện khách quan.

  - Khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021 (Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu dự thảo với một số điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh. Đề nghị 100% các đơn vị phải thực hiện công khai các mẫu đơn và thủ tục trên cổng Thông tin điện tử của đơn vị; các thủ tục liên quan đến công tác tuyển sinh phải được thực hiện trực tuyến, theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

  - Phát huy hiệu quả các hình thức dạy học qua truyền hình, trực tuyến để tổ chức dạy học kết hợp với hoạt động dạy - học trực tiếp.

  - Đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian hoàn thành chương trình theo quy định; có kế hoạch hỗ trợ, bồi dưỡng, ôn tập, phụ đạo học sinh cuối cấp.

  - Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, Hiệu trưởng các trường quyết định việc tổ chức bán trú, học 2 buổi/ngày, cho phù hợp, đảm bảo an toàn.

  - Đối với bậc học mầm non, tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường vận động cho trẻ; điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp tình hình thực tế và đối tượng; ưu tiên tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chương trình theo quy định, đảm bảo hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non và chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào lớp Một cho trẻ lớp Lá.

  2.2. Người đứng đầu các đơn vị, cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh lây nhiễm trong môi trường học đường; lưu ý các nội dung sau:

  - Đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt, kịp thời, phối hợp chặt chẽ với Y tế địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

  - Tất cả cán bộ - giáo viên - nhân viên đều phải đeo khẩu trang. Thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, rửa tay và yêu cầu phụ huynh, người dân đeo khẩu trang ngay từ cổng trường.

  - Tất cả học sinh phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 12) đều phải đeo khẩu trang khi đi học2; đảm bảo việc khai Tờ khai Y tế.

  - Thực hiện giãn cách, hạn chế tiếp xúc, hạn chế di chuyển; tổ chức lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.

  - Riêng các cơ sở giáo dục mầm non, lưu ý thêm:

  ٧ Học sinh mầm non không yêu cầu đeo khẩu trang3, khuyến khích cho trẻ sử dụng khăn giấy ướt thay cho khăn lau mặt. Các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức ăn sáng cho trẻ4;...

  ٧ Thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong và ngoài nhóm, lớp; đồ dùng đồ chơi; tay nắm cửa, vịn cầu thang, vịn lan can...

  ٧ Đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện chế độ dinh dưỡng, khoa học, hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

  ٧ Đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong cơ sở giáo dục.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Sở Giáo dục và Đào tạo

  - Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn đối với từng cấp học, bậc học.

  - Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố để kịp thời truyền đạt, hướng dẫn hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

  - Tổng hợp kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 từ Ban Chỉ đạo các quận, huyện.

  - Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình học sinh đi học trở lại.

  2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện

  Chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận, huyện:

  - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn để đón học sinh đi học trở lại.

  - Thẩm tra kết quả tự đánh giá theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn (kể cả các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Cơ sở Dạy thêm, Giáo dục kỹ năng sống và Tư vấn du học).

  - Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại, nhất là đối với các cơ sở Ngoài Công lập trên địa bàn.

  ___________________________________

  2 Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX đã ban hành Nghị quyết Hỗ trợ khẩu trang 3 cái/người/tháng cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập.

  3 Trẻ ở lứa tuổi mầm non thích khám phá, còn hạn chế trong việc tự ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cơ thể nên việc yêu cầu trẻ đeo khẩu trang cả ngày, đúng cách là không khả thi.

  4 Đầu giờ, các cô giáo tiếp nhận trẻ rà soát kĩ tình hình sức khỏe của các bé.

   

  3. Các cơ sở giáo dục

  - Thực hiện nghiêm túc, khách quan việc tự đánh giá Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; chỉ được hoạt động trở lại (các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Cơ sở Dạy thêm, Giáo dục kỹ năng sống và Tư vấn du học), đón học sinh đi học lại nếu đảm bảo các điều kiện an toàn.

  - Triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2019 - 2020 đúng tiến độ theo quy định./.

   

  Nơi nhận:

  - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Thành ủy, HĐND-UBND thành phố;

  - Ban Tuyên giáo Thành ủy;

  - Các sở - ngành thành phố;

  - Ủy ban nhân dân các quận/huyện;

  - Các đơn vị, CSGD trên địa bàn thành phố;

  - Lưu: VP.

  GIÁM ĐỐC

   

   

   

  Lê Hồng Sơn

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 1221/KH-GDĐT-VP thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho học sinh đi học trở lại

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
  Số hiệu:1221/KH-GDĐT-VP
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:29/04/2020
  Hiệu lực:29/04/2020
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Hồng Sơn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X