hieuluat

Kế hoạch 309/KH-BGDĐT tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:309/KH-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
  Ngày ban hành:15/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ___________

  Số: 309/KH-BGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

  __________________

   

  Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (Quyết định số 1501/QĐ-TTg) với các nội dung cụ thể như sau:

  I. Mục đích, yêu cầu

  1. Tổng kết, đánh giá 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg và xác định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong giai đoạn tiếp theo.

  2. Tổ chức Hội nghị - Hội thảo nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả.

  II. Nội dung

  1. Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015­2020”.

  2. Đánh giá tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng hiện nay; kết quả đạt được sau 05 năm triển khai; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân; trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

  3. Xây dựng và nhân rộng một số mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên về tư vấn tâm lý, phát triển đảng, phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội, câu lạc bộ đội, nhóm, rèn luyện kỹ năng, hoạt động Đoàn, Hội, Đội, tình nguyện.

  4. Đề xuất các giải pháp triển khai công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong giai đoạn tiếp theo.

  III. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức

  1. Hình thức: Tập trung

  2. Thời gian: Dự kiến trong tháng 10/2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong công văn triệu tập đại biểu.

  3. Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường Trường Đại học Kinh tế quốc dân, số 207 - Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  IV. Thành phần đại biểu và khách mời

  - Lãnh đạo Chính phủ: Mời Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Hội thảo;

  - Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

  - Đại diện các bộ, ngành Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam;

  - Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Bộ, Công đoàn giáo dục Việt Nam, Văn phòng Bộ, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Thể chất, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Giáo dục Dân tộc, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Công nghệ thông tin, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên;

  - Đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Dự kiến khoảng 20 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Đại diện các tỉnh/thành Đoàn: Dự kiến khoảng 20 tỉnh/thành Đoàn;

  - Các sở giáo dục và đào tạo: 02 đại biểu là đại diện lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng/ ban phụ trách công tác Chính trị tư tưởng, Công tác học sinh, sinh viên;

  - Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm: 02 đại biểu là lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo phòng/ban phụ trách Công tác chính trị - học sinh, sinh viên hoặc Bí thư đoàn trường.

  V. Tổ chức thực hiện

  1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1.1. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Bộ tham mưu xây dựng nội dung, chương trình chi tiết, thành lập Ban tổ chức Hội nghị - Hội thảo;

  - Trình lãnh đạo Bộ ký giấy mời Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Hội thảo; mời đại biểu các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương;

  - Mời các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm viết tham luận và báo cáo tại Hội nghị - Hội thảo.

  - Phối hợp với Văn phòng Bộ mời đại biểu khách mời, báo chí tuyên truyền về Hội nghị; dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo theo quy định.

  - Phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưởng chuẩn bị khen thưởng cho tập thể tốt, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tốt Quyết định số 1501/QĐ-TTg.

  - Phối hợp với đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu về dự Hội nghị - Hội thảo.

  1.2. Các vụ: Giáo dục Đại học, Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Dân tộc, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

  - Phối hợp xây dựng hoàn thiện Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg theo lĩnh vực được phân công;

  - Tham gia Ban tổ chức Hội nghị - Hội thảo theo phân công của lãnh đạo Bộ.

  2. Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục

  - Phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg;

  - Tham gia Ban tổ chức Hội nghị - Hội thảo theo phân công của lãnh đạo Bộ;

  - Hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí của các chương trình, đề tài liên quan để tổ chức Hội nghị - Hội thảo.

  3. Đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  - Phối hợp tổ chức tổng kết Hội nghị - Hội thảo; hoàn thiện xây dựng Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg theo nhiệm vụ được phân công;

  - Phân công 01 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn đồng chủ trì Hội nghị - Hội thảo; 01 đồng chí lãnh đạo Ban, 01 chuyên viên Ban liên quan tham gia Ban Tổ chức;

  - Phân công 10 đơn vị viết tham luận; chuẩn bị 01-02 tham luận báo cáo tại Hội nghị - Hội thảo;

  - Triệu tập một số tỉnh/thành Đoàn tham gia Hội nghị - Hội thảo.

  - Tổ chức khen thưởng cho các cơ sở Đoàn tốt, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg.

  4. Các sở giáo dục và đào tạo; Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

  - Tham mưu tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết theo Công văn số 698/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05/3/2020 của Bộ GDĐT về việc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  - Cử cán bộ tham gia Hội nghị - Hội thảo tổng kết của Bộ GDĐT theo đúng thành phần, đối tượng.

  - Tổ chức khen thưởng cho tập thể tốt, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg.

  5. Đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị - Hội thảo

  - Hỗ trợ, bố trí hội trường, cơ sở vật chất, thiết bị, trang trí, in ấn tài liệu.

  - Đón tiếp đại biểu tham dự Hội nghị - Hội thảo; Hướng dẫn địa chỉ ăn, nghỉ cho đại biểu về tham dự Hội nghị - Hội thảo (nếu có).

  VI. Kinh phí

  Từ nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo đã được phân bổ cho Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên thực hiện và nguồn kinh phí hỗ trợ từ các chương trình, đề tài liên quan.

  Chi tiết xin liên hệ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Bà Lê Thị Hằng, ĐTDĐ: 0985.111.868, Email: lehang@moet.gov.vn).

   

  Nơi nhận:

  - PTTg Chính phù Vũ Đức Đam (để b/c);

  - Ban Tuyên giáo TW (để b/c);

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Văn phòng Chính phủ;

  - TW Đoàn, Bộ TTTT (để p/h);

  - Các sở giáo dục và đào tạo;

  - Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐSP, TCSP;

  - Các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Bộ;

  - Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

  - Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Hữu Độ

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 309/KH-BGDĐT tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu:309/KH-BGDĐT
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:15/05/2020
  Hiệu lực:15/05/2020
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Hữu Độ
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X