hieuluat

Kế hoạch 93/KH-UBND Hà Nội về tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:93/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Vũ Thu Hà
  Ngày ban hành:28/03/2024Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/03/2024Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  ________

  Số: 93/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

   

   

  KẾ HOẠCH

  Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025

  ______________________

   

  Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020; Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 (gọi tắt là Quy chế tuyn sinh); Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN- GDTX) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BGDDT ngày 28/02/2023 (gọi tắt là Quy chế trường chuyên); Quy chế thi tốt nghiệp THPT được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021, Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 và Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 (gọi tắt là Quy chế thi); Quy chế thực hiện công khai đi với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017; Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 về việc ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục; Công văn số 928/BGDĐT-GDTrH ngày 08/3/2023 về việc kéo dài thí điểm chương trình giáo dục tích hợp Chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam và Chương trình A-level; Công văn số 801/BGDĐT-GDTrH ngày 28/02/2024 về việc tuyển sinh lớp không chuyên Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam từ năm học 2024-2025;

  Căn cứ các văn bản của y ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội: Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 về việc kéo dài Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A-Level) tại Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam” từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027; Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 1 1/8/2023 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 về việc sửa đổi Quyết định số 4050/QĐ- UBND ngày 11/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 như sau:

  A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Đảm bảo 100% học sinh đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyn vào các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS.

  2. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

  3. Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

  4. Phân công nhiệm vụ cụ th, cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

  B. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH GDTX

  I. SỐ LƯỢNG DỰ KIN

  Năm học 2023-2024, dự kiến toàn Thành phố có khoảng 133.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, s lượng học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố dự kiến như sau:

  1. Tuyển vào trường THPT công lập: khoảng 81.200 học sinh.

  2. Tuyển vào các trường THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm GDNN-GDTX liên kết với các trường trung cấp và cao đng dạy văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT): khoảng 51.800 học sinh.

  II. TUYN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP KHÔNG CHUYÊN

  1. Đối tượng tuyển sinh

  Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình GDTX cấp THCS có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2. Điều kiện dự tuyển: học sinh (hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú tại Hà Nội.

  3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

  Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tt cả các trường THPT công lập.

  a) Bài thi

  - Tổ chức 03 (ba) bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

  - Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

  b) Hình thức thi

  - Bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.

  - Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đ thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 02 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

  c) Đề thi

  - Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

  - Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

  d) Nguyên tắc tuyển sinh

  Điểm xét tuyển (ĐXT) = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2

  + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có)

  Trong đó:

  - Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

  - Căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh đ xác định điểm ưu tiên.

  - Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

  - Chỉ xét tuyn đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 (không).

  đ) Lịch thi

  Ngày

  Buổi

  Bài thi

  Thời gian làm bài

  Giờ bắt đu làm bài

  Giờ thu

  bài

  08/6/2024

  Sáng

  Ngữ văn

  120 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 00

  Chiều

  Ngoại ngữ

  60 phút

  14 giờ 00

  15 giờ 00

  09/6/2024

  Sáng

  Toán

  120 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 00

  4. Khu vực tuyển sinh

  a) Đối với các trường THPT công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã: toàn Thành phố có 12 khu vực tuyển sinh.

  b) Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây được tuyển học sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn Thành phố (không phân biệt khu vực tuyển sinh).

  5. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển

  Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 03 (ba) trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3, trong đó NV1, NV2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định. NV3 có th thuộc một khu vực tuyển sinh bt kỳ. Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký.

  6. Tuyển thng, chế độ ưu tiên

  Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  7. Tổ chức xét tuyển

  - Học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2, NV3. Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phi có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nht 1,0 điểm.

  - Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phi có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm.

  - Khi hạ điểm chuẩn cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

  8. Thời gian tuyển sinh

  Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7/2024 đến ngày 12/7/2024; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7/2024 đến ngày 22/7/2024.

  9. Chương trình giáo dục

  Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT thuộc Chương trình giáo dục phổ thông tng th được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản ch đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của S Giáo dục và Đào tạo v trin khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT.

  III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI-AMSTERDAM, TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ, TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN VÀ TRƯỜNG THPT SƠN TÂY

  1. Đối tượng tuyển sinh

  Học sinh thuộc đối tượng quy định tại mục II. 1.

  2. Điều kiện dự tuyển

  a) Học sinh (hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú tại Hà Nội.

  b) Xếp loại hạnh kiểm và học lực cả năm học của các lớp cấp THCS đạt loại Khá trở lên.

  c) Xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên.

  * Học sinh các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hoá trở ra, có kết quả học tập năm học lớp 9 THCS xếp loại kết quả học lực giỏi, xếp loại hạnh kim tốt và đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh được đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Trường THPT Chu Văn An.

  3. Phương thức tuyển sinh

  a) Vòng 1: tổ chức sơ tuyển đối với nhng học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ.

  b) Vòng 2: tổ chức thi tuyển đối với nhng học sinh đã qua sơ tuyển ở Vòng 1.

  4. Đăng ký nguyện vọng

  a) Mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của hai trong bốn trường: THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

  b) Học sinh có thể đăng ký NV vào cùng một môn chuyên của hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường NV1 và trường NV2.

  c) Học sinh có thể đăng ký NV vào các môn chuyên khác nhau của hai trường với điều kiện buổi thi của các môn chuyên đó không trùng nhau.

  5. Tổ chức tuyển sinh

  a) Vòng 1: sơ tuyển, căn cứ vào các tiêu chí và được đánh giá bằng điểm số như sau:

  - Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của tỉnh, toàn quốc, khu vực và quốc tế; điểm cho mỗi giải được tính như sau: giải nhất được 5,0 điểm, giải nhì được 4,0 điểm, giải ba được 3,0 điểm, giải khuyến khích được 2,0 điểm.

  - Xếp loại học lực 4 năm cấp THCS: mỗi năm xếp loại học lực giỏi được 3,0 điểm, học lực khá được 2,0 điểm.

  - Kết quả tốt nghiệp THCS: tốt nghiệp loại giỏi được 3,0 điểm, loại khá được 2,0 điểm.

  Điểm sơ tuyển = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực
  4 năm cấp THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS

  Chọn vào thi tuyển vòng 2 những học sinh đạt điểm sơ tuyển từ 10,0 điểm trở lên.

  b) Vòng 2: thi tuyển

  - Môn thi và đề thi:

  + Môn thi: thí sinh dự thi 03 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và bài thi môn chuyên theo NV; các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tính hệ số 1, bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

  + Đề thi môn chuyên: đề thi được áp dụng hình thức tự luận, gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, đảm bảo các cấp độ nhận thức: thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Riêng môn Ngoại ngữ (thi vào các lớp chuyên Ngoại ngữ) được áp dụng kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan đế đánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết.

  Học sinh làm bài thi môn Toán thay thế để xét tuyển vào lớp chuyên Tin.

  - Lịch thi:

  Ngày

  Buổi

  Bài thi

  Thời gian làm bài

  Giờ bắt đầu làm bài

  Giờ thu bài

  08/6/2024

  Sáng

  Ngữ văn

  120 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 00

  Chiều

  Ngoại ngữ

  60 phút

  14 giờ 00

  15 giờ 00

  09/6/2024

  Sáng

  Toán

  120 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 00

  10/6/2024

  (Thi các môn chuyên)

  Sáng

  Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học

  150 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 30

  Tiếng Pháp, Tiếng Đức Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (môn thay thế)

  120 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 00

  Chiều

  Vật lí, Lịch sử, Địa lí

  150 phút

  14 giờ 00

  16 giờ 30

  Hoá học, Tiếng Anh

  120 phút

  14 giờ 00

  16 giờ 00

  6. Nguyên tắc tuyển sinh

  ĐXT = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2)

  Trong đó:

  - Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

  - Tuyển những thí sinh có NV đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

  - Chỉ xét tuyển đi với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0.

  7. Thời gian tuyển sinh

  Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7/2024 đến ngày 12/7/2024; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7/2024 đến ngày 22/7/2024.

  IV. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỌC TIẾNG NHẬT NGOẠI NGỮ 1

  1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

  a) Học sinh thuộc đối tượng quy định tại mục II.1;

  b) Học sinh (hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú tại Hà Nội;

  c) Học sinh học đủ 04 năm ngoại ngữ Tiếng Nhật (được th hiện trong học bạ cấp THCS) tại các trường THCS.

  2. Đăng ký dự tuyển

  - Học sinh được đăng ký tối đa 03 (ba) NV vào ba trường THPT công lập theo thứ tự NV1, NV2, NV3, trong đó NV1 và NV2 phải thuộc hai trong ba trường: THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Việt Đức; NV còn lại phải thuộc khu vực tuyển sinh của học sinh.

  - Trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025”, học sinh phải chọn ngoại ngữ là Tiếng Nhật trong mục “Đăng ký Ngoại ngữ học tại trường THPT”. Tuy nhiên, học sinh có thể chọn một ngoại ngữ bất kỳ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Hàn) trong mục “Đăng ký Ngoại ngữ thi” đ làm bài thi môn Ngoại ngữ.

  - Học sinh không trúng tuyển lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 1 được xét tuyển vào lớp Tiếng Anh tại các NV đã đăng ký theo quy định.

  3. Thời gian tuyển sinh

  Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7/2024 đến ngày 12/7/2024; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7/2024 đến ngày 22/7/2024.

  V. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 SONG NG TIẾNG PHÁP VÀ LỚP 10 TĂNG CƯỜNG TIẾNG PHÁP

  1. Tuyển sinh vào lớp 10 song ngữ tiếng Pháp tại Trường THPT Chu Văn An

  a) Đối tượng, điều kiện dự tuyển:

  - Học sinh thuộc đối tượng quy định tại mục II. 1;

  - Học sinh (hoặc b hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú tại Hà Nội:

  - Xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm của các lớp cấp THCS đạt loại Khá tr lên.

  - Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại Khá trở lên.

  - Xếp loại công nhn tốt nghiệp Chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS từ loại Khá trở lên.

  - Có tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2024-2025.

  b) Phương thức tuyển sinh

  Tổ chức xét tuyển căn cứ vào kết qu bài thi 03 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2024-2025 (Điểm thi), kết quả kỳ thi tốt nghiệp Chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS (Điểm Pháp ngữ) và Đim ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Kết qu trúng tuyển ly theo ĐXT vào lớp song ngữ tiếng Pháp từ cao xuống thp cho đến khi đ chỉ tiêu được giao cho từng trường trong thời gian quy định. Điểm thấp nht cho học sinh trúng tuyển vào trường gọi là điểm chuẩn của trường. ĐXT được tính như sau:

  ĐXT = Điểm thi + Điểm Pháp ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có)

  Trong đó:

  - Điểm thi: là tổng điểm của ba bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2024-2025) chấm theo thang điểm 10, điểm l của tng điểm toàn bài được làm tròn điểm đến hai chữ số thập phân.

  Chỉ đưa vào diện xét tuyển nhưng học sinh không vi phạm Quy chế thi đến mức đình chỉ thi và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

  - Điểm Pháp ngữ: là tổng của điểm thi môn Tiếng Pháp (hệ số 2) và môn Toán bng tiếng Pháp (hệ s 1) ca học sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp Chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS.

  - Điểm ưu tiên: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  c) Chỉ tiêu tuyển sinh: dự kiến tuyển 02 lớp (khong 90 học sinh)

  d) Thời gian tuyển sinh

  Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7/2024 đến ngày 12/7/2024; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7/2024 đến ngày 22/7/2024.

  2. Tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Pháp tại Trường THPT Việt Đức

  a) Đối tượng, điều kiện tuyển sinh:

  - Học sinh thuộc đối tượng quy định tại mục II. 1;

  - Học sinh (hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú tại Hà Nội;

  - Xếp loại tốt nghiệp Chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS từ loại Trung bình trở lên;

  - Có tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2024-2025;

  - Có đăng ký NV dự tuyển vào lớp 10 tăng cường tiếng Pháp tại Trường THPT Việt Đức (không học các môn khoa học bng Tiếng Pháp).

  b) Phương thức tuyển sinh: tương tự mục V.1.b).

  c) Chỉ tiêu tuyển sinh: dự kiến tuyển 01 lớp (khong 45 học sinh).

  d) Thời gian tuyển sinh

  Học sinh trúng tuyn xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7/2024 đen ngày 12/7/2024; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7/2024 đến ngày 22/7/2024.

  VI. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

  1. Tuyển thng

  Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh và khon 2 Điều 11 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2. Thi tuyển

  - Tổ chức thi tuyển cho những học sinh là người dân tộc thiu số mà bn thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ có nơi thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh thuộc 13 xã miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội (theo Quyết định s 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Th tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và min núi giai đoạn 2021-2025), bao gồm:

  + Huyện Ba Vì có 07 xã: Khánh Thượng, Ba Vì, Vân Hòa, Yên Bài, Tn Lĩnh, Minh Quang, Ba Trại;

  + Huyện Thạch Tht có 03 xã: Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung;

  + Huyện Quốc Oai có 02 xã: Đông Xuân, Phú Mãn;

  + Huyện Mỹ Đức có 01 xã: An Phú.

  - Thí sinh dự thi các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lp không chuyên năm học 2024-2025.

  3. Thời gian tuyển sinh

  Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7/2024 đến ngày 12/7/2024; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7/2024 đến ngày 22/7/2024.

  VII. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG TÚ TÀI HỌC CHƯƠNG TRÌNH THPT QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ TÚ TÀI ANH QUỐC (CHỨNG CHỈ A-LEVEL)

  1. Đối tượng dự tuyển

  - Học sinh thuộc đối tượng quy định tại mục II. 1;

  - Học sinh đã kết thúc học chương trình đào tạo song bằng theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt Đ án “Thí điểm chương trình đào tạo song bng THCS Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội”.

  2. Điều kiện dự tuyển

  - Học sinh (hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú tại Hà Nội; học sinh đúng độ tuổi, đã tốt nghiệp THCS có điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn Toán, Vật lý, Hóa học từ 8,0 trở lên; môn Tiếng Anh từ 8,5 trở lên; môn Ngữ văn từ 6,5 trở lên.

  - Học sinh có đăng ký dự tuyển Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập thành phố Hà Nội năm học 2024-2025.

  3. Chỉ tiêu tuyển sinh

  TT

  Trường THPT

  Số lớp

  Số học sinh

  1

  Chu Văn An

  02

  50 học sinh

  2

  Chuyên Hà Nội-Amsterdam

  02

  50 học sinh

  4. Đăng ký nguyện vọng

  - Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng (NV) vào hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường NV1 và trường NV2.

  - NV của học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A-level) tại Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam là NV độc lập, không ảnh hưởng đến NV đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT chuyên; THPT không chuyên và Chương trình song ngữ tiếng Pháp.

  - Học sinh đăng ký NV dự tuyển vào Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025 nộp cho trường THCS nơi học sinh học lớp 9 theo quy định.

  5. Phương thức tuyển sinh và lịch thi

  a) Phương thức: Thí sinh phải dự thi đủ các bài thi của 02 vòng thi:

  - Vòng 1: Thi tuyển theo chương trình THPT quốc gia Việt Nam. Học sinh dự thi 03 (ba) bài thi các môn Ngữ Văn, Toán, Ngoại Ngữ cùng với Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2024-2025.

  Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng không phải dự thi vòng 1.

  - Vòng 2: Thi tuyến theo chương trình đào tạo tú tài Anh quốc. Quy định về đề thi vòng 2 như sau:

  + Đề thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học bằng tiếng Anh theo chuẩn Cambridge Assessment International Education (CAIE), thời gian làm bài: 60 phút/môn.

  + Đối với môn Tiếng Anh, thí sinh phải dự thi 2 bài thi: Bài thi viết luận bằng Tiếng Anh, thời gian: 60 phút. Bài thi nói tiếng Anh (độc thoại) theo chủ đề do thí sinh bt thăm ngẫu nhiên; thời gian làm bài thi nói của mỗi thí sinh là 10 phút, trong đó có 05 phút chuẩn bị, 05 phút tiếp theo trả lời và được ghi âm.

  b) Lịch thi

  Ngày

  Buổi

  Bài thi

  Thời gian làm bài

  Giờ bắt đầu làm bài

  Giờ thu bài

  08/6/2024

  Sáng

  Ngữ văn

  120 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 00

  Chiều

  Ngoại ngữ

  60 phút

  14 giờ 00

  15 giờ 00

  09/6/2024

  Sáng

  Toán

  120 phút

  8 giờ 00

  10 giờ 00

  11/6/2024

  (Thi các môn song bằng)

  Sáng

  Toán bằng tiếng Anh

  60 phút

  8 giờ 00

  9 giờ 00

  Vật lý bằng tiếng Anh

  60 phút

  9 giờ 30

  10 giờ 30

  Chiều

  Tiếng Anh (viết luận)

  60 phút

  14 giờ 00

  15 giờ 00

  Hóa học bằng tiếng Anh

  60 phút

  15 giờ 30

  16 giờ 30

   

  Chiều

  Tiếng Anh (nói) độc thoại

  Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo ca thi cụ th cho thí sinh

  6. Nguyên tắc tuyển sinh

  - Quy đổi điểm bài thi vòng 2 của từng bài thi về thang điểm 10,0; tính Điểm xét tuyển (ĐXT) vòng 2 của mỗi thí sinh là tổng điểm các bài thi vòng 2:

  ĐXT vòng 2 = Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Vật lý +
  Điểm bài thi môn Hóa học + Điểm bài thi viết luận môn Tiếng Anh +
  Điểm bài thi nói môn Tiếng Anh

  - Tuyển những thí sinh có NV đăng ký dự tuyển vào trường, lấy theo ĐXT vòng 2 từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu và đảm bảo các điều kiện sau:

  + ĐXT vòng 1 phải đạt ít nhất 25,0 điểm;

  + Các bài thi vòng 1 đều đạt điểm lớn hơn 3,0.

  Đối với những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên không cần xét điều kiện vòng 1.

  7. Xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học

  Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7/2024 đến ngày 12/7/2024; nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT; trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7/2024 đến ngày 22/7/2024.

  VIII. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

  1. Thực hiện theo Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Phổ thông năng khiếu Th dục thể thao Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

  2. Thời gian tuyển sinh

  - Thi tuyển năng khiếu: dự kiến từ 01/6/2024 đến 30/6/2024. Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội xây dựng kế hoạch trình Sở Văn hóa và Th thao Hà Nội phê duyệt.

  - Thu hồ sơ và xét tuyển văn hóa: dự kiến từ ngày 26/6/2024 đến 22/7/2024.

  IX. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH, LỚP 10 TRƯỜNG THPT TƯ THỤC VÀ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT

  1. Đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT tư thục

  a) Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

  - Học sinh thuộc đối tượng quy định tại mục II. 1;

  - Học sinh cư trú tại Hà Nội.

  b) Phương thức tuyển sinh

  - Áp dụng phương thức “Xét tuyển” để tuyển sinh vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT tư thục. Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh năm học 2024-2025 căn cứ vào: ĐXT của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2024-2025; kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó và các quy định khác của Quy chế tuyển sinh.

  - Học sinh đăng ký dự tuyển bằng hình thức trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của trường.

  c) Thời gian tuyển sinh

  - Học sinh đăng ký dự tuyển (trực tuyến) từ ngày 19/4/2024;

  - Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học chậm nhất ngày 22/7/2024.

  2. Đối với các trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết đào tạo văn hóa chương trình GDTX cấp THPT

  a) Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

  - Học sinh thuộc đối tượng quy định tại mục II. 1;

  - Học sinh cư trú tại Hà Nội.

  b) Phương thức tuyển sinh

  Thực hiện tuyển sinh theo phương thức “Xét tuyển” dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Các trung tâm GDNN-GDTX được tuyển học viên vào lớp 10 chương trình GDTX cấp THPT không phân biệt khu vực tuyển sinh.

  c) Thời gian tuyển sinh

  - Học sinh đăng ký dự tuyển (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 19/4/2024;

  - Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học chậm nhất ngày 22/7/2024.

  C. TỔ CHỨC THI

  Công tác tổ chức thi được vận dụng theo Quy chế thi, thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh các cấp; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, trong đó lưu ý:

  I. HỘI ĐỒNG THI

  1. Thành phần Hội đồng thi: Chủ tịch là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trong trường hợp đặc biệt); các Phó Chủ tịch là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và một số Trưởng phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo; các ủy viên là lãnh đạo một số phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THCS, THPT, trong đó Ủy viên thường trực là lãnh đạo phòng Quản lý thi và Kim định chất lượng giáo dục.

  2. Chủ tịch Hội đồng thi quyết định tổ chức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi theo quy định của Quy chế thi.

  3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, gồm: Ban Thư ký; Ban Coi thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi (Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm), Ban Phúc khảo (Ban Phúc khảo bài thi tự luận; Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm) ... theo quy định của Quy chế thi, Các Ban, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng thi chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thi.

  III. CÔNG TÁC RA ĐỀ THI, IN SAO ĐỀ THI VÀ BÀN GIAO Đ THI

  1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng ra đề và Ban in sao đề thi, Ban Vận chuyn và Bàn giao đề thi.

  Đề thi và hướng dẫn chấm thi được bảo mật tương tự như đề thi và hướng dẫn chấm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

  2. Thành phần Hội đồng ra đề và Ban in sao đề thi gồm:

  a) Chủ tịch Hội đồng: lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc lãnh đạo phòng Giáo dục Trung học.

  b) Phó Chủ tịch Hội đồng: lãnh đạo các phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; lãnh đạo các trường THCS, THPT.

  c) Ủy viên, thư ký, người làm nhiệm vụ về tin học-kỹ thuật: cán bộ, công chức, viên chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; giáo viên, nhân viên các trường THCS, THPT.

  c) Các cán bộ soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là giáo viên các trường THCS, THPT, giảng viên các trường Đại học (nếu có). Mỗi môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi.

  d) Lực lượng công an do Công an thành phố Hà Nội điều động.

  đ) Giám sát, bảo vệ, y tế, phục vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo điều động.

  3. Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi:

  - Trưởng ban Vận chuyn và bàn giao đề thi do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; các y viên của Ban và công an làm nhiệm vụ bảo vệ, giám sát do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

  - Ban Vận chuyn và bàn giao đề thi thực hiện nhiệm vụ nhận các túi đề thi còn nguyên niêm phong từ Ban In sao đề thi, bảo quản, vận chuyển, phân phối đề thi đến các Điểm coi thi (gọi tắt là Điểm thi).

  IV. CÔNG TÁC COI THI

  1. Giám đc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ số lượng học sinh đăng ký dự thi tại Hội đồng thi và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ để quyết định thành lập các Điểm thi đặt tại trường THCS, THPT và các cơ sở giáo dục khác đáp ứng được các yêu cầu tổ chức thi.

  2. Điểm thi

  a) Mỗi trường THPT công lập là một đơn vị tuyển sinh. Căn cứ vào số học sinh đăng ký dự tuyển vào trường và cơ sở vật chất của trường, nhà trường chủ động phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trên địa bàn đ lựa chọn, đề xuất tổ chức một hay nhiều Điểm thi.

  b) Mỗi Điểm thi phải đảm bảo các điều kiện về an ninh và cơ sở vt chất theo Quy chế thi. Phòng bảo quản đề thi và bài thi tại Điểm thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày và đảm bảo các điều kiện khác vận dụng theo Quy chế thi.

  3. Thành phần Điểm thi: Trưởng Điểm thi là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trường THPT. Mỗi Điểm thi có ít nhất 02 Phó Trưởng Điểm thi và các Thư ký; trong đó có 01 Phó Trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật cht là lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn tại nơi đặt Điểm thi. Cán bộ coi thi là các giáo viên trường THCS, THPT và trung tâm GDNN-GDTX. Cán bộ giám sát là cán bộ, giáo viên trường THPT, có kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi, có trách nhiệm cao và nắm vững Quy chế thi. Thanh tra do Thanh tra Sở điều động, trường hợp cần thiết Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra. Ngoài ra tại mỗi Điểm thi còn có trật tự viên, công an, nhân viên y tế, phục vụ làm nhiệm vụ theo Quyết định.

  V. CÔNG TÁC CHẤM THI

  1. Ban Chấm thi

  a) Toàn Thành phố thành lập hai Ban Chấm thi: Ban Chấm thi tự luận và Ban Chấm thi trc nghiệm khách quan; một Ban Làm phách.

  b) Địa điểm đặt Ban Chấm thi, Ban Làm phách phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất. Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận tại Ban Chấm thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày và đảm bảo các điều kiện khác theo đúng Quy chế thi.

  Căn cứ vào số lượng bài thi, môn thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các Ban Chấm thi bộ môn thuộc Ban Chấm thi tự luận; mồi Ban Chấm thi bộ môn được đặt tại một địa điểm phù hợp.

  c) Thành phần và nhiệm vụ của Ban Chấm thi, Ban Làm phách: vận dụng theo Quy chế thi.

  VI. BAN PHÚC KHẢO

  1. Thành phần Ban Phúc khảo bài thi tương tự như thành phần Ban Chấm thi. Người đã tham gia Ban Làm phách và Ban Chấm thi tự luận không được tham gia Ban Phúc khảo bài thi tự luận; người đã tham gia Ban Chấm thi trắc nghiệm không được tham gia Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

  2. Nhiệm vụ: vận dụng theo Quy chế thi.

  VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  1. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ thi

  a) Khi nhận được phản ánh vi phạm Quy chế thi thì Hội đồng thi hướng dẫn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

  b) Trường hợp khiếu nại về công tác tổ chức thi, hồ sơ và điểm bài thi: giải quyết theo Quy chế thi.

  c) Trường hợp tố cáo vi phạm quy chế thi: Hội đồng thi tổ chức xác minh hoặc đề xuất với cơ quan có thm quyền xác minh, xử lý theo Quy chế thi và quy định của Luật tố cáo.

  2. Việc xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kỳ thi sau khi Hội đồng thi giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  I. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  1. Hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

  2. Tổ chức hướng dẫn Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh và văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tới các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT và các trung tâm GDNN-GDTX.

  3. Trực tiếp tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 chương trình giáo dục phổ thông và lớp 10 chương trình GDTX cấp THPT.

  4. Chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyển sinh trên địa bàn Thành phố.

  5. Tổ chức công tác truyền thông rộng rãi để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

  6. Ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường THPT; trung tâm GDNN-GDTX; Quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường THPT. Tiếp nhận hồ sơ của các Hội đng tuyển sinh, Điểm thi, và các Ban của Hội đồng thi.

  7. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.

  8. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, đột xuất về công tác tuyển sinh với UBND Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  II. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN

  Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hoá và Thể thao, Bưu điện thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội, các ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 theo quy định.

  III. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

  1. Chỉ đạo các phòng, ban phối hp với phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các điều kiện phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh tại các Điểm thi trên địa bàn.

  2. Phối hợp, chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các phường, xã, thị trấn và các trường tổ chức công tác truyền thông rộng rãi để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội hiu rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

  3. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trên địa bàn tổ chức công tác thi tuyển sinh theo đúng yêu cầu.

  Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để tng hợp, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Thường trực Thành ủy;

  - Thường trực HĐND Thành phố;

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Các Sở, Ban, Ngành Thành phố;

  - UBND các quận, huyện, thị xã;

  - VPUB: CVP, các PCVP;

  Các phòng: KGVX, NC, TH. HCTC;

  - Lưu: VT, KGVX.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Vũ Thu Hà

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
  Ban hành: 18/04/2014 Hiệu lực: 02/06/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học sơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 26/05/2014 Hiệu lực: 02/06/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  Ban hành: 28/12/2017 Hiệu lực: 13/02/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 28/02/2018 Hiệu lực: 15/04/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
  Ban hành: 26/05/2020 Hiệu lực: 26/05/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
  Ban hành: 15/09/2020 Hiệu lực: 01/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: 27/04/2021 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
  Ban hành: 06/01/2023 Hiệu lực: 22/02/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
  Ban hành: 23/02/2023 Hiệu lực: 10/04/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 24/03/2023 Hiệu lực: 09/05/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
  Ban hành: 28/07/2023 Hiệu lực: 28/07/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 06/03/2024 Hiệu lực: 22/04/2024 Tình trạng: Chưa áp dụng
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 93/KH-UBND Hà Nội về tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:93/KH-UBND
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:28/03/2024
  Hiệu lực:28/03/2024
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Vũ Thu Hà
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (12)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X