hieuluat

Thông báo 1126/TB-SGDĐT-KTKĐ TP.HCM tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2022-2023

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1126/TB-SGDĐT-KTKĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Lê Hoài Nam
  Ngày ban hành:15/04/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/04/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 1126/TB-SGDĐT-KTKĐ

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

   

   

   

  THÔNG BÁO

  VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

  _____________

   

  Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

  Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023,

  Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh vào lớp 10 các Trường trung học phổ thông chuyên và Trường trung học phổ thông có lớp chuyên như sau:

  I. CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÓ LỚP CHUYÊN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

  1. Chỉ tiêu chuyên:

  Trường

  Lớp

  THPT chuyên Lê Hồng Phong

  THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

  THPT Nguyễn Thượng Hiền

  THPT Gia Định

  THPT Nguyễn Hữu Huân

  THPT Mạc Đĩnh Chi

  Ngữ văn

  70

  35

  35

  35

  35

  35

  Toán

  70

  35

  35

  35

  35

  35

  Vật lý

  70

  35

  35

  35

  35

  35

  Hóa học

  70

  35

  35

  35

  35

  35

  Sinh học

  35

  35

  /

  /

  /

  35

  Sử

  17

  /

  /

   

  /

  /

  Địa

  18

  /

  /

  /

  /

  /

  Tiếng Anh

  70

  105

  35

  35

  35

  35

  Tiếng Trung

  20

  /

  /

  /

  /

  /

  Tiếng Nhật

  15

  /

  /

  /

  /

  /

  Tiếng Pháp

  35

  /

  /

  /

  /

  /

  Tin học

  35

  35

  /

  35

  /

  /

  Số lớp

  17

  9

  5

  6

  5

  6

  Số học sinh

  525

  315

  175

  210

  175

  210

   

  2. Chỉ tiêu không chuyên:

  Trường

  Chỉ tiêu

  THPT chuyên Lê Hồng Phong

  180

  THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

  90

   

  Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Mạc Đĩnh Chi tuyển học sinh chuyên và tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông thường theo 3 nguyện vọng ưu tiên.

  3. Môn thi chuyên:

  - Các môn thi chuyên gồm có: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tin học.

  - Đối với học sinh đăng ký thi chuyên Tin học chú ý: Học sinh có thể chọn môn chuyên là Tin học (học sinh viết bằng ngôn ngữ Pascal hoặc C/C++) hoặc chọn thi môn Toán chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp chuyên Tin học gồm 70% dành cho học sinh chọn môn chuyên là Tin học và 30% dành cho học sinh chọn thi môn Toán chuyên.

  - Riêng lớp chuyên tiếng Pháp Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong sẽ tuyển chọn sau (chọn học sinh trong các lớp Chương trình song ngữ tiếng Pháp đã trúng tuyển của trường).

  II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

  Các học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh (học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh, thành phố khác được tham gia dự tuyển vào Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong) và có thêm các điều kiện sau:

  1. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

  - Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

  - Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

  2. Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ Khá trở lên.

  3. Tốt nghiệp trung học cơ sở loại giỏi.

  III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

  1. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh: Dùng chung mẫu Đơn đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông thường.

  Nếu chọn nguyện vọng vào trường chuyên: Ngoài việc đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 trung học phổ thông, học sinh được đăng ký thêm 4 nguyện vọng ưu tiên vào trường chuyên như sau:

  Nguyện vọng ưu tiên 1, 2: gồm các lớp chuyên của 2 trong 6 trường chuyên và trường có lớp chuyên nêu trên.

  Nguyện vọng ưu tiên 3, 4: gồm các lớp không chuyên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

  2. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các tỉnh khác:

  - Đơn đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong;

  - Bản sao học bạ cấp trung học cơ sở (bản có công chứng hoặc mang theo bản chính để đối chiếu - có thể bổ sung khi đi thi);

  - Bản sao khai sinh hợp lệ.

  Nộp hồ sơ tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong từ 04/5 đến 09/5/2022.

  IV. LỊCH THI

  Thí sinh dự thi các bài thi theo lịch sau:

  Ngày thi

  Buổi

  Bài thi

  Thời gian làm bài

  Giờ mở túi đựng đề thi

  Giờ phát đề thi

  Giờ bắt đầu làm bài

  10.6.2022
  (9 giờ 30 phút)

  Sáng

  Học sinh có mặt tại Điểm thi để sinh hoạt Quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân.

  11.6.2022

  Sáng

  Ngữ văn

  120 phút

  7 giờ 30

  7 giờ 55

  8 giờ 00

  Chiều

  Ngoại Ngữ

  90 phút

  13 gi 30

  13 giờ 55

  14 giờ 00

  12.6.2022

  Sáng

  Toán

  120 phút

  7 giờ 30

  7 giờ 55

  8 giờ 00

  Chiều

  Môn chuyên

  150 phút

  13 giờ 30

  13 giờ 55

  14 giờ 00

   

  V. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

  1. Điểm xét tuyển:

  - Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2).

  - Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán.

  2. Nguyên tắc xét tuyển:

  Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

  3. Cách xét tuyển:

  - Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

  - Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên.

  4. Lưu ý: Nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

  VI. THỦ TỤC NHẬP HỌC

  1. Hồ sơ nhập học:

  Học sinh trúng tuyển phải nộp đủ hồ sơ nhập học gồm:

  - Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính).

  - Bản sao khai sinh hợp lệ.

  - Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (tạm thời).

  2. Lưu ý:

  - Nếu sau khi nộp đủ hồ sơ nhập học, trường phát hiện có sai sót so với các quy định trên đây hoặc không đủ điều kiện dự thi thì thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách học sinh của trường.

  - Những thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học vào các trường nêu trên và Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc hệ chuyên của Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn có tên trong danh sách xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông thường (vì mỗi học sinh chỉ có tên trúng tuyển vào duy nhất một trường).

  - Sau khi được tuyển vào lớp không chuyên của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh sẽ được hướng dẫn để chọn ban theo nguyện vọng và năng lực của học sinh.

  - Việc chuyển học sinh ra khỏi lớp chuyên cần thực hiện đúng theo điều 26 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  VII. PHÚC KHẢO

  Học sinh đăng ký phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi trong vòng 03 (ba) ngày sau khi công bố kết quả điểm bài thi.

  VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN

  Ngày bắt đu

  Ngày kết thúc

  Nội dung công việc

  Đơn vị, cá nhân thực hiện

  15/04/2022

  09/05/2022

  Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ đăng ký dự thi chuyên vào lớp 10 tại trường phổ thông nơi học lớp 9.

  Các cơ sở giáo dục

  04/05/2022

  09/05/2022

  Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.

  Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

  19/05/2022

  23/05/2022

  Phát phiếu báo danh cho thí sinh.

  Các cơ sở giáo dục

  11/06/2022

  12/06/2022

  Tổ chức thi theo lịch quy định.

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  27/06/2022

  27/06/2022

  Công bố điểm chuẩn tuyển sinh trung học phổ thông chuyên (Dự kiến).

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  27/06/2022

  01/07/2022

  Thí sinh trúng tuyển trung học phổ thông chuyên nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Sau 16 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2022, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

  Các cơ sở giáo dục

  04/07/2022

  04/07/2022

  16h00 ngày 04/07/2022 hạn chót các trường THPT chuyên, có lớp chuyên, tích hợp, hoặc có học sinh tuyển thẳng nộp danh sách và cập nhật vào hệ thống danh sách học sinh đã đăng ký học về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

  Các cơ sở giáo dục

   

   

  Nơi nhận:
  - Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
  - Các Phòng, ban Sở GD&ĐT;
  - Phòng GD&ĐT quận, huyện;
  - Các trường THPT;
  - Các trung tâm GDNN-GDTX, GDTX, trường BTVH;
  - Lưu: VP, KTKĐ (M).

  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC
  Lê Hoài Nam

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 1126/TB-SGDĐT-KTKĐ TP.HCM tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2022-2023

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
  Số hiệu:1126/TB-SGDĐT-KTKĐ
  Loại văn bản:Thông báo
  Ngày ban hành:15/04/2022
  Hiệu lực:15/04/2022
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Hoài Nam
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X