hieuluat

Thông báo 1489/TB-BGDĐT cuộc họp về Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1489/TB-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Trần Quang Nam
  Ngày ban hành:08/09/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:08/09/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 1489/TB-BGDĐT

  Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

   

  THÔNG BÁO

  KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN KIM SƠN TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ NĂM 2025

  Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chủ trì cuộc họp về Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) từ năm 2025. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Cục Quản lý chất lượng, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ.

  Sau khi nghe báo cáo của Cục Quản lý chất lượng, đơn vị chủ trì xây dựng Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025; góp ý của các đơn vị liên quan và ý kiến của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Bộ trưởng kết luận:

  Giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì hoàn thiện Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 (Dự thảo Phương án); đồng thời, tiếp tục xin ý kiến bằng văn bản 63 Sở GDĐT để có thêm căn cứ hoàn thiện Dự thảo Phương án trình lãnh đạo Bộ để trình Thường trực Chính phủ xem xét, cho phép công bố Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (dự kiến trong tháng 9 năm 2023) với các nội dung cụ thể sau:

  1. Về mục đích Kỳ thi, thời gian thi: Giữ nguyên mục đích, ý nghĩa của Kỳ thi tốt nghiệp THPT như đã nêu trong Dự thảo Phương án đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến xã hội. Thực hiện tốt sự phân cấp, trách nhiệm trong tổ chức thi; nghiên cứu để tổ chức Kỳ thi hằng năm vào thời điểm sớm hơn hiện nay.

  2. Tổ chức thi theo môn, gồm các môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn trong Chương trình GDPT năm 2018: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học.

  Nghiên cứu, giải trình rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, những điểm mới và những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong triển khai thực hiện để xem xét, lựa chọn số môn thi của Phương án thi.

  3. Hình thức thi: Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

  4. Nội dung thi: Bám sát yêu cầu cần đạt về năng lực và kiến thức chủ yếu của lớp 12 trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Có lộ trình phù hợp để tăng nội dung đánh giá năng lực mỗi năm phù hợp với thời gian học tập theo Chương trình GDPT 2018 của học sinh.

  5. Phương thức xét tốt nghiệp: Kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp.

  6. Nhiệm vụ cần triển khai ngay:

  6.1. Sau khi có thêm ý kiến của 63 tỉnh, thành bằng văn bản, hoàn thiện Phương án trình Lãnh đạo Bộ báo cáo xin ý kiến Thường trực Chính phủ trước khi công bố, hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

  6.2. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 với các thành viên từ các đơn vị liên quan, phân công công việc cụ thể để triển khai nhiệm vụ. Xây dựng đề án và kế hoạch triển khai thực hiện phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo lộ trình từ nay đến năm 2030.

  6.3. Nghiên cứu, xây dựng định dạng câu hỏi thi phù hợp với Chương trình GDPT 2018. Trước mắt, tập trung chuẩn bị sớm lực lượng giáo viên ra đề thi (ưu tiên chọn giáo viên nhiều kinh nghiệm với chương trình giáo dục phổ thông 2018); đồng thời tổ chức tập huấn lực lượng giáo viên xây dựng câu hỏi thi, ra đề thi phù hợp với yêu cầu Chương trình GDPT 2018 bao gồm cả chuyên sâu và đại trà; tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ và tập huấn cho nhiều đối tượng tham gia xây dựng câu hỏi thi. Các công tác này cần bắt đầu từ quý IV năm 2023.

  Trân trọng thông báo để các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

   


  Nơi nhận:
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
  - Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
  - Lưu: VT, VP, QLCL.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  CHÁNH VĂN PHÒNG
  Trần Quang Nam

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 1489/TB-BGDĐT cuộc họp về Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu:1489/TB-BGDĐT
  Loại văn bản:Thông báo
  Ngày ban hành:08/09/2023
  Hiệu lực:08/09/2023
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Quang Nam
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X