hieuluat

Thông báo 308/TB-BGDĐT chuyển thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:308/TB-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
  Ngày ban hành:15/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

  Số: 308/TB-BGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  THÔNG BÁO

  Chuyển thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 sang năm 2021 và điều chỉnh một số nội dung Điều lệ HKPĐ toàn quốc lần thứ X

  ______________

   

  Thực hiện Công văn số 3650/VPCP-KGVX ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) lần thứ X năm 2020 sang năm 2021, để thuận lợi cho các địa phương xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng tham dự HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chuyển thời gian tổ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X và điều chỉnh một số nội dung Điều lệ HKPĐ, cụ thể như sau:

  I. Thời gian tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2021

  1. HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2021 tại tỉnh Nam Định: Dự kiến tổ chức từ ngày 28/7/2021 đến 12/8/2021.

  2. HKPĐ khu vực: Địa phương đăng cai tổ chức HKPĐ khu vực chủ động phối hợp với các tỉnh/thành phố trong khu vực điều chỉnh Kế hoạch, thống nhất, triển khai tổ chức KHPĐ khu vực và hoàn thành trước 30/5/2021.

  3. HKPĐ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt HKPĐ cấp tỉnh): Căn cứ tình hình thực tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chưa tổ chức HKPĐ chủ động điều chỉnh kế hoạch, tiếp tục triển khai tổ chức HKPĐ cấp tỉnh theo các nội dung quy định tại Điều lệ HKPĐ toàn quốc lần thứ X đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

  II. Độ tuổi tham gia HKPĐ lần thứ X năm 2021.

  1. Quy định về độ tuổi “Điều 4, khoản 24, điểm 2.4”

  1.1. Học sinh cấp tiểu học: 11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2009);

  - Độ tuổi 6-9 (sinh từ 01/01/2012 đến 31/12/2015);

  - Độ tuổi 10-11 (sinh từ 01/01/2010 đến 31/12/2011);

  1.2. Học sinh cấp THCS: 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2005);

  - Độ tuổi 12-13 (sinh từ 01/01/2008 trở về trước đến 31/12/2009);

  - Độ tuổi: 14-15 (sinh từ 01/01/2006 đến 31/12/2007);

  1.3. Học sinh cấp THPT: 18 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2002)

  Độ tuổi: 16-17-18 (sinh từ 01/01/2003 đến 31/12/2005).

  2. Đối tượng chuyển trưởng “Điều 4, khoản 2, điểm 2.3”: Đối với học sinh được chuyển từ trường năng khiếu TD,TT hoặc trường phổ thông năng khiếu TDTT về học lại các loại hình trường theo qui định tại điểm a, khoản 2.1 Điều 4, phải được chuyển trước tháng 9 năm 2019.

  III. Thời hạn đăng ký HKPĐ khu vực và toàn quốc

  Thực hiện việc đăng ký tham dự HKPĐ bằng hình thức trực tuyến theo Thông báo số 54/TB-BGDĐT ngày 03/02/2020, cụ thể:

  1. Thời hạn đăng ký thi đấu HKPĐ khu vực:

  - Đăng ký sơ bộ các nội dung của các môn thi trước 31/12/2020;

  - Đăng ký chính thức các nội dung của các môn thi, trước 30 ngày (tính từ ngày kiểm tra hồ sơ nhân sự tại khu vực).

  2. Thời hạn đăng ký thi đấu HKPĐ toàn quốc:

  - Đăng ký tổng hợp các môn thi trước ngày 15/5/2021;

  - Đăng ký chính thức, chi tiết các nội dung của từng môn thi trước 30 ngày (tính từ ngày kiểm tra hồ sơ nhân sự HKPĐ toàn quốc);

  - Đăng ký gửi về thường trực Ban Tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2021, theo địa chỉ sau:

  + Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo (thường trực BTC HKPĐ) theo địa chỉ email: dangkyhkpd2020@gmail.com;

  + Sở GDĐT Nam Định theo địa chỉ e.mail: cttt@namdinh.edu.vn; thông tin liên hệ đ/c Nguyễn Trí Tâm, điện thoại: 0916291277.

  * Hỗ trợ kỹ thuật đăng ký trực tuyến, liên hệ đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, điện thoại: 0975506789.

  IV. Một số quy định khác

  1. Các nội dung khác thực hiện theo Điều lệ HKPĐ toàn quốc lần thứ X ban hành theo Quyết định số 2247/QĐ-BGDĐT ngày 07/8/2019 (trừ các nội dung đã thông báo điều chỉnh).

  2. Phân công nhiệm vụ tổ chức HKPĐ các khu vực và toàn quốc thực hiện theo Kế hoạch số 1305/KH-BGDĐT ngày 13/12/2019 (trừ các nội dung đã thông báo điều chỉnh).

  Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các sở giáo dục và đào tạo được biết và chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

  Trân trọng./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  - Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);

  - Văn phòng Chính phủ (để b/c);

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các bộ: Tài chính, VHTTDL, KHĐT (để ph/h);

  - UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW (để ph/h);

  - Các sở GDĐT, VHTTDL (để th/h);

  - Lưu: VT, Vụ GDTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Hữu Độ

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X