hieuluat

Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:485&486-03/2021
  Số hiệu:26/2020/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:30/03/2021
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Tấn Dũng
  Ngày ban hành:30/12/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:14/02/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI
  __________

  Số: 26/2020/TT-BLĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

  __________

   

  Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2021. Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường trung cấp, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có những ngành, nghề đào tạo mới phát sinh, các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

  - HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

  - Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Trung tâm thông tin để đăng Website Bộ;

  - Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  TH TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Lê Tấn Dũng

   

   

   

   

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI
  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

   

  Tên gọi

  Tên gọi

  Tên tiếng Anh

  5

  Trình độ trung cấp

  6

  Trình độ cao đẳng

   

  514

  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

  614

  Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

  Educational Science and Teacher Training

  51402

  Đào tạo giáo viên

  61402

  Đào tạo giáo viên

  Teacher Training

  5140201

  Sư phạm giáo dục nghề nghiệp

  6140201

  Sư phạm giáo dục nghề nghiệp

  Pedagogy in Vocational Education

   

   

  6140202

  Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

  Industrial Technical Pedagogy

   

   

  6140203

  Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

  Agricultural Technical Pedagogy

  5140204

  Sư phạm kỹ thuật xây dựng

  6140204

  Sư phạm kỹ thuật xây dựng

  Constructional Technical Pedagogy

   

   

  6140205

  Giáo viên huấn luyện xiếc

  Circus Teacher

  521

  Nghệ thuật

  621

  Nghệ thuật

  Arts

  52101

  Mỹ thuật

  62101

  Mỹ thuật

  Fine Arts

  5210101

  Kỹ thuật điêu khắc gỗ

  6210101

  Kỹ thuật điêu khắc gỗ

  Wood carving

  5210102

  Điêu khắc

  6210102

  Điêu khắc

  Sculpture

  5210103

  Hội họa

  6210103

  Hội họa

  Painting

  5210104

  Đồ họa

  6210104

  Đồ họa

  Graphics

  5210105

  Gốm

  6210105

  Gốm

  Pottery

  52102

  Nghệ thuật trình diễn

  62102

  Nghệ thuật trình diễn

  Performing Arts

  5210201

  Nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế

   

   

  Performing arts of Huế court music

  5210202

  Nghệ thuật biểu diễn dân ca

  6210202

  Nghệ thuật biểu diễn dân ca

  Performing arts of folk

  5210203

  Nghệ thuật biểu diễn chèo

   

   

  Performing arts of chèo

  5210204

  Nghệ thuật biểu diễn tuồng

   

   

  Performing arts of tuồng

  5210205

  Nghệ thuật biểu diễn cải lương

   

   

  Performing arts of cải lương

  5210206

  Nghệ thuật biểu diễn kịch múa

   

   

  Performing arts of theatre dancing

  5210207

  Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

   

   

  Performing arts of traditional dance

  5210208

  Nghệ thuật biểu diễn xiếc

  6210208

  Nghệ thuật biểu diễn xiếc

  Performing arts of circus

  5210209

  Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ

   

   

  Performing arts of quan họ

  5210210

  Nghệ thuật biểu diễn kịch nói

   

   

  Performing arts of drama

  5210211

  Diễn viên kịch - điện ảnh

  6210211

  Diễn viên kịch - điện ảnh

  Drama - Cinema Actor

   

   

  6210212

  Diễn viên sân khấu kịch hát

  Musical theatre actor

  5210213

  Diễn viên múa

  6210213

  Diễn viên múa

  Dancer

  5210214

  Biên đạo múa

  6210214

  Biên đạo múa

  Choreographer

   

   

  6210215

  Huấn luyện múa

  Dance instructor

  5210216

  Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

  6210216

  Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

  Traditional instruments performer

  5210217

  Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

  6210217

  Biểu diễn nhạc cụ phương tây

  Western instruments performer

  5210218

  Đờn ca nhạc tài tử Nam Bộ

   

   

  Đờn ca tài tử/ Traditional music of southern Vietnam

  5210219

  Nhạc công kịch hát dân tộc

   

   

  Traditional folk songs musician

  5210220

  Nhạc công truyền thống Huế

   

   

  Traditional Huế court music musician

  5210221

  Piano

  6210221

  Piano

  Piano

  5210222

  Nhạc Jazz

  6210222

  Nhạc Jazz

  Jazz

  5210223

  Violon

   

   

  Violon

  5210224

  Organ

   

   

  Organ

  5210225

  Thanh nhạc

  6210225

  Thanh nhạc

  Vocal training

  5210226

  Lý thuyết âm nhạc

   

   

  Musical theory

  5210227

  Sáng tác âm nhạc

  6210227

  Sáng tác âm nhạc

  Composer

  5210228

  Chỉ huy hợp xướng

  6210228

  Chỉ huy âm nhạc

  Choir leader

  5210229

  Biên tập và dàn dựng ca, múa, nhạc

   

   

  Song, dance and music edition and arrangement

  5210230

  Sản xuất phim

  6210230

  Sản xuất phim

  Film production

  5210231

  Sản xuất phim hoạt hình

  6210231

  Sản xuất phim hoạt hình

  Cartoon production

  5210232

  Quay phim

  6210232

  Quay phim

  Film shooting

  5210233

  Phục vụ điện ảnh, sân khấu

  6210233

  Phục vụ điện ảnh, sân khấu

  Services for movie and stage arena

   

   

  6210234

  Đạo diễn sân khấu

  Stage director

  5210235

  Sản xuất nhạc cụ

  6210235

  Sản xuất nhạc cụ

  Musical instrument making

  5210236

  Văn hóa, văn nghệ quần chúng

   

   

  Public performing arts

  5210237

  Tạp kỹ

  6210237

  Tạp kỹ

  Variety

  5210238

  Công nghệ âm nhạc

   

   

  Music Technology

  5210239

  Sản xuất âm nhạc

  6210239

  Sản xuất âm nhạc

  Composition Music Production

  5210240

  Nghệ thuật trình diễn mẫu thời trang

  6210240

  Nghệ thuật trình diễn mẫu thời trang

  Model Acting Art

   

   

  6210241

  Đạo diễn nghệ thuật biểu diễn xiếc

  Circus Director

  52103

  Nghệ thuật nghe nhìn

  62103

  Nghệ thuật nghe nhìn

  Visual and Auditory Arts

  5210301

  Dựng ảnh

   

   

  Photo editing

  5210302

  Chụp ảnh

   

   

  Photo taking

  5210303

  Nhiếp ảnh

  6210303

  Nhiếp ảnh

  Photography

  5210304

  Ghi dựng đĩa, băng từ

  6210304

  Ghi dựng đĩa, băng từ

  Optical disk and magnetic tape
  recording

  5210305

  Khai thác thiết bị phát thanh

  6210305

  Khai thác thiết bị phát thanh

  Broadcasting device operation

  5210306

  Khai thác thiết bị truyền hình

  6210306

  Khai thác thiết bị truyền hình

  Television device operation

  5210307

  Tu sửa tư liệu nghe nhìn

  6210307

  Tu sửa tư liệu nghe nhìn

  Auditory - visual data restoration

  5210308

  Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình

  6210308

  Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình

  Television programme production technology

  5210309

  Công nghệ điện ảnh - truyền hình

  6210309

  Công nghệ điện ảnh - truyền hình

  Cinema - Television technology

  5210310

  Thiết kế âm thanh - ánh sáng

  6210310

  Thiết kế âm thanh - ánh sáng

  Sound - lighting design

  5210311

  Thiết kế nghe nhìn

   

   

  Auditory - visual design

  5210312

  Chiếu sáng nghệ thuật

   

   

  Art of lighting illumination

   

   

  6210313

  Kỹ sư âm thanh

  Audio Engineering

  52104

  Mỹ thuật ứng dụng

  62104

  Mỹ thuật ứng dụng

  Applied Arts

  5210401

  Thiết kế công nghiệp

  6210401

  Thiết kế công nghiệp

  Industrial design

  5210402

  Thiết kế đồ họa

  6210402

  Thiết kế đồ họa

  Graphic design

  5210403

  Thiết kế nội thất

  6210403

  Thiết kế nội thất

  Interior design

  5210404

  Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh

  6210404

  Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh

  Cinema - Stage arena design

  5210405

  Tạo hình hóa trang

   

   

  Costume - Make-up

  5210406

  Thủ công mỹ nghệ

   

   

  Handicraft and fine arts

  5210407

  Đúc, dát đồng mỹ nghệ

  6210407

  Đúc, dát đồng mỹ nghệ

  Copper fine art cast and rolling

  5210408

  Chạm khắc đá

  6210408

  Chạm khắc đá

  Stone carving

  5210409

  Gia công đá quý

  6210409

  Gia công đá quý

  Precious stone processing

  5210410

  Kim hoàn

  6210410

  Kim hoàn

  Goldsmith

  5210411

  Sơn mài

   

   

  Lacquer

  5210412

  Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

  6210412

  Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

  Lacquer and marquetry technique

  5210413

  Đồ gốm mỹ thuật

  6210413

  Đồ gốm mỹ thuật

  Fine art pottery

  5210414

  Thêu ren mỹ thuật

   

   

  Fine art embroidery

  5210415

  Sản xuất hàng mây tre đan

   

   

  Rattan and bamboo products

  5210416

  Sản xuất tranh

   

   

  Picture production

  5210417

  Trang trí nội thất

  6210417

  Trang trí nội thất

  Interior decoration

  5210418

  Thiết kế trang trí sản phẩm, bao bì.................................................

  6210418

  Thiết kế trang trí sản phẩm, bao bì

  Product, package design, decoration

  5210419

  Thiết kế tạo dáng, tạo mẫu sản phẩm vật liệu xây dựng

  6210419

  Thiết kế tạo dáng, tạo mẫu sản phẩm vật liệu xây dựng

  Construction material design

  5210420

  Thiết kế đồ gỗ

   

   

  Wood designing

  5210421

  Mộc mỹ nghệ

   

   

  Fine art wood

  5210422

  Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

  6210422

  Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

  Wood product processing and

  522

  Nhân văn

  622

  Nhân văn

  Humanity

  52201

  Ngôn ngữ, văn học và văn hoá Việt Nam

  62201

  Ngôn ngữ, văn học và văn hoá Việt Nam

  Language and Vietnamese culture

  5220101

  Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam

  6220101

  Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam

  Vietnamese language and culture

  5220102

  Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

  6220102

  Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

  Vietnamese minorities’ culture

   

   

  6220103

  Việt Nam học

  Vietnamese studies

  5220104

  Ngôn ngữ Chăm

   

   

  Chăm language

  5220105

  Ngôn ngữ H'mong

   

   

  H'mong language

  5220106

  Ngôn ngữ Jrai

   

   

  Jrai language

  5220107

  Ngôn ngữ Khme

   

   

  Khme language

  52202

  Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài

  62202

  Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài

  Foreign language and culture

  5220201

  Phiên dịch tiếng Anh hàng không

  6220201

  Phiên dịch tiếng Anh hàng không

  Aviation English interpretation

  5220202

  Phiên dịch tiếng Anh thương mại

  6220202

  Phiên dịch tiếng Anh thương mại

  Commerce English interpretation

  5220203

  Phiên dịch tiếng Anh du lịch

  6220203

  Phiên dịch tiếng Anh du lịch

  Tourism English interpretation

  5220204

  Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại

  6220204

  Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại

  Economic, commercial Japanese interpretation

  5220205

  Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mại

  6220205

  Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mại

  Economic, commercial German interpretation

  5220206

  Tiếng Anh

  6220206

  Tiếng Anh

  English

  5220207

  Tiếng Nga

   

   

  Russian

  5220208

  Tiếng Pháp

  6220208

  Tiếng Pháp

  French

  5220209

  Tiếng Trung Quốc

  6220209

  Tiếng Trung Quốc

  Chinese

  5220210

  Tiếng Đức

   

   

  German

  5220211

  Tiếng Hàn Quốc

  6220211

  Tiếng Hàn Quốc

  Korean

  5220212

  Tiếng Nhật

  6220212

  Tiếng Nhật

  Japanese

   

   

  6220213

  Tiếng Thái

  Thai

   

   

  6220214

  Tiếng Khơ me

  Khmer

   

   

  6220215

  Tiếng Lào

  Lao

  5220216

  Tiếng Anh thương mại

  6220216

  Tiếng Anh thương mại

  Commerce English

  5220217

  Tiếng Anh du lịch

  6220217

  Tiếng Anh du lịch

  Travel English

  5220218

  Tiếng Anh lễ tân nhà hàng - khách sạn

  6220218

  Tiếng Anh lễ tân nhà hàng - khách sạn

  Receptionist Tourism Hotel English

  531

  Khoa học xã hội và hành vi

  631

  Khoa học xã hội và hành vi

  Social and behavioural science

  53103

  Xã hội học và nhân học

  63103

  Xã hội học và nhân học

  Social and anthropological Study

  5310301

  Giáo dục đồng đẳng

  6310301

  Giáo dục đồng đẳng

  Equality education

  532

  Báo chí và thông tin

  632

  Báo chí và thông tin

  Press and information

  53201

  Báo chí và truyền thông

  63201

  Báo chí và truyền thông

  Press and Communications

  5320101

  Phóng viên, biên tập đài cơ sở

  6320101

  Phóng viên, biên tập đài cơ sở

  Local television station reporter and editor

  5320102

  Phóng viên, biên tập

   

   

  Journalism, editor

  5320103

  Báo chí

  6320103

  Báo chí

  Reporter

  5320104

  Công nghệ phát thanh - truyền hình

  6320104

  Công nghệ phát thanh - truyền hình

  Broadcasting - Television technology

  5320105

  Công nghệ truyền thông

  6320105

  Công nghệ truyền thông

  Communications technology

  5320106

  Truyền thông đa phương tiện

  6320106

  Truyền thông đa phương tiện

  Multimedia

  5320107

  Tổ chức sự kiện

   

   

  Event organizing

  5320108

  Quan hệ công chúng

  6320108

  Quan hệ công chúng

  Public relations

  53202

  Thông tin - Thư viện

  63202

  Thông tin - Thư viện

  Information - Library management

  5320201

  Hệ thống thông tin văn phòng

  6320201

  Hệ thống thông tin

  Information system

  5320202

  Hệ thống thông tin quản lý

  6320202

  Hệ thống thông tin quản lý

  Management information system

  5320203

  Lưu trữ và quản lý thông tin

   

   

  Store and manage information

  5320204

  Thông tin đối ngoại

   

   

  External information

  5320205

  Thư viện

  6320205

  Thư viện

  Library

   

   

  6320206

  Khoa học thư viện

  Library Science

  5320207

  Thư viện - Thiết bị trường học

   

   

  Library- school equipment

   

   

  6320208

  Thư viện - Thông tin

  Library- Information

   

   

  6320209

  Công nghệ thiết bị trường học

  School Equipment Technology

  53203

  Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

  63203

  Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

  Archive - Conservation - Museum

  5320301

  Văn thư hành chính

  6320301

  Văn thư hành chính

  Administrative archive

  5320302

  Văn thư - lưu trữ

  6320302

  Văn thư - lưu trữ

  Archive - Conservation

  5320303

  Lưu trữ

  6320303

  Lưu trữ

  Conservation

  5320304

  Thư ký

  6320304

  Thư ký

  Secretary

  5320305

  Hành chính văn phòng

   

   

  Office administration

  5320306

  Thư ký văn phòng

  6320306

  Thư ký văn phòng

  Office secretary

  5320307

  Bảo tàng

  6320307

  Bảo tàng

  Museum

  5320308

  Bảo tồn và khai thác di tích, di sản lịch sử - văn hóa

   

   

  Historic - Cultural heritage conservation and exploitation

  53204

  Xuất bản - Phát hành

  63204

  Xuất bản - Phát hành

  Publishing - Issuing

  5320401

  Thiết kế, chế bản

  6320401

  Thiết kế, chế bản xuất bản phẩm

  Issuing

  5320402

  Xuất bản

  6320402

  Biên tập xuất bản phẩm

  Publishing

  5320403

  Phát hành xuất bản phẩm

  6320403

  Phát hành xuất bản phẩm

  Releasing issue

  5320404

  Quản lý xuất bản phẩm

   

   

  Publishing management

  534

  Kinh doanh và quản lý

  634

  Kinh doanh và quản lý

  Business and management

  53401

  Kinh doanh

  63401

  Kinh doanh

  Business

  5340101

  Kinh doanh thương mại và dịch vụ................................................

  6340101

  Kinh doanh thương mại

  Commercial and service business

  5340102

  Kinh doanh xuất nhập khẩu

  6340102

  Kinh doanh xuất nhập khẩu

  Import-Export business

  5340103

  Kinh doanh ngân hàng

   

   

  Banking business

  5340104

  Kinh doanh bưu chính viễn thông

   

   

  Telecommunications business

  5340105

  Kinh doanh xăng dầu và khí đốt

   

   

  Petroleum and gas business

  5340106

  Kinh doanh xuất bản phẩm

  6340106

  Kinh doanh xuất bản phẩm

  Publication business

  5340107

  Kinh doanh vật liệu xây dựng

   

   

  Construction materials business

  5340108

  Kinh doanh bất động sản

   

   

  Real estate business

  5340109

  Kinh doanh vận tải đường thủy

   

   

  Marine transport business

  5340110

  Kinh doanh vận tải đường bộ

   

   

  Road transport business

  5340111

  Kinh doanh vận tải đường sắt

   

   

  Railway transport business

  5340112

  Kinh doanh vận tải hàng không

   

   

  Airline transport business

  5340113

  Logistics

  6340113

  Logistics

  Logistics

  5340114

  Kinh doanh xuất bản phẩm văn hóa

  6340114

  Kinh doanh xuất bản phẩm văn hóa

  Cultural publication business

  5340115

  Dịch vụ thương mại hàng không

  6340115

  Dịch vụ thương mại hàng không

  Airline transport business

  5340116

  Marketing

  6340116

  Marketing

  Marketing

  5340117

  Marketing du lịch

  6340117

  Marketing du lịch

  Tourism marketing

  5340118

  Marketing thương mại

  6340118

  Marketing thương mại

  Commercial marketing

  5340119

  Nghiệp vụ bán hàng

  6340119

  Quản trị bán hàng

  Sales operation

  5340120

  Bán hàng trong siêu thị

  6340120

  Bán hàng trong siêu thị

  Supermarket clerks

  5340121

  Kế hoạch đầu tư

   

   

  Investment planning

  5340122

  Thương mại điện tử

  6340122

  Thương mại điện tử

  E-commerce

  5340123

  Hành chính logistics

  6340123

  Hành chính logistics

  Logistics adminstrative

  53402

  Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

  63402

  Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

  Finance - Banking - Insurance

  5340201

  Tài chính doanh nghiệp

  6340201

  Tài chính doanh nghiệp

  Corporate finance

  5340202

  Tài chính - Ngân hàng

  6340202

  Tài chính - Ngân hàng

  Finance - Banking

  5340203

  Tài chính tín dụng

  6340203

  Tài chính tín dụng

  Credit finance

  5340204

  Bảo hiểm

  6340204

  Bảo hiểm

  Insurance

  5340205

  Bảo hiểm xã hội

  6340205

  Bảo hiểm xã hội

  Social insurance

  53403

  Kế toán - Kiểm toán

  63403

  Kế toán - Kiểm toán

  Accounting - Auditing

  5340301

  Kế toán

  6340301

  Kế toán

  Accounting

  5340302

  Kế toán doanh nghiệp

  6340302

  Kế toán doanh nghiệp

  Corporate accounting

  5340303

  Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

  6340303

  Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

  Labour, wages and social insurance accounting

  5340304

  Kế toán vật tư

  6340304

  Kế toán vật tư

  Supplies accounting

  5340305

  Kế toán ngân hàng

  6340305

  Kế toán ngân hàng

  Bank accounting

  5340306

  Kế toán tin học

  6340306

  Kế toán tin học

  IT accounting

  5340307

  Kế toán hành chính sự nghiệp

  6340307

  Kế toán hành chính sự nghiệp

  Administrative accounting

  5340308

  Kế toán hợp tác xã

   

   

  Cooperative accounting

  5340309

  Kế toán xây dựng

   

   

  Construction accounting

  5340310

  Kiểm toán

  6340310

  Kiểm toán

  Auditing

  5340311

  Kế toán thuế

  6340311

  Kế toán thuế

  Tax accounting

  5340312

  Kế toán nội bộ

  6340312

  Kế toán nội bộ

  Internal accounting

  53404

  Quản trị - Quản lý

  63404

  Quản trị - Quản lý

  Management

  5340401

  Quản trị nhân sự

  6340401

  Quản trị nhân sự

  Personnel management

  5340402

  Quản trị nhân lực

  6340402

  Quản trị nhân lực

  Human resource management

   

   

  6340403

  Quản trị văn phòng

  Office management

  5340404

  Quản trị kinh doanh

  6340404

  Quản trị kinh doanh

  Business administration

  5340405

  Quản trị kinh doanh vận tải biển

  6340405

  Quản trị kinh doanh vận tải biển

  Marine works management

  5340406

  Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

  6340406

  Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

  Waterway building administration

  5340407

  Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

  6340407

  Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

  Road administration

  5340408

  Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt

  6340408

  Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt

  Railway transport administration

  5340409

  Quản trị kinh doanh vận tải hàng không

  6340409

  Quản trị kinh doanh vận tải hàng

  Aviation Management

  5340410

  Quản trị kinh doanh lương thực - thực phẩm

  6340410

  Quản trị kinh doanh lương thực - thực phẩm

  Food administration

  5340411

  Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp

  6340411

  Quản trị kinh doanh vật tư nông

  Agricultural materials administration

  5340412

  Quản trị kinh doanh vật tư công nghiệp

  6340412

  Quản trị kinh doanh vật tư công

  Industrial materials administration

  5340413

  Quản trị kinh doanh vật tư xây dựng

  6340413

  Quản trị kinh doanh vật tư xây dựng

  Constructional materials

  5340414

  Quản trị kinh doanh thiết bị vật tư văn phòng

  6340414

  Quản trị kinh doanh thiết bị vật tư văn Phòng

  Office materials administration

  5340415

  Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

  6340415

  Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

  Fuel and gas administration

  5340416

  Quản trị kinh doanh bất động sản

  6340416

  Quản trị kinh doanh bất động sản

  Real estate administration

  5340417

  Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

  6340417

  Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Small and medium enterprise administration

  5340418

  Quản trị nhà máy sản xuất may

  6340418

  Quản trị nhà máy sản xuất may

  Textile factory administration

  5340419

  Quản lý kinh doanh điện

  6340419

  Quản lý kinh doanh điện

  Electrical management

  5340420

  Quản lý doanh nghiệp

   

   

  Business management

  5340421

  Quản lý và kinh doanh du lịch

   

   

  Tourism management

  5340422

  Quản lý và kinh doanh khách sạn

   

   

  Hotel management

  5340423

  Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống

   

   

  Restaurant management

  5340424

  Quản lý và bán hàng siêu thị

   

   

  Supermarket management

  5340425

  Quản lý kho hàng

  6340425

  Quản lý kho hàng

  Storage management

  5340426

  Quản lý nhà đất

  6340426

  Quản lý nhà đất

  Real estate management

  5340427

  Quản lý công trình đô thị

   

   

  Urban construction management

  5340428

  Quản lý giao thông đô thị

  6340428

  Quản lý giao thông đô thị

  Urban traffic management

  5340429

  Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

  6340429

  Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

  Irrigation structure management

  5340430

  Quản lý khu đô thị

  6340430

  Quản lý khu đô thị

  Urban residential quarter

  5340431

  Quản lý cây xanh đô thị

  6340431

  Quản lý cây xanh đô thị

  Urban trees management

  5340432

  Quản lý công trình đường thuỷ

  6340432

  Quản lý công trình đường thuỷ

  Waterway building management

  5340433

  Quản lý công trình biển

  6340433

  Quản lý công trình biển

  Seaway building management

  5340434

  Quản lý tòa nhà

  6340434

  Quản lý tòa nhà

  Building management

  5340435

  Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội

   

   

  Labour, wages and social insurance management

  5340436

  Quản lý văn hóa

  6340436

  Quản lý văn hoá

  Cultural management

  5340437

  Quản lý thiết bị trường học

   

   

  School supplies management

  5340438

  Quản lý giao nhận hàng hóa

   

   

  Goods delivery management

  5340439

  Quản lý vận tải và dịch vụ logistics

  6340439

  Quản lý vận tải và dịch vụ logistics

  Transportation management and logistics service

   

   

  6340440

  Quản lý vận hành cảng

  Habour operation and management

   

   

  6340441

  Quản lý chất lượng thực phẩm

  Food quality management

  5340442

  Giám sát kho hàng

  6340442

  Giám sát kho hàng

  Storage controlling

  5340443

  Quản lý siêu thị

  6340443

  Quản lý siêu thị

  Supermarket Management

  5340444

  Quản lý hàng hải

  6340444

  Quản lý hàng hải

  Maritime management

  538

  Pháp luật

  638

  Pháp luật

  Legal

  53801

  Luật

  63801

  Luật

  Law

  5380101

  Pháp luật

  6380101

  Pháp luật

  Law

  5380102

  Pháp luật về quản lý hành chính công

  6380102

  Pháp luật về quản lý hành chính công

  legal framework on public administration and management

  53802

  Dịch vụ pháp lý

  63802

  Dịch vụ pháp lý

  Legal services

  5380201

  Dịch vụ pháp lý

  6380201

  Dịch vụ pháp lý

  Legal services

  5380202

  Công chứng

  6380202

  Công chứng

  Notarizing

  5380203

  Tư pháp cơ sở

  6380203

  Tư pháp cơ sở

  Justice office

  5380204

  Pháp chế doanh nghiệp

  6380204

  Pháp chế doanh nghiệp

  Business legal affairs

  5380205

  Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

  6380205

  Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

  Business legal service

  5380206

  Dịch vụ pháp lý về đất đai

  6380206

  Dịch vụ pháp lý về đất đai

  Land legal service

  5380207

  Dịch vụ pháp lý về tố tụng

  6380207

  Dịch vụ pháp lý về tố tụng

  Lawsuit legal service

  5380208

  Trợ lý tổ chức hành nghề công chứng

  6380208

  Trợ lý tổ chức hành nghề công chứng

  Notary association assistant

  5380209

  Trợ lý tổ chức hành nghề luật sư

  6380209

  Trợ lý tổ chức hành nghề luật sư

  Lawyer association assistant

  5380210

  Trợ lý tổ chức đấu giá tài sản

  6380210

  Trợ lý tổ chức đấu giá tài sản

  Auction association assistant

  5380211

  Trợ lý tổ chức hành nghề thừa phát lại

  6380211

  Trợ lý tổ chức hành nghề thừa phát lại

  Bailiff association assistant

  542

  Khoa học sự sống

  642

  Khoa học sự sống

  Life science

  54202

  Sinh học ứng dụng

  64202

  Sinh học ứng dụng

  Applied biology

  5420201

  Sinh học ứng dụng

  6420201

  Sinh học ứng dụng

  Applied biology

  5420202

  Công nghệ sinh học

  6420202

  Công nghệ sinh học

  Biology technology

  5420203

  Vi sinh - Hóa sinh

  6420203

  Vi sinh - Hóa sinh

  Microbiology - biochemistry

  544

  Khoa học tự nhiên

  644

  Khoa học tự nhiên

  Natural Science

  54402

  Khoa học trái đất

  64402

  Khoa học trái đất

  Earth science

  5440201

  Quan trắc khí tượng hàng không

  6440201

  Quan trắc khí tượng hàng không

  Airline meteorological observation

  5440202

  Quan trắc khí tượng nông nghiệp

  6440202

  Quan trắc khí tượng nông nghiệp

  Agriculture meteorological

  5440203

  Quan trắc hải văn

  6440203

  Quan trắc hải văn

  Marine observation

  5440204

  Quan trắc khí tượng bề mặt

  6440204

  Quan trắc khí tượng bề mặt

  Surface meteorological observation

  5440205

  Địa chất học

   

   

  Geology

  5440206

  Khí tượng

  6440206

  Khí tượng học

  Meteorology

  5440207

  Thuỷ văn

  6440207

  Thuỷ văn

  Hydrology

  546

  Toán và thống kê

  646

  Toán và thống kê

  Maths and statistics

  54602

  Thống kê

  64602

  Thống kê

  Statistics

  5460201

  Thống kê

  6460201

  Thống kê

  Statistics

  5460202

  Thống kê doanh nghiệp

  6460202

  Thống kê doanh nghiệp

  Corporate statistics

  5460203

  Hệ thống thông tin kinh tế

  6460203

  Hệ thống thông tin kinh tế

  Economic information system

  548

  Máy tính và công nghệ thông tin

  648

  Máy tính và công nghệ thông tin

  Computer and Information - Technology

  54801

  Máy tính

  64801

  Máy tính

  Computer

  5480101

  Khoa học máy tính

  6480101

  Khoa học máy tính

  Computer science

  5480102

  Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

  6480102

  Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

  Computer repair and installation technique

  5480103

  Thiết kế mạch điện tử trên máy tính

  6480103

  Thiết kế mạch điện tử trên máy tính

  Computer electronic circuit design

  5480104

  Truyền thông và mạng máy tính

  6480104

  Truyền thông và mạng máy tính

  Computer Communication and

  5480105

  Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

  6480105

  Công nghệ kỹ thuật máy tính

  Computer hardware technology

  5480106

  Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính

   

   

  Computer software technology

  5480107

  Điện tử máy tính

  6480107

  Điện tử máy tính

  Conputer technology

  5480108

  Đồ họa đa phương tiện

  6480108

  Đồ họa đa phương tiện

  Multimedia graphic

  54802

  Công nghệ thông tin

  64802

  Công nghệ thông tin

  Information Technology

  5480201

  Công nghệ thông tin

  6480201

  Công nghệ thông tin

  Information Technology

  5480202

  Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

  6480202

  Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

  Information Technology (software application)

  5480203

  Tin học văn phòng

  6480203

  Tin học văn phòng

  Office informatics

  5480204

  Tin học viễn thông ứng dụng

  6480204

  Tin học viễn thông ứng dụng

  Applied telecommunication

  5480205

  Tin học ứng dụng

  6480205

  Tin học ứng dụng

  Applied informatics

  5480206

  Xử lý dữ liệu

  6480206

  Xử lý dữ liệu

  Data processing

  5480207

  Lập trình máy tính

  6480207

  Lập trình máy tính

  Computer programming

  5480208

  Quản trị cơ sở dữ liệu

  6480208

  Quản trị cơ sở dữ liệu

  Database administration

  5480209

  Quản trị mạng máy tính

  6480209

  Quản trị mạng máy tính

  Computer network administration

  5480210

  Quản trị hệ thống

   

   

  System administration

  5480211

  Lập trình/Phân tích hệ thống

   

   

  Programming/System analysis

  5480212

  Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính

   

   

  Computer-aided graphic design

  5480213

  Vẽ và thiết kế trên máy tính

  6480213

  Vẽ và thiết kế trên máy tính

  Draw and design on computer

  5480214

  Thiết kế trang Web

  6480214

  Thiết kế trang Web

  Web design

  5480215

  Thiết kế và quản lý Website

   

   

  Web design and administration

  5480216

  An ninh mạng

  6480216

  An ninh mạng

  Network security

  551

  Công nghệ kỹ thuật

  651

  Công nghệ kỹ thuật

  Engineering

  55101

  Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

  65101

  Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

  Architecture and constructional engineering

  5510101

  Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

  6510101

  Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

  Architecture engineering

  5510102

  Công nghệ kỹ thuật giao thông

  6510102

  Công nghệ kỹ thuật giao thông

  Transport works

  5510103

  Công nghệ kỹ thuật xây dựng

  6510103

  Công nghệ kỹ thuật xây dựng

  Constructional engineering

  5510104

  Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

  6510104

  H30ng' ngiTệ icy nìuật cong 'trnnr X'dy

  Construction works engineering

  5510105

  Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

  6510105

  Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

  Construction materials engineering

  5510106

  Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình

   

   

  Construction interior and water works engineering

  5510107

  Công trình thuỷ lợi

   

   

  Irrigation structure

  5510108

  Xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi

  6510108

  Xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi

  Irrigation structure construction and completion

  5510109

  Xây dựng công trình thủy

  6510109

  Xây dựng công trình thủy

  Hydraulic works construction

  5510110

  Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

  6510110

  Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

  Railway works construction and maintenance

  5510111

  Bảo dưỡng, sửa chữa công trình giao thông đường sắt đô thị

  6510111

  Bảo dưỡng, sửa chữa công trình giao thông đường sắt đô thị

  Urban railway works maintenance and repair

  5510112

  Lắp đặt cầu

  6510112

  Lắp đặt cầu

  Bridge installation

  5510113

  Lắp đặt giàn khoan

  6510113

  Lắp đặt giàn khoan

  Drilling platform installation

  5510114

  Xây dựng công trình thủy điện

  6510114

  Xây dựng công trình thủy điện

  Hydroelectric power plant

  5510115

  Xây dựng công trình mỏ

   

   

  Mining site construction

  5510116

  Kỹ thuật xây dựng mỏ

  6510116

  Kỹ thuật xây dựng mỏ

  Mining site construction technique

  5510117

  Trùng tu di tích lịch sử

  6510117

  Trùng tu di tích lịch sử

  Historical site restoration

  5510118

  Kỹ thuật phục chế, gia công nhà gỗ cổ

  6510118

  Kỹ thuật phục chế, gia công nhà gỗ cổ

  Historical wooden house restoration technique

  5510119

  Sửa chữa, bảo trì cảng hàng không...................................................

  6510119

  Sửa chữa, bảo trì cảng hàng không

  Airport maintenance, repair

  5510120

  Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công trình xây dựng

   

   

  Construction site quality control

  5510121

  Công nghệ kỹ thuật hạ tầng đô thị

  6510121

  Công nghệ kỹ thuật hạ tầng đô thị

  Urban infrastructure technology

  55102

  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  65102

  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  Mechanical engineering

  5510201

  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  6510201

  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  Mechanical engineering

  5510202

  Công nghệ kỹ thuật ô tô

  6510202

  Công nghệ kỹ thuật ô tô

  Automobile, tractor engineering

  5510203

  Công nghệ kỹ thuật đầu máy, toa xe

   

   

  Locomotive, wagon engineering

  5510204

  Công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biển

  6510204

  Công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biển

  Ship hull building engineering

  5510205

  Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy

   

   

  Ship hull engineering

  5510206

  Công nghệ kỹ thuật máy nông - lâm nghiệp

   

   

  Agricultural - forestry machine engineering

  5510207

  Công nghệ kỹ thuật máy và thiết bị hóa chất

   

   

  Machinery and chemical equipment engineering

  5510208

  Công nghệ kỹ thuật thuỷ lực

   

   

  Hydraulics engineering

  5510209

  Công nghệ kỹ thuật kết cấu thép

   

   

  Steel structure engineering

  5510210

  Công nghệ kỹ thuật đo lường

   

   

  Measurement engineering

  5510211

  Công nghệ kỹ thuật nhiệt

  6510211

  Công nghệ kỹ thuật nhiệt

  Thermal engineering

  5510212

  Công nghệ chế tạo máy

  6510212

  Công nghệ chế tạo máy

  Tool making engineering

  5510213

  Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ

  6510213

  Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ

  Shipbuilding Technology

  5510214

  Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng toa xe

  6510214

  Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng toa xe

  Carriage production and maintainance engineering

  5510215

  Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng đầu máy

  6510215

  Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng đầu máy

  Tractor production and maintenance engineering

  5510216

  Công nghệ ô tô

  6510216

  Công nghệ ô tô

  Automobile production engineering

  5510217

  Công nghệ hàn

   

   

  Welding engineering

  55103

  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

  65103

  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

  Electric, electronic and telecommunication engineering

  5510301

  Nhiệt điện

   

   

  Thermal electricity

  5510302

  Thuỷ điện

   

   

  Hydro electricity

  5510303

  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

  6510303

  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

  Electric, electronic engineering

  5510304

  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

  6510304

  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

  Mechatronic engineering

  5510305

  Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

  6510305

  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  Automotive engineering

  5510306

  Công nghệ kỹ thuật chiếu sáng đô thị

   

   

  Urban lighting engineering

  5510307

  Công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy

   

   

  Electric ship engineering

  5510308

  Công nghệ kỹ thuật điện đầu máy và toa xe

   

   

  Electric tractor and wagon engineering

  5510309

  Công nghệ kỹ thuật điện máy bay

   

   

  Electric aeroplane engineering

  5510310

  Công nghệ kỹ thuật điện máy mỏ

   

   

  Electric mine machine engineering

  5510311

  Công nghệ kỹ thuật thiết bị y tế

   

   

  Medical equipment engineering

  5510312

  Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

  6510312

  Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

  Electronic, telecommunication engineering

  5510313

  Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời

  6510313

  Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời

  Solar energy system engineering

  5510314

  Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà

  6510314

  Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà

  Electronics and building energy engineering

  5510315

  Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí

  6510315

  Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí

  Mechatronic engineering, heating and air conditioning

  55104

  Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

  65104

  Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

  Chemistry, material, metallurgical and environment engineering

  5510401

  Công nghệ kỹ thuật hoá học

  6510401

  Công nghệ kỹ thuật hoá học

  Chemistry engineering

  5510402

  Công nghệ hoá hữu cơ

   

   

  Organic chemistry engineering

  5510403

  Công nghệ hoá vô cơ

   

   

  Inorganic chemistry engineering

  5510404

  Hoá phân tích

  6510404

  Hoá phân tích

  Analytical chemistry

  5510405

  Công nghệ hoá nhựa

  6510405

  Công nghệ hoá nhựa

  Plastic chemistry technology

  5510406

  Công nghệ hoá nhuộm

  6510406

  Công nghệ hoá nhuộm

  Dyeing chemistry technology

  5510407

  Công nghệ hóa Silicat

   

   

  Silicat chemistry technology

  5510408

  Công nghệ điện hoá

   

   

  Electrochemistry technology

  5510409

  Công nghệ chống ăn mòn kim loại

  6510409

  Công nghệ chống ăn mòn kim loại

  Metal anti-corrosion technology

  5510410

  Công nghệ mạ

  6510410

  Công nghệ mạ

  Plating technology

  5510411

  Công nghệ sơn

   

   

  Painting technology

  5510412

  Công nghệ sơn tĩnh điện

  6510412

  Công nghệ sơn tĩnh điện

  Powder coating technology

  5510413

  Công nghệ sơn điện di

   

   

  Electrophoresis painting technology

  5510414

  Công nghệ sơn ô tô

   

   

  Automobile painting technology

  5510415

  Công nghệ sơn tàu thuỷ

  6510415

  Công nghệ sơn tàu thuỷ

  Ship painting technology

  5510416

  Công nghệ kỹ thuật vật liệu

  6510416

  Công nghệ vật liệu

  Materials engineering

  5510417

  Công nghệ nhiệt luyện

  6510417

  Công nghệ nhiệt luyện

  Annealing technology

  5510418

  Công nghệ đúc kim loại

  6510418

  Công nghệ đúc kim loại

  Metal casting technology

  5510419

  Công nghệ cán, kéo kim loại

  6510419

  Công nghệ cán, kéo kim loại

  Metal rolling, stretching technology

  5510420

  Công nghệ gia công kim loại

   

   

  Metal processing technology

  5510421

  Công nghệ kỹ thuật môi trường

  6510421

  Công nghệ kỹ thuật môi trường

  Environment engineering

  5510422

  Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

  6510422

  Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

  Water resource engineering

  55105

  Công nghệ sản xuất

  65105

  Công nghệ sản xuất

  Industrial production

  5510501

  Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

  6510501

  Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

  Wood pulp and paper production

  5510502

  Công nghệ sản xuất alumin

  6510502

  Công nghệ sản xuất alumin

  Alumin production

  5510503

  Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su

  6510503

  Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su

  Production of rubber products

  5510504

  Công nghệ sản xuất chất dẻo từ Polyme

  6510504

  Công nghệ sản xuất chất dẻo từ Polyme

  Production of polymer products

  5510505

  Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

  6510505

  Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

  Artificial board production

  5510506

  Công nghệ gia công kính xây dựng

  6510506

  Công nghệ gia công kính xây dựng

  Constructional glass manufacturing

  5510507

  Sản xuất vật liệu hàn

  6510507

  Sản xuất vật liệu hàn

  Welding materials production

  5510508

  Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

  6510508

  Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

  Industrial explosive materials

  5510509

  Sản xuất các chất vô cơ

  6510509

  Sản xuất các chất vô cơ

  Inorganic material production

  5510510

  Sản xuất sản phẩm giặt tẩy

  6510510

  Sản xuất sản phẩm giặt tẩy

  Production of washing products

  5510511

  Sản xuất phân bón

  6510511

  Sản xuất phân bón

  Fertilizer production

  5510512

  Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

  6510512

  Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

  Pesticide production

  5510513

  Sản xuất sơn

  6510513

  Sản xuất sơn

  Paint production

  5510514

  Sản xuất xi măng

  6510514

  Sản xuất xi măng

  Cement production

  5510515

  Sản xuất bao bì xi măng

   

   

  Cement package production

  5510516

  Sản xuất gạch Ceramic

  6510516

  Sản xuất gạch Ceramic

  Ceramic brick production

  5510517

  Sản xuất gạch Granit

  6510517

  Sản xuất gạch Granit

  Granit brick production

  5510518

  Sản xuất đá bằng cơ giới

   

   

  Stone mechanic production

  5510519

  Sản xuất vật liệu chịu lửa

   

   

  Flame refractory materials production

  5510520

  Sản xuất vật liệu phụ trợ dùng trong đóng tàu

   

   

  Production of auxiliary materials for shipbuilding

  5510521

  Sản xuất bê tông nhựa nóng

   

   

  Hot asphalt concrete production

  5510522

  Sản xuất sứ xây dựng

  6510522

  Sản xuất sứ xây dựng

  Constructional porcelain production

  5510523

  Sản xuất sản phẩm sứ dân dụng

  6510523

  Sản xuất sản phẩm sứ dân dụng

  Household porcelain production

  5510524

  Sản xuất sản phẩm kính, thuỷ tinh

  6510524

  Sản xuất sản phẩm kính, thuỷ tinh

  Production of glass, crystal products

  5510525

  Sản xuất pin, ắc quy

  6510525

  Sản xuất pin, ắc quy

  Battery production

  5510526

  Sản xuất khí cụ điện

  6510526

  Sản xuất khí cụ điện

  Electric appliance production

  5510527

  Sản xuất sản phẩm cách điện

  6510527

  Sản xuất sản phẩm cách điện

  Production of insulation products

  5510528

  Sản xuất dụng cụ đo điện

  6510528

  Sản xuất dụng cụ đo điện

  Electricity measurement tool

  5510529

  Sản xuất động cơ điện

  6510529

  Sản xuất động cơ điện

  Electric engine production

  5510530

  Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối

  6510530

  Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối

  Power cable and connector

  5510531

  Sản xuất dụng cụ chỉnh hình

  6510531

  Sản xuất dụng cụ chỉnh hình

  Orthopaedic tool production

  5510532

  Sản xuất dụng cụ phục hồi chức năng

  6510532

  Sản xuất dụng cụ phục hồi chức năng

  Rehabilitation tool production

  5510533

  Sản xuất dụng cụ thể thao

  6510533

  Sản xuất dụng cụ thể thao

  Sports equipment production

  5510534

  Sản xuất vật liệu không nung và cốt liệu

  6510534

  Sản xuất vật liệu không nung và cốt

  Non-fired materials production

  5510535

  Sản xuất tấm lợp Fibro xi măng

   

   

  Fibro cement sheet production

  5510536

  Sản xuất gốm xây dựng

  6510536

  Sản xuất gốm xây dựng

  Production of industrial pottery products

  5510537

  Sản xuất sản phẩm gốm dân dụng

  6510537

  Sản xuất sản phẩm gốm dân dụng

  Production of household pottery products

  5510538

  Chế biến mủ cao su

  6510538

  Chế biến mủ cao su

  Latex processing

  55106

  Quản lý công nghiệp

  65106

  Quản lý công nghiệp

  Industrial management

  5510601

  Quản lý sản xuất công nghiệp

  6510601

  Quản lý công nghiệp

  Industrial production management

  5510602

  Công nghệ quản lý chất lượng

   

   

  Quality management technology

  5510603

  Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

  6510603

  Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

  Food quality test

  5510604

  Kiểm nghiệm đường mía

  6510604

  Kiểm nghiệm đường mía

  Sugar test

  5510605

  Kiểm nghiệm bột giấy và giấy

  6510605

  Kiểm nghiệm bột giấy và giấy

  Wood pulp and paper test

  5510606

  Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

  6510606

  Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

  Road bridge quality test and control

  5510607

  Phân tích cơ lý hóa xi măng

  6510607

  Phân tích cơ lý hóa xi măng

  Mechanical and physical analysis of cement properties

  5510608

  Phân tích các sản phẩm alumin và bauxit

  6510608

  Phân tích các sản phẩm alumin và bauxit

  Analysis of alumni and bauxite products

  5510609

  Kiểm tra và phân tích hoá chất

  6510609

  Kiểm tra và phân tích hoá chất

  Test and analysis of chemicals

  5510610

  Giám định khối lượng, chất lượng than

  6510610

  Giám định khối lượng, chất lượng than

  Inspection of coal volume and quality

  5510611

  Đo lường dao động và cân bằng động

  6510611

  Đo lường dao động và cân bằng động

  Vibration and dynamic balance measurement

  5510612

  Kiểm tra phân tích kết cấu thép và kim loại

  6510612

  Kiểm tra phân tích kết cấu thép và kim loại

  Inspection of steel and metal structure

  5510613

  Đo lường và phân tích các thành phần kim loại

  6510613

  Đo lường và phân tích các thành phần kim loại

  Metal properties measurement and analysis

  5510614

  Kiểm nghiệm chất lượng cao su................................................

  6510614

  Kiểm nghiệm chất lượng cao su

  Rubber quality test

  5510615

  Kiểm nghiệm, phân tích gốm, sứ, thủy tinh

  6510615

  Kiểm nghiệm, phân tích gốm, sứ, thủy tinh

  Pottery, porcelain, glass test and analysis

  55107

  Công nghệ dầu khí và khai thác

  65107

  Công nghệ dầu khí và khai thác

  Oil and gas technology and exploitation

  5510701

  Công nghệ kỹ thuật hoá dầu

   

   

  Petrochemical engineering

  5510702

  Khoan khai thác dầu khí

  6510702

  Khoan khai thác dầu khí

  Oil and gas drill

  5510703

  Khoan thăm dò dầu khí

  6510703

  Khoan thăm dò dầu khí

  Oil and gas testing drill

  5510704

  Sản xuất các sản phẩm lọc dầu

  6510704

  Sản xuất các sản phẩm lọc dầu

  Production of oil refinery products

  5510705

  Kỹ thuật phân tích các sản phẩm hoá dầu và lọc dầu

   

   

  Analysis technology of petrochemical and oil refinery products

  5510706

  Kỹ thuật xăng dầu

  6510706

  Kỹ thuật xăng dầu

  Petroleum technology

  5510707

  Phân tích các sản phẩm lọc dầu

  6510707

  Phân tích các sản phẩm lọc dầu

  Oil refinery products analysis

  5510708

  Thí nghiệm các sản phẩm hoá dầu

  6510708

  Thí nghiệm các sản phẩm hoá dầu

  Petrochemical products test

  5510709

  Vận hành thiết bị hoá dầu

  6510709

  Vận hành thiết bị hoá dầu

  Petrochemical products operation

  5510710

  Vận hành trạm phân phối các sản phẩm dầu khí

  6510710

  Vận hành trạm phân phối các sản phẩm dầu khí

  Petroleum product distribution station operation

  5510711

  Vận hành trạm sản xuất khí, khí hoá lỏng

  6510711

  Vận hành trạm sản xuất khí, khí hoá lỏng

  Gas, liquefied gas production station operation

  5510712

  Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

  6510712

  Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

  Oil and gas processing equipment operation

  5510713

  Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

  6510713

  Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

  Oil and gas exploitation equipment operation

  5510714

  Vận hành thiết bị lọc dầu

  6510714

  Vận hành thiết bị lọc dầu

  Oil refinery equipment operation

  5510715

  Vận hành thiết bị sản xuất phân đạm từ khí dầu mỏ

  6510715

  Vận hành thiết bị sản xuất phân đạm từ khí dầu mỏ

  Nitrogenous fertilizer from petroleum gas production equipment operation

  5510716

  Vận hành trạm và đường ống dẫn dầu khí

  6510716

  Vận hành trạm và đường ống dẫn dầu khí

  Petroleum station and pipeline operation

  5510717

  Chọn mẫu và hóa nghiệm dầu khí

  6510717

  Chọn mẫu và hóa nghiệm dầu khí

  Oil and gas sampling and chemical analysis

  5510718

  Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí

  6510718

  Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí

  Oil and gas exploiting equipment

  55108

  Công nghệ kỹ thuật in

  65108

  Công nghệ kỹ thuật in

  Printing engineering

  5510801

  Công nghệ chế tạo khuôn in

  6510801

  Công nghệ chế tạo khuôn in

  Printing form production technology

  5510802

  Công nghệ in

  6510802

  Công nghệ in

  Printing technology

  5510803

  Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm

   

   

  Completing publications technology

  5510804

  Công nghệ chế bản điện tử

   

   

  Electronic publishing technology

   

   

  6510805

  Công nghệ bao bì

  Package technology

  5510806

  Công nghệ gia công bao bì

   

   

  Package processing technology

  5510807

  Công nghệ chế tạo khuôn bế

   

   

  Mouldmaking technology

  55109

  Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

  65109

  Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

  Geological, geophysical and geodesy engineering

  5510901

  Công nghệ kỹ thuật địa chất

  6510901

  Công nghệ kỹ thuật địa chất

  Geological engineering

  5510902

  Công nghệ kỹ thuật trắc địa

  6510902

  Công nghệ kỹ thuật trắc địa

  Geophysical engineering

  5510903

  Địa chất công trình

   

   

  Geological construction site

  5510904

  Địa chất thủy văn

   

   

  Hydrogeology

  5510905

  Địa chất thăm dò khoáng sản

   

   

  Geological mineral exploration

  5510906

  Địa chất dầu khí

   

   

  Geological oil and gas

  5510907

  Trắc địa - Địa hình - Địa chính

  6510907

  Trắc địa - Địa hình - Địa chính

  Geodetics - Geography - Cadastre

  5510908

  Đo đạc bản đồ

  6510908

  Đo đạc bản đồ

  Cartography

  5510909

  Đo đạc địa chính

  6510909

  Đo đạc địa chính

  Cadastral measurement

  5510910

  Trắc địa công trình

  6510910

  Trắc địa công trình

  Geodetic construction site

  5510911

  Quan trắc khí tượng

  6510911

  Quan trắc khí tượng

  Meteorological monitoring

  5510912

  Khảo sát địa hình

  6510912

  Khảo sát địa hình

  Geographic survey

  5510913

  Khảo sát địa chất

  6510913

  Khảo sát địa chất

  Geological survey

  5510914

  Khảo sát thuỷ văn

  6510914

  Khảo sát thuỷ văn

  Hydrological survey

  5510915

  Khoan thăm dò địa chất

  6510915

  Khoan thăm dò địa chất

  Geological drilling exploration

  5510916

  Biên chế bản đồ

   

   

  Mapping

  5510917

  Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

   

   

  Geographic information system

  5510918

  Quản lý thông tin tư liệu địa chính

   

   

  Cadastral information management

  55110

  Công nghệ kỹ thuật mỏ

  65110

  Công nghệ kỹ thuật mỏ

  Mining engineering

  5511001

  Công nghệ kỹ thuật mỏ

  6511001

  Công nghệ kỹ thuật mỏ

  Mining engineering

  5511002

  Công nghệ tuyển khoáng

  6511002

  Công nghệ tuyển khoáng

  Minerals extraction technology

  5511003

  Khai thác mỏ

   

   

  Mining exploitation

  5511004

  Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

  6511004

  Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

  Underground mining technology

  5511005

  Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên

   

   

  Surface mining technology

  5511006

  Vận hành thiết bị sàng tuyển than.............................................

  6511006

  Vận hành thiết bị sàng tuyển than

  Coal preparation machine operation

  5511007

  Vận hành thiết bị sàng tuyển quặng kim loại

  6511007

  Vận hành thiết bị sàng tuyển quặng kim loại

  Metal ores preparation machine operation

  5511008

  Khoan nổ mìn

  6511008

  Khoan nổ mìn

  Drilling blasting

  5511009

  Khoan đào đường hầm

  6511009

  Khoan đào đường hầm

  Tunnel digging and drilling

  5511010

  Khoan khai thác mỏ

  6511010

  Khoan khai thác mỏ

  Mining drilling

  5511011

  Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

  6511011

  Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

  Mine pit machine operation

  5511012

  Vận hành trạm khí hoá than

  6511012

  Vận hành trạm khí hoá than

  Coal gasification station operation

  5511013

  Vận hành, sửa chữa trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò

  6511013

  Vận hành, sửa chữa trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò

  Mine pit water waste treatment station operation and repair

  552

  Kỹ thuật

  652

  Kỹ thuật

  Technology

  55201

  Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

  65201

  Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

  Mechanics and mechanical engineering

  5520101

  Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay

  6520101

  Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay

  Aeroplane mechanical maintenance

  5520102

  Kỹ thuật máy nông nghiệp

  6520102

  Kỹ thuật máy nông nghiệp

  Agricultural machine technology

  5520103

  Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

  6520103

  Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

  Pipe fitting technology

  5520104

  Chế tạo thiết bị cơ khí

  6520104

  Chế tạo thiết bị cơ khí

  Mechanical equipment fabrication

  5520105

  Chế tạo khuôn mẫu

  6520105

  Chế tạo khuôn mẫu

  Mould fabrication

  5520106

  Gia công ống công nghệ

  6520106

  Gia công ống công nghệ

  Technological pipe fabrication

  5520107

  Gia công và lắp dựng kết cấu thép

  6520107

  Gia công và lắp dựng kết cấu thép

  Steel structure fabrication and installation

  5520108

  Gia công khuôn dưỡng và phóng dạng tàu thuỷ

  6520108

  Gia công khuôn dưỡng và phóng dạng tàu thuỷ

  Mould manufacturing and ship form design

  5520109

  Gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủy

  6520109

  Gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủy

  Ship pipe system fabrication and assembly

  5520110

  Gia công và lắp ráp nội thất tàu thủy

  6520110

  Gia công và lắp ráp nội thất tàu thủy

  Ship interior fabrication and assembly

  5520111

  Lắp ráp ô tô

  6520111

  Lắp ráp ô tô

  Automobile assembly

  5520112

  Lắp ráp hệ thống động lực tàu thuỷ

  6520112

  Lắp ráp hệ thống động lực tàu thuỷ

  Ship motor engine system assembly

  5520113

  Lắp đặt thiết bị cơ khí

  6520113

  Lắp đặt thiết bị cơ khí

  Mechanical equipment assembly

  5520114

  Lắp đặt thiết bị lạnh

  6520114

  Lắp đặt thiết bị lạnh

  Refrigeration equipment assembly

  5520115

  Cơ khí động lực

   

   

  Motive engineering

  5520116

  Cơ khí hóa chất

   

   

  Chemical engineering

  5520117

  Cơ khí chế tạo

   

   

  Mechanical engineering

  5520118

  Cơ - Điện mỏ

   

   

  Mechanical - Electric mine

  5520119

  Cơ - Điện tuyển khoáng

   

   

  Mechanical - Electric minerals preparation

  5520120

  Cơ - Điện nông nghiệp

   

   

  Mechanical - Electric agriculture

  5520121

  Cắt gọt kim loại

  6520121

  Cắt gọt kim loại

  Metal cutting

  5520122

  6520122

  Bending

  5520123

  Hàn

  6520123

  Hàn

  Welding

  5520124

  Rèn, dập

  6520124

  Rèn, dập

  Forging, stamping

  5520125

  Nguội chế tạo

  6520125

  Nguội chế tạo

  Cold fabrication

  5520126

  Nguội sửa chữa máy công cụ

  6520126

  Nguội sửa chữa máy công cụ

  Machine tool cold repair

  5520127

  Nguội lắp ráp cơ khí

  6520127

  Nguội lắp ráp cơ khí

  Cold mechanical assembly

  5520128

  Sửa chữa, lắp ráp xe máy

   

   

  Motorbike repair, assembly

  5520129

  Sửa chữa, vận hành tàu cuốc

   

   

  Wheel loader repair, operation

  5520130

  Sửa chữa máy tàu biển

  6520130

  Sửa chữa máy tàu biển

  Marine ship engine repair

  5520131

  Sửa chữa máy tàu thuỷ

  6520131

  Sửa chữa máy tàu thuỷ

  Ship engine repair

  5520132

  Sửa chữa thiết bị dệt

  6520132

  Sửa chữa thiết bị dệt

  Weaving machine repair

  5520133

  Sửa chữa thiết bị may

  6520133

  Sửa chữa thiết bị may

  Sewing machine repair

  5520134

  Sửa chữa thiết bị chế biến gỗ

  6520134

  Sửa chữa thiết bị chế biến gỗ

  Wood processing machine repair

  5520135

  Sửa chữa thiết bị chế biến đường.........................................

  6520135

  Sửa chữa thiết bị chế biến đường

  Sugar processing machine repair

  5520136

  Sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm

  6520136

  Sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm

  Food processing machine repair

  5520137

  Sửa chữa cơ khí ngành giấy

  6520137

  Sửa chữa cơ khí ngành giấy

  Paper mechanical repair

  5520138

  Sửa chữa thiết bị in

  6520138

  Sửa chữa thiết bị in

  Printing machine repair

  5520139

  Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò

  6520139

  Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò

  Mining, mine pit machine repair

  5520140

  Sửa chữa cơ máy mỏ

  6520140

  Sửa chữa cơ máy mỏ

  Mining machine repair

  5520141

  Sửa chữa thiết bị hoá chất

  6520141

  Sửa chữa thiết bị hoá chất

  Chemical equipment repair

  5520142

  Sửa chữa thiết bị luyện kim

  6520142

  Sửa chữa thiết bị luyện kim

  Metallurgical equipment repair

  5520143

  Sửa chữa thiết bị khoan dầu khí

  6520143

  Sửa chữa thiết bị khoan dầu khí

  Oil and gas drilling equipment repair

  5520144

  Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

  6520144

  Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

  Oil and gas processing equipment

  5520145

  Sửa chữa máy nâng chuyển

  6520145

  Sửa chữa máy nâng chuyển

  Lifting equipment repair

  5520146

  Sửa chữa máy thi công xây dựng

  6520146

  Sửa chữa máy thi công xây dựng

  Constructional equipment repair

  5520147

  Sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí xi măng

  6520147

  Sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí xi măng

  Cement mechanical equipment repair, installation

  5520148

  Sửa chữa cơ khí động lực

   

   

  Motive engine repair

  5520149

  Bảo trì thiết bị cơ điện

  6520149

  Bảo trì thiết bị cơ điện

  Electromechanical equipment maintenance

  5520150

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ điện

   

   

  Electromechanical equipment maintenance and repair

  5520151

  Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

  6520151

  Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

  Mechanical equipment system maintenance

  5520152

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

   

   

  Mechanical equipment maintenance and repair

  5520153

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị luyện kim

   

   

  Metallurgical equipment maintenance and repair

  5520154

  Bảo trì hệ thống thiết bị cảng hàng không

  6520154

  Bảo trì hệ thống thiết bị cảng hàng không

  Airport equipment maintenance

  5520155

  Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

  6520155

  Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

  Industrial equipment system

   

   

  6520156

  Bảo dưỡng công nghiệp

  Industrial maintenance

  5520157

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt

  6520157

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt

  Thermal equipment maintenance and repair

  5520158

  Bảo trì và sửa chữa máy công cụ

   

   

  Tool machine maintenance and repair

  5520159

  Bảo trì và sửa chữa ô tô

  6520159

  Bảo trì và sửa chữa ô tô

  Automobile maintenance and repair

  5520160

  Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô

   

   

  Automobile frame maintenance and repair

  5520161

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ giới hạng nặng

   

   

  Heavy mechanical equipment maintenance and repair

  5520162

  Bảo trì và sửa chữa xe máy

   

   

  Motorbike maintenance and repair

  5520163

  Bảo dưỡng, sửa chữa tàu điện

  6520163

  Bảo dưỡng, sửa chữa tàu điện

  Electric train maintenance and repair

  5520164

  Bảo trì và sửa chữa đầu máy, toa xe

   

   

  Locomotive, wagon maintenance and repair

  5520165

  Bảo trì và sửa chữa máy bay

   

   

  Aeroplane maintenance and repair

  5520166

  Bảo trì và sửa chữa máy tàu thủy

   

   

  Ship engine maintenance and repair

  5520167

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị vô tuyến vận tải

   

   

  Transport radio equipment maintenance and repair

  5520168

  Bảo trì và sửa chữa hệ thống kỹ thuật vô tuyến khí tượng

   

   

  Meteorological radio system maintenance and repair

  5520169

  Bào trì và sửa chữa máy xây dựng và máy nâng chuyển

   

   

  Construction and lifting machine maintenance and repair

  5520170

  Bảo trì và sửa chữa máy, thiết bị công nghiệp

   

   

  Industrial equipment, machine maintenance and repair

  5520171

  Bảo trì và sửa chữa máy nông lâm nghiệp

   

   

  Agriculture - forestry equipment, machine maintenance and repair

  5520172

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm

   

   

  Food production machine maintenance and repair

  5520173

  Bảo trì và sửa chữa máy mỏ và thiết bị hầm lò

   

   

  Mining and mine pit machine maintenance and repair

  5520174

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị sợi - dệt

   

   

  Textile machine maintenance and

  5520175

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị may

   

   

  Sewing machine maintenance and repair

  5520176

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị hoá chất

   

   

  Chemical machine maintenance and repair

  5520177

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị khoan dầu khí

   

   

  Oil and gas drilling machine maintenance and repair

  5520178

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

   

   

  Oil and gas processing machine maintenance and repair

  5520179

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị sản xuất các sản phẩm da

   

   

  Leather products production machine maintenance and repair

  5520180

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị in

   

   

  Printing machine maintenance and repair

  5520181

  Bảo trì và sửa chữa thiết bị y tế

   

   

  Medical machine maintenance and repair

  5520182

  Vận hành cần, cầu trục

  6520182

  Vận hành cần, cầu trục

  Crane operation

  5520183

  Vận hành máy thi công nền

  6520183

  Vận hành máy thi công nền

  Surface constructional machine operatio

  5520184

  Vận hành máy thi công mặt đường

  6520184

  Vận hành máy thi công mặt đường

  Road surface constructional machine operation

  5520185

  Vận hành máy xây dựng

  6520185

  Vận hành máy xây dựng

  Constructional machine operation

  5520186

  Vận hành máy đóng cọc và khoan cọc nhồi

   

   

  Pile driving and pile drilling operation

  5520187

  Vận hành máy nông nghiệp

   

   

  Agricultural machine operation

  5520188

  Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

  6520188

  Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

  Railway construction machine operation and repair

  5520189

  Vận hành, sửa chữa máy tàu cá

  6520189

  Vận hành, sửa chữa máy tàu cá

  Fishing ship machine operation and

  5520190

  Vận hành máy và thiết bị hoá chất

  6520190

  Vận hành máy và thiết bị hoá chất

  Chemical equipment and machine operation

  5520191

  Điều khiển tàu cuốc

  6520191