hieuluat

01/VBHN-BQP năm 2018 Thông tư quy định công tác tuyển sinh các trường Quân đội

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 42/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội
  Ban hành: 27/02/2017 Hiệu lực: 14/04/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Thông tư 24/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội và Thông tư 42/2017/TT-BQP ngày 27/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội
  Ban hành: 10/03/2018 Hiệu lực: 15/04/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  03
  Thông tư 17/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội
  Ban hành: 11/03/2016 Hiệu lực: 01/05/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X