hieuluat

Công văn 10352/SGTVT-KT về việc người lao động di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:10352/SGTVT-KTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Quang Lâm
  Ngày ban hành:30/09/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/09/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông, COVID-19
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  _________

  Số: 10352/SGTVT-KT
  V/v:
  Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2021

   

   

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.

   

  Căn cứ Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục kiểm soát người ra, vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An;

  Căn cứ Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh;

  Căn cứ Công văn số 8167/BYT-MT ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế góp ý dự thảo Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 05 lĩnh vực trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hòa Bình tại cuộc họp ngày 30 tháng 9 năm 2021;

  Sở Giao thông vận tải đã hoàn chỉnh phương án tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

  Sở Giao thông vận tải kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận và có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh để xem xét thống nhất phối hợp thực hiện./.

  (Đính kèm: Dự thảo phương án và Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh).

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - TT TU “để báo cáo”;

  - TT UBNDTP “để báo cáo”;

  - Công an TP; Sở Y tế;

  - SGTVT (BGĐ);

  - P. QLVTĐB; GTĐT, KTHT;

  - Lưu: VT, KTHT. L10.

  GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

  Trần Quang Lâm

   

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  _________

  Số:     /UBND-ĐT
  Về tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 10 năm 2021

   
   

   

  DỰ THẢO

   

  Kính gửi:

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

   

  Căn cứ Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục kiểm soát người ra, vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An;

  Căn cứ Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh;

  Thực hiện Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Giao thông thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh tham mưu điều chỉnh dự thảo Phương án tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh (đính kèm Công văn này).

  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh xem xét, thống nhất thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn. Thời gian thực hiện: từ ngày 05 tháng 10 năm 2021. /.

   

  Nơi nhận: (kèm Phương án)

  - Như trên;

  - Thường trực Chính phủ;

  - Bộ Giao thông vận tải;

  - Thường trực Thành ủy;

  - Thường trực HĐNDTP;

  - TTUB: CT, các PCT;

  - Các Sở: GTVT, Y tế, LĐTB&XH;

  - Công an TP; Bộ Tư lệnh TP;

  - UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức;

  - BQL các KCX và CN (Hepza);

  - BQL Khu Công nghệ cao TP;

  - VPUB: CVP, các PCVP;

  - Phòng TH, KT, VX, ĐT;

  - Lưu: VT, (ĐT-HS)

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Lê Hòa Bình

   

   

   

  DỰ THẢO

   

  PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CHUYỂN GIỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN

  (Đính kèm theo Công văn số____________ ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

   

  1. Vận chuyển bằng xe ô tô giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận:

  a. Đối tượng vận chuyển: là công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh) đến trụ sở sản xuất đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

  - Công nhân, chuyên gia khi di chuyển phải đáp ứng điều kiện: Là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 06 tháng hoặc đã tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 (ít nhất 01 mũi đối với loại vac xin tiêm 02 mũi và 14 ngày sau tiêm);

  - Có kết quả xét nghiệm (SARS-CoV-2) âm tính (định kỳ 07 ngày/lần).

  b. Phương thức nhận diện quản lý phương tiện:

  - Các đơn vị (có trụ sở đóng trên địa bàn Thành phố) xây dựng phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia, thông qua đơn vị đầu mối (Ban Quản lý khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện) đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động gửi đến Sở Giao thông vận tải Thành phố để cấp giấy (văn bản, giấy nhận diện theo mẫu Phụ lục đính kèm) tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh.

  - Đối với các đơn vị (có trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh): xây dựng phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia và đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động gửi đến Sở Giao thông vận tải các tỉnh để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh (văn bản, nhận diện theo mẫu Phụ lục đính kèm).

  c. Tiêu chí an toàn trong hoạt động vận tải:

  - Người phục vụ, người điều khiển phương tiện:

  + Là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 06 tháng hoặc Đã tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 (ít nhất 01 mũi đối với loại vac xin tiêm 02 mũi và 14 ngày sau tiêm).

  + Có kết quả xét nghiệm (SARS-CoV-2) âm tính (định kỳ 07 ngày/lần).

  - Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập.

  - Trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 70% nồng độ cồn) cho hành khách, dung dịch khử khuẩn cho phương tiện và thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải.

  - Trên phương tiện có thông tin khuyến cáo và hướng dẫn người lao động, hành khách và người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 theo quy định

  -  Mức độ thông thoáng của phương tiện: Mở cửa toàn bộ, không sử dụng máy lạnh hoặc đóng kín cửa, sử dụng máy lạnh từ 26 độ C trở lên.

  -  Mật độ người tập trung trên phương tiện vận tải (bao gồm nhân viên phục vụ và người điều khiển phương tiện): Vận chuyển không quá 50% sức chứa của phương tiện.

  -  Vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến.

  2.  Trường hợp sử dụng xe cá nhân (ô tô, mô tô, xe gắn máy):

  -  Là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 06 tháng hoặc Đã tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 (ít nhất 01 mũi đối với loại vac xin tiêm 02 mũi và 14 ngày sau tiêm).

  -  Có kết quả xét nghiệm (SARS-CoV-2) âm tính định kỳ 07 ngày/lần.

  3. Phương thức nhận diện, kiểm soát: người tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động); trường hợp không có mã QR, xuất trình một trong các giấy tờ sau: (1) Là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 06 tháng; (2) Đã tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 (ít nhất 01 mũi đối với loại vac xin tiêm 02 mũi và 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

  ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH

   

  Công văn 10352/SGTVT-KT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

   

  Công văn 10352/SGTVT-KT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X