hieuluat

Công văn 11005/BGTVT-ATGT nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý IV năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:11005/BGTVT-ATGTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Đình Thọ
  Ngày ban hành:30/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  ----------

  Số: 11005/BGTVT-ATGT
  V/v: triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý IV năm 2020.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

   

   

  Kính gửi:

  - Các Vụ: Pháp chế, An toàn giao thông, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải;
  - Thanh tra Bộ;
  - Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
  - Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;
  - Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1467/TTg-CN ngày 23 tháng 10 năm 2020 về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý IV năm 2020, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

  1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trọng tâm là hoàn thiện Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) theo ý kiến của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

  2. Vụ An toàn giao thông

  - Nghiên cứu, xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ theo hướng bổ sung quy định xử phạt đối với chủ phương tiện và người đứng đầu đơn vị kinh doanh vận tải có lỗi để người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

  - Tiếp tục tham mưu cho Bộ chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, đồng thời xây dựng báo cáo kết quả 05 năm thực hiện của Bộ Giao thông vận tải về Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông;

  - Tập trung tham mưu cho Bộ xây dựng, hoàn thiện và trình Chính phủ Đề án “Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”, đáp ứng yêu cầu quản lý an toàn giao thông đường bộ trong thời kỳ mới.

  3. Vụ Vận tải: nắm sát tình hình và kịp thời tham mưu cho Bộ để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, phục hồi tăng trưởng trở lại trong các hoạt động kinh doanh vận tải; đồng thời tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid - 19, bảo đảm chất lượng và an toàn giao thông đối với đơn vị kinh doanh vận tải.

  4. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông: tiếp tục triển khai kế hoạch bảo trì, bảo đảm an toàn giao thông cho kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên cao nhất nguồn lực để bảo đảm giao thông và khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa, lũ gây ra.

  5. Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Thanh tra giao thông các địa phương

  - Lập kế hoạch cao điểm thanh tra, kiểm tra tải trọng xe tại một số địa bàn, trên các tuyến quốc lộ trọng điểm có nhiều xe tải nặng và xe quá tải hoạt động;

  - Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải trong việc chấp hành quy định về hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, quản lý phương tiện.

  6. Tổng cục Đường bộ Việt Nam

  - Triển khai nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến để quản lý hiệu quả phương tiện và người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải (về thời gian lái xe, hành trình của phương tiện); phát huy hiệu quả việc quản lý thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện để kiểm soát hoạt động thực tế của phương tiện khi tham gia giao thông, thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc trong ngày của lái xe, cung cấp thông tin cho các đơn vị chức năng xử lý các vi phạm theo quy định;

  - Chỉ đạo các Cục Quản lý đường bộ tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe trên hệ thống quốc lộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016;

  - Chủ động đánh giá, xác định và khắc phục ngay các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh; tập trung cao độ các nguồn lực (thiết bị, nhân lực) để khắc phục nhanh nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên hệ thống quốc lộ.

  7. Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông: đẩy nhanh tiến độ và kiểm soát chặt chất lượng thi công các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải; triển khai theo tiến độ các dự án thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông. Đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất; nỗ lực cao nhất để hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong Quý IV năm 2020.

  8. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  - Tăng cường khai thác và phát huy hiệu quả thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện để kiểm soát hoạt động thực tế của các phương tiện khi tham gia giao thông, thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc trong ngày của lái xe, xử lý nghiêm đối với các vi phạm theo quy định;

  - Tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016;

  - Phối hợp với Thanh tra Bộ Giao thông vận tải xây dựng, triển khai kế hoạch cao điểm thanh tra, kiểm tra tải trọng xe tại một số địa bàn, trên các tuyến quốc lộ trọng điểm có nhiều xe tải nặng và xe quá tải hoạt động; tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn quản lý trong việc chấp hành các quyết định về hoạt động kinh doanh vận tải, quản lý phương tiện;

  - Ưu tiên cao nhất các nguồn lực để bảo đảm giao thông và khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa, lũ gây ra trên các tuyến đường bộ do địa phương quản lý; bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

  Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
  - Lưu: VT, ATGT (3).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Đình Thọ

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
  Ban hành: 25/11/2016 Hiệu lực: 25/11/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
  Ban hành: 30/12/2019 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Công văn 1467/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý IV năm 2020
  Ban hành: 23/10/2020 Hiệu lực: 23/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 11005/BGTVT-ATGT nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý IV năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu:11005/BGTVT-ATGT
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:30/10/2020
  Hiệu lực:30/10/2020
  Lĩnh vực:Giao thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Đình Thọ
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X