hieuluat

Công văn 4103/BGTVT-VT triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4103/BGTVT-VTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Anh Tuấn
  Ngày ban hành:28/04/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/04/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  _________

  Số: 4103/BGTVT-VT
  V/v: Triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi

  - Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

  - Cục Hàng không Việt Nam;

  - Cục Đường sắt Việt Nam;

  - Cục Hàng hải Việt Nam;

  - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

  - Cục Y tế giao thông vận tải;

  - Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai.

   

  Triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 28 tháng 4 năm 2020, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

  I. Nguyên tắc chung

  1. Thời gian áp dụng: từ 00 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

  2. Hoạt động vận chuyển hành khách thuộc 02 nhóm địa phương: nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp sẽ thực hiện theo Kế hoạch cụ thể được nêu tại Mục II dưới đây.

  3. Đối với vận tải hành khách liên tỉnh, trường hợp thay đổi về tần suất hoặc hạn chế điểm đến theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách điều chỉnh cho phù hợp.

  4. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam theo dõi, kịp thời hướng dẫn những vấn đề phát sinh trong phạm vi quản lý.

  5. Giao Cục Y tế giao thông vận tải chủ trì:

  - Hướng dẫn Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam hướng dẫn việc giãn cách trên các phương tiện vận tải để vừa  đảm bảo phòng, chống dịch vừa thực hiện hiệu quả việc vận chuyển hành khách nhằm phát triển kinh tế.

  - Hướng dẫn Cục Hàng không Việt Nam thực hiện áp dụng các biện pháp giãn cách phù hợp với đặc thù ngành hàng không để vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa thực hiện hiệu quả việc vận chuyển hanh khách nhằm phát triển kinh tế.

  II. Kế hoạch cụ thể

  1. Lĩnh vực Hàng không

  a) Thời gian áp dụng: từ 00 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020

  - Đường bay Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay 28 chuyến (khứ hồi)/ngày.

  - Các đường bay Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay 08 chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay.

  - Các đường bay đi các địa phương khác: tổng tần suất chuyến bay 08 chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay.

  b) Thời gian áp dụng: từ 00 giờ 00 ngày 01 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2020

  - Đường bay Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay 36 chuyến (khứ hồi)/ngày.

  - Các đường bay Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay 12 chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay.

  - Các đường bay khác: theo nhu cầu của hãng hàng không.

  c) Thời gian áp dụng: từ 00 giờ 00 ngày 16 tháng 5 năm 2020

  - Đường bay Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay 52 chuyến (khứ hồi)/ngày.

  - Các đường bay Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay 20 chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay.

  - Các đường bay khác: theo nhu cầu của hãng hàng không.

  2. Lĩnh vực Đường bộ

  a) Vận tải hành khách nội tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch và vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh; UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 02 đầu tuyến thống nhất việc hoạt động đối với tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt liên tỉnh.

  b) Vận tải hành khách liên tỉnh:

  - Đối với vận chuyển hành khách tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Nhóm có nguy cơ: Vận tải hành khách cố định liên tỉnh được hoạt động nhưng không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.

  - Đối với vận chuyển hành khách tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Nhóm có nguy cơ thấp: Các đơn vị kinh doanh vận tải cố định liên tỉnh được hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.

  3. Lĩnh vực Đường sắt

  a) Thời gian áp dụng: từ 00 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2020.

  - Tuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh: chỉ được khai thác tối đa 05 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Vinh: chỉ khai thác tối đa 03 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Đồng Hới: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Sài Gòn - Nha Trang: chỉ khai thác tối đa 03 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết: chỉ khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Hải Phòng: chỉ khai thác tối đa 04 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Yên Bái: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Quán Triều: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  b) Thời gian áp dụng: từ 00 giờ 00 ngày 04 tháng 5 năm 2020

  - Tuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh: chỉ được khai thác tối đa 05 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Vinh: chỉ khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Đồng Hới: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng: chỉ khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết: chỉ khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Sài Gòn - Nha Trang: chỉ khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Hải Phòng: chỉ khai thác tối đa 04 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Yên Bái: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Lào Cai: chỉ khai thác tối đa 03 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Quán Triều: chỉ khai thác tối đa 01 đôi tàu khách/ngày.

  - Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng: chỉ khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày.

  4. Lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy nội địa

  - Vận tải hành khách nội tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

  - Vận tải hành khách liên tỉnh; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp triển khai các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, vận tải hành khách ngang sông liên tỉnh nhưng phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo về phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

  Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - BCĐQG về phòng, chống dịch Covid-19;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Các Thứ trưởng;

  - Văn phòng Bộ;

  - Cổng TTĐT Bộ GTVT;

  - Lưu: VT, VTải (Tu3).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Lê Anh Tuấn

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  Ban hành: 24/04/2020 Hiệu lực: 24/04/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X