hieuluat

Công văn 4579/SGTVT-QLVT Hà Nội thực hiện Quyết định 1777/QĐ-BGTVT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4579/SGTVT-QLVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đào Việt Long
  Ngày ban hành:12/10/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:12/10/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông, COVID-19
 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  ________

  Số: 4579/SGTVT-QLVT
  V/v:
  Thực hiện Quyết định 1777/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

   

   

   

  Kính gửi:

  - Công ty CP Bến xe Hà Nội;

  - Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội;

  - Công ty CP đầu tư phát triển ngành nước và môi trường;

  - Các đơn vị vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định;

  - Phòng Quản lý vận tải;

  - Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

   

  Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (Văn bản đính kèm).

  Căn cứ Văn bản số 7259/TCĐBVN-VT ngày 11/10/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

  Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan triển khai những nội dung sau :

  1. Đơn vị vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định

  - Quán triệt thực hiện nội dung Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT; Xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách bao gồm: tuyến, hành trình, chuyến, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe... đáp ứng các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về phòng, chống dịch COVID-19 để được Sở Giao thông vận tải Hà Nội, bến xe đồng ý triển khai thực hiện; phương tiện phải niêm yết, quản lý mã QRCode trên phương tiện được phép hoạt động để phục vụ công tác kiểm soát dịch; hành khách phải quét mã QRcode khi lên xe.

  - Từ chối phục vụ (không bán vé) cho hành khách không đảm bảo quy định tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT.

  - Lập Danh sách hành khách đi xe (theo Phụ lục đính kèm); giao lái xe, nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách đi xe tự kê khai, thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định của Bộ Y tế và quy định cụ thể của từng địa phương, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng; lưu bản chính Danh sách hành khách đi xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi; sao gửi Danh sách hành khách đi xe sau khi kết thúc chuyến đi và cung cấp ngay cho bến xe đến để tổng hợp về Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

  - Giao nhiệm vụ cho bộ phận theo dõi an toàn của đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT, hàng ngày tổng hợp các số liệu về phương tiện hoạt động, hành khách trên tuyến, các vướng mắc phát sinh ... báo cáo về Sở Giao thông vận tải Hà Nội trước 13h00 hàng ngày;

  2. Đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn Thành phố

  - Niêm yết công khai và tuyên truyền Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT cho hành khách đi và đến tại bến xe, đồng thời quán triệt thực hiện thống nhất đến tất cả các đối tượng và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có liên quan tại bến xe chuẩn bị phương án và các điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu phục vụ hành khách từ trước khi bắt đầu mua vé cho tới khi kết thúc chuyến xe và về đến nơi cư trú đảm bảo kiểm soát, thích ứng an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng theo quy định cụ thể của địa phương và quy định tạm thời tại Quyết định này;

  - Từ chối phục vụ (không bán vé) cho hành khách không đảm bảo quy định tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT.

  - Xây dựng phương án, kế hoạch đón trả hành khách và thống nhất lựa chọn phương án tổ chức vận tải của đơn vị vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định tham gia đăng ký khai thác chuyến xe phù hợp với lưu lượng dự kiến do Sở Giao thông vận tải Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia công bố thí điểm tạm thời từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021.

  - Thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin danh sách hành khách đi xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày phương tiện của đơn vị vận tải trả khách và kết thúc chuyến xe tại bến để tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải Hà Nội cung cấp cho cơ quan chức năng phục vụ công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu; Báo cáo lượng khách thực tế đi, đến bến xe và tình hình hoạt động tại bến xe trong thời gian thí điểm về Sở Giao thông vận tải Hà Nội trước 13h00 hàng ngày để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Giao thông vận tải.

  3. Thanh tra Sở Giao thông vận tải

  - Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động vận tải trong thời gian thí điểm, báo cáo kết quả về Sở Giao thông vận tải Hà Nội (qua Phòng Quản lý vận tải) trước 13h00 hàng ngày.

  4. Phòng Quản lý vận tải

  - Thu thập thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động vận tải theo Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT trong thời gian thực hiện thí điểm, tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở trong công tác quản lý để kịp thời báo cáo nhanh trước 15h00 hàng ngày đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo mẫu tại Văn bản số 7259/TCĐBVN-VT và báo cáo UBND Thành phố, Bộ Giao thông vận tải.

  Do thời gian rất gấp, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ Giao thông vận tải;

  - UBND Thành phố;

  - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; (Để báo cáo)

  - Đ/c Giám đốc Sở;

  - Website Sở;

  - Lưu VT, QLVT.

  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

   

  Đào Việt Long

   

   

   

  PHỤ LỤC DANH SÁCH HÀNH KHÁCH ĐI XE1

  (Ban hành kèm theo Công Văn số: 4579/SGTVT-QLVT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội)

   

  TT

  Họ và tên

  Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân

  Số điện thoại

  Địa chỉ nơi đi2

  Địa chỉ nơi đến3

  Ký/ghi rõ họ tên

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

  -----------------

  1 Danh sách hành khách đi trên xe được sử dụng cho từng lượt chuyến.

  2 Ghi rõ địa chỉ số nhà, đường/tổ dân phố, xã/phường, quận/huyện/thành phố, tỉnh/thành phố.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4579/SGTVT-QLVT Hà Nội thực hiện Quyết định 1777/QĐ-BGTVT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội
  Số hiệu:4579/SGTVT-QLVT
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:12/10/2021
  Hiệu lực:12/10/2021
  Lĩnh vực:Giao thông, COVID-19
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đào Việt Long
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X