hieuluat

QCVN 49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển-Sửa đổi 1:2017

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 15/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển, mã số đăng ký: QCVN 99:2017/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 2: 2017 QCVN 21:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 42:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 81:2014/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 49:2012/BGTVT
  Ban hành: 04/04/2018 Hiệu lực: 01/12/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển
  Ban hành: 26/12/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Tiêu chuẩn bị thay thế
  03
  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2010/BTNMT Nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển
  Ban hành: 29/12/2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  04
  Thông tư 33/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển
  Ban hành: 19/04/2011 Hiệu lực: 03/06/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  VB được dẫn chiếu
  05
  Thông tư 39/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 06/12/2016 Hiệu lực: 01/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu
 • Văn bản đang xem

  QCVN 49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển-Sửa đổi 1:2017

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu:QCVN 49:2012/BGTVT/SĐ1:2017
  Loại văn bản:Quy chuẩn Việt Nam
  Ngày ban hành:04/04/2018
  Hiệu lực:01/12/2018
  Lĩnh vực:Giao thông
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X