hieuluat

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng đò, phà tỉnh Sóc Trăng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc TrăngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:13/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Trí
  Ngày ban hành:29/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:22/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH SÓC TRĂNG

  -------

  Số: 13/2018/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Sóc Trăng, ngày 29 tháng 5 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH

  V/V QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐÒ, PHÀ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

  ---------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

  Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

  Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Quyết định này quy định khung giá dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý; giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  2. Đối tượng áp dụng

  a) Các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép đầu tư xây dựng, hoạt động và quản lý, khai thác các bến đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được thu theo mức giá quy định tại Quyết định này.

  b) Người đi bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các loại xe tương tự phải trả tiền theo mức giá quy định tại Điều 3, trừ các đối tượng được quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

  Điều 2. Đối tượng được miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đò, phà

  Thực hiện theo quy định đối với các trường hợp được miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đò, phà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Điều 3. Giá dịch vụ sử dụng đò, phà

  1. Mức giá qua đò, phà được áp dụng ngày và đêm.

  2. Các mức giá được tính đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, bảo hiểm phương tiện và bảo hiểm hành khách khi qua đò, phà; đối với xe ô tô, mức giá không bao gồm hành khách trên xe.

  3. Giá dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý (theo khung giá).

  Số thứ tự

  Đối tượng thu

  Đơn vị tính

  Khung giá

  Tối thiểu

  Tối đa

  I

  Đối với đò, phà có khoảng cách chiều dài giữa 02 đầu bến dưới 300 mét

  1

  Hành khách

  đồng/lượt

  1.000

  2.000

  2

  Hành khách mua vé tháng

  đồng/tháng

  20.000

  40.000

  3

  Hành khách đi xe đạp

  đồng/lượt

  2.000

  3.000

  4

  Hành khách đi xe đạp mua vé tháng

  đồng/tháng

  40.000

  60.000

  5

  Hành khách đi xe gắn máy (nếu đi 02 người thì người còn lại phải mua vé theo giá hành khách)

  đồng/lượt

  3.000

  4.000

  6

  Hành khách đi xe gắn máy mua vé tháng

  đồng/tháng

  60.000

  80.000

  7

  Xe ô tô từ 4 đến 5 ghế

  đồng/lượt

  14.000

  15.000

  8

  Xe ô tô từ 6 đến dưới 12 ghế

  đồng/lượt

  19.000

  20.000

  9

  Xe ô tô từ 12 đến dưới 30 ghế

  đồng/lượt

  24.000

  25.000

  10

  Xe ô tô từ 30 ghế trở lên

  đồng/lượt

  29.000

  30.000

  11

  Xe ô tô tải dưới 2,5 tấn

  đồng/lượt

  19.000

  20.000

  12

  Xe ô tô tải từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn

  đồng/lượt

  24.000

  25.000

  13

  Xe ô tô tải từ 5 tấn đến 8 tấn

  đồng/lượt

  29.000

  30.000

  14

  Trường hợp cần thuê bao chuyến

  đồng/chuyến

  59.000

  60.000

  15

  Hàng hóa từ 50 kg trở lên (tùy theo trọng lượng, đơn vị tính: đồng/01 đơn vị tính 50 kg)

  đồng/kg/lượt

  1.000

  2.000

  II

  Đối với đò, phà có khoảng cách chiều dài giữa 02 đầu bến từ 300 mét đến dưới 1.000 mét

  1

  Hành khách

  đồng/lượt

  2.000

  3.000

  2

  Hành khách mua vé tháng

  đồng/tháng

  40.000

  60.000

  3

  Hành khách đi xe đạp

  đồng/lượt

  3.000

  4.000

  4

  Hành khách đi xe đạp mua vé tháng

  đồng/tháng

  60.000

  80.000

  5

  Hành khách đi xe gắn máy (nếu đi 02 người thì người còn lại phải mua vé theo giá hành khách)

  đồng/lượt

  5.000

  6.000

  6

  Hành khách đi xe gắn máy mua vé tháng

  đồng/tháng

  80.000

  100.000

  7

  Xe ô tô từ 4 đến 5 ghế

  đồng/lượt

  29.000

  30.000

  8

  Xe ô tô từ 6 đến dưới 12 ghế

  đồng/lượt

  39.000

  40.000

  9

  Xe ô tô từ 12 đến dưới 30 ghế

  đồng/lượt

  49.000

  50.000

  10

  Xe ô tô từ 30 ghế trở lên

  đồng/lượt

  59.000

  60.000

  11

  Xe ô tô tải dưới 2,5 tấn

  đồng/lượt

  34.000

  35.000

  12

  Xe ô tô tải từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn

  đồng/lượt

  49.000

  50.000

  13

  Xe ô tô tải từ 5 tấn đến 8 tấn

  đồng/lượt

  59.000

  60.000

  14

  Trường hợp cần thuê bao chuyến

  đồng/chuyến

  119.000

  120.000

  15

  Hàng hóa từ 50 kg trở lên (tùy theo trọng lượng, đơn vị tính: đồng/01 đơn vị tính 50 kg)

  đồng/kg/lượt

  2.000

  3.000

  III

  Đối với đò, phà có khoảng cách chiều dài giữa 02 đầu bến từ 1.000 mét đến dưới 3.000 mét

  1

  Hành khách

  đồng/Iượt

  3.000

  4.000

  2

  Hành khách mua vé tháng

  đồng/tháng

  60.000

  80.000

  3

  Hành khách đi xe đạp

  đồng/lượt

  4.000

  5.000

  4

  Hành khách đi xe đạp mua vé tháng

  đồng/tháng

  80.000

  100.000

  5

  Hành khách đi xe gắn máy (nếu đi 02 người thì người còn lại phải mua vé theo giá hành khách)

  đồng/lượt

  7.000

  8.000

  6

  Hành khách đi xe gắn máy mua vé tháng

  đồng/tháng

  100.000

  120.000

  7

  Xe ô tô từ 4 đến 5 ghế

  đồng/lượt

  39.000

  40.000

  8

  Xe ô tô từ 6 đến dưới 12 ghế

  đồng/lượt

  49.000

  50.000

  9

  Xe ô tô từ 12 đến dưới 30 ghế

  đồng/lượt

  59.000

  60.000

  10

  Xe ô tô từ 30 ghế trở lên

  đồng/lượt

  69.000

  70.000

  11

  Xe ô tô tải dưới 2,5 tấn

  đồng/lượt

  44.000

  45.000

  12

  Xe ô tô tải từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn

  đồng/lượt

  59.000

  60.000

  13

  Xe ô tô tải từ 5 tấn đến 8 tấn

  đồng/lượt

  69.000

  70.000

  14

  Trường hợp cần thuê bao chuyến

  đồng/chuyến

  159.000

  160.000

  15

  Hàng hóa từ 50 kg trở lên (tùy theo trọng lượng, đơn vị tính: đồng/01 đơn vị tính 50 kg)

  đồng/kg/lượt

  3.000

  4.000

  IV

  Đối với đò, phà có khoảng cách chiều dài giữa 02 đầu bến từ 3.000 mét trở lên

  1

  Hành khách

  đồng/lượt

  4.000

  5.000

  2

  Hành khách mua vé tháng

  đồng/tháng

  80.000

  100.000

  3

  Hành khách đi xe đạp

  đồng/lượt

  5.000

  6.000

  4

  Hành khách đi xe đạp mua vé tháng

  đồng/tháng

  100.000

  120.000

  5

  Hành khách đi xe gắn máy (nếu đi 02 người thì người còn lại phải mua vé theo giá hành khách)

  đồng/lượt

  9.000

  10.000

  6

  Hành khách đi xe gắn máy mua vé tháng

  đồng/tháng

  180.000

  200.000

  7

  Xe ô tô từ 4 đến 5 ghế

  đồng/lượt

  49.000

  50.000

  8

  Xe ô tô từ 6 đến dưới 12 ghế

  đồng/lượt

  59.000

  60.000

  9

  Xe ô tô từ 12 đến dưới 30 ghế

  đồng/lượt

  69.000

  70.000

  10

  Xe ô tô từ 30 ghế trở lên

  đồng/lượt

  79.000

  80.000

  11

  Xe ô tô tải dưới 2,5 tấn

  đồng/lượt

  54.000

  55.000

  12

  Xe ô tô tải từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn

  đồng/lượt

  69.000

  70.000

  13

  Xe ô tô tải từ 5 tấn đến 8 tấn

  đồng/lượt

  79.000

  80.000

  14

  Trường hợp cần thuê bao chuyến

  đồng/chuyến

  199.000

  200.000

  15

  Hàng hóa từ 50 kg trở lên (tùy theo trọng lượng, đơn vị tính: đồng/01 đơn vị tính 50 kg)

  đồng/kg/lượt

  4.000

  5.000

  4. Giá dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý (giá tối đa):

  S thtự

  Đối tượng thu

  Đơn vị tính

  Giá tối đa

  I

  Đối với đò, phà có khoảng cách chiều dài giữa 02 đầu bến dưới 300 mét

  1

  Hành khách

  đồng/lượt

  2.000

  2

  Hành khách mua vé tháng

  đồng/tháng

  40.000

  3

  Hành khách đi xe đạp

  đồng/lượt

  3.000

  4

  Hành khách đi xe đạp mua vé tháng

  đồng/tháng

  60.000

  5

  Hành khách đi xe gắn máy (nếu đi 02 người thì người còn lại phải mua vé theo giá hành khách)

  đồng/lượt

  4.000

  6

  Hành khách đi xe gắn máy mua vé tháng

  đồng/tháng

  80.000

  7

  Xe ô tô từ 4 đến 5 ghế

  đồng/lượt

  15.000

  8

  Xe ô tô từ 6 đến dưới 12 ghế

  đồng/lượt

  20.000

  9

  Xe ô tô từ 12 đến dưới 30 ghế

  đồng/lượt

  25.000

  10

  Xe ô tô từ 30 ghế trở lên

  đồng/lượt

  30.000

  11

  Xe ô tô tải dưới 2,5 tấn

  đồng/lượt

  20.000

  12

  Xe ô tô tải từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn

  đồng/lượt

  25.000

  13

  Xe ô tô tải từ 5 tấn đến 8 tấn

  đồng/lượt

  30.000

  14

  Trường hợp cần thuê bao chuyến

  đồng/chuyến

  60.000

  15

  Hàng hóa từ 50 kg trở lên (tùy theo trọng lượng, đơn vị tính: đồng/01 đơn vị tính 50 kg)

  đồng/kg/lượt

  2.000

  II

  Đối với đò, phà có khoảng cách chiều dài giữa 02 đầu bến từ 300 mét đến dưới 1.000 mét

  1

  Hành khách

  đồng/lượt

  3.000

  2

  Hành khách mua vé tháng

  đồng/tháng

  60.000

  3

  Hành khách đi xe đạp

  đồng/lượt

  4.000

  4

  Hành khách đi xe đạp mua vé tháng

  đồng/tháng

  80.000

  5

  Hành khách đi xe gắn máy (nếu đi 02 người thì người còn lại phải mua vé theo giá hành khách)

  đồng/lượt

  6.000

  6

  Hành khách đi xe gắn máy mua vé tháng

  đồng/tháng

  100.000

  7

  Xe ô tô từ 4 đến 5 ghế

  đồng/lượt

  30.000

  8

  Xe ô tô từ 6 đến dưới 12 ghế

  đồng/lượt

  40.000

  9

  Xe ô tô từ 12 đến dưới 30 ghế

  đồng/lượt

  50.000

  10

  Xe ô tô từ 30 ghế trở lên

  đồng/lượt

  60.000

  11

  Xe ô tô tải dưới 2,5 tấn

  đồng/lượt

  35.000

  12

  Xe ô tô tải từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn

  đồng/lượt

  50.000

  13

  Xe ô tô tải từ 5 tấn đến 8 tấn

  đồng/lượt

  60.000

  14

  Trường hợp cần thuê bao chuyến

  đồng/chuyến

  120.000

  15

  Hàng hóa từ 50 kg trở lên (tùy theo trọng lượng, đơn vị tính: đồng/01 đơn vị tính 50 kg)

  đồng/kg/lượt

  3.000

  III

  Đối với đò, phà có khoảng cách chiều dài giữa 02 đầu bến từ 1.000 mét đến dưới 3.000 mét

  1

  Hành khách

  đồng/lượt

  4.000

  2

  Hành khách mua vé tháng

  đồng/tháng

  80.000

  3

  Hành khách đi xe đạp

  đồng/lượt

  5.000

  4

  Hành khách đi xe đạp mua vé tháng

  đồng/tháng

  100.000

  5

  Hành khách đi xe gắn máy (nếu đi 02 người thì người còn lại phải mua vé theo giá hành khách)

  đồng/lượt

  8.000

  6

  Hành khách đi xe gắn máy mua vé tháng

  đồng/tháng

  120.000

  7

  Xe ô tô từ 4 đến 5 ghế

  đồng/lượt

  40.000

  8

  Xe ô tô từ 6 đến dưới 12 ghế

  đồng/lượt

  50.000

  9

  Xe ô tô từ 12 đến dưới 30 ghế

  đồng/lượt

  60.000

  10

  Xe ô tô từ 30 ghế trở lên

  đồng/lượt

  70.000

  11

  Xe ô tô tải dưới 2,5 tấn

  đồng/lượt

  45.000

  12

  Xe ô tô tải từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn

  đồng/lượt

  60.000

  13

  Xe ô tô tải từ 5 tấn đến 8 tấn

  đồng/lượt

  70.000

  14

  Trường hợp cần thuê bao chuyến

  đồng/chuyến

  160.000

  15

  Hàng hóa từ 50 kg trở lên (tùy theo trọng lượng, đơn vị tính: đồng/01 đơn vị tính 50 kg)

  đồng/kg/lượt

  4.000

  IV

  Đối với đò, phà có khoảng cách chiều dài giữa 02 đầu bến từ 3.000 mét trở lên

  1

  Hành khách

  đồng/lượt

  5.000

  2

  Hành khách mua vé tháng

  đồng/tháng

  100.000

  3

  Hành khách đi xe đạp

  đồng/lượt

  6.000

  4

  Hành khách đi xe đạp mua vé tháng

  đồng/tháng

  120.000

  5

  Hành khách đi xe gắn máy (nếu đi 02 người thì người còn lại phải mua vé theo giá hành khách)

  đồng/lượt

  10.000

  6

  Hành khách đi xe gắn máy mua vé tháng

  đồng/tháng

  200.000

  7

  Xe ô tô từ 4 đến 5 ghế

  đồng/lượt

  50.000

  8

  Xe ô tô từ 6 đến dưới 12 ghế

  đồng/lượt

  60.000

  9

  Xe ô tô từ 12 đến dưới 30 ghế

  đồng/Iượt

  70.000

  10

  Xe ô tô từ 30 ghế trở lên

  đồng/lượt

  80.000

  11

  Xe ô tô tải dưới 2,5 tấn

  đồng/lượt

  55.000

  12

  Xe ô tô tải từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn

  đồng/lượt

  70.000

  13

  Xe ô tô tải từ 5 tấn đến 8 tấn

  đồng/lượt

  80.000

  14

  Trường hợp cần thuê bao chuyến

  đồng/chuyến

  200.000

  15

  Hàng hóa từ 50 kg trở lên (tùy theo trọng lượng, đơn vị tính: đồng/01 đơn vị tính 50 kg)

  đồng/kg/lượt

  5.000

  Điều 4. Điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng đò, phà

  Thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

  Điều 5. Tổ chức thực hiện

  1. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sử dụng đò, phà có trách nhiệm lập và giao hóa đơn (vé qua phà) cho đối tượng trả tiền dịch vụ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ của từng loại xe, hàng hóa tại thời điểm thu tiền, ở vị trí thuận tiện để các đối tượng trả tiền dịch vụ dễ nhận thấy và thu đúng mức thu tiền dịch vụ đã được niêm yết; thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm tra việc chấp hành và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

  3. Cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh dịch vụ sử dụng đò, phà có trách nhiệm hướng dẫn kê khai thuế và sử dụng hóa đơn kinh doanh dịch vụ sử dụng đò, phà theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

  Điều 6. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2018.

  2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 6;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Giao thông vận tải;
  - Cục KTVB QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
  - CT và các PCT UBND tỉnh;
  - Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
  - Công báo tỉnh;
  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;
  - Email: phongkiemtravanban2012@gmail.com;
  - Lưu: TH, VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Lê Thành Trí

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 25/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ
  Ban hành: 17/02/2014 Hiệu lực: 15/04/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 28/04/2014 Hiệu lực: 14/06/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Phí và lệ phí của Quốc hội, số 97/2015/QH13
  Ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 13/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng đò, phà tỉnh Sóc Trăng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
  Số hiệu:13/2018/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:29/05/2018
  Hiệu lực:22/06/2018
  Lĩnh vực:Giao thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Thành Trí
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X