hieuluat

Thông báo 339/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại phiên họp các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 339/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày ban hành: 24/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  -----------

  Số: 339/TB-VPCP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

   

   

  THÔNG BÁO

  Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban chỉ đạo tại
  phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm
  ngành Giao thông vận tải

  ------------------

   

  Ngày 09 tháng 9 năm 2019, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đã chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Ban Chỉ đạo để kiểm điểm tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm của ngành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

  I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ NHIỆM VỤ CHUNG:

  Thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, đạt kết quả quan trọng góp phần cải thiện bộ mặt hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc triển khai các dự án quan trọng quốc gia được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật như: đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; hoàn thiện các thủ tục để tiến tới khởi công một số gói thầu triển khai trước tại 2 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông (Cam Lộ - La Sơn và Cao Bồ - Mai Sơn); công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và thiết kế kỹ thuật, dự toán tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt...

  - Tuy nhiên, nhìn chung các công trình giao thông đang chậm tiến độ, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia. Điều này đã ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; chậm giải ngân vốn đầu tư công có nguy cơ phải điều chuyển vốn, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giao thông vận tải. Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các thành viên tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đã và đang triển khai, đặc biệt là Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ sau:

  - Về thể chế và công tác chỉ đạo, điều hành: chủ động đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách; tập trung nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia dự án; tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ một số quy định cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành;

  - Công tác bố trí vốn: chủ động báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo bổ sung nguồn vốn kịp thời cho dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện đề ra;

  - Công tác giải phóng mặt bằng: phối hợp chặt chẽ với địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cụ thể đối với từng dự án;

  - Công tác giải ngân vốn cho các dự án: khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; trong đó, tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân cho các dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để hoàn thành theo đúng kế hoạch vốn được giao. Đặc biệt đối với các dự án ODA, tăng cường phối hợp với giữa các bộ, ngành liên quan để kịp thời bổ sung nguồn vốn đối ứng phục vụ công tác GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân của dự án;

      - Cơ chế thu hút vốn đầu tư: Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án công trình giao thông, đặc biệt là các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đầu tư theo hình thức PPP, dự án đường sắt tốc độ cao, các dự án sân bay...

  II. VỀ CÁC DỰ ÁN CỤ THỂ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  1. Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông:

      - Trên cơ sở ý kiến của Đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Quốc hội, Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành Thông báo ý kiến của Thường trực Chính phủ về việc triển khai Dự án.       

   

  - Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện các bước lựa chọn nhà đầu tư; báo cáo tình hình giải ngân vốn của Dự án, trong đó dự kiến số vốn có khả năng giải ngân đến 31/12/2021 và số vốn dự kiến chuyển nguồn sang giai đoạn 2021 - 2025 (nếu còn), báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  - Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ giải ngân và bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công.

  2. Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành:

  Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 297/TB-VPCP ngày 17 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

  Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tháo gỡ khó khăn trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đáp ứng tiến độ giải ngân.

  Đối với Dự án đầu tư xây dựng CHK Long Thành: yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan chủ trì Hội đồng thẩm định Nhà nước, khẩn trương thẩm định trong thời gian nhanh nhất, kịp tiến độ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội vào kỳ họp tháng 10/2019.

  3. Về dự án xây dựng nhà ga T3 CHKQT Tân Sơn Nhất:

  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương có ý kiến thẩm định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nếu có khó khăn, vướng mắc.

  4. Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp, với Bộ Tài chính kịp thời giao vốn ngân sách nhà nước (2.186 tỷ đồng) sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2018 theo quy định.

  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với các Ngân hàng Thương mại, có giải pháp thu xếp vốn tín dụng theo yêu cầu để việc triển khai Dự án đáp ứng tiến độ thông xe vào năm 2020.

  - Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

  5. Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

  - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương giải quyết các tồn tại của Dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo thời gian hoàn thành dự án trong thời hạn của Hiệp định vay vốn.

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2019 để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  6. Về các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh:

  a) Về Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo: Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

  b) Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông:

  Bộ Giao thông vận tải tiếp tục có biện pháp yêu cầu Tổng thầu nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của Tổng thầu đối với dự án, khẩn trương và tích cực phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc; đánh giá kỹ, cụ thể về nguyên nhân và trách nhiệm của các bên trong việc để xảy ra việc chậm trễ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2019.

  c) Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3):

  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo triển khai Dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét giao kế hoạch vốn (đợt 3) cho dự án bảo đảm tiến độ.

  d) Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi):

  Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về kế hoạch thực hiện và xử lý thủ tục điều chỉnh Dự án, trong đó có việc tổ chức lại các ga, tách chức năng đường sắt đô thị với đường sắt quốc gia, điều chỉnh lại quy hoạch có liên quan.

  đ) Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh - Tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương):

  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  7. Về các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng:

  Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Ban quản lý dự án làm việc cụ thể với địa phương về từng vị trí còn vướng mắc; tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị trong tháng 9/2019.

  8. Về công tác bố trí vốn và cơ chế tài chính cho Dự án đường Hồ Chí Minh và Dự án hầm Hải Vân 2 thuộc Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả:

  Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  9. Về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, tái định cư Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương): Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Khung chính sách theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, địa phương và các cơ quan liên quan biết, triển khai thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  - Các thành viên Ban Chỉ đạo;

  - Văn phòng Ban chỉ đạo;

  - Các Bộ: GTVT, KH&DT, TC, XD, TN&MT;

  - UBND thành phố Hà Nội;

  - UBND Thành phố Hồ Chí Minh;

  - UBND tỉnh Đồng Nai;

  - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

  - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

  các Vụ: KTTH, QHQT, PL, NN, TKBT, TH;

  - Lưu:VT, CN (2).Ha

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  PHÓ CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Cao Lục

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 339/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại phiên họp các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 339/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 24/09/2019
  Hiệu lực: 24/09/2019
  Lĩnh vực: Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới