Công văn 5672/TCHQ-GSQL ngày 17/06/2016 về việc in và lưu trữ tờ khai hải quan

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:5672/TCHQ-GSQLNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Ngọc Anh
  Ngày ban hành:17/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hải quan
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------
  ---
  Số: 5672/TCHQ-GSQL
  V/v: In và lưu trữ tờ khai hải quan
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  ------------
  Hà Nội, ngày 17 tháng06 năm 2016

   
   
  Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
   
   
  Qua quá trình kiểm tra việc thực hiện thủ tục hải quan tại một số Cục Hải quan, Tổng cục Hải quan nhận thấy việc in và lưu trữ tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu đã thông quan tại các đơn vị chưa được thực hiện thống nhất dẫn đến khó khăn cho công tác lưu trữ hồ sơ, kiểm tra sau thông quan. Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc thực hin như sau:
  1. Đối với tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu luồng đỏ; tờ khai hải quan nhập khẩu luồng vàng:
  Công chức hải quan thực hiện việc quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ in thông tin chung của tờ khai hải quan (02 trang đầu của tờ khai hải quan, không in chi tiết dòng hàng), lưu kèm đầy đủ các chứng từ có liên quan thuộc bộ hồ sơ hải quan mà người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan theo quy định tại các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan năm 2014 hoặc các chứng từ quy định công chức hải quan phải lưu tại các bước của Quy trình ban hành kèm Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan (ví dụ như Giấy phép, giy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành, phiếu ghi kết quả kiểm tra, bản chụp của Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, đơn đề nghị đưa hàng về bảo quản, giy đăng ký kiểm tra chuyên ngành, văn bản đề xuất chuyển luồng, văn bản đề nghị dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, ...).
  2. Đối với tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu luồng xanh; tờ khai hải quan xuất khẩu luồng vàng:
  Công chức hải quan thực hiện việc quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ không in tờ khai hải quan, chỉ in thông tin chung của tờ khai hải quan (02 trang đầu của tờ khai hải quan, không in chi tiết dòng hàng) trong các trường hợp dừng đưa hàng qua khu vực giám sát; phát sinh hành vi bị lập biên bản chứng nhận, biên bản vi phạm; hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu hoặc phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo quy định (đối với tờ khai hải quan xuất khẩu luồng vàng); khai bổ sung sau thông quan hoặc có phát sinh các nghiệp vụ khác có liên quan, đến tờ khai hải quan sau thông quan và lưu kèm đầy đủ các chứng từ phải lưu theo quy định (ví dụ như Giấy phép, giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành, văn bản đ nghị dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, ...).
  Đối với những tờ khai hải quan không phải in để lưu trữ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phân công công chức hải quan quản lý, theo dõi để phục vụ cho công tác kiểm tra sau thông quan tại đơn vị.
  3. Thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ làm việc với Hải quan Nhật Bản tiếp tục hoàn thiện chức năng trên Hệ thống VNACCS/VCIS để có thể cho phép người khai hải quan gửi đy đủ chứng từ thuộc h sơ hải quan lên Hệ thống VNACCS và cơ quan hải quan có thể thực hiện việc kiểm tra và lưu trữ ngay trên Hệ thống VNACCS.
  Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết, thực hiện./
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu: VT, GSQL.Cường (3b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Ngọc Anh

   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Công văn 3899/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn
  Ban hành: 04/07/2018 Hiệu lực: 04/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản liên quan khác
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới