hieuluat

Đất đai

Di chúc thừa kế đất đai: Điều kiện, thủ tục hưởng thế nào?

Di chúc thừa kế đất đai: Điều kiện, thủ tục hưởng thế nào?

Di chúc thừa kế đất đai theo quy định hiện hành được thực hiện như thế nào? Việc lập di chúc cho con ở nước ngoài được thực hiện ra sao? Thủ tục chia thừa kế cho người được hưởng theo di chúc thế nào? HieuLuat sẽ giải đáp toàn bộ những vướng mắc này trong bài viết phía dưới.  

Chia thừa kế đất nông nghiệp: Điều kiện, thủ tục, chi phí ra sao?

Chia thừa kế đất nông nghiệp: Điều kiện, thủ tục, chi phí ra sao?

Chia thừa kế đất nông nghiệp được thực hiện như thế nào? Điều kiện, mẫu thừa kế, chi phí nhận thừa kế đất nông nghiệp như thế nào? Có những hình thức chia thừa kế đất nông nghiệp nào hiện nay theo quy định pháp luật? HieuLuat sẽ giải đáp toàn bộ vướng mắc về vấn đề thừa kế này trong bài viết dưới đây.  

X