hieuluat

Quyết định 1078/QĐ-UBND Cần Thơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND cấp xã

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Cần ThơSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1078/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hùng Dũng
  Ngày ban hành:08/04/2015Hết hiệu lực:31/05/2017
  Áp dụng:08/04/2015Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ CẦN THƠ
  -------

  Số: 1078/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Cần Thơ, ngày 08 tháng 04 năm 2015

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  _________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số: 3206/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012, 315/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013, 536/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2013, 1742/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2013, 2742/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013, 3400/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013, 4426/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013, 219/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2014, 220/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2014, 256/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014, 570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014, 571/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014, 971/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2014, 2187/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2014, 2325/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2014, 2844/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014, 3706/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014, 3722/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014, 26/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2015, 276/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2015, 437/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2015, 893/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2015, 916/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

   

  CHỦ TỊCH
   
   Lê Hùng Dũng

   

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

   

  Phần I.

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  I. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1

  Cấp Sổ nuôi vịt chạy đồng

  2

  Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

  3

  Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

  4

  Xác nhận cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra; từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra

  5

  Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

  II. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

  1

  Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

  2

  Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

  3

  Xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non

  4

  Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

  5

  Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

  6

  Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

  III. Lĩnh vực Xây dựng

  1

  Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

  2

  Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

  3

  Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

  4

  Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

  5

  Cấp lại Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

  6

  Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

  7

  Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố

  8

  Xác nhận thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn

  9

  Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn

  10

  Xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng

  IV. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

  1

  Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

  2

  Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

  3

  Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  4

  Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất

  5

  Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu diện tích đã ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 hoặc Giấy chứng nhận đã cấp (trường hợp tăng diện tích)

  6

  Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

  7

  Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

  8

  Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

  9

  Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”

  10

  Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

  11

  Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

  12

  Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

  13

  Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  14

  Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  15

  Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

  16

  Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

  17

  Hòa giải tranh chấp đất đai

  18

  Tham vấn ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

  19

  Tham vấn ý kiến về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

  20

  Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán

  21

  Đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

  22

  Gia hạn sử dụng đất; Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

  23

  Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

  24

  Thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai

  25

  Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất

  26

  Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

  27

  Cung cấp thông tin dữ liệu đất đai

  28

  Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

  29

  Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

  30

  Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

  31

  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

  32

  Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

  V. Lĩnh vực Y tế

  1

  Xác nhận Đơn xin giám định khả năng lao động đối với người mất sức lao động, giám định lại khả năng lao động

  VI. Lĩnh vực Công Thương

  1

  Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

  2

  Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (trường hợp Giấy xác nhận hết hiệu lực)

  3

  Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

  4

  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán lại cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

  VII. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  1

  Công nhận câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở

  VIII. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

  1

  Cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi

  2

  Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi

  3

  Chi hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa

  4

  Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội

  5

  Xác nhận Đơn đề nghị khám xác nhận người tàn tật

  6

  Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 9 Điều 4 và đối tượng sống ở nhà xã hội quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

  7

  Xác nhận Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm

  8

  Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

  9

  Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP

  10

  Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

  11

  Chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng (thông qua tiếp nhận)

  12

  Chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng (không thông qua tiếp nhận)

  13

  Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

  14

  Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

  15

  Đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng

  16

  Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

  17

  Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

  18

  Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi

  19

  Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội

  20

  Đề nghị xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

  21

  Đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận mức độ khuyết tật

  22

  Đổi Giấy xác nhận khuyết tật

  23

  Cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

  24

  Tiếp nhận người khuyết tật đặt biệt nặng vào nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của UBND thành phố

  IX. Lĩnh vực Nội vụ

  1

  Đăng ký sinh hoạt điểm nhóm Tin lành có tín đồ trong phạm vi phường, xã, thị trấn

  2

  Đăng ký người vào tu

  3

  Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hằng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

  4

  Tiếp nhận Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một phường, xã, thị trấn

  5

  Tiếp nhận Thông báo việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình tôn giáo mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực công trình

  6

  Tiếp nhận Thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

  7

  Xác nhận Sơ yếu lý lịch

  8

  Xét tặng Giấy khen theo đợt hoặc theo chuyên đề

  9

  Khen thưởng đột xuất

  10

  Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

  X. Lĩnh vực Giao thông vận tải

  1

  Xác nhận Giấy bán, tặng cho xe máy chuyên dùng để đăng ký biển số xe máy chuyên dùng hoặc di chuyển đi, đến

  2

  Xác nhận Đơn đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu

  3

  Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông

  X. Lĩnh vực Thanh tra

  1

  Tiếp công dân

  2

  Xử lý Đơn

  3

  Giải quyết khiếu nại lần đầu

  4

  Giải quyết tố cáo

  XI. Lĩnh vực Tư pháp

  1

  Đăng ký khai sinh

  2

  Đăng ký khai sinh quá hạn

  3

  Đăng ký lại việc sinh

  4

  Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

  5

  Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh

  6

  Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

  7

  Đăng ký khai tử

  8

  Đăng ký khai tử quá hạn

  9

  Đăng ký lại việc tử

  10

  Đăng ký khai tử cho trẻ chết sơ sinh

  11

  Đăng ký khai tử cho người chết là người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam

  12

  Đăng ký kết hôn

  13

  Đăng ký lại việc kết hôn

  14

  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  15

  Đăng ký việc giám hộ

  16

  Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

  17

  Đăng ký việc nuôi con nuôi

  18

  Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi

  19

  Đăng ký nuôi con nuôi thực tế

  20

  Cấp Bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch

  21

  Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi

  22

  Điều chỉnh những nội dung trong Sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh

  23

  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

  24

  Chứng thực di chúc

  25

  Chứng thực Bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

  26

  Chứng thực Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

  27

  Chứng thực điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

  28

  Chứng thực Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

  29

  Chứng thực Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

  30

  Chứng thực Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

  31

  Chứng thực Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

  32

  Chứng thực Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

  33

  Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  34

  Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

  35

  Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

  36

  Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

  37

  Chứng thực Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

  38

  Chứng thực Hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất

  39

  Chứng thực Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

  40

  Chứng thực Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

  41

  Chứng thực Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

  42

  Chứng thực Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

  43

  Chứng thực Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

  44

  Chứng thực Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

  45

  Chứng thực Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

  46

  Chứng thực Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

  47

  Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

  48

  Chứng thực hợp đồng hợp tác

  49

  Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở nông thôn)

  50

  Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn)

  51

  Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở (ở nông thôn)

  52

  Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở (ở nông thôn)

  53

  Chứng thực di chúc để thừa kế về bất động sản; văn bản phân chia thừa kế, văn bản nhận thừa kế về bất động sản

  54

  Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

  55

  Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

  XII. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

  1

  Chứng thực Hợp đồng hợp tác (thành lập Tổ hợp tác)

  2

  Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tác

  XIII. Lĩnh vực Dân tộc

  1

  Hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015

  2

  Cho vay vốn để chuộc lại đất sản xuất đã chuyển nhượng, thế chấp đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015

  3

  Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

  4

  Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

  XIV. Lĩnh vực Công an

  1

  Xác nhận Đơn đề nghị xác nhận chỗ ở hợp pháp

  Ghi chú: Phần II và các mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm thủ tục hành chính download file tại Cổng Thông tin điện tử thành phố Cần Thơ.

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1078/QĐ-UBND Cần Thơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND cấp xã

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ
  Số hiệu:1078/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:08/04/2015
  Hiệu lực:08/04/2015
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Hùng Dũng
  Ngày hết hiệu lực:31/05/2017
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X