hieuluat

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tỉnh Hà Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Hà GiangSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:17/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sơn
  Ngày ban hành:11/06/2018Hết hiệu lực:10/12/2018
  Áp dụng:22/06/2018Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HÀ GIANG
  -------

  Số: 17/2018/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Giang, ngày 11 tháng 06 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

  ___________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sn công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chng lãng p ngày 26/11/2013;

  Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

  Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

  Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 205/TTr-STC ngày 24/5/2018.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

  1. Phụ lục 1: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh.

  2. Phụ lục 2: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện.

  3. Phụ lục 3: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các trường dạy nghề.

  Điều 2. Kho bạc nhà nước căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng kèm theo quyết định này thực hiện kiểm soát chi đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2018.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Cục kiểm tra văn bản-B
  Tư pháp;
  - Bộ Tài chính;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Như Điều 4 (thực hiện);
  -
  CVP, các PVP UBND tỉnh;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;
  - TT Thông tin-công báo tỉnh;
  - VnptiOffice;
  - Lưu: VT, CV KTTH(2)
  .

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Sơn

   

   

  PHỤ LỤC I

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh)

   

  STT

  Tên cơ quan, đơn vị

  Chủng loại

  Định mức tối đa

  Ghi chú

  A

  GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

   

  I

  Văn phòng Sở Giao thông vận tải

   

   

  1

  Máy in thẻ chuyên nghiệp phục vụ công tác cấp đổi GPLX theo công nghệ mới

  2 Cái

   

  2

  Máy in phủ chuyên nghiệp phục vụ công tác cấp đổi GPLX theo công nghệ mới

  2 Cái

   

  3

  Máy ảnh kỹ thuật số

  1 Cái

   

  4

  Màn hình hiển thị hệ thống giám sát hành trình

  2 Cái

   

  II

  Thanh tra Sở Giao thông vận tải

   

   

  1

  Cân ô tô xách tay/01 đội

  1 Bộ

   

  2

  Camera giám sát trạm cân

  1 Bộ

   

  3

  Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở

  1 Cái

   

  4

  Máy quay phim cầm tay/01 đội

  2 Cái

   

  5

  Bộ cân lưu động kèm theo hệ thống thiết bị và máy phát điện

  1 Bộ

   

  III

  Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ

   

   

  1

  Máy kiểm tra trượt ngang cho xe tải có trọng cầu đến 15 tấn

  1 Cái

   

  2

  Máy kiểm tra khí thải động cơ xăng

  1 Cái

   

  3

  Máy kiểm tra khí thải động cơ diezel

  1 Cái

   

  4

  Thiết bị kiểm tra tiếng ồn

  1 Cái

   

  5

  Máy kiểm tra ánh sáng đèn

  1 Cái

   

  6

  Kích nâng ô tô thủy lực hai chiều

  1 Cái

   

  7

  Máy kiểm tra phanh cho xe có tải trọng cầu đến 13 tấn

  1 Cái

   

  8

  Máy ảnh kỹ thuật số cầm tay

  2 Cái

   

  IV

  Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

   

   

  1

  Máy toàn đạc điện tử

  1 Cái

   

  2

  Súng bắn bê tông

  2 Cái

   

  3

  Máy thủy bình điện tử (trọn bộ)

  1 Cái

   

  4

  Máy ảnh kỹ thuật số

  3 Cái

   

  B

  BAN QUN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

   

   

  1

  Súng bắn bê tông điện tử hiện số

  2 Cái

   

  2

  Máy toàn đạc điện tử

  3 Cái

   

  3

  Bộ dụng cụ kiểm tra kích thước hình học

  4 Bộ

   

  4

  Bộ dụng cụ kiểm tra độ sụt của vữa

  1 Bộ

   

  5

  Máy kinh vĩ điện tử

  4 Cái

   

  6

  Máy tính cấu hình cao

  4 Bộ

   

  7

  Máy thủy bình điện tử (trọn bộ)

  4 Cái

   

  C

  VĂN HÓA, THTHAO VÀ DU LỊCH

   

   

  I

  Bảo tàng tỉnh

   

   

  1

  Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng

  2 Cái

   

  2

  Camera vác vai HD

  2 Bộ

   

  3

  Tchống ẩm chuyên dụng (300 lít)

  10 Cái

   

  4

  Máy định vị vệ tinh cầm tay GPS

  1 Cái

   

  5

  Máy ghi âm kỹ thuật số

  2 Cái

   

  6

  Máy tính xách tay

  2 Cái

   

  7

  Ti vi 43 inch chiếu phim

  6 Cái

   

  8

  Máy chiếu

  1 Bộ

   

  9

  Bộ tăng âm, loa phục vụ triển lãm

  1 Bộ

   

  10

  Bộ máy vi tính cấu hình cao chuyên dụng (để dựng phim)

  1 Bộ

   

  11

  Máy Scan khổ A3

  1 Cái

   

  II

  Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng (11 đội)

   

  01 Cái/1 đội

  1

  Máy phát điện

  11 Cái

   

  2

  Máy chiếu phim

  11 Cái

   

  3

  Đầu phát

  11 Cái

   

  4

  Máy tính xách tay cấu hình cao

  11 Cái

   

  5

  Máy tăng âm

  11 Cái

   

  6

  Loa thùng kèm theo giá đỡ loa

  11 Cái

   

  7

  Micro không dây

  11 Cái

   

  8

  Màn ảnh

  11 Cái

   

  9

  Giá để thiết bị chiếu phim

  11 Cái

   

  III

  Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch

   

   

  1

  Máy quay Camera vác vai HD

  1 Cái

   

  IV

  Trung Tâm Văn hóa tỉnh

   

   

  1

  Loa ca nhạc

  4 Bộ

   

  2

  Bộ khuếch đại công suất 4 kênh

  2 Cái

   

  3

  Bộ xử lý tín hiệu Driverack

  2 Cái

   

  4

  Bàn trộn âm thanh kỹ thuật số 24 kênh

  2 Cái

   

  5

  Micro không dây cầm tay

  10 Cái

   

  6

  Micro không dây cài tai

  10 Cái

   

  7

  Máy tính xách tay cấu hình cao

  5 Cái

   

  8

  Bàn điều khiển ánh sáng

  2 Cái

   

  9

  Đen kỹ xảo

  15 Cái

   

  10

  Đen par led full màu ngoài trời

  30 Cái

   

  11

  Vỏ đèn par 64 vỏ nhôm

  10 Cái

   

  12

  Bóng đúc 1000W

  10 Cái

   

  13

  Tủ chứa Mixer chuyên dụng TF rack

  1 Cái

   

  14

  Chân đèn có tay quay

  2 Cái

   

  15

  n áp 10kVA 3 pha

  1 Cái

   

  V

  Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT

   

   

  1

  Dụng cụ đấm bốc lật đật

  2 Bộ

   

  2

  Bộ giàn tạ đa năng

  2 Bộ

   

  3

  Giàn treo bao cát

  1 Bộ

   

  4

  Thảm tập

  1 Bộ

   

  5

  Bao cát

  5 Bao

   

  6

  Bộ ghế tập tạ

  2 Bộ

   

  7

  Bàn bóng bàn

  5 Bộ

   

  VI

  Đoàn nghệ thuật tỉnh

   

   

  1

  Đàn kỹ thuật số

  1 Bộ

   

  2

  Bố trống da

  1 Bộ

   

  3

  Bộ tăng âm

  1 Bộ

   

  4

  Đàn organ

  2 Chiếc

   

  5

  Bộ khuếch đại công suất 4 kênh cho hệ thống loa

  1 Chiếc

   

  6

  Thiết bị xử lý tín hiệu kỹ thuật số

  3 Cái

   

  7

  Đèn led chiếu sáng 3Wx54 bóng cao cấp

  10 dàn

   

  8

  Đèn bạt

  10 Cái

   

  9

  Đàn Ghita bass

  2 Chiếc

   

  10

  Micro không dây

  5 Chiếc

   

  11

  Khung treo đèn sân khấu loại treo 6 đèn

  5 Bộ

   

  12

  Loa toàn giải

  6 Chiếc

   

  13

  Thiết bị tạo âm thanh

  1 Chiếc

   

  14

  Đèn Moving 200w

  6 Chiếc

   

  D

  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

   

   

  I

  Sở Khoa học Công nghệ

   

   

  1

  Máy định vị GPS

  1 Cái

   

  2

  Máy đo liều bức xạ xách tay độ nhạy cao

  1 Cái

   

  3

  Túi chì cám

  5 Túi

   

  4

  Tay gắp nguồn dài 2m

  2 Cái

   

  5

  Chì tấm (1000mm x 500mm x 2mm)

  10 Tấm

   

  6

  Bình chứa nguồn

  1 Cái

   

  II

  TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

   

   

  a

  Danh mục thiết bị chuẩn đo lường

   

   

  1

  Bộ pipet chuẩn kim loại

  1 Bộ

   

  2

  Bộ bình chuẩn kim loại hạng 2 inox

  1 Bộ

   

  3

  Bình chuẩn từng phần kép (10-25L)

  1 Cái

   

  4

  Bình chuẩn từng phần loại 100 lít

  1 Cái

   

  5

  Bình chuẩn từng phần loại 500 lít

  1 Cái

   

  6

  Bộ chuẩn dung tích thủy tinh và pipet chia độ 10ml

  1 Bộ

   

  7

  Bàn kiểm đồng hồ nước lạnh

  1 Cái

   

  8

  Bộ quả chuẩn E2 (1-500mg)

  1 Bộ

   

  9

  Bộ quả chuẩn E2 (1-1000g)

  1 Bộ

   

  10

  Quả chuẩn F1 (1-500mg)

  1 Bộ

   

  11

  Quả chuẩn F1 (1-500g)

  1 Bộ

   

  12

  Bộ quả cân chuẩn F1

  1 Bộ

   

  13

  Quả chuẩn F1 (1-10kg)

  1 Bộ

   

  14

  Cân kỹ thuật Max 3610g (cấp chính xác 0,01g)

  1 Cái

   

  15

  Cân điện tử Max 6500g (cấp chính xác 0,1g)

  1 Cái

   

  16

  Cân điện tử Max 60kg (cấp chính xác 0,5g)

  1 Cái

   

  17

  Cân kiểm định quả chuẩn M1, kiểu điện tử

  1 Cái

   

  18

  Hộp điện trở thập phân trị slớn

  1 Bộ

   

  19

  Hộp điện mẫu cấp chính xác 0,05%

  1 Cái

   

  20

  Thiết bị kiểm định máy đo điện não

  1 Cái

   

  21

  Chuẩn dùng để kiểm định PTĐ điện tim

  1 Cái

   

  22

  Chuẩn dùng để kiểm định đồng h taxi mét

  1 Cái

   

  23

  Chuẩn dùng để kiểm định áp kế

  1 Cái

   

  24

  Chuẩn dùng để kiểm định huyết áp kế

  1 Cái

   

  25

  Hệ thống kiểm định xitec ô tô đến 25m3

  1 Bộ

   

  26

  Quả cân chuẩn cấp chính xác M1

  1200 Quả

   

  27

  Bàn kiểm tự động kỹ thuật số công tơ 1 pha

  1 Cái

   

  28

  Bàn kiểm tự động kỹ thuật số công tơ 3 pha

  1 Cái

   

  29

  Thiết bị kiểm định máy chụp X - Quang

  1 Cái

   

  30

  Thiết bị thử nghiệm TU, TI lưu động

  1 Bộ

   

  31

  Thiết bị thử nghiệm TU, TI lưu động (TQ)

  1 Bộ

   

  32

  Máy kéo nén đa năng thủy lực - điều khiển và xử lý kết quả bằng máy tính

  1 Cái

   

  33

  Thiết bị kiểm tra hàm lượng N,P,Ca trong thức ăn chăn nuôi

  1 Bộ

   

  34

  Thiết bị kiểm tra chất lượng phân bón

  1 Bộ

   

  35

  Bộ thiết bị lấy mẫu xăng dầu

  1 Bộ

   

  36

  Máy phân tích xăng dầu

  1 Cái

   

  37

  Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ nước

  1 Bộ

   

  38

  Bộ dụng cụ tháo lắp công tơ điện

  1 Bộ

   

  39

  Thiết bị kiểm định máy đo nồng độ cồn trong hơi th

  1 Cái

   

  40

  Thiết bị kiểm định thiết bị chống sét

  1 Cái

   

  41

  Máy đo liều bức xạ

  1 Cái

   

  42

  Quần áo, giầy, mũ bảo hộ chuyên dụng chng nhiễm bẩn phóng xạ

  10 Bộ

   

  43

  Máy đo oxy hòa tan

  1 Cái

   

  b

  Danh mục thiết bị thử nghiệm

  1 Cái

   

  1

  Máy đo điện trở cách điện

  1 Cái

   

  2

  Máy đo điện trở suất và điện trở của đất

  1 Cái

   

  3

  Bộ thử ngón tay EU

  1 Bộ

   

  4

  Bộ thiết bị đo khoảng hở không khí và chiều dài đường rò

  1 Bộ

   

  5

  Thiết bị đo dòng điện dò

  1 Cái

   

  6

  Thiết bị đo nhiệt độ chính xác cao

  1 Cái

   

  7

  Thiết bị thử nghiệm tính liên tục của nối đất

  1 Cái

   

  8

  Lực kế

  1 Cái

   

  9

  Đồng hồ vạn năng

  1 Cái

   

  10

  Thiết bị phân tích công suất

  1 Cái

   

  11

  Thiết bị thử độ bền điện áp

  1 Cái

   

  12

  Dụng cụ thử các phần nhỏ

  1 Cái

   

  13

  Dụng cụ thử hình dạng, kích ccác loại đồ chơi

  1 Cái

   

  14

  Dụng cụ dò có khớp nối

  1 Cái

   

  15

  Thiết bị thử độ sắc cạnh

  1 Cái

   

  16

  Thiết bị thử đầu nhọn

  1 Cái

   

  17

  Thiết bị kiểm tra độ bền của đồ chơi kích hoạt bằng miệng

  1 Cái

   

  18

  Thiết bị phân tích nước nhiều chỉ tiêu

  1 Cái

   

  19

  Máy đo độ đục

  1 Cái

   

  20

  Thiết bị xác định E-Coli

  1 Cái

   

  21

  Hệ thống chưng cất đạm

  1 Cái

   

  22

  Thiết bị phân tích hàm lượng chất béo

  1 Cái

   

  23

  Thiết bị thử nghiệm chỉ số chịu phóng điện bề mặt

  1 Bộ

   

  24

  Thnghiệm máy kéo nén đa năng dạng thủy lực

  1 Bộ

   

  25

  Quang Phổ AAS-G7

  1 Bộ

   

  26

  Sắc khí lỏng hiệu năng cao HPLC-G7

  1 Bộ

   

  27

  Bộ dụng cụ thí nghiệm

  1 Bộ

   

  III

  Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

   

   

  1

  Thiết bị kiểm tra mã số, mã vạch

  1 Cái

   

  2

  Thiết bị kiểm tra chất lượng xăng, dầu

  1 Cái

   

  3

  Thiết bị kiểm tra công tơ điện tử không phá hủy

  1 Cái

   

  4

  Bộ bình chuẩn dung tích hạng II (bằng kim loại)

  1 Bộ

   

  5

  Bộ quả chuẩn F1 (1g - 500g) kiểm tra vàng

  1 Bộ

   

  6

  Thiết bị kiểm tra nhanh hàm lượng chì (Mỹ)

  1 Bộ

   

  IV

  Trung tâm thông tin và chuyển giao công nghệ mới

   

   

  1

  Máy ảnh kỹ thuật số

  1 Bộ

   

  2

  Máy quay Camera

  1 Bộ

   

  3

  Máy làm đất đa năng

  1 Bộ

   

  4

  Hệ thống máy chủ

  1 Hệ thống

   

  5

  Thiết bị lưu điện cho hệ thống máy chủ

  1 Cái

   

  6

  Đèn dựng phim

  1 Cái

   

  7

  Máy tính để bàn chuyên dụng

  1 Bộ

   

  8

  Loa kiểm âm cho phòng dựng

  2 Cái

   

  9

  Thiết bị Audio interface

  1 Cái

   

  E

  TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

   

   

  I

  Sở Tài nguyên và Môi trường

   

   

  1

  Máy định vị toàn cầu GPS tĩnh (1 bộ gồm 5 máy trạm)

  3 Bộ

   

  2

  Máy toàn đạc điện tử

  4 Bộ

   

  3

  Máy in phun A0 màu

  1 Cái

   

  4

  Máy chủ NetserveLH3

  14 Bộ

   

  5

  Máy Photocopy A0

  1 Cái

   

  6

  Máy Scan khổ A0

  1 Cái

   

  7

  Máy Scan khổ A3

  1 Cái

   

  8

  Máy in màu khổ A3

  1 Cái

   

  9

  Máy photocopy A3

  2 Cái

   

  10

  Máy hút ẩm

  1 Cái

   

  11

  Máy ảnh kỹ thuật số

  3 Cái

   

  12

  Máy tính để bàn chuyên dùng cấu hình cao

  20 Bộ

   

  II

  Văn phòng Đăng ký đất đai (bao gồm cả Văn phòng đăng ký đất đai các huyện/thành phố)

   

   

  1

  Máy hút ẩm

  12 Cái

   

  2

  Hệ thống máy chủ

  12 Hệ thống

   

  3

  Máy toàn đạc điện tử

  12 Cái

   

  III

  Trung tâm quan trắc môi trường

   

   

  a

  Thiết bị quan trắc hiện trường

   

  Theo Thông tư 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017

  1

  Bộ lấy mẫu khí thải

  1 Bộ

   

  2

  Bộ lấy mẫu khí xung quanh

  1 Bộ

   

  3

  Bộ thiết bị lấy mẫu bụi TSP

  1 Bộ

   

  4

  Bơm chân không

  1 Cái

   

  5

  Đầu đo nhiệt độ

  1 Cái

   

  6

  Máy ảnh kỹ thuật số

  2 Cái

   

  7

  Máy định vị GPS cầm tay

  2 Cái

   

  8

  Máy đo EC

  1 Cái

   

  9

  Máy đo lưu tốc dòng chảy

  1 Bộ

   

  10

  Máy đo nhiệt độ

  1 Cái

   

  11

  Máy đo pH

  1 Cái

   

  12

  Thiết bị bảo quản mẫu môi trường

  1 Bộ

   

  13

  Thiết bị đo cường độ ánh sáng

  1 Bộ

   

  14

  Thiết bị đo chênh áp

  1 Cái

   

  15

  Thiết bị đo điện từ trường

  1 Bộ

   

  16

  Thiết bị đo đrung cầm tay

  1 Cái

   

  17

  Thiết bị đo lưu lượng khí

  1 Cái

   

  18

  Thiết bị đo phóng xạ

  1 Bộ

   

  19

  Thiết bị đo sóng viba

  1 Bộ

   

  20

  Thiết bị đo tiếng ồn cầm tay

  1 Cái

   

  21

  Thiết bị đo vi khí hậu cầm tay

  1 Cái

   

  22

  Thiết bị ghi đo bức xạ

  1 Bộ

   

  23

  Thiết bị lấy mẫu đất

  1 Cái

   

  24

  Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng

  2 Bộ

   

  25

  Thiết bị lấy mẫu trầm tích

  1 Bộ

   

  26

  Thiết bị quan trắc tự động khí thải, nước thải

  1 Bộ

   

  27

  Trạm kiểm định môi trường di động

  1 Bộ

   

  b

  Thiết bị, dụng cụ trong phòng thí nghiệm

   

  Theo Thông tư 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017

  1

  Bể ổn định nhiệt

  1 Bộ

   

  2

  Brửa siêu âm

  1 Bộ

   

  3

  Bếp điều chỉnh nhiệt

  1 Bộ

   

  4

  Bộ dụng cụ thủy tinh phân tích trong phòng thí nghiệm

  1 Bộ

   

  5

  Bộ hóa chất phân tích trong phòng thí nghiệm

  1 Bộ

   

  6

  Bộ lọc hút chân không

  1 Bộ

   

  7

  Bộ phân tích thủy ngân và asen

  1 Bộ

   

  8

  Cân phân tích

  1 Cái

   

  9

  Hệ thống ICP

  1 Bộ

   

  10

  Lò nung

  1 Cái

   

  11

  Máy cất cô chân không

  1 Cái

   

  12

  Máy cất Nitơ

  1 Cái

   

  13

  Máy cất quay chân không

  1 Cái

   

  14

  Máy cô nitơ

  1 Cái

   

  15

  Máy chủ Server

  1 Bộ

   

  16

  Máy chưng cất đạm tự động

  1 Cái

   

  17

  Máy đếm Coliform

  1 Cái

   

  18

  Máy khuấy từ

  1 Cái

   

  19

  Máy nén khí

  1 Cái

   

  20

  Máy phân tích quang phổ AAS

  1 Bộ

   

  21

  Máy phân tích sắc ký GC

  1 Bộ

   

  22

  Máy quang phổ UV-VIS

  1 Bộ

   

  23

  Máy sắc ký ion

  1 Bộ

   

  24

  Máy sắc ký lỏng cao áp

  1 Bộ

   

  25

  Máy tính xử lý số liệu

  14 Bộ

   

  26

  Nồi hấp

  2 Cái

   

  27

  Tủ ấm

  1 Cái

   

  28

  Tủ bảo quản mẫu

  2 Cái

   

  29

  Tủ cấy vi sinh

  1 Cái

   

  30

  Tủ hút

  1 Cái

   

  31

  Tủ lạnh lưu chất chuẩn

  1 Cái

   

  32

  Tủ lưu hóa chất

  1 Cái

   

  33

  Tủ sấy

  1 Cái

   

  34

  Tủ ủ BOD

  1 Cái

   

  35

  Thiết bị cất nước 2 lần

  1 Cái

   

  36

  Thiết bị hấp tiệt trùng

  1 Bộ

   

  37

  Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng

  1 Cái

   

  38

  Thiết bị lọc nước siêu sạch

  1 Bộ

   

  39

  Thiết bị phá mẫu

  1 Bộ

   

  40

  Thiết bị phản ứng COD

  1 Bộ

   

  41

  Thiết bị sinh khí zero

  1 Bộ

   

  IV

  Trung tâm Công nghệ Thông tin

   

   

  1

  Máy hút ẩm

  2 Cái

   

  2

  Máy chủ

  1 Cái

   

  3

  Lưu điện cho hệ thống máy chủ

  1 Cái

   

  4

  Máy sao dữ liệu

  1 Cái

   

  5

  Máy tính để bàn cấu hình cao

  15 Bộ

   

  6

  cứng ngoài

  10 Cái

   

  7

  Máy photocopy A0

  2 Cái

   

  8

  Máy Quét A0

  2 Cái

   

  9

  Máy photocopy A3

  2 Cái

   

  10

  Máy Quét A3

  2 Cái

   

  11

  Máy in mầu A0

  3 Cái

   

  F

  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN

   

   

  I

  Trung tâm thủy sản

   

   

  1

  Máy bơm nước D20

  2 Cái

   

  2

  Máy bơm nước (1,5kWW; điện 1 pha công suất 80m3/h)

  4 Cái

   

  3

  Máy đo oxy hòa tan

  2 Cái

   

  4

  Máy phun nước tạo oxy (2,2kW-điện 1 pha)

  12 Cái

   

  5

  Máy sục khí 1,5kW (điện 1 pha)

  3 Cái

   

  6

  Cân đồng hồ điện tử chính xác 1-4g

  3 Cái

   

  7

  Máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng 3A2.2KW (3 pha)

  1 Cái

   

  8

  Máy ép cám viên trục đứng

  1 Cái

   

  9

  Máy phun rửa áp lực Bosch AQT 45-14 (2100W)

  1 Cái

   

  10

  Bình Weys ấp trứng cá loại 2001

  2 Cái

   

  11

  Bình Weys ấp trứng cá loại 1001

  2 Cái

   

  12

  Máy thái cỏ 3A3KW

  2 Cái

   

  13

  Máy tạo oxy cho ao nuôi

  4 Cái

   

  II

  Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng

   

   

  1

  Tủ ấm

  1 Cái

   

  2

  Máy so màu SDM 6 có tích hợp máy in

  1 Cái

   

  3

  Thiết bị pha loãng tinh

  1 Cái

   

  4

  Khay nạp cọng rạ

  1 Cái

   

  5

  Bình chứa ni tơ lỏng

  2 Cái

   

  6

  Bộ dây ni

  1 Bộ

   

  7

  Bộ đèn LED để nhìn cọng rạ

  1 Bộ

   

  8

  Tủ sấy/thiết bị khử trùng UNE 600

  1 Cái

   

  9

  Thiết bị giải đông tinh

  1 Cái

   

  10

  Kính hiển vi điện tử có màn hình

  1 Cái

   

  11

  Đèn soi phối tinh

  1 Cái

   

  12

  Máy cất nước 2 lần

  1 Cái

   

  13

  Máy đo pH bỏ túi PICCOLO Plus

  1 Cái

   

  14

  Máy đo tỷ trọng

  1 Cái

   

  15

  Hệ thống làm ấm

  1 Bộ

   

  16

  Đĩa làm ấm

  1 Cái

   

  17

  Pipet điện tử 100 microlit-1ml bao gồm cả bộ sạc 220v

  1 Cái

   

  18

  Máy băm thái cỏ

  2 Cái

   

  19

  Máy ép bánh cỏ, rơm khô

  1 Cái

   

  20

  Máy trộn thức ăn TMR

  1 Cái

   

  21

  Xe kéo chở cỏ

  2 Cái

   

  22

  Máy làm đất trồng cỏ

  2 Cái

   

  23

  Máy phun khử trùng

  2 Cái

   

  III

  Chi cục quản lý chất lượng NLS và thủy sản

   

   

  1

  Máy ảnh kỹ thuật số

  2 Cái

   

  2

  Tủ đông

  1 Cái

   

  3

  Máy ly tâm

  1 Cái

   

  4

  Máy đo dư lượng nitrat

  3 Cái

   

  5

  Máy định vị GPS cầm tay

  3 Cái

   

  6

  Tủ mát

  2 Cái

   

  IV

  Ban Quản lý rừng đc dng

   

   

  1

  Máy định vị GPS cầm tay

  4 Cái

   

  2

  Máy ảnh kỹ thuật số

  2 Cái

   

  3

  Máy bộ đàm/1 ban

  1 Cái

   

  4

  Dùi cui điện

  4 Cái

   

  5

  Máy quay phim cầm tay

  1 Cái

   

  6

  Máy phát điện

  1 Cái

   

  7

  Máy thổi gió

  2 Cái

   

  8

  Máy cắt thực bì

  4 Cái

   

  V

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y

   

   

  1

  Kính hiển vi

  1 Cái

   

  2

  Kính soi đếm khuẩn lạc

  1 Cái

   

  3

  Máy nghiền tế bào

  1 Cái

   

  4

  Tủ hút khí độc

  1 Cái

   

  5

  Pipet 8 kênh 50-300ul

  1 Cái

   

  6

  Máy phun thuốc sát trùng

  1 Cái

   

  7

  Máy khuấy từ có gia nhiệt

  1 Cái

   

  8

  Máy đo pH để bàn

  1 Cái

   

  9

  Cân phân tích

  1 Cái

   

  10

  Tủ lạnh âm

  1 Cái

   

  11

  Micropipet 12 kênh

  1 Cái

   

  12

  Bộ nối từ kính hiển vi sang máy vi tính

  1 Bộ

   

  13

  Máy ly tâm ống facol 50ml

  1 Cái

   

  14

  Máy ly tâm 8 ống 15ml

  1 Cái

   

  15

  Tủ hút ẩm kính hiển vi

  1 Cái

   

  16

  Máy ly tâm 18 ống 1,5ml

  1 Cái

   

  17

  Máy lắc Votex

  1 Cái

   

  18

  Nồi hấp ướt điều khiển cơ

  1 Cái

   

  19

  Máy cất lọc nước 2 lần

  1 Cái

   

  20

  Máy siêu âm 4D màu

  1 Cái

   

  21

  Máy in đi kèm máy siêu âm

  1 Cái

   

  22

  Bộ đồ mổ khám, bộ bàn mổ khám

  1 Bộ

   

  23

  Máy đo nồng độ tinh trùng

  1 Cái

   

  24

  Máy đo độ dày mỡ lưng

  1 Cái

   

  25

  Máy phát hiện động dục gia súc

  1 Cái

   

  26

  Máy khám thai có đầu dò

  1 Cái

   

  27

  Máy ảnh kỹ thuật số

  1 Cái

   

  28

  Máy hút dịch đờm

  1 Cái

   

  VI

  Chi cục Kiểm lâm

   

   

  a

  Chi cục Kiểm lâm tỉnh

   

   

  1

  Máy định vị GPS

  4 Cái

   

  2

  Máy bộ đàm kéo dài

  1 Bộ

   

  3

  Ống nhòm ban ngày

  1 Cái

   

  4

  Ống nhòm ban đêm

  1 Cái

   

  5

  Máy tính để bàn cấu hình cao

  5 Bộ

   

  6

  Máy tính xách tay cấu hình cao

  3 Cái

   

  7

  Máy tính bảng

  8 Cái

   

  8

  Máy ghi âm

  3 Cái

   

  9

  Máy ảnh

  3 Cái

   

  10

  Máy Flycam

  1 Cái

   

  11

  Ổ cứng di động

  3 Cái

   

  12

  Máy chiếu

  1 Bộ

   

  13

  Tăng âm loa đài

  1 Bộ

   

  14

  Máy bộ đàm cầm tay

  1 Bộ

   

  15

  Loa cầm tay

  2 Cái

   

  b

  Hạt kiểm lâm (bao gồm 11 hạt kiểm lâm các huyện/thành phố; hạt kiểm lâm Phong Quang; Kiểm lâm cơ động và PCCCR số I, II)

   

   

  1

  Máy định vị GPS

  5 Cái

   

  2

  Máy bộ đàm cầm tay

  1 Bộ

   

  3

  Ống nhòm ban ngày

  1 Cái

   

  4

  Ống nhòm ban đêm

  1 Cái

   

  5

  Máy tính để bàn cấu hình cao

  2 Bộ

   

  6

  Máy tính xách tay cấu hình cao

  2 Cái

   

  7

  Máy tính bảng

  1 Cái

   

  8

  Máy ghi âm

  1 Cái

   

  9

  Máy ảnh

  1 Cái

   

  10

  Ổ cứng di động

  1 Cái

   

  11

  Máy chiếu

  1 Cái

   

  12

  Tăng âm loa đài

  1 Bộ

   

  13

  Loa cầm tay

  2 Cái

   

  14

  Máy thổi gió

  1 Cái

   

  15

  Máy cắt thực bì

  1 Cái

   

  16

  Máy phát điện

  1 Cái

   

  17

  Cưa xăng

  1 Cái

   

  VII

  Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật

   

   

  1

  Tủ sấy côn trùng

  1 Cái

   

  2

  Tủ sấy hạt giống

  1 Cái

   

  3

  Tủ lạnh

  2 Cái

   

  4

  Tủ định ôn

  1 Cái

   

  5

  Tủ hút ẩm kính hiển vi

  1 Cái

   

  6

  Kính hiển vi

  1 Cái

   

  7

  Máy đo độ ẩm hạt

  1 Cái

   

  8

  Ống nhòm côn trùng

  2 Cái

   

  9

  Máy Định vị GPS cầm tay

  5 Cái

   

  10

  Bộ dụng cụ làm tiêu bản côn trùng

  5 Bộ

   

  11

  Bộ dụng cụ trồng cây và lấy mẫu đất

  5 Bộ

   

  12

  Bộ dụng cụ thử tỷ lệ nảy mầm hạt giống

  5 Bộ

   

  13

  Máy đo độ PH để bàn

  5 Cái

   

  14

  Cân điện tử

   

   

  15

  Máy phun thuốc trừ sâu động cơ xăng

  5 Cái

   

  16

  Máy ảnh kỹ thuật số

  4 Cái

   

  VIII

  Chi cục Thủy lợi

   

   

  1

  Máy ảnh kỹ thuật số

  1 Cái

   

  2

  Máy định vị GPS cầm tay

  1 Cái

   

  3

  Máy phát điện

  1 Cái

   

  4

  Máy đánh thăng bằng laser

  1 Cái

   

  5

  Máy kinh vĩ

  1 Cái

   

  IX

  Chi cục Lâm nghiệp

   

   

  1

  Máy ảnh kỹ thuật số

  5 Cái

   

  2

  Ống nhòm

  5 Cái

   

  3

  Máy định vị GPS cầm tay

  5 Cái

   

  4

  Máy đo chiều cao cây

  3 Cái

   

  5

  Máy kinh vĩ điện tử

  3 Cái

   

  X

  Trung tâm khuyến nông

   

   

  1

  Máy ảnh kỹ thuật số

  1 Cái

   

  2

  Máy quay camera

  1 Cái

   

  XI

  Trung tâm KHKT giống cây trồng Đạo Đc

   

   

  1

  Máy nổ dùng để bơm nước

  1 Cái

   

  2

  Máy đo độ ẩm

  1 Cái

   

  3

  Máy cấy

  1 Cái

   

  4

  Máy phun thuốc trừ sâu

  1 Cái

   

  G

  ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH

   

   

  1

  Bộ dựng hình phi tuyến HD

  50 Bộ

   

  2

  Miccro cài ve không dây

  6 Bộ

   

  3

  Miccro phỏng vấn

  30 Cái

   

  4

  Miccro phát thanh viên

  14 Cái

   

  5

  Camera xách tay và phụ kiện

  20 Bộ

   

  6

  ray cho camera

  3 Bộ

   

  7

  Máy quay Flycam

  3 Bộ

   

  8

  Tủ rack đặt thiết bị

  5 Cái

   

  9

  Bàn khống chế

  10 Cái

   

  10

  Monitor HD

  20 Cái

   

  11

  Ti vi kiểm tra HD

  10 Cái

   

  12

  Ổ cứng lưu chương trình

  50 Cái

   

  13

  Thẻ máy quay HD

  50 Cái

   

  14

  Đầu đọc thẻ HD

  20 Cái

   

  15

  Đèn máy quay

  10 Cái

   

  16

  Máy ảnh

  20 Cái

   

  17

  Máy ghi âm

  20 Cái

   

  18

  Lưu điện 14KW

  10 Cái

   

  19

  Pin camera

  100 Cái

   

  20

  Nạp pin camera

  50 Bộ

   

  21

  Bộ thu tín hiệu vệ tinh

  10 Bộ

   

  22

  Video Router

  3 Cái

   

  23

  Máy phát điện 03 pha

  3 Cái

   

  24

  Switch LAN quang 12port10GB BaseT và phụ kiện

  10 Bộ

   

  25

  Camera vác vai HD

  30 Bộ

   

  26

  Sever lưu trữ

  2 Hệ thống

   

  27

  Ánh sáng trường quay

  4 Hệ thống

   

  28

  Trang âm trường quay

  4 Hệ thống

   

  29

  Trường quay ảo

  3 Bộ

   

  30

  Máy phát hình digital

  2 Hệ thống

   

  31

  Máy phát thanh

  2 Hệ thống

   

  32

  Hệ thống cẩu cho camera

  2 Bộ

   

  33

  Mixer Video HD digital

  6 Bộ

   

  34

  Mixer Audio digital

  6 Bộ

   

  35

  B gn logo HD

  3 Bộ

   

  36

  Switch Lan 24 port và phụ kiện

  4 Cái

   

  37

  Bộ chạy chữ cho PTV dẫn chương trình

  4 Bộ

   

  38

  Bộ truyền, phát tín hiệu không dây

  5 Bộ

   

  39

  Bộ chuyển đổi, phân chia tín hiệu SD/HD

  6 Bộ

   

  40

  Bộ giám sát tín hiệu video

  5 Bộ

   

  41

  Bộ giám sát tín hiệu audio

  5 Bộ

   

  42

  Bộ server phát sóng truyền hình HD

  2 Bộ

   

  43

  Bộ sever phát sóng phát thanh

  2 Bộ

   

  44

  Camera trường quay và phụ kiện

  10 Bộ

   

  45

  Thiết bị truyền hình lưu động

  2 Bộ

   

  H

  BÁO HÀ GIANG

   

   

  1

  Máy quét ảnh

  2 Cái

   

  2

  Máy ảnh kỹ thuật số cầm tay cho phóng viên tác nghiệp

  10 Bộ

   

  3

  Máy quay và phụ kiện cho phóng viên ghi hình

  3 Bộ

   

  4

  Máy in khổ A3

  2 Cái

   

  5

  Máy dựng Mixer video HD digital

  1 Bộ

   

  6

  Hệ thống trường quay ghi hình và phụ kiện

  1 Hệ thống

   

  7

  Máy quay Fly cam

  1 Cái

   

  8

  Máy ghi âm cho phóng viên

  5 Cái

   

  9

  Mixer Audio digital

  1 Bộ

   

  10

  Mic không dây

  3 Cái

   

  I

  SỞ XÂY DỰNG

   

  Phục vụ hoạt động sát hạch cấp chứng chhành nghề hoạt động xây dựng

  1

  Máy tính để bàn chuyên dùng cấu hình cao

  10 Bộ

   

  2

  Camera giám sát 4 đầu

  1 Bộ

   

  K

  STÀI CHÍNH

   

   

  1

  Máy tính chuyên dùng cấu hình cao

  10 Bộ

   

  L

  BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH

   

   

  1

  Máy in khổ A3

  2 Cái

   

  2

  Máy in kim

  1 Cái

   

  3

  Thiết bị lấy mẫu khí, nước, bụi

  3 Cái

   

  4

  Máy tính xách tay cấu hình cao

  2 Cái

   

  5

  Máy đo nước, khí thi

  2 Cái

   

  6

  Máy đo đa chỉ tiêu nước

  1 Cái

   

  7

  Máy toàn đạc điện tử

  1 Bộ

   

  8

  Súng bắn bê tông

  1 Cái

   

   

   

  PHỤ LỤC 2

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh)

   

  STT

  Tên cơ quan, đơn vị Chủng loại

  Định mức tối đa

  Ghi chú

  A

  ĐỊNH MỨC CHUNG CHO CÁC HUYỆN

   

   

  I

  Trung tâm Văn hóa, thông tin và du lịch

   

   

  1

  Máy quay Camera HD

  2 Bộ

   

  2

  Hệ thống âm thanh giàn treo phục vụ hoạt động biểu diễn

  1 Hệ thống

   

  3

  Hệ thống ánh sáng phục vụ hoạt động biểu diễn

  1 Hệ thống

   

  4

  Máy tính xách tay cấu hình cao

  2 Cái

   

  5

  Máy phát thanh

  1 Cái

   

  6

  Máy phát hình tiếp sóng

  3 Cái

   

  II

  Phòng Tài nguyên - Môi trường

   

   

  1

  Máy định vị cầm tay GPS

  1 Cái

   

  2

  Máy in khổ A3

  1 Cái

   

  III

  Trung tâm dịch vụ Công cộng môi trường và cấp thoát nước

   

   

  1

  Máy ủi rác

  1 Cái

   

  2

  Máy xúc

  1 Cái

   

  IV

  Phòng Quản lý đô thị/ Phòng Kinh tế Hạ tầng

   

   

  1

  Máy in khổ A3

  1 Cái

   

   

   

  PHỤ LỤC 3

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ
  (Ban hành kèm theo Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh)

   

  STT

  Tên cơ quan, đơn v

  Chng loại

  Định mức tối đa

  Ghi chú

  A

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH

  I

  Nghề điện dân dụng

   

  Theo Thông tư số 06/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015

  1

  Máy đo hiện sóng.

  2 Cái

   

  2

  Máy phát xung chuẩn

  2 Cái

   

  3

  Mô hình cắt bổ hoặc các thiết bị cơ cấu đo

  1 Bộ

   

  4

  Máy vi tính xách tay

  1 Cái

   

  5

  Máy hàn hồ quang điện (01 pha)

  3 Cái

   

  6

  Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng

  1 Bộ

   

  7

  Máy chiếu vật thể

  1 Bộ

   

  8

  Máy chiếu

  1 Bộ

   

  9

  Máy vi tính để bàn

  18 Bộ

   

  10

  Khối D, khối V, bàn máp, đe, lò rèn

  1 Bộ

   

  11

  Máy khoan bàn

  2 Cái

   

  12

  Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ

  1 Cái

   

  13

  Mô hình dàn trải hệ thống chống sét

  1 Bộ

   

  14

  Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ

  1 Bộ

   

  15

  Mô hình hệ thống bôi trơn, làm mát, cung cấp nhiên liệu và điện

  1 Bộ

   

  16

  Bàn thí nghiệm và thực hành máy phát điện đồng bộ một pha

  6 Bộ

   

  17

  Bàn thí nghiệm và thực hành máy phát điện đồng bộ một pha.

  3 Bàn

   

  18

  Ti vi độ phân dải 4k

  2 Cái

   

  19

  Bộ khí cụ điện hạ áp thực hành

  9 Bộ

   

  20

  Mô hình mạch ổn định điện áp một chiều kiểu bù nối tiếp.

  3 Bộ

   

  21

  Mô hình mạch ổn định điện áp một chiều kiểu bù song song.

  3 Bộ

   

  22

  Mô hình ổn định điện áp xoay chiều dùng rơle trung gian.

  1 Bộ

   

  23

  Mô hình cắt bổ động cơ 1 pha, 3 pha rô to lồng sóc

  1 Bộ

   

  24

  Bộ mô hình dàn tri bộ dây qun Stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha

  1 Bộ

   

  25

  Bộ thí nghiệm, đo lường và xác định cực tính máy điện

  3 Bộ

   

  26

  Động cơ không đồng bộ 3 pha rôtô lồng sóc

  9 Cái

   

  27

  Mô hình dàn trải bàn là

  1 Bộ

   

  28

  Mô hình dàn trải bếp điện

  1 Bộ

   

  29

  Mô hình dàn trải bếp từ

  1 Bộ

   

  30

  Mô hình dàn trải nồi cơm điện

  1 Bộ

   

  31

  Mô hình dàn trải bình nước nóng chạy bng điện:

  1 Bộ

   

  32

  Mô hình dàn trải lò vi sóng

  1 Bộ

   

  33

  Mô hình dàn trải tủ lạnh - hoạt động được.

  1 Bộ

   

  34

  Máy điều hòa nhiệt độ hai khối (một chiều, hai chiều INVERTER)

  2 Cái

   

  35

  Máy phun rửa cao áp

  1 Cái

   

  36

  Ca bin thực tập lắp đặt máy lạnh và điều hòa không khí.

  6 Bộ

   

  37

  Mô hình đi dây nổi:

  1 Bộ

   

  38

  Bộ thực hành điện chiếu sáng cơ bản:

  6 Bộ

   

  39

  Mô hình dàn trải máy giặt thông dụng hoạt động được

  1 Cái

   

  40

  Bộ thực hành điện tử cơ bn

  1 Bộ

   

  41

  Tủ cung cấp điện

  2 Cái

   

  42

  Hệ thống camera an ninh nội bộ phục vụ học tập

  1 Bộ

   

  43

  Bộ tự động điều khiển đóng, mhệ thống chiếu sáng.

  2 Bộ

   

  44

  Hệ thống đóng mở cửa tự động

  2 Bộ

   

  II

  Nghề điện công nghiệp

   

  Theo Thông tư số 06/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015

  1

  Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

  2 Bộ

   

  2

  Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

  1 Bộ

   

  3

  Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha

  1 Cái

   

  4

  Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha

  1 Bộ

   

  5

  Động cơ 3 pha

  1 Cái

   

  6

  Tủ sấy

  1 Cái

   

  7

  Bể ngâm hóa chất

  1 Cái

   

  8

  Mô hình mạch điện chiếu sáng

  1 Bộ

   

  9

  Mô hình mạch điện máy cắt gọt kim loại

  1 Bộ

   

  10

  Mô hình mạch điện hệ thống băng tải

  1 Bộ

   

  11

  Mô hình mạch điện thang máy

  1 Bộ

   

  12

  Bộ thực hành điện tử cơ bản

  18 Bộ

   

  13

  Thiết bị phòng Lab

  1 Bộ

   

  14

  Biến tần

  1 Bộ

   

  15

  Bộ thực hành điện khí nén

  9 Bộ

   

  16

  Bộ lập trình PLC

  9 Bộ

   

  17

  Bộ lập trình cỡ nhỏ

  9 Bộ

   

  18

  Bộ lập trình ZEN

  9 Bộ

   

  19

  Mô hình thang máy xây dựng

  1 Bộ

   

  20

  Mô hình máy trộn hóa chất

  1 Bộ

   

  21

  Mô hình đo chiều dài và sắp xếp vật liệu

  1 Bộ

   

  22

  Mô hình thiết bị đóng chai

  1 Bộ

   

  23

  Mô hình thiết bị nâng hàng

  1 Bộ

   

  24

  Mô đun điều khiển bng nút bấm 3 vị trí tác động kép

  1 Bộ

   

  25

  Mô đun cảm biến

  1 Bộ

   

  26

  Mô đun khởi động từ

  1 Bộ

   

  27

  Mô đun Rơle trung gian

  1 Bộ

   

  28

  Mô hình Rô bốt công nghiệp

  3 Bộ

   

  29

  Mô hình truyền dẫn động điện cơ

  6 Bộ

   

  30

  Bàn thực hành cơ điện

  1 Cái

   

  31

  Bàn thực hành điện t

  1 Cái

   

  32

  Bàn nguội

  12 Cái

   

  33

  Máy mài hai đá

  3 Cái

   

  34

  Bàn máp

  3 Cái

   

  35

  Máy hiện sóng (Oscilloscope)

  9 Cái

   

  36

  Máy phát xung

  9 Cái

   

  37

  Bộ dụng cụ đo lường điện

  1 Bộ

   

  38

  Máy bơm thủy lực

  1 Cái

   

  39

  Máy nén khí

  1 Cái

   

  40

  Bộ mẫu linh kiện thụ động

  1 Bộ

   

  41

  Bộ mẫu linh kiện bán dẫn

  1 Bộ

   

  42

  Bộ mẫu linh kiện quang điện tử

  1 Bộ

   

  43

  Bộ khí cụ điện

  9 Bộ

   

  44

  Bộ mẫu vật liệu điện

  9 Bộ

   

  45

  Khoan cầm tay

  1 Cái

   

  46

  Máy vi tính xách tay

  1 Bộ

   

  47

  Máy chiếu

  1 Bộ

   

  III

  Nghề vận hành nhà máy thủy điện

   

  Theo Thông tư số 06/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015

  1

  Thiết bị chống sét

  1 Bộ

   

  2

  Mô hình nhà máy thủy điện

  1 Bộ

   

  3

  Mô hình tua bin thủy lực

  1 Bộ

   

  4

  Mô hình hệ thống nâng hạ cánh van xả mặt bằng cầu trục

  1 Bộ

   

  5

  Mô hình hệ thống nâng hạ cánh phai bằng thủy lực.

  1 Bộ

   

  6

  Mô hình quạt thổi hướng trục

  1 Cái

   

  7

  Mô hình quạt ly tâm

  1 Cái

   

  8

  Mô hình bơm nước kiểu ly tâm

  1 Cái

   

  9

  Mô hình bơm nước kiểu chân không

  1 Cái

   

  10

  Mô hình máy nén khí kiểu pit tông

  1 Cái

   

  11

  Hệ thống tủ điện điều khiển giám sát tua bin

  1 Bộ

   

  12

  Hệ thống cung cấp điện 1 chiều

  2 Bộ

   

  13

  Mô hình tự hòa đồng bộ

  1 Bộ

   

  14

  Bộ chuyển đổi nguồn tự động

  1 Bộ

   

  15

  Bộ tự động điều chỉnh điện áp AVR 2

  1 Bộ

   

  16

  Mô hình trạm biến áp

  1 Bộ

   

  17

  Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện.

  1 Bộ

   

  18

  Bộ thực hành động cơ 1 pha, 3 pha.

  2 Bộ

   

  19

  Bộ thực hành tính thuận nghịch của máy điện xoay chiều

  2 Bộ

   

  20

  Bộ thực hành tính thuận nghịch của máy điện 1 chiều

  2 Bộ

   

  21

  Máy đo tốc độ vòng quay

  2 Bộ

   

  22

  Mô hình máy phát điện đồng bộ

  2 Bộ

   

  23

  Bộ thực hành kỹ năng lắp đặt hệ thống an toàn điện

  1 Bộ

   

  24

  Mô hình mạch bảo vệ máy phát

  2 Bộ

   

  25

  Mô hình máy phát điện một chiều.

  1 Cái

   

  26

  Mô hình động cơ 1 pha

  1 Cái

   

  27

  Mô hình động cơ 3 pha.

  1 Cái

   

  28

  Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều 1 pha dùng Thyristor và linh kiện bán dẫn khác.

  2 Bộ

   

  29

  Mô hình thực hành điều khiển động cơ bằng biến tn

  1 Bộ

   

  30

  Máy phát điện xoay chiều 1 pha.

  1 Cái

   

  31

  Máy phát điện đồng bộ 3 pha

  3 Cái

   

  32

  Máy phát điện 1 chiều

  3 Cái

   

  33

  Máy biến áp phân phối

  3 Cái

   

  34

  Máy biến áp 3 pha

  3 Cái

   

  35

  Thiết bị đóng ct

  6 Bộ

   

  36

  Thiết bị bảo vệ

  6 Bộ

   

  37

  Máy ct

  1 Cái

   

  38

  Khí cụ điện cao áp

  1 Bộ

   

  39

  Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc.

  3 Cái

   

  40

  Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn.

  3 Cái

   

  41

  Động cơ đồng bộ 3 pha

  3 Cái

   

  42

  Bàn thực hành lắp đặt điện

  9 Cái

   

  43

  Bộ thực hành điện tử

  6 Bộ

   

  44

  Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

  2 Bộ

   

  45

  Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

  1 Bộ

   

  46

  Bộ thí nghiệm rơ le

  2 Bộ

   

  47

  Mô hình hệ thống điện chiếu sáng cơ bản:

  1 Bộ

   

  48

  Máy mài hai đá

  2 Cái

   

  49

  Máy khoan bàn

  2 Cái

   

  50

  Thiết bị uốn cong

  1 Cái

   

  51

  Máy phát xung cao áp

  1 Cái

   

  52

  Máy phát hiện sóng Oscilloscope

  3 Cái

   

  53

  Bộ dụng cụ đo điện

  6 Bộ

   

  54

  Mô hình cắt bổ hoặc các thiết bị cơ cấu đo

  1 Bộ

   

  55

  Bộ dụng cụ điện

  6 Bộ

   

  56

  Bộ Clê

  1 Bộ

   

  57

  Khoan điện cầm tay

  2 Cái

   

  58

  Khối D

  2 Cái

   

  59

  Khối V

  2 Cái

   

  60

  Bàn máp

  2 Cái

   

  61

  Các thiết bị liên kết mạng

  1 Bộ

   

  62

  Mô hình các khối vật thể

  1 Bộ

   

  63

  Mô hình một số liên kết cơ bản

  1 Bộ

   

  64

  Mô hình cơ cấu máy

  1 Bộ

   

  65

  Các loại truyền động cơ khí

  1 Bộ

   

  66

  Mô hình các loại mối lắp ghép

  1 Bộ

   

  67

  Máy vi tính để bàn

  19 Bộ

   

  68

  Máy chiếu

  1 Bộ

   

  69

  Mô hình mô phỏng cảm biến tiệm cận

  2 Bộ

   

  70

  Mô hình mô phỏng ứng dụng cảm biến nhiệt độ

  2 Bộ

   

  71

  Máy đo tốc độ vòng quay

  2 Bộ

   

  72

  Thiết bị cảm biến

  2 Bộ

   

  73

  Bàn thực hành PLC

  6 Bộ

   

  74

  Mô hình đèn giao thông bằng PLC

  1 Bộ

   

  75

  Mô hình trạm trộn bằng PLC

  1 Bộ

   

  76

  Mô hình thiết bị cơ khí thủy công

  1 Bộ

   

  IV

  Nghề điện tử dân dụng

   

  Theo Thông tư số 06/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015

  1

  Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

  3 Bộ

   

  2

  Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

  3 Bộ

   

  3

  Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ ba pha

  1 Bộ

   

  4

  Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ một pha

  1 Bộ

   

  5

  Mô hình cắt bổ động cơ điện một chiều.

  1 Bộ

   

  6

  Máy vi tính để bàn

  18 Bộ

   

  7

  Máy chiếu

  5 Bộ

   

  8

  Máy đo hiện sóng (Osciloscope)

  18 Cái

   

  9

  Anten

  1 Bộ

   

  10

  Máy in

  1 Cái

   

  11

  Mô hình dàn trải máy tăng âm

  18 Bộ

   

  12

  Mô hình dàn trải máy Radio - casstte

  18 Bộ

   

  13

  Mô hình dàn trải máy thu hình

  18 Bộ

   

  14

  Mô hình dàn trải máy CD/VCD

  18 Bộ

   

  15

  Mô hình dàn trải máy DVD

  18 Bộ

   

  16

  Bộ mẫu vật liệu

  1 Bộ

   

  17

  Bộ mẫu linh kiện điện tử

  1 Bộ

   

  18

  Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

  3 Bộ

   

  V

  Nghề Thú y

   

  Theo Thông tư số 20/2013/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2013

  1

  Bộ dụng cụ kiểm dịch

  1 Bộ

   

  2

  Bếp đun cách thủy

  1 Bộ

   

  3

  Buồng cấy sinh học cấp 2

  1 Bộ

   

  4

  Buồng đếm

  1 Bộ

   

  5

  Máy chưng cất nước

  1 Cái

   

  6

  Máy dập mẫu

  1 Bộ

   

  7

  Máy đo độ dày mỡ lưng

  1 Cái

   

  8

  Máy khuấy từ gia nhiệt

  1 Cái

   

  9

  Máy lắc ống nghiệm

  1 Cái

   

  10

  Máy phun thuốc sát trùng

  1 Bộ

   

  11

  Mô hình chuồng ép trâu bò

  1 Cái

   

  12

  Mô hình chuồng lợn đực giống

  1 Cái

   

  13

  Mô hình chuồng nhốt tiểu gia súc

  1 Cái

   

  14

  Mô hình cơ quan nội tạng động vật (Bò, Lợn, Gà)

  3 Bộ

   

  15

  Tủ đựng môi trường

  1 Cái

   

  16

  Tủ lạnh

  1 Cái

   

  17

  Tủ sấy

  1 Cái

   

  18

  Máy chiếu

  1 Bộ

   

  19

  Máy PCR

  1 Cái

   

  20

  Máy điện di

  1 Cái

   

  21

  Máy ly tâm

  1 Cái

   

  22

  Tủ lạnh âm

  1 Cái

   

  VI

  Nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm

   

  Theo Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17/6/2015

  1

  Máy đo chức năng phổi

  1 Cái

   

  2

  Máy đếm nhịp tim, nhịp th

  1 Cái

   

  3

  Máy phân tích thức ăn

  1 Cái

   

  4

  Máy nghiền thức ăn chăn nuôi

  1 Cái

   

  5

  Máy trộn thức ăn

  1 Cái

   

  6

  Máy ép viên thức ăn

  1 Cái

   

  7

  Máy thái thức ăn xanh

  1 Cái

   

  8

  Máy phân tích chất đạm

  1 Cái

   

  9

  Máy phân tích chất béo

  1 Cái

   

  10

  Máy phân tích xơ

  1 Cái

   

  11

  Máy phân tích chất khoáng

  1 Cái

   

  12

  Máy phân tích trứng gia cầm

  1 Cái

   

  13

  Máy ấp trứng

  1 Cái

   

  14

  Máy n

  1 Cái

   

  15

  Máy phân tích sữa

  1 Cái

   

  16

  Máy vắt sữa

  1 Cái

   

  17

  Máy chẩn đoán có thai

  1 Cái

   

  18

  Máy chẩn đoán viêm vú gia súc

  1 Cái

   

  19

  Máy xác định nồng độ tinh dịch

  1 Cái

   

  20

  Máy phân tích nước uống

  1 Cái

   

  21

  Máy định danh vi khuẩn

  1 Cái

   

  22

  Máy lấy mẫu vi khuẩn trong không khí

  1 Cái

   

  23

  Máy đếm khuẩn lạc

  1 Cái

   

  24

  Máy đo độ dày mỡ lưng

  2 Cái

   

  25

  Máy đo độ dai của thịt

  1 Cái

   

  26

  Máy ép chân tầng

  1 Cái

   

  27

  Kính hiển vi

  5 Cái

   

  28

  Kính hiển vi điện tử

  1 Cái

   

  29

  Tủ lạnh

  1 Cái

   

  30

  Buồng đếm Newbaoơ

  1 Cái

   

  31

  Tủ cấy vi sinh

  1 Cái

   

  32

  Thiết bị phân tích trứng

  1 Cái

   

  33

  Mô hình vật nuôi

  1 Bộ

   

  34

  Bộ khung xương

  1 Bộ

   

  35

  Mô hình cấu tạo tế bào

  1 Bộ

   

  36

  Bộ dụng cụ thú y

  2 Bộ

   

  37

  Bộ đồ mổ gia súc

  1 Bộ

   

  38

  Máy vi tính xách tay

  3 Cái

   

  39

  Máy chiếu

  1 Bộ

   

  40

  Máy ép chân tầng

  1 Cái

   

  VII

  Nghề trồng cây lương thực, thực phẩm

   

  Theo Thông tư số 20/2013/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2013

  1

  Dụng cụ bảo hộ lao động

  1 Bộ

   

  2

  Bộ dụng cụ thí nghiệm

  1 Bộ

   

  3

  Tủ sấy

  1 Cái

   

  4

  Tủ định ôn (tấm)

  1 Cái

   

  5

  Tủ hút

  1 Cái

   

  6

  Tủ cấy vô trùng

  1 Cái

   

  7

  Tủ lạnh

  1 Cái

   

  8

  Máy đo diệp lục

  1 Cái

   

  9

  Máy đo cường độ ánh sáng

  1 Cái

   

  10

  Máy đo Brix

  1 Cái

   

  11

  Máy đo độ ẩm hạt

  1 Cái

   

  12

  Máy lắc ống nghiệm

  1 Cái

   

  13

  Máy khuấy từ

  1 Cái

   

  14

  Bộ công phá mẫu Kjeldahl

  1 Bộ

   

  15

  Bộ chưng cất Kjeldahl

  1 Bộ

   

  16

  Bộ chưng cất dầu

  1 Bộ

   

  17

  Máy chụp ảnh

  1 Cái

   

  18

  Ống nhòm

  3 Cái

   

  19

  Định vị GPS

  3 Cái

   

  20

  Máy làm đất

  1 Cái

   

  21

  Máy nghiền bột

  1 Cái

   

  22

  Bộ kính phóng đại

  1 Bộ

   

  23

  Dụng cụ ươm, gieo hạt giống và chăm sóc cây

  1 Bộ

   

  24

  Bộ dụng cụ trồng cây và lấy mẫu đất

  1 Bộ

   

  25

  Bộ dụng cụ làm tiêu bản côn trùng

  1 Bộ

   

  26

  Dụng cụ điều tra sâu hại

  1 Bộ

   

  27

  Dụng cụ trồng, chăm sóc và thu hoạch

  1 Bộ

   

  28

  Máy chiếu

  1 Bộ

   

  VIII

  Nghề may thời trang

   

  Theo Thông tư số 06/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015

  1

  Máy may 1 kim

  18 Bộ

   

  2

  Máy 2 kim

  1 Bộ

   

  3

  Máy vắt sổ

  2 Bộ

   

  4

  Máy thùa khuyết bằng

  1 Bộ

   

  5

  Máy đính cúc

  1 Bộ

   

  6

  Máy vắt gấu

  1 Bộ

   

  7

  Máy đính bọ

  1 Bộ

   

  8

  Máy ép mex

  1 Bộ

   

  9

  Máy dập cúc

  1 Bộ

   

  10

  Máy cắt vải đẩy tay

  1 Bộ

   

  11

  Máy đột

  1 Bộ

   

  12

  Máy xác định độ bền vải

  1 Cái

   

  13

  Máy cuốn ống

  2 Bộ

   

  14

  Bàn hút, cầu là, bàn là hơi

  1 Bộ

   

  15

  Máy thùa khuyết đầu tròn

  1 Bộ

   

  16

  Máy trần chun

  1 Bộ

   

  17

  Máy lộn cổ

  1 Cái

   

  18

  Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm

  1 Cái

   

  19

  Giá treo sn phẩm

  1 Cái

   

  20

  Bàn sửa, sang dấu

  3 Cái

   

  21

  Máy chiếu

  1 Bộ

   

  22

  Máy tính xách tay

  2 Cái

   

  IX

  Nghề quản trị cơ sở dữ liệu

   

  Theo Thông tư số 06/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015

  1

  Máy chiếu

  1 Bộ

   

  2

  Máy vi tính để bàn

  19 Bộ

   

  3

  Bộ cáp mẫu

  2 Bộ

   

  4

  Card mạng (NIC)

  3 Cái

   

  5

  Bộ lưu trữ

  1 Cái

   

  6

  Máy in

  1 Bộ

   

  7

  Máy chủ (Server)

  2 Bộ

   

  8

  Hệ thống lưu trữ

  1 Bộ

   

  9

  Máy ảnh kỹ thuật số

  1 Cái

   

  10

  Máy scan

  1 Cái

   

  11

  Máy vi tính xách tay

  3 Cái

   

  12

  Mô hình dàn trải máy vi tính

  2 Bộ

   

  13