hieuluat

Quyết định 1752/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1752/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
  Ngày ban hành:29/04/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:29/04/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ____________

  Số: 1752/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Vviệc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

  _____________

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  Căn cứ Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020;

  Căn cứ Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 26/11/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã;

  Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo).

  Điều 2. Căn cứ Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, các Sở, cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính những năm tiếp theo.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thường trực HĐND TP;
  - Chủ tịch UBND TP;
  - Các Phó Chủ tịch UBND TP;
  - VP UBTP: CVP, các PCVP; Các phòng:TKBT, NC, TH;
  - Lưu: VT, SNV(10).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH     Nguyễn Đức Chung

   

   

   

  Phụ lục I

  KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA CÁC SỞ VÀ CƠ QUAN NGANG SỞ
  (Kèm theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

  ____________

   

  STT

  Đơn vị

  Điểm thẩm định

  Điểm ĐTXHH

  Tổng đim

  Chỉ số (%)

  1

  Sở Nội vụ

  60,25

  26,68

  86,93

  86,93

  2

  Văn phòng UBND Thành phố

  59,75

  26,97

  86,72

  86,72

  3

  Ban Quản lý các khu CN & CX

  60,25

  26,38

  86,63

  86,63

  4

  Sở Công Thương

  58,50

  28,05

  86,55

  86,55

  5

  Sở Xây dựng

  59,50

  26,40

  85,90

  85,90

  6

  Sở Tài chính

  58,75

  27,13

  85,88

  85,88

  7

  Sở Giao thông Vận tải

  58,75

  27,05

  85,80

  85,80

  8

  Sở Văn hóa và Thể thao

  59,25

  26,53

  85,78

  85,78

  9

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  60,50

  25,21

  85,71

  85,71

  10

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  60,25

  25,28

  85,53

  85,53

  11

  Sở Khoa học và Công nghệ

  58,50

  26,97

  85,47

  85,47

  12

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  58,25

  27,18

  85,43

  85,43

  13

  Sở Du lịch

  56,50

  28,09

  84,59

  84,59

  14

  Sở Y tế

  56,91

  27,24

  84,15

  84,15

  15

  Thanh tra Thành phố

  55,75

  28,24

  83,99

  83,99

  16

  Sở Tư pháp

  55,50

  27,92

  83,42

  83,42

  17

  Sở Thông Tin và Truyền Thông

  53,75

  27,01

  80,76

  80,76

  18

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  53,00

  27,29

  80,29

  80,29

  19

  Ban Dân tộc

  52,25

  26,03

  78,28

  78,28

  20

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  50,75

  25,25

  76,00

  76,00

  21

  Sở Quy hoạch - Kiến trúc

  47,50

  25,89

  73,39

  73,39

  22

  Sở Ngoại vụ

  46,25

  25,72

  71,97

  71,97

   

   

  Phụ lục II

  KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
  (Kèm theo Quyết định số: 1752/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

  _______________

   

  STT

  Đơn vị

  Điểm thẩm định

  Điểm ĐTXHH

  Tổng điểm

  Chỉ số (%)

  1

  Cầu Giấy

  64,00

  31,61

  95,61

  95,61

  2

  Long Biên

  66,25

  29,31

  95,56

  95,56

  3

  Đống Đa

  64,00

  30,93

  94,93

  94,93

  4

  Gia Lâm

  64,04

  30,60

  94,64

  94,64

  5

  Hà Đông

  63,00

  31,26

  94,26

  94,26

  6

  Mê Linh

  61,75

  32,43

  94,18

  94,18

  7

  Hoàn Kiếm

  62,25

  31,04

  93,29

  93,29

  8

  Nam Từ Liêm

  62,25

  30,54

  92,79

  92,79

  9

  Bắc Từ Liêm

  63,25

  29,33

  92,58

  92,58

  10

  Tây Hồ

  63,00

  29,45

  92,45

  92,45

  11

  Đông Anh

  62,00

  30,06

  92,06

  92,06

  12

  Hai Bà Trưng

  60,25

  31,72

  91,97

  91,97

  13

  Hoài Đức

  60,19

  31,62

  91,81

  91,81

  14

  Quốc Oai

  60,00

  31,70

  91,70

  91,70

  15

  Mỹ Đức

  62,75

  28,87

  91,62

  91,62

  16

  Sơn Tây

  60,25

  31,21

  91,46

  91,46

  17

  Thanh Xuân

  60,25

  29,63

  89,88

  89,88

  18

  Ba Đình

  59,25

  29,43

  88,68

  88,68

  19

  Đan Phượng

  57,75

  30,32

  88,07

  88,07

  20

  Phú Xuyên

  57,25

  30,61

  87,86

  87,86

  21

  Thường Tín

  57,25

  30,60

  87,85

  87,85

  22

  Hoàng Mai

  59,00

  28,55

  87,55

  87,55

  23

  Thanh Trì

  59,50

  27,66

  87,16

  87,16

  24

  Phúc Thọ

  57,46

  28,86

  86,32

  86,32

  25

  Thạch Thất

  56,00

  30,28

  86,28

  86,28

  26

  Sóc Sơn

  56,50

  29,70

  86,20

  86,20

  27

  Chương Mỹ

  57,53

  28,18

  85,71

  85,71

  28

  Thanh Oai

  55,00

  29,62

  84,62

  84,62

  29

  Ba Vì

  56,00

  28,55

  84,55

  84,55

  30

  Ứng Hòa

  54,38

  28,62

  83,00

  83,00

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X