Thông báo 136/TB-VPCP chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:136/TB-VPCPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Kiều Đình Thụ
  Ngày ban hành:17/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 136/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH VỀ VIỆC CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ
   TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
   
   
  Ngày 13 tháng 6 năm 2016, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp bàn về việc chuẩn bị hội nghị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và đại diện các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội. Sau khi nghe Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc chuẩn bị hội nghị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận như sau:
  1. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, xác định quy mô, hình thức tổ chức hội nghị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cần đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ sau hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 2 tháng 5 năm 2012 đến nay, nhất là việc thực hiện các giải pháp đã đề ra, kiến nghị các giải pháp cụ thể, sát thực tế, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh, trật tự, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
  2. Giao Thanh tra Chính phủ chuẩn bị báo cáo chung về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo chuyên đề về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; Bộ Công an chuẩn bị báo cáo chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến khiếu nại, tố cáo.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng và các Phó TTg;
  - Thanh tra Chính phủ;
  - Các Bộ: Công an,Tài nguyên và Môi trường;
  - Ban Dân nguyện của UBTVQH;
  - Ban Nội chính Trung ương;
  - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
  - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, NC, KTN, V.III, Cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, V.I (3), TS.
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Kiều Đình Thụ

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới