hieuluat

Thông báo 29/TB-TCT sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:29/TB-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Hà Văn Đào
  Ngày ban hành:16/02/2009Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:16/02/2009Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Hành chính
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  --------

  Số: 29/TB-TCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

   

   

  THÔNG BÁO

  VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU TỜ TRÌNH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP

  ___________________

   

  Thực hiện quy định tại điểm 2, mục V, phần II Quyết định số 953/QĐ-TCT ngày 28/7/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận, quản lý văn bản đi, đến của cơ quan Tổng cục, các Ban/Đơn vị sử dụng mẫu Tờ trình (phụ tục III.2) khi trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt, chỉ đạo giải quyết các hồ sơ về thuế. Do quy định trên chỉ áp dụng với các Ban/Đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục nên mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp (Tổng cục, Cục, Chi cục) chưa thống nhất về thể thức, bố cục; đồng thời chưa thể hiện rõ quan điểm của cán bộ thụ lý, giải quyết hồ sơ và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp đối với hồ sơ giải quyết về thuế...

  Để thống nhất thể thức Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp, đồng thời thể hiện trách nhiệm của cán bộ được giao xử lý hồ sơ; trách nhiệm của lãnh đạo các cấp khi phê duyệt, chỉ đạo giải quyết hồ sơ thuế và đảm bảo chặt chẽ trong quản lý, đánh giá được năng lực cán bộ công chức trong ngành, kể từ ngày 01/3/2009:

  - Các Ban /Đơn vị thuộc Tổng cục sử dụng mẫu Tờ trình Tổng cục,

  - Các Phòng thuộc Cục Thuế sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo Cục,

  - Các Tổ/Đội thuế thuộc Chi cục sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo Chi cục khi trình các hồ sơ giải quyết về thuế theo Mẫu đính kèm.

  Tờ trình phải thể hiện được đầy đủ: (1) Nội dung công việc; (2) Căn cứ pháp lý để giải quyết; (3) ý kiến tham gia /thẩm định của các đơn vị liên quan, nếu có; (4) Đề xuất của cán bộ giải quyết; (5) ý kiến của lãnh đạo Ban, Đơn vị /Phòng/ Tổ, Đội thuế; (6) ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Tổng cục /Cục Thuế/Chi cục Thuế. Cán bộ được giao thụ lý, giải quyết hồ sơ và lãnh đạo các cấp phải ký, ghi rõ thời gian (ngày /tháng /năm) ở từng khâu giải quyết. Đối với những hồ sơ phức tạp, tờ trình có từ 02 trang trở lên cán bộ và lãnh đạo Ban, đơn vị /Phòng/ Tổ, Đội thuế phải ký nháy trên từng trang tờ trình.

  Tổng cục Thuế thông báo để các Ban /Đơn vị, các Cục Thuế và các Chi cục Thuế được biết, thực hiện thống nhất trong toàn ngành./.

   

   

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  CHÁNH VĂN PHÒNG
  Hà Văn Đào

   

   

  Cục thuế .........

  PHÒNG: ..............

   

  TỜ TRÌNH LÃNH ĐẠO CỤC

  Về việc: ...................

   

  Nội dung công việc: ...........................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  Căn cứ pháp lý để giải quyết. .............................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  Ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan (nếu có): ...........................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  Đề xuất của cán bộ giải quyết ............................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................

   

   

  Hà Nội, ngày     /     /2009

  Ký (ghi rõ họ và tên)

  Ý kiến của lãnh đạo Phòng: ..............................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

   

   

  Hà Nội, ngày     /     /2009

  Ký (ghi rõ họ và tên)

  Ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Cục: ..................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  Hà Nội, ngày     /      /2009

  Lưu ý: lãnh đạo Phòng và cán bộ giải quyết hồ sơ ký nháy vào từng trang Tờ trình

   

  Tổng cục Thuế

  Ban /Đơn vị: ............  Phòng/nhóm/Tổ chuyên viên...

   

  TỜ TRÌNH TỔNG CỤC

  Về việc....

   

  Nội dung công việc: ...........................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  Căn cứ pháp lý để giải quyết. .............................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  Ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan (nếu có): ...........................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  Đề xuất của cán bộ giải quyết ............................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

   

   

  Hà Nội, ngày     /     /2009

  Ký (ghi rõ họ và tên)

  Ý kiến của lãnh đạo Ban/Đơn vị: .......................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

   

   

  Hà Nội, ngày     /     /2009

  Ký (ghi rõ họ và tên)

  Ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Tổng cục: ..........................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  Hà Nội, ngày       /      /2009

  Lưu ý: lãnh đạo Ban/Đơn vị và cán bộ giải quyết hồ sơ ký nháy vào từng trang Tờ trình

   

  Chi cục thuế .........

  Tổ /Đội thuế: ...........

   

  TỜ TRÌNH LÃNH ĐẠO CHI CỤC

  Về việc: ...............

   

  Nội dung công việc: ...........................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  Căn cứ pháp lý để giải quyết. .............................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  Ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan (nếu có): ...........................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  Đề xuất của cán bộ giải quyết ............................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

   

   

  Hà Nội, ngày     /     /2009

  Ký (ghi rõ họ và tên)

  Ý kiến của lãnh đạo Tổ /Đội: .............................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

   

   

  Hà Nội, ngày     /     /2009

  Ký (ghi rõ họ và tên)

  Ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Chi cục: ............................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  Hà Nội, ngày     /     /2009

  Lưu ý: lãnh đạo Tổ /Đội thuế và cán bộ giải quyết hồ sơ ký nháy vào từng trang Tờ trình

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X