hieuluat

Thông báo 322/TB-VPCP kết luận về sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 322/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  Ngày ban hành: 10/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Doanh nghiệp
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 322/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

   

   

  THÔNG BÁO

  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH, PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ SỰ CỐ CHÁY NỔ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN, PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

   

  Ngày 09 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về sự cố cháy nổ xảy ra tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông (sự cố). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

  Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo, nghe ý kiến phát biểu của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thống nhất kết luận như sau:

  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

  - Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng làm rõ phạm vi, giới hạn khu vực ô nhiễm môi trường, mức độ ô nhiễm; nguyên nhân; trách nhiệm liên quan; các biện pháp khắc phục; tiếp tục theo dõi, quan trắc diễn biến chất lượng môi trường, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các giải pháp kịp thời ứng phó sự cố.

  - Tổ chức theo dõi, thăm khám sức khỏe kịp thời cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng của sự cố.

  - Có biện pháp trước mắt giúp Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông phục hồi sản xuất, về lâu dài tiếp tục triển khai thực hiện việc di dời Công ty này và các cơ sở, nhà máy có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm ra khỏi khu vực đô thị và khu vực tập trung đông dân cư theo Kế hoạch đã được chỉ đạo.

  - Làm đầu mối công khai kịp thời thông tin về sự cố môi trường; chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. Thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để kịp thời ra khuyến cáo áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực bị ảnh hưởng do sự cố.

  2. Bộ Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước về nhập khẩu, quản lý và sử dụng hóa chất; cung cấp thông tin, số liệu về nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thủy ngân và hàm lượng thủy ngân có trong bóng đèn huỳnh quang, compact của Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

  3. Bộ Tài chính cung cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin về khối lượng thủy ngân lỏng và viên Amalgam được Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông nhập khẩu về làm nguyên liệu sản xuất.

  4. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá phạm vi, mức độ ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; xây dựng chương trình theo dõi, khám sức khỏe thường xuyên, định kỳ cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

  5. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hỗ trợ Hà Nội thực hiện khảo sát, đánh giá phạm vi và mức độ ô nhiễm môi trường để yêu cầu thu gom, xử lý các chất thải nguy hại phát sinh do vụ cháy; hướng dẫn phương án xử lý, cải tạo khu vực bị ô nhiễm.

  6. Bộ Công an chỉ đạo, đẩy nhanh công tác điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy nổ, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

  7. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về sự cố.

  8. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu đánh giá và quản lý các rủi ro môi trường sau sự cố; nghiên cứu khả năng tác động của Hg hữu cơ hình thành ngay sau sự cố.

  9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm và có phương án để quản lý chặt chẽ; khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo đúng quy định; đẩy nhanh việc xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm đang nằm trong khu vực đô thị hoặc khu dân cư tập trung để bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng dân cư.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - Các Phó TTgCP (để báo cáo);
  - Các Bộ: CT, Y tế, TC, CA, QP, TTTT;
  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
  - Viện Hàn lâm KH và CN VN;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, NN, CN, NC, TKBT, QHĐP, Cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, KGVX(02)LTKH

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Sỹ Hiệp

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 322/TB-VPCP kết luận về sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 322/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 10/09/2019
  Hiệu lực: 10/09/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Doanh nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới