Thông báo 50/TB-VPCP chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:50/TB-VPCPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Quang Thắng
  Ngày ban hành:25/01/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/01/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  --------------
  Số: 50/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  ------------------
  Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

   
   
  THÔNG BÁO
  Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
  CÔNG TÁC NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2014 CỦA NGÀNH THANH TRA
   
   
  Ngày 08 tháng 01 năm 2014, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ ở Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Thanh tra. Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo, lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ chủ chốt của Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thanh tra 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả công tác năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của ngành Thanh tra và ý kiến phát biểu tham luận của một số đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị như sau:
  I. Đánh giá chung
  Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những kết quả và thành tích của ngành thanh tra đạt được, góp phần vào thành công chung của cả nước năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và cố gắng của các doanh nghiệp, toàn dân và đã đạt được những kết quả quan trọng; Ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế cao hơn, quý sau cao hơn quý trước, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế năm 2014; chính trị xã hội được ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh quốc phòng được giữ vững và tăng cường; vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.
  Trong thành tích chung của đất nước năm 2013, có đóng góp tích cực của Chính phủ và chính quyền các cấp, trong đó có ngành Thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các mặt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng đều có chuyển biến tích cực.
  Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, ngành Thanh tra cũng đã nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế như Báo cáo Tổng kết đã nêu để nỗ lực phấn đấu khắc phục, giải quyết trong năm 2014 và thời gian tới.
  II. Một số vấn đề ngành Thanh tra cần lưu ý trong thời gian tới
  Đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của ngành Thanh tra đã nêu ra trong Báo cáo tổng kết của Thanh tra Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương cần lưu ý tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
  1. Chủ động xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2014 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung phát hiện, xử lý vi phạm, kiến nghị khắc phục các sơ hở về thể chế trong các lĩnh vực: Quản lý và sử dụng đất đai; khai thác khoáng sản; thu chi ngân sách (lưu ý thất thu do lợi dụng việc hoàn thuế, tạm nhập tái xuất); đầu tư xây dựng cơ bản; việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (trọng tâm là cổ phần hóa); việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác quản lý nhà nước về biên chế.
  2. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; ngành Thanh tra cần tiếp tục tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật từ cơ sở nhằm hạn chế điểm nóng, khiếu nại vượt cấp.
  3. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa; công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc xây dựng, thực hiện chế độ chính sách, giúp việc giám sát của người dân thuận lợi, có hiệu quả, hạn chế tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng công tác thanh tra trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát hiện kịp thời các hành vi cố ý làm trái, vụ lợi, chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
  4. Trên cơ sở triển khai thực hiện Hiến Pháp sửa đổi, ngành Thanh tra phải rà soát, bổ sung để hoàn thiện về thể chế, chính sách, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền.
  5. Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các cấp, các ngành cần tiếp tục củng cố tổ chức, hoạt động của các cơ quan Thanh tra, trong đó chú trọng xây dựng quy trình, quy chế hoạt động thanh tra, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra tận tụy, tinh thông, khách quan để nâng cao hiệu quả công tác và phòng ngừa, hạn chế tiêu cực, yếu kém, xứng đáng với truyền thống của ngành Thanh tra và sự tin cậy của Đảng và Nhà nước.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  - TTgCP, các PTTg (để b/c);
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, ĐMDN, PL, NC, TCCV, TH;
  - Lưu: VT, V.I (3)
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Quang Thắng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới