hieuluat

Thông báo 8540/TB-VPCP kết luận tại cuộc họp BCĐ xây dựng Chính phủ điện tử Văn phòng Chính phủ ngày 17/9/2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 8540/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Ngô Hải Phan
  Ngày ban hành: 23/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  ------------

  Số: 8540/TB-VPCP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

  Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019

   

   

  THÔNG BÁO

  Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo

   tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử

  của Văn phòng Chính phủ ngày 17 tháng 9 năm 2019

  --------------------

   

  Ngày 17 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo Mai Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Tham dự cuộc họp có Phó Chủ nhiệm, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Xuân Thành, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Tổ công tác giúp việc báo cáo, phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp và ý kiến của Phó Chủ nhiệm, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Xuân Thành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo Mai Tiến Dũng kết luận như sau:

  1. Thống nhất với nội dung báo cáo của Tổ công tác giúp việc; đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc trong triển khai nhiệm vụ xây dụng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng tại Văn phòng Chính phủ.

  Có thể thấy trong thời gian ngắn từ đầu năm 2018, với cách tiếp cận, cách làm mới cùng với việc nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực tiễn tại một số quốc gia hàng đầu về Chính phủ điện từ và nắm bắt xu hướng của thế giới, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu tốt cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử, đồng thời trực tiếp triển khai một số nhiệm vụ quan trọng về thể chế, hệ thống thông tin nền tảng phục vụ Chính phủ điện tử, đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực, được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương vai trò của Văn phòng Chính phủ, các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ. Những thành công bước đầu đó đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Văn phòng Chính phủ, tạo chuyển biến về nhận thức và truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

  2. Để thống nhất đầu mối trong triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ, điều chuyển các nhiệm vụ: Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Văn phòng Chính phủ; chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ; chủ trì xây dựng quy chế, quy định có liên quan về ứng dụng công nghệ thông tin theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Đề nghị 02 đơn vị sớm bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan.

  Tiếp tục lựa chọn giải pháp doanh nghiệp đầu tư và cho Văn phòng Chính phủ thuê lại đối với các hạng mục xây dựng hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ, chỉ bắt đầu ký hợp đồng thuê dịch vụ sau khi đã kiểm tra, kiểm thử, đánh giá đáp ứng yêu cầu đầu bài và được các cơ quan liên quan xác nhận bằng văn bản. Do đó, cần có đầu bài, tiêu chí ràng buộc rõ ràng, phải bảo đảm an toàn thông tin, không lộ lọt dữ liệu, bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

  Tiếp tục sử dụng phòng làm việc tầng 4, tòa nhà A, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương để các chuyên gia của Tổ tư vấn, cơ quan, tổ chức quốc tế, các nhóm triển khai của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đến làm việc.

  3. Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hơn nữa tinh thần khẩn trương, hành động quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và xây dựng Văn phòng Chính phủ điện tử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, hoàn thành từ nay đến hết năm 2019 như sau:

  a) Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

  - Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị liên quan làm việc với Tập đoàn Viettel để xây dựng Kế hoạch phối hợp triển khai, hoàn thiện Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), các hệ thống thông tin phục vụ Văn phòng Chính phủ điện tử từ nay đến hết năm 2019.

  - Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm thành lập Tổ chuyên gia tư vấn của Ban Chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử, hoàn thành trước ngày 01 tháng 10 năm 2019.

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ: Xây dựng Hệ thống e-Cabinet và nâng cấp phần mềm theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (phối hợp với Vụ Tổng hợp); nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Văn phòng Chính phủ (phối hợp với Vụ Hành chính); xây dựng kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử tại Văn phòng Chính phủ phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục, đơn vị được giao chủ trì triển khai hệ thống thông tin liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.

  - Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất khen thưởng đối với các thành viên, chuyên gia Tổ công tác giúp việc Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã có nhiều đóng góp tích cực trong thời gian qua.

  b) Vụ Tổ chức cán bộ

  - Chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ và Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ để phù hợp với việc điều chỉnh nhân sự, phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị có liên quan, hoàn thành trước ngày 25 tháng 9 năm 2019.

  - Chủ trì, phối họp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ xây dựng phần mềm Quản lý nhân sự của Văn phòng Chính phủ (bao gồm việc số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động).

  - Nghiên cứu, đề xuất xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm để kiểm tra năng lực tham mưu, hiểu biết về quy định, quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ phục vụ đào tạo, nâng cao năng lực tham mưu của cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ.

  - Thực hiện các thủ tục thẩm tra đối với các chuyên gia của Tổ tư vấn Ban Chỉ đạo và nhân sự của Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel đến làm việc tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.

  c) Vụ Hành chính phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Tập đoàn Viettel trong việc nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Văn phòng Chính phủ.

  d) Vụ Quan hệ quốc tế chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan triển khai hạng mục xây dựng phần mềm theo dõi việc ký kết văn kiện với nước ngoài.

  đ) Cục Quản trị chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ xây dựng Hệ thống phần mềm quản trị.

  e) Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ: Nâng cấp Hệ thống máy tính ảo zero client, hệ thống sao lưu, backup dữ liệu, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ; nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ Chính phủ; thuê dịch vụ kênh truyền dữ liệu phục vụ công tác; thuê dịch vụ truyền dẫn, hosting các hệ thống của cổng Thông tin điện tử Chính phủ; mua sắm thiết bị mở rộng hệ thống lưu trữ phục vụ sản xuất các sản phẩm đa phương tiện cho Văn phòng Chính phủ và cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

  g) Trung tâm Tin học

  - Chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng của các Bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ triển khai. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về công tác này.

  - Chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ xây dựng Hệ thống cổng thông tin nội bộ của Văn phòng Chính phủ.

  h) Vụ Kế hoạch tài chính khẩn trương trình chế độ cho các chuyên gia Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; hướng dẫn chế độ chi cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo, Tổ tư vấn Ban Chỉ đạo (bao gồm cả chế độ chi trả cho các chuyên gia).

  Thừa lệnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo và các Vụ, Cục, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - BTCN, các PCN (để b/c);

  - BCĐ xây dựng CPĐT của VPCP;

  - Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

   -Lưu: VT, KSTT(3).Trung.

   

  TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  CỤC TRƯỞNG

  CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   

   

  Ngô Hải Phan

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 8540/TB-VPCP kết luận tại cuộc họp BCĐ xây dựng Chính phủ điện tử Văn phòng Chính phủ ngày 17/9/2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 8540/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 23/09/2019
  Hiệu lực: 23/09/2019
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Ngô Hải Phan
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới