Công văn 2107/VKSTC-V8 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp tục lấy ý kiến mẫu sổ công tác, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2107/VKSTC-V8Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lương Minh Thống
  Ngày ban hành:28/05/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hình sự

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn số 2107/VKSTC về việc tiếp tục lấy ý kiến mẫu số công tác, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

  Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ kiểm sát, đáp ứng yêu cầu của các đạo luật về tư pháp mới được ban hành cũng như Quy chế nghiệp vụ kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao

  Sau khi nghiên cứu Dự thảo Hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự do Văn phòng xây dựng, Vụ 8 thấy cần bổ sung một số loại sổ, đồng thời cần tiếp tục lấy ý kiến của VKS các địa phương về số lượng sổ để phục vụ yêu cầu công tác nghiệp vụ, tránh ban hành những loại sổ không cần thiết, nặng về thủ tục hành chính, sao chép nhiều nhưng không mang lại hiệu quả.

  Để đảm bảo chất lượng Hệ thống sổ nghiệp vụ, VKSND tối cao (Vụ 8) đề nghị đồng chí Viện trưởng VKS các tỉnh, TP trực thuộc TW chỉ đạo phòng nghiệp vụ nghiên cứu, góp ý kiến về số lượng mẫu sổ; nội dung các cột mục, nêu rõ lý do số lượng mẫu sổ, nội dung các cột, mục; nêu rõ lý do thêm hoặc bớt sổ, lý do thay đổi cột, mục... và gửi về VKSND tối cao (Vụ 8) trước 14h ngày 31/5/2018 (Thứ Năm) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện.

 • VIỆN KIM SÁT NHÂN DÂN
  TỐI CAO
  -------

  Số: 2107/VKSTC-V8
  V/v: Tiếp tục lấy ý kiến mẫu sổ công tác, kim sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

   

   

  Kính gửi: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu s nghiệp vụ kim sát, đáp ứng yêu cầu của các đạo luật về tư pháp mới được ban hành cũng như Quy chế nghiệp vụ kim sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưng VKSND tối cao

  Sau khi nghiên cứu Dự thảo Hệ thống mẫu sổ nghiệp vụ kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự do Văn phòng xây dựng, Vụ 8 thy cn bổ sung một số loại s, đồng thời cần tiếp tục lấy ý kiến của VKS các địa phương về số lượng sổ để phục vụ yêu cầu công tác nghiệp vụ, tránh ban hành những loại s không cần thiết, nặng về thủ tục hành chính, sao chép nhiều nhưng không mang lại hiệu quả.

  Đến nay VKSND tối cao (Vụ 8) tổng hợp có 16 mẫu sổ (Dự thảo) kèm theo 16 nội dung cột, mục (được đăng ti trên trang tin điện tử của VKSND tối cao).

  Đẻ đảm bảo chất lượng Hệ thống sổ nghiệp vụ, VKSND tối cao (Vụ 8) đề nghị đồng chí Viện trưởng VKS các tỉnh, TP trực thuộc TW chỉ đạo phòng nghiệp vụ nghiên cứu, góp ý kiến về số lượng mẫu sổ; nội dung các cột mục, nêu rõ lý do số lượng mẫu s, nội dung các cột, mục; nêu rõ lý do thêm hoặc bớt sổ, lý do thay đổi cột, mục... và gửi về VKSND tối cao (Vụ 8) trước 14h ngày 31/5/2018 (Thứ Năm) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện.

  Trân trọng sự phối hợp chỉ đạo của đồng chí./.

  (Công văn phúc đáp bn chính gi bằng đường bưu điện và gửi bn mềm theo địa chỉ mail: trungthanhv4vkstc@gmail.com).

   

  Nơi nhận:
  - Như trên (để thực hiện);
  - Đ/c Lê Hữu Th
  - PVT (để b/c);
  - Đ/c Vụ tr
  ưởng (để b/c);
  - Văn phòng (đ
  phối hợp);
  -
  Lưu VT, Vụ 8.

  TL. VIỆN TRƯNG
  KT. VỤ TRƯNG
  VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM
  VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
  PHÓ VỤ
  TRƯNG
  Lương Minh Thống

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2107/VKSTC-V8 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp tục lấy ý kiến mẫu sổ công tác, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Số hiệu:2107/VKSTC-V8
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:28/05/2018
  Hiệu lực:28/05/2018
  Lĩnh vực:Hình sự
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lương Minh Thống
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới