Hỏi đáp pháp luật

Diện tích được tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu?

Diện tích được tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu?

Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, hiện đại và rất phát triển, các giao dịch về đất đai, trong đó có các giao dịch liên quan đến tách thửa đất để bán, chuyển nhượng…tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra rất nhộn nhịp. Để được tách thửa đất tại thành phố Hồ Chí Minh thì người sử dụng đất, thửa đất phải đảm bảo các điều kiện riêng biệt.

Quy định tách thửa tỉnh Quảng Ninh 2022 có gì mới?

Quy định tách thửa tỉnh Quảng Ninh 2022 có gì mới?

Cũng giống các tỉnh, thành phố khác, Quảng Ninh quy định về điều kiện tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người sử dụng đất tại Quảng Ninh muốn tách thửa đất thì phải đảm bảo điều kiện về diện tích, kích thước và các điều kiện khác theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại Quảng Bình là bao nhiêu?

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại Quảng Bình là bao nhiêu?

Người sử dụng đất tại tỉnh Quảng Bình muốn tách thửa đất thì phải đảm bảo thửa đất sau khi tách có diện tích, kích thước phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về tách thửa đất. Quảng Bình hiện cho phép người sử dụng đất có thể được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất ở, và việc tách thửa phải được thực hiện theo Quyết định 23/2017/QĐ-UBND.

Phú Yên cho phép tách thửa đất như thế nào?

Phú Yên cho phép tách thửa đất như thế nào?

Việc tách thửa các loại đất (đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp…) tại Phú Yên phải được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai và đặc biệt là theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định 38/2014/QĐ-UBND cho phép người sử dụng đất được tách thửa đất khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện.