hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 08/12/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

1 hóa đơn được điều chỉnh bao nhiêu lần? [Mới nhất]

Trong quá trình sử dụng hóa đơn không thể tránh khỏi sai sót. Vậy nếu hóa đơn xảy ra sai sót thì được điều chỉnh thế nào? 01 hóa đơn được điều chỉnh mấy lần? Cùng theo dõi bài viết sau.

Mục lục bài viết
  • Trường hợp nào được điều chỉnh hóa đơn?
  • 1 hóa đơn được điều chỉnh bao nhiêu lần ?
  • Điều chỉnh hóa đơn có phải gửi mẫu 04 không?
  • Biên bản điều chỉnh hóa đơn có bắt buộc không?
Câu hỏi: Tôi có một thắc mắc như sau: Vừa rồi, Công ty tôi tiến hành kê khai thuế với Chi cục thuế Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Do là nhân viên mới, tôi đã có sai sót trong việc lập hóa đơn về tên và địa chỉ của người mua nên đã tiến hành điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Hôm nay, tôi lại phát hiện ra hóa đơn đó bị sai thêm thông tin về mã số thuế của công ty. Cho tôi hỏi 1 hóa đơn được điều chỉnh bao nhiêu lần, tôi có thể tiếp tục điều chỉnh lại hóa đơn đó không? Xin cảm ơn.

Trường hợp nào được điều chỉnh hóa đơn?

Theo quy định, hóa đơn là một loại chứng từ quan trọng của doanh nghiệp, cho nên việc lập hóa đơn phải chính xác và đầy đủ thông tin theo quy định. Trường hợp hóa đơn có sai sót thì cần phải được điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nào được điều chỉnh hóa đơn?

Trường hợp nào được điều chỉnh hóa đơn?

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót mà không thuộc trường hợp sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì đều được lập hóa đơn điều chỉnh.

Cụ thể, trường hợp sai các nội dung sau thì được lập hóa đơn điều chỉnh hóa đơn có sai sót:

- Sai mã số thuế; 

- Sai sót về số tiền;

- Sai về thuế suất, tiền thuế;

- Hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng;

- Sai số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ…

1 hóa đơn được điều chỉnh bao nhiêu lần ?

Hiện nay, pháp luật không quy định tối đa số lần điều chỉnh hóa đơn. Do đó, 01 hóa đơn được phép điều chỉnh nhiều lần đến khi nào đúng thì thôi. 
1 hóa đơn được điều chỉnh bao nhiêu lần?

1 hóa đơn được điều chỉnh mấy lần?

Pháp luật quy định về việc cho phép điều chỉnh 01 hóa đơn nhiều lần như sau: 

Theo điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và đã được xử lý theo hình thức điều chỉnh mà sau đó lại phát hiện có sai sót thì tiếp tục tiến hành điều chỉnh hóa đơn. .

Như vậy, khi phát hiện 01 hóa đơn bị sai sót đã được điều chỉnh nhưng hóa đơn điều chỉnh đó lại có sai sót thì được tiếp tục điều chỉnh cho đến khi đúng. 

Điều chỉnh hóa đơn có phải gửi mẫu 04 không?

Theo quy định, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà việc điều chỉnh hóa đơn có thể có hoặc không cần gửi mẫu 04/SS-HĐĐT.

Theo Công văn số 1647/TCT-CS ngày 10/5/2023 của Tổng cục thuế, quy định về việc gửi mẫu 04/SS-HĐĐT như sau:

Trường hợp 1: Cần gửi mẫu 04 đến cơ quan thuế: “Trường hợp doanh nghiệp thực hiện xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế.”

Căn cứ theo khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, các trường hợp phải gửi mẫu 04 đến cơ quan thuế bao gồm:

- Trường hợp bên bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế và chưa gửi cho người mua mà có sai sót: bên bán phải gửi mẫu 04 đến cơ quan thuế để thông báo.

- Trường hợp có sai sót về tên và địa chỉ của người mua  trên hóa đơn nhưng không sai mã số thuế thì người bán gửi thông báo mẫu 04 đến cơ quan thuế và không cần lập lại hóa đơn.

- Trường hợp hóa đơn điện tử có/không có mã của cơ quan thuế mà phát hiện ra sai sót bởi cơ quan thuế: người bán gửi mẫu 04 đến cơ quan thuế về việc điều chỉnh sai sót đó.

- Trường hợp hóa đơn được lập theo Nghị định cữ (gồm Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP mà có sai sót thì người bán gửi mẫu số 04 thông báo đến cơ quan thuế về sai sót của Công ty.

Trường hợp 2: Nếu xử lý hóa đơn có sai sót về mã số thuế, sai sót về số tiền, thuế suất, tiền thuế trên hóa đơn hoặc hàng hóa không đúng chất lượng, quy cách mà cần điều chỉnh hóa đơn thì không cần gửi mẫu số 04 đến cơ quan thuế.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn có bắt buộc không?

Theo quy định, việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hiện nay là không bắt buộc, tùy vào thỏa thuận của các bên (bên bán và bên mua).

Cụ thể, nếu các bên có thỏa thuận với nhau về việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn nếu hóa đơn có sai sót, thì khi xảy ra sai sót, các bên lập biên bản sau đó tiến hành điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn. Nếu không có thỏa thuận về việc lập biên bản thì bên bán vẫn phải xử lý, điều chỉnh hóa đơn bị sai sót cho bên mua.

Trên đây là thông tin về 01 hóa đơn được điều chỉnh mấy lần. Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ liên quan đến nội dung này, vui lòng liên hệ tổng đài trực tuyến  19006199 .

Nguyễn Đức Hùng

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X