hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 18/09/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Trường hợp đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ và tiêu chí xếp loại đảng viên

Khi thực hiện đánh giá đảng viên cuối năm, sẽ phân loại được đảng viên hoàn thành hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ có thể chịu một số hình thức xử lý và gây ảnh hưởng đến tập thể, chi bộ nơi mình sinh hoạt.

 
Mục lục bài viết
  • 5 trường hợp đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ
  • Đảng viên 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ bị xử lý thế nào?
  • Xếp loại Chi bộ đảng có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ ra sao?
  • Khung tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên hiện nay
Câu hỏi: Sắp tới giai đoạn cuối năm, chi bộ và đảng viên sẽ thực hiện đánh giá đảng viên. Tôi muốn biết đảng viên bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ rơi vào những trường hợp nào và có bị xử lý kỷ luật không?

5 trường hợp đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

Căn cứ quy định tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW 2019 quy định về kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, đảng viên bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ khi rơi vào 05 trường hợp sau đây:

- Đảng viên không đạt mức "hoàn thành nhiệm vụ";

- Bị kết luật có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, lối sống, đạo đức, "tự chuyển hóa", "tự diễn biến";

- Nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm chỉ hoàn thành dưới mức 50%;

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức nhưng "không hoàn thành nhiệm vụ";

- Đảng viên bị xử lý kỷ luật trong năm.

Đảng viên 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ bị xử lý thế nào?

Hiện nay, Quy định 69-QĐ/TW 2022 quy định chi tiết về kỷ luật đảng viên không quy định hình thức kỷ luật áp dụng đối với đảng viên hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

Tuy nhiên, theo Hướng dẫn 02-HD/BTCTW 2021, trường hợp đảng viên hai năm liên tiếp "không hoàn thành nhiệm vụ" sẽ rơi vào trường hợp đảng viên có vi phạm cần được giúp đỡ, giáo dục trước khi xem xét đưa ra khỏi đảng.

Đây là một trong những trường hợp đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức kỷ luật khai trừ đảng ngay lập tức mà cần được giáo dục, giúp đỡ cải thiện.

Ngoài ra, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV (sửa đổi bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV) có quy định về việc đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị kéo dài thời hạn nâng bậc lương thường xuyên hàng năm, cụ thể:

Trong thời gian giữ bậc lương hiện hữu, đảng viên có quyết định không hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền hoặc bị xử lý kỷ luật đảng có thể bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên hàng năm, tùy vào mức độ, hình thức xử lý kỷ luật. Trường hợp nặng nhất, đảng viên có thể bị kéo dài thời hạn nâng lương đến 12 tháng.

Xếp loại Chi bộ đảng có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ ra sao?

Theo quy định tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW 2019, trường hợp chi bộ đảng có nhiều hơn 20% số đảng viên xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ" thì chi bộ cũng sẽ bị đánh giá là "không hoàn thành nhiệm vụ".

Xếp loại Chi bộ đảng có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ ra sao?Xếp loại Chi bộ đảng có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ ra sao

Ngoài trường hợp vừa nêu, chi bộ có thể bị đánh giá "không hoàn thành nhiệm" nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Chi bộ không đạt mức "hoàn thành nhiệm vụ";

- Các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao chỉ đạt ở mức dưới 50%;

- Thực hiện các chương trình, kế hoạch xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ, xây dựng đảng ở mức kém;

- Chi bộ bị xử lý kỷ luật...

Khung tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên hiện nay

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW 2019 hiện nay cũng quy định chi tiết khung tiêu chí đáng giá chất lượng đảng viên bao gồm 05 tiêu chí như sau:

(1) Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Đảng viên là người chấp hành, đồng thời phải vận động, tuyên truyền gia đình, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phải tích cực tham gia các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị để nâng cao nhân sinh quan cách mạng, bản lĩnh chính trị của bản thân.

Tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên

- Ý thức trong tổ chức kỷ luật: Chấp hành sự phân công của tổ chức có thẩm quyền; thực hiện quy định, nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng; đóng đảng phí đầy đủ. Không thực hiện những điều đảng viên không được làm theo quy định. Nêu gương khi thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở nơi cư trú.

- Phẩm chất đạo đức, lối sống: Đánh giá kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gương mẫu, tiền phong, giữ quan hệ mậ thiết với nhân dân. Biết lắng nghe, cầu thị, biết tiếp thu sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân. Phòng, chống, bài trừ biểu hiện tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức. Xây dựng tổ chức, địa phương, nêu cao tinh thần đoàn kết.

- Tác phong, lề lối làm việc: Làm việc khoa học, đúng nguyên tắc; có tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết, dân chủ, quyết liệt; luôn hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp, đồng chí.

- Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

(2) Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Đánh giá dựa trên kết quản thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm. Có tinh thần sáng tạo, đổi mới, biết tự chịu trách nhiệm với việc mình làm; đánh giá thái độ, ý thức khi phục vụ nhân dân.

Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức: đánh giá chất lượng, tiến độ công việc, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra...

- Đánh giá việc thực hiện quyền hạn, chức trách mà mình nắm giữ trong chính quyền, đảng, đoàn thể theo quy định.

- Căn cứ vào đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có); kết quả đánh giá, xếp loại của các cơ quan, đơn vị do đảng viên quản lý trực tiếp.

(3) Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

(4) Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

(5) Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

Trên đây là một số thông tin về những trường hợp đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định pháp luật mà chúng tôi cung cấp đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc liên quan đến việc đánh giá xếp loại đảng viên, khung tiêu chí đánh giá đảng viên, tổ chức đảng, bạn đọc vui lòng liên hệ đến tổng đài: 1900.6199 để được tư vấn, hỗ trợ.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X